Pro memoria Żołnierzom Wojska Polskiego, poległym i zmarłym na terenie Zamościa w latach 1918-1920.

Cmentarz wojenny jest miejscem spoczynku żołnierzy poległych lub zmarłych z ran oraz chorób. Jest przeznaczony dla wszystkich żołnierzy, bez względu na narodowość i wyznanie. Czas jego istnienia powinien być nieograniczony. Traktowany jest jako cmentarz zamknięty.

Wojsko Polskie w latach 60. XX wieku doprowadziło do likwidacji cmentarza wojennego z czasów I wojny światowej i walk o niepodległość. Chodzi o cmentarz znajdujący się na terenie koszar, przy obecnej ul. Wojska Polskiego, założony przez Austriaków w końcu 1916 r., początkowo ogrodzony drewnianym parkanem. W latach 1917-1918 został uporządkowany, ogrodzony wysokim murem, w którego południowo-wschodnim narożu znajdowała się brama. Zamknięta była dwuskrzydłowymi, wykonanymi z prętów metalowych drzwiczkami, na każdej z kwater znajdował się krzyż. Na wprost bramy, w narożu północno-wschodnim znajdował się murowany ołtarz z kamienną mensą, za nim kilkumetrowy kamienny krzyż. Ołtarz otoczono murowaną barierką, od wewnątrz przy niej po obu stronach kamienne ławy. Cegły dostarczyła zamojska klinkiernia, a kamień kamieniołomy w Senderkach. Przy płocie, wzdłuż alejki prowadzącej od furtki do ołtarza, znajdowało się kilka grobów żołnierzy poległych w latach 1945-46. Były one uporządkowane, otoczone murowanymi opaskami z krzyżami i tabliczkami informującymi o poległych. Natomiast pozostały teren był zarośnięty chwastami, które pokrywały ledwo czytelne groby ziemne. Pochowani w nich byli żołnierze którzy zmarli z ran i chorób w pobliskim szpitalu wojskowym. Szpital na terenie koszar został założony przez Austriaków w końcu 1916 r., od końca 1918 r. działał jako wojskowy szpital garnizonowy Wojska Polskiego w Zamościu, a od 1920 r. Szpital Wojskowy w Zamościu.

W tym czasie został też zniszczony cmentarz wojenny znajdujący się przy ul. Peowiaków, stanowił część cmentarza parafialnego. Była tam kwatera z I wojny światowej, w której pochowano obrońców Zamościa z 1920 r. oraz zmarłych w szpitalu epidemiologicznym.

Wojskowy Szpital Epidemiologiczny w Zamościu powstał w początku 1919 r., na miejscu niemieckiego epidemiologicznego szpitala wojskowego. Zmarłych żołnierzy niemieckich chowano na cmentarzu prawosławnym przy ul. Odrodzenia (obecnie kwatera ta nie istnieje). Szpital znajdował się przy ul. Orlej, w budynku administracyjnym dawnego „monopolu”. Został założony z konieczności zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych, jako specjalistyczna placówka przeznaczona do izolacji i leczenia zarażonych żołnierzy. Łącznie na tych cmentarzach na początku 1918 r. było pochowanych 2832 żołnierzy austro-węgierskich (w tym 1 legionista), 1408 niemieckich, 2151 rosyjskich.1 Austriacy uważali, że nie może być różnic pomiędzy pochowanymi żołnierzami swoimi a przeciwnika. Walczyli pierś w pierś ale spoczywają ramię w ramię. Udało się ustalić dane kilku jeńców austriackich zmarłych w szpitalu polowym w Zamościu.

Żołnierze austriaccy zmarli w szpitalu polowym pod koniec 1914 r.2

Berton Mat,

Buker Emeryk,

Chalper (Halper),

Czermak Józef,

Czyczel Michał,

Hajek Franciszek,

Juszt Józef,

Koch Franciszek,

Kwitkowski (Kwiatkowski) Jan,

Marek Józef,

Rywa Wacław,

Szwełaj Jerzy,

Tuszer Karel.

Na cmentarzu parafialnym zachowała się część kwatery z II wojny światowej z pochówkami żołnierzy polskich, uległy likwidacji z tego okresu groby żołnierzy niemieckich. Ponieważ cmentarz dysponował ograniczoną powierzchnią, nastąpił proces usuwania starych oraz „obcych” mogił. Obecnie całkowicie zatracił charakter cmentarza wojennego, jego teren zajmują przeważnie groby osób cywilnych.

Dlatego pozwolę sobie umieścić listę wszystkich (na ile jest to możliwe) żołnierzy Wojska Polskiego, którzy w Zamościu polegli, zmarli z ran, chorób i tutaj byli pochowani w latach 1918-1920, a poprzez niegodne postępowanie stracili to, co powinni zachować na wieki – swój grób, a zarazem pamięć przyszłych pokoleń. Grób ma za zadanie nie tylko zabezpieczenie ciała ludzkiego, obdarzony jest też przywilejem jedynej i nietykalnej własności zmarłego. Jednocześnie ma zachować pamięć o zmarłym oraz jego dokonaniach.

Polegli i ranni śmiertelnie w obronie Zamościa w 1920 r.

Baczewski Mieczysław – strzelec, 45 pułk strzelców, 31 sierpnia, z odsieczy 13 DP

Binasiewicz Józef – kapral, 31 pułk piechoty, poległ 30 sierpnia

Borensztajn Icek – szeregowy, 31 pułk piechoty zmarł z ran 31 sierpnia, pochowany na cmentarzu żydowskim w Zamościu

Czapca Stanisław – strzelec, 2 pułk strzelców konnych, poległ 30 sierpnia

Drozdziewicz Antoni – sierżant, 30 pułk piechoty, 30 sierpnia

Gąsiorowski Bronisław – podchorąży (awansowany na ppor), pociąg pancerny Zagończyk, zmarł z ran 31 sierpnia

Gize Gustaw – szeregowy, 31 pułk piechoty, poległ 29 sierpnia

Głąb Władysław – szeregowy, 31 pułk piechoty, ciężko ranny 31 sierpnia, zmarł z ran 1 września.

Kamala Stefan – szeregowy, pociąg pancerny Zagończyk, poległ 31 sierpnia

Karolewski (Koralewski) Stanisław – szeregowy, 31 pułk piechoty, poległ 31 sierpnia

Kozłowski Jan szeregowy, pociąg pancerny Mściciel, ciężko ranny 30 sierpnia, zmarł z ran 16 września w Łodzi i tam pochowany

Krasiński Stefan – kapral, 31 pułk piechoty, poległ 29 sierpnia

Krasowski Feliks – ułan, 214 pułk ułanów, poległ 31 sierpnia

Lipiec Maciej – szeregowy, 31 pułk piechoty, zmarł z ran 31 sierpnia

Mejer Stanisław – porucznik, pociąg pancerny Zagończyk, poległ 29 sierpnia

Munk Walter ppor (awansowany na por), pociąg pancerny Zagończyk, ciężko ranny 31 sierpnia, zmarł z ran 20 września w Łodzi, pochowany na cmentarzu żydowskim w Żywcu

Pelczar Jan – strzelec, 2 pułk strzelców konnych, poległ 30 sierpnia

Rutkowski Adam – ułan, 214 pułk ułanów, poległ 31 sierpnia

Waszyn (Waszyk) Adolf szeregowy, 31 pułk piechoty, ciężko ranny 31 sierpnia, zmarł z ran 25 września

16 z nich zostało pochowanych na wojskowym cmentarzu przy ul. Peowiaków w kwaterze obrońców Zamościa

Zmarli z ran w 1919 roku

Baran Józef – starszy szeregowy, 21 pułk piechoty, 26 grudnia

Bury Jan – szeregowy, 35 pułk piechoty, 1 kwietnia

Deryń Wincenty – strzelec, 6 pułk strzelców Hallera, 22 maja

Kilarecki Adam – strzelec, 4 pułk strzelców Hallera, 23 maja

Łącki Antoni – kanonier, 13 pułk artylerii pieszej, 27 maja

Matejczuk Franciszek – szeregowy, 6 pułk piechoty legionów, 8 października

Nagajski Jan – starszy żandarm, żandarmeria wojskowa, 29 kwietnia

Pluta Wojciech – szeregowy, 27 pułk piechoty, 12 kwietnia

Pietrzyk Władysław – szeregowy, 30 stycznia

Rebczyński Józef – szeregowy, 21 pułk piechoty, 24 maja

Starczuk Stanisław – szeregowy, 1 batalion wartowniczy z Włodzimierza Woł., 4 marca

Tarka Stanisław – strzelec, 1 pułk strzelców podhalańskich, 3 marca

Ulatowski Aleksander – szeregowy, 32 pułk piechoty, 12 maja

Wieniecki Zygmunt – szeregowy, 3 pułk piechoty legionów, 27 września

Zmarli z ran w 1920 r.

Bednar Piotr – strzelec, 44 pułk strzelców, 5 września

Błaszczyk Jan – szeregowy, 2 batalion kolejowy, 7 sierpnia

Borowiec Feliks – szeregowy, 5 kompania telegraficzna, 15 grudnia

Bremol Jan – strzelec, 44 pułk strzelców, 3 września

Chludziński Leon – plutonowy, PKU Lubartów, 5 lutego

Czernicki Romuald – ułan, jazda rotmistrza Jaworowskiego, 3 sierpnia

Kamiński Ludwik – kanonier, 4 pułk artylerii pieszej, 20 marca

Kieła Rudolf – ułan, 14 pułk ułanów, 1 sierpnia

Konofał Józef – starszy ułan, 9 pułk ułanów, 14 grudnia

Korczyński Antoni – szeregowy, 1 pułk piechoty legionów, 20 marca

Kuźba Andrzej – szwoleżer, 2 pułk szwoleżerów, 23 sierpnia

Łendzion Michał – szeregowy, 6 pułk piechoty legionów

Łuczak Józef – szeregowy, 5/VI batalion etapowy, 2 grudnia

Majsnarowski Michał – szeregowy, 57 pułk piechoty, 13 czerwca

Maruszczak Antoni – szeregowy, 4 pułk piechoty legionów, 7 czerwca

Milczarek Władysław – strzelec, 44 pułk strzelców, 2 września

Mroczek Stanisław – kapral, 9 pułk piechoty legionów, 21 maja

Muszyński Wacław – starszy ułan, 16 pułk ułanów, 2 sierpnia

Oleszczuk Stanisław – kapral, 35 pułk piechoty, 13 września

Szyszko Jan – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 20 stycznia

Świerszczyk Alojzy – szeregowy, 12 pułk piechoty, 27 czerwca

Walentynowicz Alfons – zakład 1 DP, 11 stycznia

Waszyn (Waszyk) Adolf – szeregowy, 31 pułk piechoty, 25 września

Wątroba Andrzej – strzelec, 45 pułk strzelców, 2 września

Wójcik Jan – sierżant, 1 pułk piechoty legionów, 6 sierpnia

Zmarli z chorób w 1918 r.

Bielanny Stefan – szeregowy, 2 kompania lubelska, 26 listopada

Michalik Jan – szeregowy, oddział szczebrzeszyński, 1 grudnia

Poznański Jan – ułan, 3 pułk ułanów, 27 listopada

Zmarli z chorób w 1919 r.

Adamski Ignacy – saper, 3 batalion saperów, 31 grudnia

Apolinarski Jan – szeregowy, 3 pułk piechoty legionów, 2 listopada

Babiński Edward – ułan, 12 pułk ułanów, 22 grudnia

Bednarczyk Władysław – szeregowy, zakład DOG II, 27 września

Bedner Michał – szeregowy, PKU Zamość, 2 września

Bereziak Jan – szeregowy, 37 pułk piechoty, 7 września

Berthold Albert – szeregowy, 8 pułk piechoty legionów, 30 kwietnia

Bigosiński Ignacy – starszy szeregowy, 27 pułk piechoty, 17 maja

Bryt Jan – starszy szeregowy, grupa pułkownika Kopczyńskiego, 6 grudnia

Buczek Wojciech – starszy wachmistrz, żandarmeria polowa, 16 maja

Budkiewicz Aleksander – starszy żandarm, żandarmeria polowa, 18 października

Czajkowski Jan – strzelec, białostocki pułk strzelców, 14 grudnia

Czerniej Iwan – szeregowy, 31 lipca

Ciołek Maciej – szeregowy, 1 kompania ochrony Biłgoraj, 4 lutego

Cybulski Wacław – kanonier, 1 pułk artylerii pieszej, 2 października

Ćwiekała Józef – podporucznik, 31 pułk piechoty, 5 marca

Dietrych Stefan – żandarm, żandarmeria wojskowa, 21 marca

Duvillet Marjus – strzelec, 6 pułk strzelców Hallera, 5 maja

Dziedzic Kazimierz – szeregowy, 35 pułk piechoty, 31 grudnia

Fortuński Wincenty – szeregowy, 8 pułk piechoty legionów, 22 lipca

Frankowski Franciszek – strzelec, 4 pułk strzelców wielkopolskich, 4 grudnia

Fuss Władysław – szeregowy, 3. pułk piechoty, 4 listopada

Gała Adam Antoni – szeregowy, Szpital Garnizonowy Zamość, 17 maja

Golik Błażej – szeregowy, 35 pułk piechoty, 15 maja

Górnacki Stefan – kapral, 32 pułk piechoty, 11 maja

Grabowski Marceli – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 31 lipca

Hołowiński Józef – szeregowy, 35 pułk piechoty, 19 kwietnia

Hrycaj Stanisław – żandarm, żandarmeria wojskowa, 8 lutego

Janiszewski Henryk – 30 marca

Jankowski Konstanty – podporucznik, 31 pułk piechoty, 28 listopada

Jarzębiński Jan – strzelec, 1 pułk strzelców podhalańskich, 3 maja

Jęczmienka Stanisław – szeregowy, 4 pułk piechoty legionów, 16 października

Jurak Józef – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 16 czerwca

Juszyński Franciszek – szeregowy, 35 pułk piechoty, 21 października

Kawczyński Tadeusz – sierżant, 31 pułk piechoty, 10 kwietnia

Kincler Bolesław – starszy szeregowy, 3 batalion kolejowy, 26 grudnia

Kiszka Wojciech – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 16 września

Klimkiewicz Michał – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 22 czerwca

Koman Franciszek – szeregowy, oddział karabinów maszynowych, 8 stycznia

Kogut Franciszek – sanitariusz, 2 DP Hallera, 3 maja

Kopeć Jan – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 28 grudnia

Korycaj Stanisław – żandarm żandarmeria wojskowa, 8 marca

Kostrzewski (Kostrzewa) Jan – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 10 lipca

Krasowski Sylwester – szeregowy, batalion szturmowy, 5 kwietnia

Krawczyk Franciszek – starszy szeregowy, 1/II batalion etapowy, 5 listopada

Krawczyk Leon – kanonier, 1 pułk artylerii pieszej, 27 grudnia

Kruk Franciszek – szeregowy, 35 pułk piechoty, 28 kwietnia

Kułakowski Piotr – kapral, 2 pułk piechoty legionów 18 maja

Kułej Antoni – szeregowy, 27 pułk piechoty, 2 kwietnia

Kustler Bolesław – starszy szeregowy, 2 batalion kolejowy, 26 grudnia

Łachmanowicz Stanisław – ułan, 2 pułk ułanów, 19 maja

Łącki Antoni – kanonier, 13 pułk artylerii pieszej, 27 maja

Majewski Saturnin – saper, . batalion saperów, 14 października

Matuszkiewicz Leon – szeregowy, 31 pułk piechoty, 11 kwietnia

Molas Feliks – kapral, żandarmeria wojskowa, 8 lipca

Mordak Stefan – szeregowy, 30 pułk piechoty, 13 marca

Nowak Stanisław – starszy szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 22 października

Nowakiewicz Jan – kapral, 23 pułk piechoty, 8 lutego

Nowosad Teodor – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 26 grudnia

Pasternak Jan – szeregowy, Szpital Epidemiologiczny Zamość, 3 sierpnia

Pawelczuk Jan – strzelec, 1 pułk strzelców podhalańskich, 31 lipca

Pelke Wilhelm – strzelec, 45 pułk strzelców, 29 grudnia

Plewiński Bolesław – szeregowy, 32 pułk piechoty, 30 kwietnia

Poch Władysław – kapral, zakład DOE Równe, 28 grudnia

Przeklasa Michał – kanonier, 1 pułk artylerii pieszej, 23 grudnia

Przywara Jan – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 30 grudnia

Rebczyński Józef – szeregowy, 21 pułk piechoty, 24 maja

Rojecki Stanisław – szeregowy, 35 pułk piechoty, 14 marca

Różalski Stefan – ułan, 2 pułk ułanów, 29 maja

Rygulicz Dymitr – szeregowy, z dowództwa DOG II, 18 października

Sameluta Franciszek – szeregowy, 35 pułk piechoty, 18 lipca

Siergiej Paweł – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 28 października

Skibiński Mieczysław – szeregowy, 35 pułk piechoty, 25 czerwca

Smycz Marek – szeregowy, 37 pułk piechoty, 13 czerwca

Sobaszek Michał – szeregowy, 33 pułk piechoty, 26 listopada

Sobczak Kazimier – szeregowy, 1 pułk piechoty legionów, 7 listopada

Sopczak Władysław – szeregowy, 10 pułk piechoty, 21 grudnia

Starszuk Stanisław – batalion szturmowy, 4 marca

Szarf Lejzor – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 24 listopada

Szczepach Wojciech – szeregowy, 35 pułk piechoty, 5 października

Talaba Andrzej – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 26 września

Tamiola Karol – szeregowy, 24 pułk piechoty, 24 września

Tarnowski Czesław – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 30 czerwca

Terma Jan – szeregowy, 5 pułk piechoty legionów, 11 września

Tomzik Antoni – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 25 grudnia

Twardowski Walenty – szeregowy, 28 pułk piechoty, 31 marca

Tymkowski Stanisław – kanonier, 2 pułk artylerii pieszej, 15 września

Wąsiura Jakub – wachmistrz, 3 kwietnia

Wolski Kazimierz – kapral, 21 pułk piechoty, 23 lutego

Woszczak Michał – szeregowy, 35 pułk piechoty, 28 czerwca

Woźniak Stefan – szeregowy, 21 pułk piechoty, 23 maja

Zawal Franciszek – szeregowy, 20 pułk piechoty, 2 listopada

Zazuliński Sylwester – starszy saper, pułk wojsk kolejowych, 10 sierpnia

Żuk Teodor – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 1 listopada

Zmarli z chorób w 1920 r.

Anioł Jan – strzelec, 43 pułk strzelców, 3 maja

Aniołkowski Aleksander – starszy szeregowy, 6 pułk piechoty legionów

Bańka Władysław – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 1 stycznia

Barański Józef – szeregowy, 1 pułk piechoty legionów, 19 stycznia

Bazyl Franciszek – strzelec, 44 pułk strzelców, 15 listopada

Biały Franciszek – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 5 stycznia

Błaszczak Hieronim – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 17 kwietnia

Błaszczuk Stanisław – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 28 lutego

Bojanowicz Władysław – ułan, 12 pułk ułanów, 15 marca

Bojanowski Michał – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 23 lipca

Bołrzewski Ludwik – strzelec, 44 pułk strzelców, 3 grudnia

Bosz Mateusz – strzelec, 43 pułk strzelców, 24 grudnia

Brocki Stanisław – szeregowy, 4 pułk piechoty legionów, 14 lipca

Brodacki Franciszek – starszy ułan, 12 pułk ułanów, 22 października

Bryda Bronisław – strzelec, 48 pułk strzelców, 29 października

Buciar Szczepan – kanonier, 13 pułk artylerii ciężkiej, 17 lutego

Buczko Franciszek – szeregowy, 23 pułk piechoty, 16 sierpnia

Buda Antoni – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 2 marca

Bużyński Stanisław – szeregowy, dowództwo dworca Zamość, 19 października

Bywalec Andrzej – kanonier, 3 pułk artylerii ciężkiej, 14 października

Bździuch Jan – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 26 lutego

Bździuch Michał – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 14 lutego

Cebula Jan – kanonier, 4 dywizjon artylerii konnej, 22 października

Chrzanecki Alfred – kapral, 1 pułk piechoty legionów, 28 marca

Chudeusz Mieczysław – bombardier, 6 pułk artylerii pieszej, 7 sierpnia

Chwiejda Stanisław – ułan, 12 pułk ułanów, 21 marca

Cibor Władysław Jan– szeregowy, 29 pułk piechoty, 25 września

Cichocki Adam – kapral, 12 pułk ułanów, 19 lutego

Czereszko Bronisław – szeregowy, 28. pułk piechoty, 13 września

Czernicki Jan – kanonier, 9. pułk artylerii pieszej, 31 sierpnia

Czesak Józef – szeregowy, 15 pułk piechoty, 25 marca

Cymczak Jan – szeregowy, 18 stycznia

Ćwiek Bronisław – strzelec, 43 pułk strzelców, 21 lutego

Dąbrowski Jakub – szeregowy, VII batalion wartowniczy, 27 lipca

Długołęcki Władysław – szeregowy, 1 kolumna taborów, 6 maja

Domagała Stanisław – szeregowy, 26 pułk piechoty, 2 sierpnia

Dominiczak Stanisław – starszy szeregowy, 7 pułk piechoty legionów, 22 lipca

Dorosz Wąsy – kanonier, 13 pułk artylerii ciężkiej, 25 listopada

Drabiński Stanisław – szeregowy, 6 pułk piechoty legionów, 3 stycznia

Dubijak Jan – saper, 2 batalion saperów, 28 marca

Dudek Teofil – strzelec, 44 pułk strzelców, 25 marca

Dziubdziela Wojciech – szeregowy, 26 pułk piechoty, 31 lipca

Dycha Wincenty – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 14 marca

Falczyński Józef – ułan, 12 pułk ułanów, 11 listopada

Fiedotow Andrzej – szeregowy, 16 pułk piechoty 2 listopada

Fijak Władysław – szeregowy, 37 pułk piechoty, 30 marca

Fiszer Zygmunt – saper, 2 batalion saperów, 12 kwietnia

Flaga Ignacy – strzelec, 45 pułk strzelców, 24 lutego

Furga Stanisław – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 7 stycznia

Fus Franciszek – starszy żandarm, żandarmeria polowa, 3 lutego

Futyma Stanisław– szeregowy, 35 pułk piechoty, 28 kwietnia

Garbacz Michał – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 22 stycznia

Gaura Józef – saper, 5 batalion saperów, 18 lipca

Gawlik Tomasz – szeregowy, 27 pułk piechoty, 20 lipca

Goldfarb Izrael – szeregowy, 6/II batalion wartowniczy, 14 czerwca

Grabiec Jan – strzelec, 45 pułk strzelców, 2 lutego

Grabowski Kazimierz – ogniomistrz, 13 pułk artylerii pieszej, 31 grudnia

Graczyk Wojciech – ułan, 2 pułk ułanów, 18 lutego

Guter Abraham – szeregowy, 20 pułk piechoty 1 sierpnia

Hanzan Tomasz – szeregowy, 20 pułk piechoty, 31 lipca

Hojnacki Jan – ułan, 12 pułk ułanów, 30 marca

Iwańczyk Maciej – strzelec, białostocki pułk strzelców, 16 listopada

Izdebski Antoni – kanonier, 13 pułk artylerii ciężkiej, 29 listopada

Jabłonowski Stefan – szeregowy, 5 pułk piechoty legionów, 19 kwietnia

Jabłoński Stanisław – szeregowy, 1 pułk piechoty legionów, 25 listopada

Jastrzębski Józef – strzelec, 44 pułk strzelców, 9 marca

Jezierski Piotr – szeregowy, zakład DOG II, 29 lipca

Jóźwiak Władysław – strzelec, 50 pułk strzelców, 17 stycznia

Jurak Jan – szeregowy, 1/II batalion etapowy, 24 listopada

Kabza Antoni – szeregowy, V batalion wojsk wartowniczych, 29 października

Kaczmarski Jan – szeregowy, 30 pułk piechoty, 7 stycznia

Kajetanowicz Zdzisław – starszy szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 13 listopada

Kapeluszny Józef – saper, kompania zapasowa 2 batalionu saperów, 13 maja

Kapran Michał – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 22 marca

Kapuściński Jan – szeregowy, 7 pułk piechoty legionów, 22 stycznia

Karawański Leon – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 4 sierpnia

Kaźmierczak Władysław – ułan, 16 pułk ułanów, 5 sierpnia

Kenig Władysław – plutonowy, zakład DOG II, 20 marca

Kerszberg Jakub – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 20 stycznia

Kędziora Ludwik – kanonier, 13 pułk artylerii pieszej, 12 marca

Kijzel Wilhelm – kanonier, 13 pułk artylerii pieszej, 9 marca

Kleszcz Piotr – plutonowy, 11 pułk piechoty, 24 lipca

Kobza Antoni – szeregowy, zakład DOG II, 29 października

Kocoń Stanisław – szeregowy, zakład 7 DP, 26 października

Kołodziejczyk Józef – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 18 marca

Kołodziński Wacław – saper, kompania zapasowa 2 batalionu saperów, 26 kwietnia

Kosierkiewicz Michał – strzelec, 44 pułk strzelców, 23 marca

Kostka Władysław – żandarm, żandarmeria wojskowa, 28 marca

Kowalski Stefan – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 8 marca

Kozłowski Aleksander – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 16 marca

Kozłowski Ja – szeregowy, 2 kolumna taborów, 5 maja

Kręcisz Franciszek – szeregowy, batalion etapowy, 26 sierpnia

Kromaski Tomasz – szeregowy, 14 pułk piechoty, 1 kwietnia

Krupiński Józef – kapral, 8 Brygada Jazdy, 11 listopada

Krzyżanowski Wojciech – saper, 2 batalion saperów, 16 kwietnia

Kujawski Stanisław – starszy szeregowy, 28 pułk piechoty, 27 grudnia

Kulata Aleksander – szwoleżer, 2 pułk szwoleżerów, 6 sierpnia

Kuraś Józef – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 6 kwietnia

Kuśmirek Władysław – strzelec, 50 pułk strzelców, 25 marca

Kwietniewski Jan – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 2 stycznia

Lipka Jan – saper, 2 batalion saperów, 21 marca

Lewandowski Stanisław – szeregowy, 22 pułk piechoty, 27 stycznia

Łendzion Michał – szeregowy, 6 pułk piechoty legionów, 3 lipca

Łuczak Józef – szeregowy, 5/VI batalion etapowy, 2 grudnia

Maciątek (Maciuntek) Wacław– szeregowy, 10 pułk piechoty, 18 kwietnia

Małachowski Julian – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 5 marca

Małyszka Tomasz – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 16 marca

Marzec Józef – saper batalion mostowy, 22 lipca

Matan Karol – kapral, 3 pułk ułanów, 25 lipca

Matenszak Bolesław – saper, 2 batalion saperów, 9 czerwca

Matkowski Stanisław – szeregowy, 1/IV batalion etapowy, 25 stycznia

Matysiak Jan – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 18 lutego

Mazurek Józef – szeregowy, Szpital Wojskowy Zamość, 2 stycznia

Mazurkiewicz Aleksander – starszy szeregowy, Szpital Wojskowy Zamość, 14 grudnia

Mendel Fuzer – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 29 września

Miecznikowski Lucjan – ułan, 7 pułk ułanów, 27 lipca

Mielechowicz Henryk – strzelec, 45 pułk strzelców, 24 marca

Mielniczuk Wojciech – ułan, 12 pułk ułanów, 3 lipca

Mierzwiński Stefan – strzelec, 45 pułk strzelców, 7 marca

Miluk Bolesław – strzelec, 45 pułk strzelców, 18 marca

Miszczak Stefan – saper, 2 batalion saperów, 31 marca

Mitura Andrzej – saper, 2 batalion saperów, 9 marca

Morsał Stanisław – saper, 2 batalion saperów, 29 marca

Mosak Wacław – ułan, 12 pułk ułanów, 15 marca

Mszyca Franciszek – szeregowy, 24 pułk piechoty, 8 lutego

Musij Nikita – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 27 lutego

Neuronik (Noworonik) Józef – strzelec, 43 pułk strzelców, 29 maja

Norek Feliks – strzelec, 1 pułk strzelców konnych, 16 czerwca

Nowak Jan – szeregowy, 33 pułk piechoty, 11 stycznia

Nowak Jan – kanonier, 2 dywizjon artylerii konnej, 1 sierpnia

Nowociej Bronisław – kanonier, 7 pułk artylerii pieszej, 31 sierpnia

Okoń Jan – szeregowy, 2 dywizjon taborów 30 lipca

Olbryszewski Tomasz – szeregowy, sztab 4 BJ, 15 stycznia

Osuch Marek – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 21 marca

Ozdarski Stanisław – kanonier, 8 dywizjon artylerii konnej, 11 grudnia

Panczyna Michał – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 22 czerwca

Panoś Stanisław – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 29 stycznia

Paruszewski Stanisław – szeregowy, 1 pociąg sanitarny, 15 marca

Pasztuła Jan – szeregowy, 53 pociąg szpitalny, 2 grudnia

Pawelec Andrzej – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 14 lutego

Paździur Bolesław – szeregowy, 25 pułk piechoty, 10 lutego

Piątek Jan – szeregowy, 28 pułk piechoty, 28 listopada

Piekut Wacław – ułan, 12 pułk ułanów, 15 marca

Pietruń Józef – szeregowy, oddział 4 DP, 2 marca

Pikulski Władysław – szeregowy, 13 szpital polowy, 3 kwietnia

Piłatowicz Antoni – ułan, 3 pułk ułanów, 6 sierpnia

Piotrowski Aleksander – szeregowy, urządzenia 13 DP, 4 października

Płochocki Bolesław – szeregowy, 8 pułk piechoty legionów, 4 lipca

Poński Władysław – saper, 3 kadra wojsk kolejowych, 8 lutego

Przybylski Ignacy – kanonier, 3 pułk artylerii pieszej, 24 stycznia

Przybył Piotr – szeregowy, 15. pułk piechoty, 25 kwietnia

Przytula Bolesław – kanonier, 1 dywizjon artylerii konnej, 8 stycznia

Pyzi Władysław – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 5 stycznia

Rabel Jan – saper, 2 batalion saperów, 9 marca

Rajferd Józef – saper, 1 batalion saperów, 29 stycznia

Rękawek Stanisław – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 20 kwietnia

Rosa Stanisław – saper, 2 batalion saperów, 10 marca

Rosiński Tomasz – szeregowy, 13 pułk piechoty, 11 stycznia

Różycki Albin – ułan, 2 pułk ułanów, 24 marca

Rudnicki Jankiel – ułan, 12 pułk ułanów, 16 marca

Ryba Stanisław – szeregowy, zakład 8 DP 5, stycznia

Ryczek Jan – strzelec, 50 pułk strzelców, 3 kwietnia

Rygielski Franciszek – strzelec, 43 pułk strzelców, 18 kwietnia

Rygulski Jan – kanonier, 8 pułk artylerii ciężkiej, 29 stycznia

Rzepnicki Izydor – strzelec, 43 pułk strzelców, 13 maja

Sadowski Aleksander – kapral, szpital polowy 107, 14 listopada

Sapiejewski Stefan – sierżant, Szpital Wojskowy Zamość, 14 czerwca

Sawicki Józef – szeregowy, 5/VI batalion etapowy, 25 września

Sieradzki Jan – szeregowy, 6 pułk piechoty legionów, 27 lipca

Sinkiewicz Antoni – szeregowy, urządzenia DOG II, 13 stycznia

Skurski Łukasz – strzelec, 45 pułk strzelców, 26 czerwca

Słomowicz Franciszek – szeregowy, 8 pułk piechoty legionów, 15 stycznia

Sokołow Zachar – strzelec, miński pułk strzelców, 30 października

Sokołowski Jan – strzelec, 2 pułk strzelców konnych, 21 lipca

Sroczyński Julian – szwoleżer, 2 pułk szwoleżerów, 28 czerwca

Stachyry Szczepan – szeregowiec, 9 pułk piechoty legionów, 22 kwietnia

Stawinoga Wacław – szeregowy strażnik obozu jeńców, 19 grudnia

Stępin Antoni – kanonier, 14 pułk artylerii pieszej, 29 grudnia

Stępniak Jan – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 30 kwietnia

Sulowski Michał – szeregowy, 5 pułk piechoty legionów, 23 lipca

Syty Franciszek – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 27 listopada

Szabat Wojciech – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 14 lutego

Szafranek Franciszek – szeregowy, 8 pułk piechoty legionów, 5 sierpnia

Szatan Stanisław – bombardier, 3 pułk artylerii ciężkiej, 8 sierpnia

Szczerepa Wincenty – szeregowy, 8 pułk piechoty legionów, 4 sierpnia

Szczęśniak Ludwik – kapral, 2 batalion kolejowy, 22 listopada

Szewczuk Stefan – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 10 stycznia

Szymbor Józef – strzelec, 44 pułk strzelców, 10 listopada

Ślaga Bonifacy – strzelec, 45 pułk strzelców, 24 listopada

Tabor Jan – szeregowy, Szpital Wojskowy Zamość, 10 lipca

Tchórz Stanisław – szeregowy, 38 pułk piechoty, 15 stycznia

Trojan Józef – szeregowy, 17 pułk piechoty, 14 marca

Tylczyński Bronisław – ułan, 16 pułk ułanów, 23 lipca

Ugniewski Hipolit – ułan, 12 pułk ułanów, 11 kwietnia

Uryzaj Jan – ułan, 16 pułk ułanów, 26 czerwca

Wadowski Michał – sierżant, 43 pułk strzelców, 15 listopada

Wasilewski Piotr – strzelec, 45 pułk strzelców, 27 listopada

Waśniewski Władysław – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 14 marca

Wernia Władysław – kanonier, 3 pułk artylerii pieszej, 6 sierpnia

Wlazło Bronisław – szeregowy, 8 pułk piechoty legionów, 13 sierpnia

Wnuk Henryk – starszy ułan, 5 pułk ułanów, 4 stycznia

Wojno Tomas – szeregowy, Szpital Wojskowy Zamość, 24 czerwca

Wojtyna Kazimierz – starszy szeregowy, 2/VI batalion etapowy, 26 listopada

Woźniak Bernard – szeregowy, 9 pułk piechoty legionów, 31 lipca

Woźniak Józef – szeregowy, 8 pułk piechoty legionów, 31 stycznia

Woźniak Wincenty – ułan, 12 pułk ułanów, 27 stycznia

Zakrzewski Aleksander – szeregowy, 13 pułk piechoty, 7 stycznia

Zakrzewski Władysław – kanonier, 13 pułk artylerii ciężkiej, 26 listopada

Zima Jan – szeregowy, 27 pułk piechoty, 17 lipca

Zioła Stanisław – szeregowy, 6/II batalion wartowniczy, 22 grudnia

Ziomek Stanisław – starszy szeregowy, 20 pułk piechoty, 6 sierpnia

Zginęli w wypadkach

Bednarski Wacław – strzelec, 5 pułk strzelców Hallera (wypadek z bronią), 9 lipca 1919 r.

Dziewulski Franciszek – ułan, 12 pułk ułanów (utonął w Łabuńce), 6 lipca 1920 r.

Kleszczyński Konstanty – szeregowy, 9 pułk piechoty (popełnił samobójstwo), 6 lipca 1920 r.

Miziński Jan – starszy ułan, 12 pułk ułanów (utonął), 5 sierpnia 1920 r.

Stankiewicz Zbigniew

Bibliografia

Kędziora A., Encyklopedia miasta Zamościa, Chełm 2000.

Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1934.

Pieszko M., Przewodnik po Zamościu i okolicy, Zamość 1934.

Wyszczelski L., Wojsko Polskie w latach 1918-1921, Warszawa 2006.

1 R. Maleszczyk. Cmentarze wojenne I Wojny Światowej na Lubelszczyźnie. Annales UMC-S vol. LII/LIII Lublin 1997/1998

2 Księga zgonów parafii rz-kat w Zamościu