Zamość i Zamoyscy w fotografii i prasie krajowej oraz zagranicznej. Część 2.

Część II. Notatki prasowe pomagają niekiedy rozwikłać zagadki dotyczące naszego miasta.

„Słowo Zamojskie” Nr 39 z 1930 r.  – artykuł „Poświęcenie krzyża”. – udostępnia Cyfrowa Biblioteka Jagiellońska.

________________________________________________________________________________________________________

Gazeta Lwowska nr 54 z 1924 r. wyd. Lwów. autor dr I.W. – artykuł dotyczy Władysława Zamoyskiego z Kórnika , (s. gen Władysława Zamoyskiego), który wraz z siostrą Marią przekazali cały swój majątek Narodowi Polskiemu. – udostępnia CBJ

___________________________________________________________________________________________________

Fotografia z ok 1888 r. – Maurycego (1871-1939) i Franciszka Tomasza (1873-1927) Zamoyskich (s. Tomasza XIV ordynata i Marii z Potockich) autorstwa Jana Mieczkowskiego. Obiekt udostępniony CBJ – przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

___________________________________________________________________________________________________________

„Słowo Zamojskie”  Nr 34/1930 – udostępnia CBJ

_____________________________________________________________________________________________________________

„Słowo Zamojskie” Nr 6/1929- udostępnia CBJ

__________________________________________________________________________________________________________

„Głos Zamojszczyzny” (przekształcony z Echa Biłgorajskiego) – Rok III Nr 5 z maja 1930 r. – udostępnia CBJ

_____________________________________________________________________________________________________________

„Głos Zamojszczyzny” Nr 6 z czerwca 1930 r. – udostępnia CBJ

___________________________________________________________________________________________________________

„Słowo Zamojskie” Nr 41/1930 – udostępnia CBJ

_____________________________________________________________________________________________________________