Przestrzeń kulturowa Zamościa.

Dzięki uprzejmości Pana Jacka Herca udostępniamy nagranie wykładu Pana Profesora Bonawentury Pawlickiego, który został wygłoszony na Konferencji „Przestrzeń kulturowa Zamościa: urbanistyka, architektura, krajobraz, życie miasta”, która odbyła się w Sali Consulatus Ratusza w Zamościu 15.06.2015 r. Pan Profesor wyraził zgodę na nagrywanie, a Autor nagrania, Pan Jacek Herc wyraził zgodę na upublicznienie filmu na naszej stronie przewodnickiej. Bardzo dziękujemy.

zdjęcia: Jacek Herc

Link do nagrania: https://www.facebook.com/jacek.herc/videos/726803447432022

Bonawentura Maciej Pawlicki (1933-2019) – prof. zw. dr hab. inż. arch. Politechniki Krakowskiej i innych uczelni w Polsce. Honorowy Obywatel Miasta Zamość (2019), polski architekt, historyk architektury i urbanistyki, konserwator zabytków, wykładowca akademicki.