Film o Pałacu Zamoyskich.

Udostępniamy naszym Czytelnikom film Piotra Bojanowskiego, poświęcony w dużej mierze budynkowi dawnego Pałacu Zamoyskich w Zamościu. Obecnie mieści się tam siedziba I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, przeniesionego na czas remontu budynku dawnej Akademii Zamojskiej. Pomysłodawcą i realizatorem filmu jest grono pedagogiczne i młodzież Liceum, a w projekcie współuczestniczą pracownicy Muzeum Zamojskiego i przewodnicy z Koła Przewodników Terenowych PTTK/O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich w Zamościu.

Link do filmu: https://www.facebook.com/1lozamosc/videos/1231191767618619