Człowiek Roku Gminy Komarów-Osada.

Z dumą informujemy naszych kolegów przewodników i sympatyków Koła Przewodników Terenowych przy PTTK O/Zamość, że nasz kolega ROBERT KOWALSKI został uhonorowany wyróżnieniem „Człowiek Roku Gminy Komarów-Osada”. Fundacja im. prof. Romana Trześniowskiego przyznaje to wyróżnienie ludziom, którzy swoją pracą zawodową i działalnością społeczną przyczyniają się do rozwoju wsi Komarów-Osada i całej Gminy. Kandydaci do nagrody muszą wykazać się całym wachlarzem pozytywnych cech charakteru aby uzyskać nominację do wyróżnienia. My przewodnicy bardzo dobrze znamy wieloletnią działalność przewodnicką i społeczną w szeregach PTTK naszego kol. Roberta i możemy potwierdzić, że cechują Go pozytywne przymioty charakteru wyszczególnione w dyplomie. Nie inaczej pracuje On na terenie gminy w której mieszka, co potwierdza prezentowane niżej wyróżnienie.  Robercie, gratulujemy i życzymy dalszej tak owocnej pracy.
  
Przy tak miłej okazji chcielibyśmy zaprezentować bliżej naszym Czytelnikom i Turystom sylwetkę tego wspaniałego przewodnika. W pracy przewodnickiej cechują Roberta wszystkie pozytywne przymioty charakteru, niezbędne do wykonywania tego zawodu. Jest bardzo dobrym organizatorem wycieczek po całej Polsce i po wielu krajach Europy. Turyści podkreślają Jego ponadprzeciętną wiedzę, solidność, rzeczowość i kompetencje. Stale podwyższa kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc we wszystkich szkoleniach organizowanych przez PTTK, ponadto poszerza wiedzę samodzielnie, co jest wręcz niezbędne w branży turystycznej. Dbając o własne kwalifikacje zawodowe nie zapomina także o szkoleniu młodszej kadry przewodnickiej, inicjując i przeprowadzając tematyczne wykłady i wyprawy terenowe. Prywatnie jest koleżeński, sympatyczny i uczynny.
Oto zwięzłe Kalendarium Turystyczne Roberta Kowalskiego:
2002 r. – kurs przewodnika terenowego PTTK po Zamościu i Roztoczu
2002 r. – kurs przewodnika po Roztoczańskim Parku Narodowym
2002 r. – początek członkostwa w PTTK/O/Zamość, uczestnictwo w rajdach i wycieczkach oddziału
2002 r. – zdobycie małej brązowej odznaki pieszej OTP PTTK
2003 r. – początek praktycznej pracy w roli przewodnika terenowego
2004 r. – kurs pilota wycieczek krajowych i zagranicznych
2004 r. – kurs przewodnika po terenie byłego obozu zagłady – mauzoleum w Bełżcu
2004 r. – początek członkostwa w Kole Przewodników Terenowych PTTK/O/Zamość
2004 r. – wyjazd w roli opiekuna (jednego z dwóch) młodzieżowego obozu wędrownego PTTK na Pomorze Zachodnie. Czas – dwa tygodnie.
2005 r. – początek regularnej pracy: pilotowanie wycieczek zagranicznych – współpraca z różnymi biurami podróży. Teren – wszystkie kraje Europy od Portugalii po Rosję.
2005 r. – wyjazd w roli opiekuna (jednego z dwóch) młodzieżowego obozu wędrownego PTTK na Pomorze Środkowe. Czas – dwa tygodnie.
2005 r. – zdobycie małej srebrnej oznaki pieszej OTP PTTK
2006 r. – kurs przodownika turystyki pieszej PTTK – uprawnienia na województwo lubelskie
2006 r. – wyjazd w roli opiekuna (jednego z dwóch) młodzieżowego obozu wędrownego PTTK na Pomorze Zachodnie. Czas – dwa tygodnie.
2008 r. – rozszerzenie uprawnień przodownika turystyki pieszej PTTK na województwa: podkarpackie, zachodniopomorskie
2009 r. – do 2017 r. – członkostwo w zarządzie oddziału PTTK/Zamość
2009 r. – do dziś – członkostwo w zarządzie Koła Przewodników Terenowych PTTK/O/Zamość
2009 r. – założenie własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej
2010 r. – kurs instruktora przewodnictwa PTTK
2011-2012 r. – osiemnastomiesięczny (1,5 roku) kurs szkoleniowy dla ludzi z branży turystycznej województwa lubelskiego, poświęcony geografii, historii i krajoznawstwu województwa świętokrzyskiego (2011) oraz podkarpackiego (2012). Ponad 40 dni wyjazdów terenowych. Dodatkowo 200 godzin zajęć z języków obcych.
2014 r. – ukończenie zorganizowanego dla przewodników kursu udzielania pierwszej pomocy medycznej
2016 r. – prowadzenie zajęć na kursie przewodnika terenowego  PTTK/O/Zamość
2016 r. – odznaczenie Brązową Honorową Odznaką PTTK
2018 r. – prowadzenie zajęć na kursie przewodnika terenowego  PTTK/O/Zamość

_______________________________________________________________________________________________________________

 
 źródło: Tygodnik Zamojski Nr 46/2019 z dnia 13-19.11.2019 r.