Z wizytą w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie.

huihui

Muzeum Regionalne w Krasnymstawie – kamienny kartusz z herbem Rogala

 Związki Krasnegostawu i Zamościa, dwóch miast leżących w Dolinie Wieprza, są w zasadzie historycznie udokumentowane. Nie oznacza to jednak, że nie czekają nas w tym względzie  nowe niespodzianki. Na Forum Przewodnickim toczy się właśnie dyskusja w tym temacie, do której zapraszamy wszystkich Przewodników, Regionalistów, Historyków, Archeologów, Muzealników oraz wszystkich innych Miłośników obu miast.

Wśród  10 tys. eksponatów Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, ponad półtora tysiąca stanowią zabytki archeologiczne, pochodzące z zamku w Krupem. Widoczny na zdjęciu kamień z herbem Rogala (poroże jelenia i róg tura) wskazuje na właściciela zamku w Krupem, Pawła Orzechowskiego.  Zbudował on na przełomie XVI – XVII w. wspaniałą rezydencję magnacką. Paweł Orzechowski był spowinowacony z Janem Zamoyskim poprzez Annę Orzechowską – siostrę Pawła, a macochę Jana. Ciekawostką jest także fakt utraty ojca przez obu ww. w tym samym roku 1572. Jan Zamoyski patronował karierze politycznej Pawła Orzechowskiego.

Paweł Orzechowski posiadał wielką fortunę oraz wysoki status społeczny. Z Janem Zamoyskim łączyły go nawet praktyczne doświadczenia z pomocy w budowie Zamościa. Wykorzystał to potem przy rozbudowie Krupego. Fragmenty kamieniarki prezentowanej w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie, pochodzące z zamku w Krupem, do złudzenia przypominają morandowski warsztat kamieniarski. Do Orzechowskich Zamek w Krupem należał od 1577 do 1644 r.  i był przez nich wielokrotnie rozbudowywany.