Przewodnik – Maria Rzeźniak

Maria Rzeźniak – licencjonowany przewodnik turystyczny po Zamościu i Roztoczu, Roztoczańskim Parku Narodowym, pilot wycieczek. Współorganizator Roztoczańskiego Ekomuzeum – Świąteczna Kraina. Prowadzi Galerię Szur k. Krasnobrodu.

Dewiza: „Wiem co mówię, a nie, mówię co wiem”

Chętnie Państwa oprowadzi po Zamościu, Roztoczu, zorganizuje warsztaty i lekcje muzealne w plenerze dla każdej grupy wiekowej zorganizowanej i dla turystów indywidualnych. Przybliży „Historię Rodu Zamoyskich” i „Miasta Idealnego”, wyjawi  „Tajemnicę warsztatu artysty”,  opowie „O przeszłości kulturowej i duchowej Roztocza” 

Kontakt: e mail  marek.rzezniak@gmail.com         tel: 606 366 270

Maria  MR.   Maria
MR, Marysia MR