Szkolenie w Sandomierzu

W sobotę 19 listopada 2016 r. przewodnicy z Koła Przewodników PTTK w Zamościu wzięli udział w całodniowym szkoleniu zorganizowanym w Sandomierzu. Inicjatorem i organizatorem szkolenia była Maria Puźniak. Po mieście profesjonalnie oprowadzał nas licencjonowany przewodnik po Sandomierzu, Kacper Polański. W trakcie zwiedzania była także chwila na wspomnienia z Wiesławem Wierzchowskim, który przed laty podobnie zapoznawał z Sandomierzem swoich kolegów z Zamościa.

pawel pawel-2 pawel-3

Wzgórze Staromiejskie z jego zabytkami, kościołami św. Pawła i św. Jakuba zwiedziliśmy bardzo dokładnie. Udało się zajrzeć nie tylko do środka obu świątyń, ale także odwiedzić dominikańskie winnice oraz miejsce aktualnych prac archeologicznych, prowadzonych na terenach przyklasztornych oo. dominikanów.

jakub-2 adelajda jakub

Na Zamku Kazimierzowskim trwały uroczystości związane ze „Świętem Młodego Wina”, o czym dokładniej w osobnym artykule. Zwiedziliśmy niektóre wystawy dostępne tego dnia nieodpłatnie. Sporo czasu poświęciliśmy na zapoznanie się z najcenniejszym zabytkiem Sandomierza, Bazyliką Katedralną p.w.  Narodzenia N.M.P.

zamek katedra wnetrze

Po krótkiej przerwie kontynuowaliśmy szkolenie na Rynku Sandomierza, gdzie zajrzeliśmy w każdy ciekawy turystycznie punkt  Starego Miasta. Ulicą Żydowską obok dawnej Synagogi, zeszliśmy w obniżenie Podwala kierując się ku kolejnym obiektom, kościołom św. Michała i św. Józefa.

kotwica synagoga brama

Mieliśmy możliwość obejrzenia krypt przy kościele św. Józefa z ich osobliwym pochówkiem Teresy Izabelli Morsztynówny. Bramą Opatowską wróciliśmy na starówkę i obejrzeliśmy jeszcze dawny Kościół Duchaków. Niezwykle sympatyczne było, zupełnie przypadkowe, spotkanie tuż obok „Domu pod Ciżemką” z ultramaratończykiem, Jackiem Łobudzkim, lekarzem z Sandomierza. Pan Jacek zaliczył, jako pierwszy Polak, najtrudniejsze trasy na świecie.

jozef michal lekarz

Zamojscy przewodnicy uznali szkolenie za bardzo ciekawe i pogłębiające posiadane już wiadomości o Sandomierzu. Organizatorzy zadbali także o wzbogacenie ich wiedzy na trasie dojazdowej oraz z tematyki ogólnej, w tym dotyczącej związków obu miast w przeszłości. Szczególne podziękowania za szkolenie należą się Marii Puźniak i Kacprowi Polańskiemu.

opracowanie i zdjęcia: evel