Nowości w regionie – 2016

 • Lubycza Królewska – miastem od 1 stycznia 2016 r.
 • http://www.lubycza.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=4&schemat=0&dzialy=4&akcja=artykul&artykul=816
 • Rowerem po Roztoczu–  nowy przewodnik, wydany pod koniec 2015 r.
 • htp://ntasiadka.com/2016/01/nowy-przewodnik-po-roztoczu/
 • „Wokół dworu i pałacu w Łabuńkach 1771-1944” – nowa książka Agnieszki Szykuły Żygawskiej
 • do świetności wraca dawny dworek dóbr ordynackich w Kalinówce (obecnie w rękach prywatnych)
 • http://kronikatygodnia.pl/opowiesci-o-labunkach/
 • http://www.dwory.cal.pl/podstrony/kalinowka.php?wojew=lubelskie
 • nowa mapa turystyczno-przyrodnicza RPN – ROZTOCZE, Różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe.
 • http://roztoczanskipn.pl/pl/aktualnosci-eog/290-roztocze-roznorodnosc-przyrodnicza-i-dziedzictwo-kulturowe-mapa
 • przyznano dotacje na konserwację zabytków z powiatu lubaczowskiego w 2016 r. w kwocie zł 300 tys. zł na:
 • Basznia Dolna – d. rządcówka w zespole folwarcznym – przyznana kwota dotacji – 10 tys. zł
  Zespół Cerkiewny w Cieszanowie, remont i renowacja dzwonnicy – 20 tys. zł
  Horyniec-Zdrój, konserwacja dwóch bram wejściowych na cmentarzu komunalnym – 10 tys. zł
  Narol, kaplica cmentarna Puzynów, prace remontowo-konserwatorskie kaplicy – 20 tys. zł
  Cerkiew w Nowym Bruśnie, prace remontowo-konserwatorskie zakrystii, soboty, podłogi, stolarka okienna i drzwiowa – 50 tys. zł
  Cerkiew w Wielkich Oczach, prace remontowo-konserwatorskie kopuły – 50 tys. zł
  Cieszanów, synagoga – wnętrze, badania na obecność zabytkowego wystroju – 10 tys. zł
  Horyniec-Zdrój, kościół parafialny franciszkanów, polichromia nawy z łukiem tęczowym, pełna konserwacja – 30 tys. złHoryniec-Zdrój, cmentarz wojenny – Pomnik Wolności – pełna konserwacja kolumny i orła (z jego rekonstrukcją) – 25 tys. zł
  Kowalówka, cerkiew, ob. kaplica filialna, ołtarz boczny, zakończenie, ikona i ołtarzyk, pełna konserwacja – 20 tys. zł
  Lipsko, figura Matki Bożej w rynku, pełna konserwacja – 10 tys. zł
  Lipsko, krzyż przydrożny, pełna konserwacja – 5 tys. zł
  Lubaczów, cerkiew parafialna pw. św. Mikołaja w Lubaczowie, ołtarz boczny Ecce Homo, II etap prac – 10 tys. zł
  Stare Brusno, cmentarz greckokatolicki, 70 nagrobków, kontynuacja – III etap prac – oczyszczenie, stabilizacja, zabezpieczenie nagrobków – 30 tys. zł  http://www.elubaczow.com/2016/04/29/powiat-lubaczowski-podkarpackie-sa-pieniadze-na-ochrone-podkarpackich-zabytkow/