Szkolenie

Koleżanki i Koledzy zapraszam chętnych na szkolenie 7 marca (czwartek) godz. 16,00. Tematem szkolenia będzie Muzeum Sakralne Katedry Zamojskiej z ekspozycjami stałymi: „Fabrica Ecclesiae” muzeum techniki i architektury i „Skarbiec Historii, Sztuki i Nauki”.

Szkolenie poprowadzi kol. Robert Kowalski i ks. Marek Dobosz. Koszt uczestnictwa w szkoleniu 400 zł. od grupy, środki są przeznaczone w całości na prace konserwatorskie w katedrze.