Pielgrzymka na Jasną Górę.

 Koleżanki i Koledzy!
Proszę o zgłaszanie się na wyjazd na XXXVIII Pielgrzymkę Przewodników Turystycznych na Jasną Górę w dniach 10-12.03.2023 r. oraz wpłatę kwoty 290 zł (dwieście dziewięćdziesiąt złotych) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.02.2023 r. Kwota ta nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji (z wyjątkiem wypadków losowych). W przypadku rezygnacji proszę o znalezienie na swoje miejsce innej osoby. Kwota 290 zł jest obliczona w przypadku uczestnictwa 24 osób.
Zgłoszenia i wpłaty do koleżanki Zuzanny Gardias w Muzeum Zamojskim i Agnieszki Linek (tel. 510 582 242).
W ramach wpisowego uczestnicy mają opłacone: transport busem, ubezpieczenie, 2 noclegi, wstępy, oprowadzanie przez przewodników. Posiłki we własnym zakresie. Należność 20 zł za materiały promocyjne organizatorom pielgrzymki każdy uczestnik może uregulować przy rejestracji uczestnictwa podczas wejścia na salę, gdzie będzie rejestracja uczestników i obrady.
Uwaga: w miarę możliwości uczestnicy ubierają się w stroje przewodnickie, czerwone swetry i kurtki. Nie zapominajmy o odznace przewodnickiej, tabliczce z nazwą miejscowości i świecach na drogę krzyżową. Proszę też wziąć legitymację emeryta lub inwalidy, czy studenta, uprawniające do zniżek.
Po Drodze Krzyżowej na Wałach drugiego dnia spotykamy się pod pomnikiem św. Jana Pawła II w celu zrobienia zdjęcia uczestników.
Szczegółowych informacji udziela kol. Agnieszka Linek, tel. 510 582 242.
Zachęcam do udziału w Pielgrzymce, jest to wielki dar, że mamy taką możliwość wyjazdu w jakże niespokojnych i nieprzewidywalnych czasach.
Bożena Kamaszyn-Gonciarz