Zaproszenie.

Koleżanki i koledzy, w czwartek 10 września 2020 roku o godz. 11:30, na Rynku Wielkim w Zamościu odbędzie się spotkanie z Jackiem Skorupskim, autorem flagi miejskiej Zamościa, po czym uroczystości związane z Jubileuszem 25 lecia jej ustanowienia. Na spotkanie z autorem i na uroczystości zapraszam w imieniu Towarzystwa Weksylologicznego.
Z turystycznym pozdrowieniem

Prezes Koła Przewodników – Maria Rzeźniak.