Sprawy bieżące.

Koleżanki i Koledzy,
Sezon turystyczny powoli się kończy i  czas na spotkania towarzyskie i szkolenia. Zapraszam w niedzielę 16 września 2018 r. o godz. 12:00 ul. Łukasińskiego na odsłonięcie pomnika upamiętniającego pobyt Ormian w Zamościu. Następnie do kościoła św. Katarzyny na mszę świętą, a o godz. 15:00 do Muzeum Zamojskiego na wykład dr Piotra Kondraciuka.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Maria Rzeźniak – Prezes Koła Przewodników.

_______________________________________________________________________________________________________

Przewodnicy z Koła Przewodników Terenowych im. Róży i Jana Zamoyskich wzięli udział w uroczystym odsłonięciu i poświęceniu chaczkaru w Zamościu i w pozostałych wydarzeniach temu towarzyszących.

Zdjęcia: Zbyszek Pietrynko