Wystawa z 1881 r.

Nie istniejące już obecnie Muzeum Przemysłu i Rolnictwa powstało w Warszawie. Działało do 1939 r., tj. do chwili jego zniszczenia wraz z 10 000 cennych eksponatów. Muzeum dokumentowało historię przemysłu, rolnictwa i rzemiosła. Organizowało wiele znakomitych wystaw czasowych. W 1881 r. odbyła się wystawa, której ślady odnajdziemy w wydanym z tej okazji „Albumie dzieł sztuki stosowanej do przemysłu.” Wśród różnorodnych przedmiotów zgromadzonych wówczas przez muzeum, znajdowały się także pamiątki udostępnione przez Rodzinę Zamoyskich. Niektóre z nich były wyjątkowe! Obecnie, dzięki udostępnieniu przez Bibliotekę Narodową w Warszawie zawartości albumu (wraz z opisami), możemy je poznać. Należą do nich w szczególności wyeksponowane na:

Tab. III pod nr 24talerz fajansowy z herbem Zamoyskich z fabryki Tomaszów, z początku bieżącego w., własność Ordynacji Zamojskiej

Tab. V pod nr 30 – filiżanka ze spodkiem, biała z wizerunkiem Jana Zamoyskiego (Korzec), z końca XVIII w.; własność hr. R. Zamoyskiej

pod nr 46 – filiżanka ze spodkiem z porcelany malowanej srebrem z portretem ks. Fr. Sapiehy (Tomaszów) wł. Ord. hr. Zamoyskich

pod nr 49talerz porcelanowy, niebiesko i złoto emaliowany (Tomaszów) wł. Ordynacji Zamoyskiej

pod nr 34 – filiżanka ze spodkiem i pokrywką (Korzec) z widokiem Korca; wł. hr M. Zamojskiej.

Wśród wyrobów z kryształu górskiego i szkieł z różnych fabryk i epok eksponowano m.in. kielichy z herbem Jelita nazywanym na wystawie herbem Sariusz i napisami, które stanowiły własność Ordynacji Zamojskiej.

Tab. XXIII – wyroby z kryształu górnego [górskiego] ozdobione kamieniami i emaliami z różnych epok będące własnością hr. Zamoyskich i innych.

Tab. LV – łyżki polskie srebrne z XVI i XVII w. własność hr. R. Zamoyskiej i innych.

Tab. LVI  nr 803szkatułka srebrna podbijana, wyrób gdański; stanowiąca kałamarz Kanclerza Wielkiego, Jana Zamoyskiego; wł. Ord. hr. Zamoyskich. Należy jednak zdementować tę informację zawartą w katalogu z wystawy, bowiem kaseta, będąca faktycznie w rękach Zamoyskich, a obecnie przechowywana na Wawelu w skarbcu jest wyrobem późniejszym, XVIII w. Więcej szczegółów na jej temat tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=VyGAGPeNj0I

Tab. LVIII – widok sali z ekspozycją przedmiotów należących do hr. Zamoyskich.

Tab. LIX – 12 talerzy emaliowanych (Limoges) z końca XVI w. przedstawiających 12 miesięcy, wykonanych prawdopodobnie przez Jana Courtois; wł. Ord. hr. Zamoyskich

Tab. LXXIII – polskie pasy jedwabne, złotem i srebrem przetykane z fabryk: w Słucku; w Kobyłce (Paschalisa) we Lwowie; własność m. in.  Ord. hr. Zamoyskich i innych

Tab. LXXXIII – hełm z grzebieniem Jana Zamoyskiego, Wojewody Sandomierskiego i osłony łbów końskich, żelazne, nabijane złotem, grawerowane, wł. Ord. hr. Zamoyskich 

Tab. XC – oznaki godności Nr 2 i Nr 8 – berło Rektorów Akademii Zamojskiej, wł. hr. Zamoyskich

Tab. XCII nr 1459 – Szafeczka z szufladkami ze srebra lanego i cyzelowanego, ze złoceniami, wyrób niemiecki, z epoki odrodzenia; wł. Ord. hr. Zamoyskich.

opracowanie: Ewa Lisiecka