Minęło 55 lat działalności Koła Przewodników w Zamościu

zbioroweczka

W dniach 9-11 wrzenia 2016 r. Koło Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich obchodziło Jubileusz 55 lecia swojej działalności. Przed spotkaniem w zamojskim Ratuszu przewodnicy złożyli wiązankę kwiatów na grobie Michała Pieszki – Pierwszego Przewodnika po Zamościu. Uroczystości oficjalne odbyły się w Sali Consulatus. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Prezydent Miasta Zamość – Andrzej Wnuk; dyrektor ZOIT – Joanna Liberadzka; dyrektor Wydziału Promocji Miasta – Damian Miechowicz; przedstawiciel Starosty Zamojskiego – Barbara Zarębska; Honorowy Przewodnik Koła – Prezydent Eugeniusz Cybulski oraz Koleżanki i Koledzy Przewodnicy ze Szczecina, Gdańska, Ostrowca Świętokrzyskiego, Warszawy, Brzegu, Lublina, Tarnowskich Gór, Kudowy Zdroju, Jarosławia i Puław.

Podczas uroczystości uhonorowano zasłużonych przewodników Koła odznaczeniami i dyplomami PTTK. Złotą odznakę „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” otrzymał Stefan Tyburski, srebrną Bożena Kamaszyn-Gonciarz. Brązową „Honorową Odznaką  PTTK” wyróżniono: Marię Rzeźniak, Roberta Kowalskiego i Helenę Kasprzyk. „Dyplomami za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa” podziękowania w imieniu Zarządu Głównego i Oddziału PTTK w Zamościu przekazał Janusz Kapecki następującym przewodnikom: Wiesławie Zborowskiej-Poździk, Ewie Lisieckiej, Jadwidze Kozłowskiej, Pawłowi Komanowi, Marii Jamroż, Franciszkowi Cieplakowi.

Historię Koła Przewodników na przestrzeni ostatnich pięciu lat przedstawiła Prezes Koła – Maria Rzeźniak. Uroczysty charakter spotkania podkreśliło wystąpienie Prezydenta Miasta Zamościa, Andrzeja Wnuka, który zwrócił uwagę m.in. na szczególne zasługi przewodników w promocji miasta. Przewodnicy, Goście z Polski, przekazali swoim kolegom z Zamościa życzenia i upominki z okazji ich święta oraz pozdrowienia od kierownictwa poszczególnych Oddziałów PTTK. Po przerwie i poczęstunku sponsorowanym przez Państwa Ewę i Sylwestra Kruków, właścicieli Karczmy „Zamojszczyzna” w Sitańcu Wolicy 217 i Restauracji „Skarbiec Wina” mieszczącej się w Rynku Wielkim Zamościa przy ulicy Staszica 27, uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch referatów.

Obchodom 55 lecia Koła Przewodników w Zamościu towarzyszyła Sesja Krajoznawcza „Artur Grottger na Zamojszczyźnie” której kluczowym elementem były wykłady dr Jacka Feduszki i dr Piotra Kondraciuka zatytułowane: „Artur Grottger – romantyk i realista” i ” Dyniska i okolica w okresie powstania styczniowego 1963-1964″. Pierwszy dzień obchodów Przewodnicy i ich Goście podsumowali uroczystą kolacją w gościnnym im od lat Barze „Asia” przy ulicy Staszica w Zamościu. Spotkanie zaszczycił także swoją obecnością Honorowy Przewodnik Koła – Prezydent Marcin Zamoyski z Małżonką. W sobotę przewodnicy i ich goście uczestniczyli w wycieczce szkoleniowej „Śladami Artura Grottgera”. Maria Puźniak, wcześniejsza Prezes Koła Przewodników w tej kadencji, a jednocześnie pomysłodawca i współorganizator wyjazdu, pokazała Gościom z Polski najpiękniejsze zabytki i atrakcje Zamojszczyzny, dostępne na wyznaczonej trasie przejazdu. Wieczór podsumowano ogniskiem i pobytem w Ruszowie, w Olejarni Świątecznej.

Niedzielne obchody rozpoczęła o godz. 9-tej Msza Święta w Katedrze Zamojskiej. Wspólną celebrę odprawiał m.in. w intencji Przewodników, Patronów Koła – ks. Błażej Górski – Honorowy Przewodnik Koła i zarazem jego Kapelan. Goście przewodników mieli wyjątkową okazję odwiedzenia krypt Zamoyskich w Katedrze, w trakcie składania wiązanki kwiatów Patronom Koła, Róży i Janowi Zamoyskim. Zwiedzanie Zamościa Goście z Polski rozpoczęli od obejrzenia multimedialnej prezentacji historii Twierdzy Zamojskiej w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał, Oddziale Muzeum Zamojskiego w Zamościu. Następnie pod przewodnictwem Mirosława Bańkowskiego zwiedzili wystawy stałe i czasowe w Arsenale, przeszli trasą poza murami miasta od strony południowej i trasą  w Bastionie VII. Obchody jubileuszowe zamknął wspólny obiad w Restauracji „Polonia” przy ul. Żeromskiego.

Przewodnicy składają serdeczne podziękowania Wszystkim Przyjaciołom i Sympatykom Koła za nieocenioną pomoc w realizacji obchodów jubileuszu, za uczestnictwo w naszym święcie i za życzenia. Spotkajmy się ponownie, za kolejne pięć lat, przy podobnym jubileuszu.

pieszko jarczow cerkiew

upa sosna-grottgera dyniska

hrebenne siedliska mikolaj

narol szumy ruszow

r-1 r-2 r-3

msza pasja msza-2

krypty krypty-2 grupowe

grupowe-2  mirek arsenal 

mundury brama trasa

poterna ostrowiec kazamata

 opracowanie: evel

Więcej zdjęć z Jubileuszu Koła tutaj:

http://zyciezamoscia.pl/wydarzenia/55-lecie-kola-przewodnikow-terenowych-pttk-ozamosc-im-rozy-i-jana-zamoyskich/

http://www.zamojska.pl/wiadomosci/572,55-lat-zamojskich-przewodnikow