Lubelskie Wędrówki Kulinarno-Krajozanawcze

Przedstawiamy naszym przewodnikom i sympatykom kolejną ofertę turystyczną Fundacji „Wczoraj i dziś dla jutra” pod hasłem – W Gardzienicach i Krzczonowie – śladami krzczonowskich tradycji”. Wyjazd z Lublina w dniu 5.03.2016 r.