Informacje bieżące.

Informujemy przewodników i sympatyków Koła Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich, że od stycznia 2022 r. nastąpiła zmiana adresu Koła. Nowe pomieszczenie znajduje się w dawnym Pałacu Zamoyskich przy ul. Akademickiej. Pozyskaliśmy je dzięki uprzejmości Pani Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. Zarząd Koła zamierza wznowić dyżury przewodnickie, o czym niebawem powiadomimy naszych członków Koła. Obecnie trwają prace przy zagospodarowywaniu i przenoszeniu dokumentów, książek itp. do nowego pomieszczenia.