XI Forum Przewodników Turystycznych PTTK.

Koleżanki i Koledzy,

Przesyłam prośbę organizatorów XI Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych o przekazanie do kół i klubów  zapytania dot. chęci  udziału przewodników w wydarzeniu. 

Zwracam się z prośbą o przesłanie tekstu prośby do kół i klubów w poszczególnych województwach. Na wstępną deklarację udziału organizatorzy czekają do 10.11.2021 r. 

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Oddział Krakowski PTTK im. Ks. Karola Wojtyły organizuje w dniach 11-13 lutego 2022 r. XI Forum Przewodników Turystycznych PTTK.

Pierwotnie Forum było planowane na luty 2021 r., ale z powodu pandemii zostało przełożone na 2022 r.

W związku z tym proszę, o zgłoszenie deklaracji udziału w Forum, która będzie nam pomocna przy jego organizacji.

Deklarację udziału należy przesłać na adres:  biuro@krakowpttk.pl  do dnia 10.11.2021 r. 

 Wiodącą tematyką XI Forum będzie teatr. Orientacyjny koszt udziału w Forum będzie wynosić ok. 500 – 550 zł.

Osoby, które złożą deklarację udziału w XI Forum będą miały pierwszeństwo przy późniejszych zapisach na Forum (nie możemy wykluczyć ograniczeń dot. ilości osób w hotelach, teatrach i t. d.).

 

Prezes Oddziału Krakowskiego PTTK

Janusz Worotniak   

 

Z przewodnickim pozdrowieniem 

Swietłana Koniuszewska
Przewodnicząca KP ZG PTTK
tel. +48 502 550 705