Zawiadomienie.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega Przewodnik – Tomasz Kawałko.

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Znajomych składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Niech spoczywa w pokoju.

Msza święta za duszę Zmarłego odbędzie się w Kościele p.w. św. Michała w Zamościu – 28.10.2020 r. o godz. 10:00. Pochówek na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków.