Forum

Avatar

Zapomniałeś hasła?
Szukanie zaawansowane

— Zakres szukania —
— Match —

— Opcje Forum —

Minimalna ilość znaków wyszukiwania to 3. Maksymalna to 84

sp_TopicIcon
Regulamin korzystania z forum "przewodnicyzamosc.pl"
4 lutego 2014
19:13
Avatar
Gość
Guests

REGULAMIN FORUM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin stanowi zbiór zasad pozwalających na optymalne wykorzystanie forum przez użytkowników.
2. Każdy użytkownik forum jest zobowiązany do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu. Nie zapoznanie się z jego treścią nie zwalnia użytkownika od odpowiedzialności za złamanie jego zasad.
3. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania, dotyczy to także zmian.
4. Rejestracja na forum jest dobrowolna i stanowi automatyczną akceptację przez użytkownika zasad niniejszego regulaminu. Pamiętaj! Korzystając z forum akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie uwagi dotyczące regulaminu można zgłaszać mailem do administracji.

CELE DZIAŁANIA FORUM
1. Forum służy zarejestrowanym użytkownikom do wymiany informacji, wiedzy oraz doświadczeń w branży przewodnickiej, turystycznej i krajoznawczej.
2. Umożliwia uzyskiwanie pomocy przy rozwiązywaniu problemów, wymianę opinii, doświadczeń oraz poszerzanie wiedzy w obszarze zainteresowań użytkowników.
3. Praca na forum opiera się na wzajemnej życzliwości, koleżeńskości i pomocy wszystkich użytkowników.
4. Wobec użytkowników, którzy dopuszczać się będą działań mających na celu: tworzenie podziałów, poniżanie, łamanie zasad równego traktowania, stosowane będzie eliminowanie takich zachowań poprzez system kar przewidzianych w niniejszym regulaminie.
5. Właścicielem forum jest Firma Usługowa "Bezpieczna Praca" Waldemar Lisiecki, ul. Buczka 20, 22-400 Zamość.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA FORUM
1. Korzystanie z forum jest bezpłatne.
2. Pisanie wiadomości możliwe jest po zarejestrowaniu się.
3. Treści publikowane na forum nie mogą kolidować z polskim prawem.
4. Wklejanie treści nie publikowanych na zasadach licencji public domain, GPL, Creative Commons jest zabronione. Zakaz ten dotyczy także linków do zasobów zewnętrznych, zawierających treści publikowane z naruszeniem praw autorskich. Naruszenie tego punktu regulaminu skutkuje wydaleniem użytkownika z forum. W przypadkach szczególnych dane osobowe takiego użytkownika mogą być przekazane stosownym organom.
5. Zabrania się publikacji ogłoszeń; treści i materiałów wulgarnych; pornograficznych; nieetycznych. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi obrażających czyjeś uczucia religijne oraz takich, które są uznawane powszechnie za obraźliwe. Postanowienia te dotyczą wszystkiego co użytkownik zaprezentuje na forum: pseudonim, wiadomość, opis, podpis, zdjęcie itp.
6. Administrator i moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczenie przez innych użytkowników treści określonych w pkt. 5. Podejmują niezwłocznie działania w celu ich usunięcia po podjęciu takiej wiadomości, czyli przeczytaniu lub zgłoszeniu naruszenia zasad regulaminu przez pozostałych użytkowników forum.
7. Forum nie jest miejscem do załatwiania spraw osobistych. Każdy użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za publikowane posty i zawarte w nich treści. Forum nie posiada funkcji wysyłania prywatnych wiadomości. Sprawy prywatne należy załatwiać używając np. maila, telefonu, komunikatora.
8. Na forum obowiązują zasady wzajemnego szacunku, taktu i tolerancji.
9. Użytkownik powinien przestrzegać praw autorskich zanim zacznie publikować na forum jakiekolwiek materiały. W razie ich naruszenia tylko on ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.
10. Na forum jest zakaz jawnej publikacji cudzych danych teleadresowych, wiadomości prywatnych; e-mail itp. form komunikacji.
11. Zabronione jest rejestrowanie się i tworzenie wiadomości w celach reklamowych tzw. „SPAM” tematy i wiadomości takie zostaną natychmiast usunięte.
12. Forum jest inicjatywą i własnością prywatną. W każdej chwili użytkownik może zostać wyproszony bez podania jakichkolwiek przyczyn.
13. Wobec zasad obowiązujących na forum wszyscy użytkownicy są równi. Przestrzeganie regulaminu obowiązuje zwykłych użytkowników oraz moderatorów.
14. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu bez konieczności uzgadniania tego faktu z użytkownikami w dowolnym momencie funkcjonowania forum.

KARY I SANKCJE STOSOWANE NA FORUM PRZEZ MODERATORÓW I ADMINISTRATORA
Z uwagi na prostą budowę forum przewidziane są działania:
1. Zamykanie tematu – temat został wyczerpany lub użytkownicy prowadzą dyskusję nie wnoszącą nic nowego do tematu.
2. Usuwanie tematów i postów – uznanych za jednoznacznie łamiące zasady regulaminu.
3. Usunięcie użytkownika z forum – dla użytkowników, którzy nagminnie, wręcz celowo łamią postanowienia regulaminu.

SPORY I WĄTPLIWOŚCI
1. Użytkownik może zgłosić na forum swoje uwagi, ale stosowniej jest zachować formę prywatnej wiadomości – np. poprzez email
2. Zastrzeżenia co do decyzji i działań moderatorów oraz administratora zgłaszane być powinny bezpośrednio do konkretnej osoby, prywatną pocztą.
3. Spory pomiędzy użytkownikami forum należy rozstrzygać publicznie tylko w ostateczności.
4. Końcowo kwestie sporne i regulaminowe rozstrzyga Administartor. Decyzje te nie będą przedmiotem dyskusji.

II. OBSŁUGA FORUM

1. Użytkownik forum powinien dążyć do samodzielnego poznania zasad obsługi forum. Przy poważniejszych problemach może zadawać pytania moderatorom.
2. Usterki, błędy oraz własne wnioski co do funkcjonowaniu forum winny być zgłaszane w stosownych dziale.
3. Rejestracja na forum jest dobrowolna. Każdy użytkownik może na forum założyć tylko jedno konto na własny użytek.
4. Rejestracja wymaga: podania prawdziwego adresu e-mail użytkownika do przekazania akceptacji rejestracji; loginu i hasła. Pozostałe informacje użytkownik podaje dobrowolnie i na własne ryzyko.
5. Rejestracja jest jednocześnie akceptacją przez użytkownika: treści regulaminu oraz zasad funkcjonowania forum.
6. Należy zachować rozsądek przy wyborze nicka (loginu), gdyż zwyczajowo nie podlega on zmianie na forum. Część danych można edytować w profilu użytkownika.

WKLEJANIE ZDJĘĆ (upload na forumowy serwer)
Na forum udostępniamy możliwość wgrywania zdjęć przy pomocy prostego uploadera znajdującego się pod adresem http://przewodnicyzamosc.pl/hosting/, który generuje także kody do wstawienia w wiadomości z możliwością pokazania miniatury zdjęcia. Forum posiada ograniczoną przestrzeń dyskową w związku z czym upload plików należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Do publikacji swoich galerii zdjęć należy używać innych serwisów oferujących takie usługi. Zbędnie zdjęcia będą usuwane.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Użytkownicy nie zarejestrowaniu na forum posiadają status „gości” i mają prawo przeglądać struktury forum i regulamin. Mogą przeszukiwać forum i czytać niektóre wiadomości..
2. Każdy „gość” ma prawo do rejestracji na forum, co zmienia jego status na „użytkownika”.
3. Użytkownicy mogą zakładać na forum nowe tematy z uwzględnieniem zasady nie powielania dotychczas zamieszczonych.
4. Użytkownicy mają prawo odpowiadania na posty innych, mogą edytować i kasować własne posty na zasadach określonych przez moderatorów.
5. Użytkownicy mają prawo do posiadania na forum własnego profilu (zmienny zbiór osobistych informacji) i zarządzania nim w granicach określonych przez administratora.
6. Użytkownicy maja prawo do zgłaszania uzasadnionych wniosków poprawiających pracę forum; uwag pod adresem innych użytkowników, którzy dopuścili się naruszenia regulaminu oraz prawo informowania o tym moderatorów.
7. Każdy użytkownik ma obowiązek znajomości i przestrzegania postanowień regulaminu oraz podporządkowywania się na forum decyzjom moderatorów i administratora.
8. Moderatorów obowiązują wszystkie prawa i obowiązki zwykłych użytkowników forum. Ponadto mogą przenosić, blokować i odblokowywać tematy. Mogą dzielić na części wątki tematu dla jasności i ich przejrzystości.
9. Moderatorzy mają prawo do uzasadnionej edycji postów innych użytkowników oraz kasowania postów innych użytkowników.
10. Moderatorzy powinni w ramach posiadanych możliwości służyć radą i pomocą niedoświadczonym użytkownikom forum.
11. Moderatorzy powinni zachowywać się etycznie wobec pozostałych użytkowników forum i nie nadużywać przekazanej im władzy.
12. Moderatorzy nie mają obowiązku publicznego informowania o zastosowaniu sankcji ani tłumaczenia się z podjętych działań.
13. Moderatorów wyznacza Administrator.. Potencjalnie każdy użytkownik może zostać moderatorem. Wystarczy przestrzeganie regulaminu i pomaganie w tym innym. Dobrze jest opanować sztukę eliminowania zadrażnień i konfliktów oraz twórczej egzystencji pomiędzy użytkownikami forum. Trzeba udzielać się w dyskusjach, pisać mądrze i na temat.

IV. DYSKUSJE NA FORUM

1. Otwarcie dyskusji nowym tematem powinno poprzedzić sprawdzenie, czy podobnych zagadnień nie poruszano już wcześniej na forum Sprawdzenie następuje poprzez przeszukanie zasobów forum (link – szukaj)
2. Zanim założysz nowy temat zastanów się gdzie powinien trafić ten pierwszy post. Należy zbadać zakres tematyczny forum. Dobry i właściwie sformułowany temat oraz post to taki, który wzbudzi mądrą dyskusję i zainteresowanie użytkowników.
3. Głównym celem forum jest poszerzanie wiedzy jego użytkowników, wymiana doświadczeń i własnych opinii, do której każdy z użytkowników ma prawo. Należy jednak zaniechać dyskusji, która z góry prowadzi do konfliktów.
4. Do dobrego tonu na forum należą publiczne przeprosiny użytkownika, którego uraziliśmy (nawet niechcący) swoją wypowiedzią.
5. Odpowiadając na posty innych starajmy się być konstruktywni i pomocni. Trzymajmy się ściśle tematu. Nie znając odpowiedzi lepiej nie piszmy nic. Unikajmy banalnych w treści postów.
6. Język forum, to język polski. Unikajmy wypowiedzi niezrozumiałych dla innych użytkowników, chyba że treść przetłumaczymy. Starajmy się pisać swoje wypowiedzi poprawną polszczyzną. Nie używajmy na forum „odmian” tego języka tj. wulgaryzmów, złośliwości, podtekstów, niedomówień itp.
7. Wypowiedzi starajmy się formułować w sposób profesjonalny. Humor i sarkazm może być niewłaściwie odebrany przez innych użytkowników.
8. Podczas cytowania wypowiedzi innych użytkowników, wycinamy zbędny przy danej dyskusji tekst, ale bez pozbawiania go sensownego kontekstu.
9. Pisanie na forum DUŻYMI LITERAMI jest niepożądane i uznawane przez użytkowników jako „medialny krzyk”.
10. Przed wysłaniem postu przeczytaj go powtórnie. Przemyśl. Popraw. Skoryguj.
Pospieszyłeś się? Nie szkodzi. Nawet potem możesz jeszcze poprawić swój post poprzez formę „edytuj”.

Strefa czasowa forum: Europe/Warsaw

Najwięcej użytkowników online: 22

Obecnie online:
1 Gość(i)

Obecnie przeglądają tę stronę:
1 Gość(i)

Najaktywniejsi na forum:

Ewa: 223

EwaMaria: 23

Zbyszek: 4

Michał: 2

Statystyki użytkowników:

Posty gości: 0

Użytkownicy: 19

Moderatorzy: 0

Administratorzy: 1

Statystyki forum:

Grupy: 4

Fora: 10

Tematy:36

Posty: 247

Najnowsi użytkownicy:

Administratorzy: admin: 4