Forum

Avatar

Zapomniałeś hasła?
Szukanie zaawansowane

— Zakres szukania —
— Match —

— Opcje Forum —

Minimalna ilość znaków wyszukiwania to 3. Maksymalna to 84

sp_TopicIcon
Koło - wstecz
2 czerwca 2014
17:13
Avatar
Stały bywalec
Members

Przewodnicy
Liczba Postów: 223
Data Rejestracji:
27 stycznia 2014
sp_UserOnlineSmall Online

Trochę historii Koła Przewodników w Zamościu.
Do założenia tego tematu skłonił mnie dokument, który otrzymaliśmy 31 maja 2014 r. od naszych lubelskich Kolegów - Przewodników. Przeleżał lata w piwnicy, pośród wielu innych papierów. Dokument pochodzi z lat 70-tych XX w. To sprawozdanie z działalności Koła Przewodników PTTK w Zamościu. Podpisane przez ówczesnego przewodniczącego Koła - Kol. Sokołowskiego. Dane statystyczne obejmują w nim okres od 1963 r do 30 IX 1972 r. Pierwsze zdania dokumentu nawiązują jeszcze do lat 50-tych XX w. i przywołują osobę prof. Michała Pieszki. Przypuszczalnie sprawozdanie było wysłane do Lublina i tam przetrwało ponad 40 lat. Czy istniała kopia tego dokumentu i czy przetrwała w zamojskich zasobach PTTK, tego nie wiemy.

Dokument zawiera kluczowe zdanie, dotyczące daty utworzenia Koła Przewodników:

....cyt."Pierwszą datą, która została uznana za utworzenie Koła Przewodników, jest dzień 8-my grudnia 1961 roku, kiedy to odbyło się pierwsze organizacyjne zebranie przewodników, na którym utworzono Koło i powołano jego Zarząd w składzie:
1. Kol. Aurzecki Ernest - jako Przewodniczący
2. " Trybuła Maria - " V-ce -"-
3. " Dziedzic Jadwiga - " Sekretarz
4. " Bielecki Zdzisław - " Skarbnik
Ilu było członków w ówczesnym Kole Przewodników notatki nie mówią"........

 http://przewodnicyzamosc.pl/hosting/imgs/07946_1..jpg Image Enlarger  http://przewodnicyzamosc.pl/hosting/imgs/15730_2..jpg Image Enlarger  http://przewodnicyzamosc.pl/hosting/imgs/64750_3.jpg Image Enlarger  http://przewodnicyzamosc.pl/hosting/imgs/17639_4..jpg Image Enlarger  http://przewodnicyzamosc.pl/hosting/imgs/56274_5.jpg Image Enlarger  http://przewodnicyzamosc.pl/hosting/imgs/84195_6.jpg Image Enlarger  http://przewodnicyzamosc.pl/hosting/imgs/86950_7.jpg Image Enlarger  http://przewodnicyzamosc.pl/hosting/imgs/48079_8.jpg Image Enlarger  http://przewodnicyzamosc.pl/hosting/imgs/43967_9.jpg Image Enlarger
 http://przewodnicyzamosc.pl/hosting/imgs/65013_10.jpg Image Enlarger  http://przewodnicyzamosc.pl/hosting/imgs/46839_11.jpg Image Enlarger

8 lipca 2014
18:46
Avatar
Stały bywalec
Members

Przewodnicy
Liczba Postów: 223
Data Rejestracji:
27 stycznia 2014
sp_UserOnlineSmall Online

http://zamosc.pttk.pl/przew45lat.html
Przewodnictwo turystyczne na Zamojszczyznie nierozerwalnie związane jest z działalnością Zamojskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (później PTTK). Wzrost ruchu turystycznego w okresie międzywojennym na terenie Zamościa i Roztocza postawił przed Towarzystwem nowe zadania m.in. kompleksową obsługę wycieczek. W 1934 r. Profesor gimnazjum zamojskiego Michał Pieszko (przez uczniów zwany „Marszałkiem”) – geograf, napisał pierwszy przewodnik po Zamościu i okolicy. Rękopis przedstawił Zarządowi O/PTK – bez honorarium autorskiego, który to Oddział przewodnik wydrukował. Następnie w wyniku starań miejscowych działaczy PTK zorganizowano pierwsze kursy przewodnickie. W szkoleniu zorganizowanym przez Młodzieżowe Koło Krajoznawcze przy Szkole Powszechnej Nr 3 uczestniczyli uczniowie klas V-VII. Po ukończeniu tego kursu młodzi przewodnicy oprowadzali przybywające do Zamościa wycieczki ze szkół powszechnych. Jak wynika ze statystyk oprowadzili 418 dzieci z powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego, krasnostawskiego, chełmskiego. W roku 1935 ówczesny sekretarz Zarządu Oddziału PTK w Zamościu poruszył sprawy przewodnictwa turystycznego, zaproponował podział przewodników na pewne klasy, przyznanie im chociaż minimalnego wynagrodzenia (było to na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Turystycznej w Lublinie). W roku 1936 Oddział PTK przeprowadził pierwszy kurs przewodnicki, w 1938 r. kurs zorganizował Hufiec ZHP (ukończyło go 25 osób), w 1939 r. przeszkolono 31 osób.
W okresie międzywojennym i w pierwszych latach po wyzwoleniu wyłonili się w szeregach PTK osoby, które z zamiłowania prowadziły wycieczki. Byli to prof. Michał Pieszko, architekt Tadeusz Zaremba i Adam Klimek.
Przewodnictwo nie miało żadnych przepisów prawnych, ani jednolitego kierownictwa. Po II wojnie światowej podjęto próby zorganizowania stałego przewodnictwa. Od 1960 r. – organizację, nadzór i szkolenie przewodników turystycznych w Polsce powierzono na zasadach wyłączności PTTK. Przez długi okres czasu do 2000 r. prawo do wykonywania zawodu przewodnika miała tylko osoba zrzeszona w Kole Przewodników PTTK, posiadająca uprawnienia określone przepisami prawnymi. W 1961 r. z dotychczasowych 17 zamojskich przewodników zweryfikowano uprawnienia tylko dla 4 osób, wyszkolono 24 nowe osoby, nadano im „Patent Przewodnicki”, a następnie 06.12.1961 r. odbyło się pierwsze organizacyjne zebranie nowego Koła Przewodników. Pierwszym prezesem został Ernest Aurzecki, później funkcję tę pełnili: Janina Szarko, Waldemar Bugaj, Kazimierz Kowalczyk, Maria Trybuła, Tadeusz Konrad Sokołowski (dwukrotnie), Jerzy Ciepliński (dwukrotnie), Marek Dzioch, Ewa Strumidło, Stefan Tyburski, Edward Słoniewski (dwukrotnie), Andrzej Bober, Andrzej Bużantowicz, Teresa Madej (dwukrotnie), Tomasz Kawałko i Ryszard Łapa, Bożena Kamaszyn (3 kadencję)
Obecnie Zarząd działa w składzie:
Bożena Kamaszyn – Gonciarz Prezes
Maria Pużniak – v-ce Prezes ds. szkolenia
Kazimierz Dziok – v-ce Prezes
Katarzyna Sochań – Krupa – sekretarz
Danuta Książkiewicz – skarbnik
Wanda Kopaczewska – członek
Grażyna Rusin – członek
Przez te wszystkie lata przewodnicy fachowo oprowadzają wycieczki turystów, organizują rajdy i wycieczki szkoleniowe, sesje krajoznawcze i naukowe. Doszkalają się ciągle (co najmniej 2 razy w miesiącu) na spotkaniach. Tematem szkoleń jest m.in. historia sztuki, poszczególnych obiektów, archeologia, tematy lokalne. Spotykamy się z osobami świeckimi i duchownymi na szkoleniach m.in. z księdzem prawosławnym, grekokatolickim, rzymskokatolickim. Nie sposób zgłębić wiedzy teoretycznej trzeba również zwiedzać poszczególne obiekty (zwiedzamy je też podczas budowy czy remontów nawet w tych miejscach gdzie dla przeciętnego turysty ten obiekt jest niedostępny np. podczas adaptacji kamieniczek na Starym Mieście na hotel Zamoyski, na hotel i restaurację Senator, podczas remontu kościołów np. oo. Franciszkanów (podziemia).
Zgłębiamy wiedzę na temat zwyczajów i obrzędów świątecznych, na temat rodów związanych z naszym regionem, postaciami które na trwałe wpisały się w historię Zamojszczyzny.
Przewodnicy naszego Koła utrzymują kontakty i wymieniają doświadczenia z przewodnikami z innych miast. Nawiązano szereg przyjaźni przewodnickich. Organizowane były spotkania z przewodnikami innych kół (m. in. z Lublinem, Chełmkiem, Kielcami, Ostrowcem Świętokrzyskim, Cieszynem, Oświęcimiem, Katowicami, Białymstokiem, Malborkiem, Rzeszowem, Puławami, Nałęczowem, Częstochową).
Co roku kilkunastu przewodników bierze udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Przewodników w Częstochowie w miesiącu marcu – jest to wspaniałe przeżycie duchowe dla nas, wsparcie przez cały rok pracy przewodnickiej.
Przewodnicy z naszego Koła również uczestniczą w Zlotach Przewodników PTTK i jubileuszach Kół m.in. w ostatnich latach w Puławach, Lublinie, Rzeszowie, Sandomierzu, Gdańsku – promując nasz region.
Nasi koledzy zaznaczają swój udział także w ogólnopolskich rajdach górskich przewodnickich.
Przykładem działności szkoleniowej niech będą reaktywowane sejmiki przewodnickie woj. lubelskiego, które odbywały się w innych miastach. Nasze Koło zorganizowało sejmiki w latach 1997, 1998 i 1999 – brało w nich udział ponad 20 przewodników z innych kół.
Celem było poznanie i propagowanie pięknych zakątków Zamojszczyzny.
Sejmiki zastąpiły Roztoczańskie Spotkania Przewodnickie od 2004 r. W pierwszej tego typu imprezie wzięli udział, oprócz naszych przewodników, przewodnicy z wielu regionów Polski. Celem była integracja środowiska, a przede wszystkim poznanie uroków Zamościa oraz Roztocza polskiego i ukraińskiego.
Uczestniczymy też w życiu Zamościa i regionu, zapraszani jesteśmy przez Prezydenta Miasta Zamościa, Starostę Zamojskiego, Wójta Gminy Zamość do uczestnictwa w życiu kulturalnym, na różne imprezy regionalne.
Uczestniczymy też w spotkaniach i wystawach organizowanych przez Muzeum Zamojskie, galerie, Ośrodek Edukacyjno – Muzealny RPN w Zwierzyńcu.
Zakończenie sezonu turystycznego od paru lat organizujemy dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Handlowców „Nadszaniec” – w Nadszańcu.
Od 11 lat organizowany jest Rajd Koleżeński Kadry O/PTTK w Zamościu. Jej inicjatorem i Komandorem był wieloletni członek PTTK i przodownik turystyki pieszej Włodzimierz Kiecana. Od jego śmierci w 2002 r. rajd ten nosi jego imię, a jego kierownikiem jest Bożena Kamaszyn – Gonciarz – Prezes Koła. Rajd organizowany jest w Górecku Kościelnym pod dębami, na letniej posiadłości red. Andrzeja Albigowskiego.
Przewodnicy organizują też wycieczki krajoznawcze, np. w 2003 r. do Poleskiego Parku Narodowego, w 2004 r. szlakiem cerkiewek oraz do Lublina część I, w br. była II część, w 2005 r. odbyła się też wycieczka do Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i na trasie Zamość – Sitaniec - Stary Zamość - Tarnogóra. Uczestniczymy również w wyjazdach organizowanych przez O/PTTK w Zamościu, Koło Terenowe. Uczestniczymy też w wycieczkach organizowanych z naszej inicjatywy do Nadleśnictwa Zwierzyniec (wyłuszczarnia nasion, gospodarka leśna).
Bardzo ciekawe są wystawy i spotkanie organizowane przez nasze zamojskie uczelnie: Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji i Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną im. Jana Zamoyskiego. Uczestniczyliśmy w otwartych wykładach oglądaliśmy wystawy. Przed rozpoczęciem sezonu turystycznego przygotowujemy się do niego organizując spotkanie z władzami aby się dowiedzieć co będzie się działo w tym sezonie ale i też aby zgłosić swoje uwagi. Są to spotkania z Prezydentem Miasta, Starostą Zamojskim, Dyrektorem Wydziału Promocji i Kultury, Sekretarzem Miasta, Konserwatorem Miejskim, Komendantem Straży Miejskiej, radnymi. M.in. rezultatem spotkania z radnymi w br. było, na nasz wniosek, poprawienie drogi i chodnika na Rotundę – miejsce martyrologii ludności Zamojszczyzny.
Organizujemy w naszym kole spotkania opłatkowe, w miesiącu styczniu, na które przychodzi p. Prezydent Miasta, Starosta Zamojski, nasz kapelan przewodnicki ks. Proboszcz Błażej Górski ze Starego Zamościa. Wspólnie dzielimy się opłatkiem i śpiewamy kolędy. Tradycyjnie już zapraszamy przedstawicieli innych Kół Przewodnickich z woj. lubelskiego, od 2 lat gościmy u siebie koleżanki i kolegów z Lublina, my też w Lublinie uczestniczymy w tej uroczystości. W tym roku kilku przewodników uczestniczyło w Siennicy Różanej w spotkaniu opłatkowym przewodników lubelskich. Takie kontakty mamy też z Kołem w Puławach. Od 2 lat nasi przewodnicy uczestniczą w spotkaniach opłatkowych w Hrubieszowie na zaproszenie Prezesa Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego – Jerzego Krzyżewskiego, naszego kolegi przewodnika.
Od kilku lat społecznie nasi przewodnicy oprowadzają uczestników Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego – Eurofolk Zamość organizowanego z inicjatywy Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”. Są to zespoły taneczne z Chile, Serbii, Węgier, Cypru, Grecji, Czech, Indii, Sardynii. Festiwal odbywa się w miesiącu lipcu. Koło też w przeszłości organizowało szereg imprez dla mieszkańców miasta m.in. „Popołudnie z przewodnikiem” (były to społeczne wycieczki dla mieszkańców – tematyczne m.in. katedra, rotunda, twierdza, ryki, renesansowe kamieniczki, klasztory i „zwiedzamy muzea Zamościa”.
W 2004 r. nasi przewodnicy przyłączyli się do Zamojskich Dni Kultur i oprowadzili wycieczki „za złotówkę”, także terenowe.
W ub. roku, „Roku Zamościa”, we wrześniu w czasie „Dni chleba” i uroczystości odsłonięcia pomnika założyciela miasta Jana Zamoyskiego przewodnicy oprowadzili łącznie ok. 350 turystów.
Koło szczyci się, że w swoich szeregach miało 3 członków Honorowych Jana Zamoyskiego XVI ordynata i senatora, wielkiego patriotę (niestety już nieżyjącego), prof. Jerzego Kowalczyka – historyka sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, autora przewodnika po Zamościu oraz p. inż. Eugeniusza Cybulskiego – b. Prezydenta M. Zamościa. Nasi Honorowi przewodnicy autentycznie oprowadzali wycieczki specjalistyczne, nieodpłatnie (w celach promocyjnych) robili to i robią w doskonałym stylu. Na ile zdrowie i czas pozwala biorą udział w naszych uroczystościach i wycieczkach.
Niektórzy nasi członkowie Koła pisali lub piszą artykuły do gazet związane z historią, turystyką, słynnymi rodami związanymi z regionem. Piszą przewodniki, opracowują materiały szkoleniowe i promocyjne.
Aktywnie uczestniczą w pracach Oddziału PTTK – na 32 Zjeździe O/PTTK w Zamościu w 2005 r. został wybrany Zarząd w składzie
7 osobowym (100% przewodnicy)
3 osob. Komisja Rewizyjna Oddziału (100%)
3 osob. Sąd Koleżeński (100%)
Mamy swoją siedzibę przy ulicy ul. Zamenhofa 5-7 od 2000 r. (26 m2) gdzie można przechować pamiątki przewodnickie, materiały szkoleniowe, dokumentację, a także zrobić szkolenia i spotkania. Pomieszczenie opłacamy ze swoich funduszy – chociaż jest ciężko. Korzystamy także z uprzejmości Dyr. Muzeum p. Andrzeja Urbańskiego, który nam zawsze udostępnia salę koncertową na nasze potrzeby.
Chcę zaznaczyć, że członkowie naszego Koła nie pozostają obojętni na los ludzi pokrzywdzonych – pomagają sobie wzajemnie w chorobie, kłopotach.
W 1997 r. nasze Koło było inicjatorem Ogólnopolskiej Akcji Pomocy Przewodnikom Powodzianom, wsparły nas inne Koła w Polsce oraz Zarząd Główny PTTK w Warszawie i dzięki temu można było pomóc w nieszczęściu kilkunastu osobom. Przekazaliśmy pieniądze, dary rzeczowe, nawet zostały zakupione i dowiezione meble do Tresnej k/Wrocławia.
Pomogliśmy później też powodzianinowi, młodemu nauczycielowi z woj. podkarpackiego w 1999 r.
Satysfakcją były dla nas przychodzące słowa podziękowań, nieraz wyciskające łzy z oczu.
W listopadzie ub. roku małżeństwo przewodnickie dotknął zły los – część domu i dobytek strawił pożar. Również jak mogliśmy pomogliśmy chociaż minimalnie, nawet duchowo, wystosowaliśmy też apel o pomoc do wszystkich kół w Polsce (za pośrednictwem ZG PTTK).
Pamiętamy też o ludziach, którzy odeszli – od kilku lat organizowana jest przez nasze Koło msza św. w kościele oo. Redemptorystów za zmarłych działaczy PTTK, przodowników, przewodników i turystów. Intencje na mszy św. są czytane przez naszych przewodników. Niestety do apelu zmarłych trzeba w tym roku dodać 2 nazwiska kolegów: Stanisława Puzio i Jerzego Cieplińskiego.
Działalność i wydarzenia z życia naszego Koła jest udokumentowane w protokołach i kronikach, które są systematycznie prowadzone od 1996 r.
Trzeba jeszcze zaznaczyć, że szkolenia przewodnickie są prowadzone przez tzw. „ludzi z zewnątrz” – fachowców z różnych dziedzin, również przez naszych przewodników w Kole.
Szkolenia (zarówno wykłady jak i zajęcia terenowe) prowadzili: Tadeusz Konrad Sokołowski, Stefan Tyburski, Maria Fornal, Ryszard Łapa, Maria Puźniak, Robert Kowalski, Edward Słoniewski, Zbigniew Stankiewicz, Franciszek Cieplak, Tadeusz Grabowski, Zdzisław Kotuła, Alina Anasiewicz, Jerzy Krzyżewski, Alicja Zatyka.
Największy staż przewodnicki obecnie w Kole mają:
Bolesława Pasieczna – 42 lata
Tadeusz Konrad Sokołowski – 40 lat
Franciszek Smoter – 40 lat
Ewa Strumidło - 40 lat
Działalność naszych przewodników jest doceniana corocznie podczas Światowego Dnia Turystyki (p. Prezydent, p. Starosta). Władze często podkreślają, że przewodnicy są ambasadorami tego terenu.
Jako przewodnicy przedstawiamy nasze miasto Światowego Dziedzictwa Kultury, nasz region, historię Ojczyzny, zwracamy innym uwagę na piękno przyrody. Przewodnictwo turystyczne to nasza powinność i powołanie.
12.06.1999 r. podczas niezapomnianej wizyty Ojca Świętego w Zamościu gdy razem staliśmy z przewodnikami lubelskimi – Jan Paweł II powiedział:
„Tu z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tu śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo – po polsku.”
I my chcemy tu pracować, tutaj żyć i pokazywać to piękno.

Strefa czasowa forum: Europe/Warsaw

Najwięcej użytkowników online: 22

Obecnie online: Ewa
2 Gość(i)

Obecnie przeglądają tę stronę:
1 Gość(i)

Najaktywniejsi na forum:

Ewa: 223

EwaMaria: 23

Zbyszek: 4

Michał: 2

Statystyki użytkowników:

Posty gości: 0

Użytkownicy: 19

Moderatorzy: 0

Administratorzy: 1

Statystyki forum:

Grupy: 4

Fora: 10

Tematy:36

Posty: 247

Najnowsi użytkownicy:

Administratorzy: admin: 4