Zaproszenie na wystawę

Muzeum Zamojskie serdecznie zaprasza na otwarcie wystawy objazdowej „Stolen Memory”, której wernisaż odbędzie się na Rynku Wielkim, 8 listopada 2023 r., o godzinie 14:00.

Prezes Koła Przewodników

Maria Rzeźniak

Mieszkańcy Rynku Świętokrzyskiego w Zamościu w latach 1632-1763

Część opisowa cdn.

__________________________________________________________________________________________________

W czerwcu 1632 r. Wojciech Jeleniowski dokonał zapisu sumy 40 złp. na domu narożnym in Circulo Sanctae Crucis (Rynku Święto Krzyskim) na rzecz Doroty z Jarosławca, wdowy po Wojciechu Włoszku i jej syna Wawrzyńca.

W lipcu 1633 r. Wojciech Bienkowicz anteurbanus Zamoscensis przedmieszczanin zamojski, zastawił dobra na Rynku Świętokrzyskim warte 600 złp. na rzecz Wojciecha Pacoska przedmieszczanina zamojskiego. Parcela: area et horto (teren i ogród).

W sierpniu 1633 r. Anna, wdowa po Marcinie Pruszkowiczu dicti (zwanym) Śledź sprzedała dom za 150 złp. Wacławowi i Małgorzacie Kaminskim.

W lutym 1634 r. Michał Czaykowic wycenił dom na 400 złp. Sąsiedztwo: sukcesorzy Grabowieckiego i Jan Tunikowski „Kozaczek” przedmieszczanin.

W listopadzie 1634 r. Teodor Ołdunowicz sprzedał za 220 złp. dom Annie Chwiedonownej i Hawryło Borowikowi, małżonkom. Sąsiedztwo: Iwanowa  solarka  i Janowa Wodna.

W grudniu 1634 r. Jan Tunikowski, zwany „Kozaczek” dokonał zapisu na domu na rzecz OO. Franciszkanów w Zamościu. Sąsiedztwo: Michał Czaykowic.

W lutym 1635 r. Jan Tunikowski „Kozaczek” zapisał na domu narożnym In Anteurbio In Circulo S. Crucisna Przedmieściu Rynek Święto Krzyski sumę 150 złp. na rzecz Piotra Koryckiego.  Sąsiedztwo: sukcesorzy Piotra Kiiaka? (Kijaka?) rzeźnika.

W kwietniu 1635 r. przedmieszczka Krystyna Kumowska, wdowa sprzedała dom za 110 złp. Grzegorzowi i Annie Rybakom. Sąsiedztwo: Wojciech Raglowany i Albert Cekmaser Wojciech cechmistrz krawiecki.

W październiku 1635 r. Wojciech Jeleniowski, przedmieszczanin sprzedał dom za 600 złp. Elżbiecie Miturkowicowej. Sąsiedztwo: dom Wojciecha Jeleniowskiego (zapewne drugi).

W październiku 1635 r. sprzedano dom po zmarłym Jakubie Marco, organiście, za 320 złp. przedmieszczaninowi Mateuszowi Meszonkowicowi  Tibiano (trębaczowi). Sąsiedztwo: Banachowa Kałuszka i Joachim Luszkowic.

W czerwcu 1636 r. Michał Czaykowic wycenił dom na 1300 złp. Sąsiedztwo: Grzegorz (Gregori) Odyszewski i Jan Sumkowski dicta Kozaczek.

W czerwcu 1636 r. Mateusz Sokalski sprzedał dom za 220 złp. Mateuszowi Pileatorius (czapnikowi) i Łucji Tarnowskim. Sąsiedztwo: Iwanowa solarka i Jerzy Odynowski.

W lipcu 1636 r.  Albert Bieńkowic i Zofia Bieńkowicowa, żona sprzedali dom za 550 złp. Jakubowi Lorek. Sąsiedztwo: Szpital w Zamościu (przy Kościele Świętego Krzyża) i (Simonis) Szymon Wloskowski (dopisek na karcie suvorum).

We wrześniu 1636 r. Albert Jeleniowski sprzedał dom  In medio Circuli (pośrodku Rynku) za 820 złp. Janowi Rychwalskiemu. Sąsiedztwo: dom zmarłego Jana Trebiczowskiego szewca.

W październiku 1636 r. Hawryło Borowik i Anna Chwedorkowna, żona zapisali na domu sumę 300 złp. na rzecz Alberta Paczopla zwanego Pastuszczykiem. Sąsiedzi: Iwanowa Solarka i Wodna.

W marcu 1638 r. Katarzyna Nowacka Sortrix (krawcowa) i Zofia Polupanowicowa, córki – zmarłych właścicieli, małżonków: Agaty i Mateusza Indików, sprzedały dom za 230 złp. Jakubowi Soszkiewiczowi piekarzowi. Sąsiedztwo: Zachariasz Posadowski organista i sukcesorzy defuncti  (zmarłego) Alberta Abenarius (kotlarza).

W kwietniu 1638 r. Mikołaj Sądecki Musicus (muzyk) sprzedał dom narożny na Rynku Świętokrzyskim za 800 złp. Łukaszowi (Luca) Ziętopolskiemu. Sąsiad: Chruścicki.

W styczniu 1639 r. wyceniono dom na 200 złp. po Defuncta (zmarłej) Annie Danielowej.

W kwietniu 1639 r. Stanisław Kuszabski i jego córka Jadwiga Kuszabszczanka, żona Stanisława Milejowskiego, sprzedali dom za 360 złp. Pawłowi Braxatoris ( piwowarowi) dictum (zwanemu) Zaiąc. Sąsiedzi: Mateusz Tibary i Samuel Padowski.

W listopadzie 1639 r. Stefan Trebieborski sprzedał dom za 830 złp.  Janowi i Katarzynie Kołtunikom. Sąsiedztwo: Jan Rychwalski i dom narożny.

W maju 1640 r. wzmiankowano (przy innej sprawie) zmarłego Wojciecha Pastuszczyka zam. na Rynku Świętokrzyskim. Sąsiadami byli: Jan Kozaczek i Jerzy Otiiowski.

W lipcu 1640 r. Regina Swieykowszczanka, żona Michała Kasprowicza doleatoris anteurbani (przedmieszczanina bednarza) sprzedała za 436 złp. dom Bazylemu Romanowiczowi, przedmieszczaninowi. Sąsiedzi: (Hreorius) Grzegorz Pniewski  i (Symeon) Szymon Połupanowic.

W październiku 1640 r. Bazyli Romanowicz zapisał na domu sumę 200 złp. na rzecz szpitala w Zamościu.

W czerwcu 1641 r. Jan Suszkowic kuśnierz zapisał na domu sumę 50 złp. na rzecz Banku Pobożnego.

W czerwcu 1641 r. Jan Rychwalski kupiec zapisał na domu narożnym przy Rynku Świętokrzyskim sumę 174 talarów węgierskich Andrzejowi Rzeszotarskiemu. Sąsiad: Stanisław Kołtunik.

W grudniu 1641 r. wzmiankowana była (przy innej sprawie) zmarła Regina Walkowicowa. Sąsiedztwo: dom Joachima kuśnierza i Szymona Połupanowica.

W marcu 1643 r. dokonano inwentaryzacji dóbr po zmarłym Samuelu Padowskim, pisarzu. Wdowa po nim Ewa była w tym czasie żoną Jana Jabłońskiego.

Opis: „Dom ….napsowany, to iest dach pogniły. Studnia wniwecz. Cegły iako twierdzieli we środku wiele niedostaie w studni. Sczyt trochę przy iednym koncu zapadł, Zatyłek pustki. Drzwi bez zawiasz w piwnice. Krata z dworu u okna do połowy potłuczona”.

W styczniu 1645 r. Jan Rychwalski był wzmiankowany w aktach (w innej sprawie) niż sprzedaż domu. Sąsiad: Jan Kołtunik.

W styczniu 1645 r. Mateusz Maszunkowic Tibiarius sprzedał dom za 360 złp. Janowi Romanowskiemu. Sąsiedzi: Joachim Szuszkowicz i Paweł Zając.

W marcu 1645 r. Jan Rachwalski negocjator wycenił dom narożny na 1400 złp. Sąsiad: Jan Kołtunik.

W kwietniu 1645 r. Ewa Jabłonska, wdowa po Samuelu Padowskim pisarzu, żona Jana Jabłonskiego zapisała na domu 100 złp. na rzecz Jana Getnera rajcy.

W czerwcu 1645 r. Marcin Rotifex (kołodziej) i jego żona Agnieszka Pastusczanka zapisali na domu sumę 400 złp. na rzecz Marcina Kozłowskiego Notarius Armenus. Opis: „hypocaustulum superius”.

W lipcu 1645 r. Jan Romanowski zapisał na domu sumę 150 złp. na szpital w Zamościu. Sąsiedztwo: Joachim Suskiewic kuśnierz i Paweł Zając piwowar.

W lipcu 1645 r. Jan Saynog piekarz i Elżbieta sprzedali część domu za 10 złp. Justynie Stabrowskiej.

W sierpniu1645 r. (Symeon) Szymon Połupanowic wycenił dom na 700 złp. Sąsiedztwo: Bazyli Romanowic i Serafin Ahenarius (kotlarz).

W listopadzie 1645 r. Joachim Suszkiewicz Pellis (kuśnierz) zapisał na domu 50 złp. na rzecz Jana Getnera, rajcy. Sąsiedztwo: domus „Ridmanowski” (Romanowski) i dom Serafina kotlarza.

W styczniu 1652 r. Anna i Stanisław Przemyslki stolarz zapisali na domu In Suburbis Leopoliensi In Circulo S. Crucisna Przedmieściu Lwowskim w Rynku Świętokrzyskim 300 złp. na rzecz Jakuba i Doroty Tworczowskich. Sąsiedztwo: Wodniackowscy i Solarczykowa.

W marcu 1654 r. Jan Dragonek suburbanus (przedmieszczanin) zapisał w testamencie dyspozycję: dom ma być sprzedany, a pieniądze przeznaczone na legaty. Sąsiad: Jabłonski.  

23 marca 1654 r.  dokonano wyceny domu po zmarłym Janie Dragonku na sumę 300 złp. Sąsiad: Jabłonska.

W kwietniu 1653 r. Szymon Wtorkowicz rzeźnik zapisał testamentem dom na przedmieściu w Rynecku Swieto Krzyskiem żonie Jadwidze i córce Jagusi. Sąsiedztwo: Wasko Romanowicz i Justyna.

W październiku 1664 r. Jan Foltowicz bednarz wymieniany był w aktach miejskich przy okazji innej sprawy. Sąsiedzi: Gadzik i fundum Mateusza Biela.

W 1665 grudniu r. Wojciech Kurowski Figulus (garncarz,  kaflarz) sprzedał dom za 82 złp. Andrzejowi Roczeń i Reginie Świątkowej, małżonkom. Usytuowanie domu: In suburbio Leopoliensi In Platea post Circulum S. Crucis (na Przedmieściu Lwowskim na ulicy za Rynkiem Świętokrzyskim). Sąsiedztwo: Jan Tarnowski i parcela Dreznerowska Banku Pobożnego? (Dresneroviani Fundum).

W lutym 1667 r. dokonano wyceny domu narożnego z ulicy w stronę Rynku Świętokrzyskiego (a Platea versus Circulum S. Crucis tendente acialiter), po zmarłym Krzysztofie Buynowskim na 650 złp.

W sierpniu 1669 r. wyceniono dom zmarłego Wojciecha Nowackiego na 1100 złp. Sąsiedztwo: Jan Gadzik i Mateusz Tykoczynscik (także Tikoczynski; Tykoczyńszczyk).

23 maja (brak roku) Józef Izraelowicz alias Nosalczyk i Tenerla Simonowiczowna, jego żona przekazali darowizną dom o wartości 500 złp. Wojciechowi Tomisławskiemu Pocillator Palatinati Bełzensi (podczaszy bełski). Usytuowanie domu: In Suburbio Leopoliensi In Circulo S. Crucis (na Przedmieściu Lwowskim w Rynku Świętokrzyskim). Sąsiedztwo: Jan Gadzik i Mateusz Tikoczynski.

W lipcu 1672 r. Tomasz Kozłowski sprzedał dom za 1100 złp. Andrzejowi i Reinie Dytrychom, małżonkom. Dom był wyceniony na 1100 złp. Poprzedni właściciel – zmarły Wojciech Nowacki. Sąsiedztwo: Jan Gadzik i Mateusz Tykoczyńszczyk alias Bil.

W marcu 1674 r. Kazimierz Dąmbrowski zapisał testamentem dom kryty gontami w Rynecku Swięto-Krzyskim żonie i dzieciom.

W kwietniu 1679 r. Andrzej i Regina Tydrychowie zapisali na domu 200 złp. Albertowi Tomisławskiemu. Sąsiedztwo: Mateusz Bil i Jan Gadzik.

W marcu 1685 r. Jan Wentoun sprzedał dom narożny za 400 złp. Andrzejowi Żankiewiczowi alias Przysucha i Reginie Sadownikownej, małżonkom. Sąsiedztwo: sukcesorzy Kazimierza Dąbrowskiego i droga publiczna.

 W październiku 1686 r. przeprowadzono inwentarz nieruchomości po zmarłej Katarzynie Wykowsczance, wdowie po Michale Joneckim złotniku, wdowie po Markowiczu.

W marcu 1690 r. Albert Ostrowski rzeźnik sprzedał za 90 złp. mały domek Hiacyntowi Uchaczowi de Villa Lipsko Subdito (poddany ze wsi Lipsko)  i Teodorze, jego żonie. Sąsiad: Jan Szubartowic.

W lutym 1691 r. otaksowano dom na 200 złp „…w cenę wchodzi plac…”  po zmarłym Kazimierzu Dąbrowskim.

W marcu 1699 r. Andrzej Teodorowicz zapisał dom testamentem żonie Teresie Derkiewiczownej i dzieciom.

We wrześniu 1709 r. Sebastian Suchecki Achenator przeprowadził inwentarz dóbr:

Opis: „Dom ….nowo zbudowany, piec nowy kaflowy w pasy białe, alkierz, okna dobre, posadzka w izbie y alkierzu, piec chlebowy, drzwi na zawiasach, u izby stare, u alkierza drzwi nowe….także kuchnia nowa, drzwi stare na zawiasach…Piwnica drewniana stara oprawna, szyia nowa, drzwi do niey nowe. Studnia w sieni stara, dach nowy, wrota w sieni dwoie nowe…Ten dom po spaleniu przeze mnie zbudowany….”

W grudniu 1710 r. Stanisław Mruz dokonał zapisu w testamencie: „dom ma być sprzedany, część pieniędzy do kościołów, część dla żony”.

W październiku 1719 r. Jan Drozd zapisał na domu hic Zamosci In Suburbio Leopoliensi In Circulo S. Crucistutaj, w Zamościu, na przedmieściach Lwowa (Przedmieściu Lwowskim), w Rynku Świętego Krzyża sumę 190 złp. na rzecz Adama Stankiewicza. Sąsiedztwo: a tergo (od tyłu) Makowski i sukcesorzy Dulskich.

W sierpniu 1743 r. Antoni Czyzykowski przeprowadził wizję domu w Rynku S. Krzyskim:

Opis: „W sieniach…drzwi do izby wielkiej …okna trzy złe…W piecu kaflowym kaflów złych pięc, w piekarskim czeluście wywalone…Okienko małe przy drzwiach …..Drzwi z alkierza y do alkierza…okna złe…W kuchni słup od spodu wygorzał na poł łokcia, tamże schodow dwoch niestaie. Na gorze nad komorą drzwi…y schodu iednego nie masz…odrzwi złe….Alkierz alias Komorka….w kuchni piec kaflowy od spodu zły….W sieniach słupa z bantami pod rynną mniemasz….do piwnicy drzwi złe y schodow dwoch nie masz….”

W czerwcu 1749 r. Albert i Marianna Burdzinscy zapisali na domu 100 złp. na rzecz Regno Currentis ad Capellam Annuntiationis B.V.M. In Ecclesia Insignia Collegiata Zamosc. Dominorum Literatorum (Kaplicy Zwiastowania N.M.P. – Bractwo Literackie). Sąsiedztwo: Piotra Grabowiecki Ferrifaber ślusarz i Szymon Judai Incola (z nacji żydowskiej).

W kwietniu 1756 r. przeprowadzono inwentaryzację dóbr Franciszka Rostkowskiego zam. w Rynku Świętokrzyskim. Sąsiad: Dominek.

Opis: ….Naprzód z Rynku Świętokrzyskiego od frontu wchodząc do domostwa wrota duże pojedyncze….w srodku drzwiczki na zawiasach….drzwiczki drugie małe przy wrotach w scianie….wchodząc do izby drzwi po lewey ręce….okien dwie w izbie o czterech kwaterach …okiennice….podłoga dobra….komin szafiasty y piec do kuchni murowany dobry, z szyią w czeluściach, piec zielony kaflowy nowy na fundamencie murowanym …przepierzenie do alkierza z tarcic nowe ….do alkierza drzwi dwoiste…, w alkierzu okno w kwater 4….podłoga dobra, połap nowy…drzwiczki z alkierza do komory nowe …..cieniona komora bez okienka, z tey drzwi do kuchni …połap iest, podłogi nie masz w kuchni komin duzy nowy, kuchnia w stolcu drewnianym, sciana iedna, trzech nie masz tylko odrzwi stoią …,schody na gore nowe, gora zapierzona nad izbą drzwi…., okno taflowe….do tamtey izby, do izdebki małej ku Rynkowi Świętokrzyskiemu okno maiącey drzwi dwoiste….z sieni wrzeciąż…….okno taflowe….okiennica….piecyk kaflowy zielony nowy na fundamencie murowanym kominek murowany szafiasty popadany połap nowy, podłoga nowa, posienie wszystko zapierzone Żyrdziami, tylko nad wrotami nie masz…..W scianach od p. Dominka przęseł 8 tylko wiązanie w słupach pauzowanych. Dach nad całym domostwem nowy, rynwy całe…., izba od bramy nowa do którey drzwi….okiennic trzy…, połapu połowa ułożonego tarcicami tyblowanemi, tylko iedney nie masz tamże na przegrodzie balasów 41 pieca nie masz podłogi….nie masz, wrota dwie nowe…..okienniczka przy wrotach….w podcieniu zapierzenie…., piwnica murowana, do którey drzwi  z sieni dwoiste….schody dobre, szyi nie masz, zgoła całe domostwo nowe ze wszystkim…..

W sierpniu 1757 r. Tomasz Czyżykowski sprzedał dom za 330 złp. Pawłowi i Mariannie Radankiewiczom. Sąsiedztwo: sukcesorzy Kliwinskiego i sukcesorzy dumus Michnowscianum.

W październiku 1759 r. Paweł i Anna Radankiewicze sprzedali dom za 330 złp. Tomaszowi i Annie de Krzyżanowskie Zastawskim. Sąsiedztwo: domus Kliwinsciana i domus Rostkowolsciana.

W czerwcu 1763 r. Franciszek Rostkowolski przeprowadził inwentaryzację domu „z grątem” na Przedmieściu Lwowskim naprzeciw Rynku Świętokrzyskiego. Sąsiedztwo: dom Zastawskich i dom Szymona Faywowicza Żyda.

Opis: …”idąc z Rynku Świętokrzyskiego od frontu znajduią się wrota duże pojedyncze…w srodku drzwiczki….drzwiczki drugie małe przy wrotach w ścianie….Wchodząc do izby po lewey ręce będącey drzwi sosnowe dolne….do tychze okien okiennice drewniane ze dworu….komin szafiasty y piec do kuchni murowany dobry z szyią w czeluściach. Piec kaflowy zielony stary na pretach żelaznych i fundamencie murowanym przestawienia potrzebuie….Przepierzenie do alkierza z tarcic….Do tegoz alkierza drzwi dwoiste sosnowe – …..podłoga poparzona- …okno….okiennica ze dworu…w podłodze cztery deszczki zgniły inne dobre. Drzwi z alkierza do komory …komora ciemna bez okienka…po dłogi nie masz. Z niey drzwi do kuchni …,kuchnia w stolcu drewnianym nieobudowana, komin nad nią pleciony dobry ….Schody na gore dobre, gora zapierzona nad izba drzwi…Podsienie wszystkie żerdziami zapierzone tylko nad wrotami nie masz.   Dach nad całym domostwem w niektórych miejscach zły reperacyi potrzebuie rynny dobre. Do izdebki małey ku Rynkowi Świetokrzyskiemu okno maiący drzwi sosnowe dwoiste…..okno taflowe…okiennica….Piec kaflowy zielony ….kominek murowany szafiasty dobre. Połap y podłoga dobra….W scianach nad domostwem Szymona Faywowicza przęseł dwóch a od domostwa sukcesorów między Fiałkowiczów sześciu nie ma tylko wiązanie w słupach pauzowanych przy kuchni pod schodami…..Do piwnicy drzwi leżące zgniłe…..”

_______________________________________________________________________

Mieszkańcy Rynku Świętokrzyskiego w układzie alfabetycznym 

 

Albert kotlarz 1638 Rynek Świętokrzyski

Banachowa Kałuszka 1635 Rynek Świętokrzyski

Bank Pobożny parcela Dreznerowska 1665 ulica za Rynkiem Świętokrzyskim

Bieńkowic  (Bienkowicz) Albert i Zofia 1633 1636 Rynek Świętokrzyski

Bil (Biel) Mateusz (vide Tykoczyński) 1664, 1679 Rynek Świętokrzyski

Borowik Hawryło i Anna Chwiedonowna (Chwedorkowna?) 1634, 1636 Rynek Świętokrzyski

Burdzinscy Albert i Marianna 1749 Rynek Świętokrzyski

Buynowski Krzysztof nie żył 1667 ulica w stronę Rynku Świętokrzyskiego

Chruścicki 1638 Rynek Świętokrzyski

Czaykowic Michał 1634, 1635, 1636 Rynek Świętokrzyski

Czyżykowski Antoni 1743, Tomasz 1757 Rynek Świętokrzyski

Danielowa Anna nie żyła 1639 Rynek Świętokrzyski

Dąbrowski  Kazimierz z żoną i dziećmi 1674, 1685, nie żył 1691 Rynek Świętokrzyski

Dominek 1756 Rynek Świętokrzyski

Dragonek Jan 1654 Rynek Świętokrzyski

Drozd Jan 1719 Rynek Świętokrzyski

Dulski sukcesorzy 1719 Rynek Świętokrzyski

Dytrych (Tydrych) Andrzej i Reina (Regina) 1672, 1679 (to samo sąsiedztwo) Rynek Świętokrzyski

Faywowicz Szymon Żyd 1763 Rynek Świętokrzyski

Fijałkowicz sukcesorzy 1763 Rynek Świętokrzyski

Foltowicz Jan 1664 Rynek Świętokrzyski

Gadzik Jan 1664, 1669, 1679 Rynek Świętokrzyski

Getner Jan (zapis) 1645 Rynek Świętokrzyski

Grabowiecki sukcesorzy 1634, Piotr 1749 Rynek Świętokrzyski

Indik Mateusz i Agata, nie żyli w 1638 Rynek Świętokrzyski

Iwanowa stolarka 1634, 1636 Rynek Świętokrzyski

Izraelowicz Józef alias Nosalczyk i Temerla Simonowiczowna ok 1669-1672 Rynek Świętokrzyski

Jan Jabłońki i Ewa w. po S. Padowskim 1643 Rynek Świętokrzyski

Joachim kuśnierz 1641 Rynek Świętokrzyski

Jonecki Michał 1685 Rynek Świętokrzyski

Kaminski Wacław i Małgorzata 1633 Rynek Świętokrzyski

Kiiak (Kijak) Piotr 1635 Rynek Świętokrzyski

Kliwinski sukcesorzy 1757, 1759 Rynek Świętokrzyski

Kołtunik Jan i Katarzyna 1639, 1645 Rynek Świętokrzyski

Kołtunik Stanisław 1641 Rynek Świętokrzyski

Korycki Piotr 1635 Rynek Świętokrzyski

Kozaczek Jan 1640 Rynek Świętokrzyski

Kozłowski Marcin 1645 Rynek Świętokrzyski

Kozłowski Tomasz 1672 Rynek Świętokrzyski

Kumowska Krystyna 1635 Rynek Świętokrzyski

Kurowski Wojciech 1665 ulica za Rynkiem Świętokrzyskim

Kuszabski Stanisław i c. Jadwiga 1639 Rynek Świętokrzyski

Lorek Jakub 1636 Rynek Świętokrzyski

Luszkowic Joachim 1635 Rynek Świętokrzyski

Makowski 1719 Rynek Świętokrzyski

Marco Jakub nie żył w 1635 Rynek Świętokrzyski

Markowicz mąż Katarzyny Wykowsczanki nie żył 1686 Rynek Świętokrzyski

Meszonkowic (także Maszunkowic)  Mateusz 1635 Rynek Świętokrzyski

Michał Kasprowicz i Regina Swieykowszczanka 1640 Rynek Świętokrzyski

Michnowski sukcesorzy 1757 Rynek Świętokrzyski

Milejowski Stanisław i Jadwiga Kuszabszczanka 1639 Rynek Świętokrzyski

Miturkowicowa Elżbieta 1635 Rynek Świętokrzyski

Mruz Stanisław 1710 Rynek Świętokrzyski

Nowacka Katarzyna c. Indików 1638 Rynek Świętokrzyski

Nowacki Wojciech 1669 Rynek Świętokrzyski

Odynowski Jerzy 1636 Rynek Świętokrzyski

Odyszewski Grzegorz 1636 Rynek Świętokrzyski

Ołdunowicz Teodor 1634 Rynek Świętokrzyski

Ostrowski Albert 1690 Rynek Świętokrzyski

Otijowski Jerzy 1640 Rynek Świętokrzyski

Pacoska Wojciech 1633 Rynek Świętokrzyski

Paczopla Albert (Pastuszczyk) 1636 Rynek Świętokrzyski

Padowski Samuel 1639, nie żył 1643 Rynek Świętokrzyski

Pastusczanka Anna i Marcin kołodziej 1645 Rynek Świętokrzyski

Pastuszczyk Wojciech nie żył 1640 Rynek Świętokrzyski

Pniewski Grzegorz 1640 Rynek Świętokrzyski

Połupanowic Szymon 1640, 1641, 1645 Rynek Świętokrzyski

Połupanowicowa Zofia c. Indików 1638 Rynek Świętokrzyski

Posadowski Zachariasz 1638 Rynek Świętokrzyski

Pruszkowicz Marcin alias Śledź i w. Anna  1633 Rynek Świętokrzyski

Przemyslki Stanisław i Anna 1652 Rynek Świętokrzyski

Rachwalski Jan 1645 Rynek Świętokrzyski

Radankiewicz Paweł i Marianna 1757, 1759 Rynek Świętokrzyski

Raglowany Wojciech 1635 Rynek Świętokrzyski

Roczeń Andrzej i Regina Świątkowa 1665 ulica za Rynkiem Świętokrzyskim

Romanowicz Bazyli 1640, 1645 Rynek Świętokrzyski

Romanowicz Wasko i Justyna 1653 Rynek Świętokrzyski

Romanowski Jan 1645 Rynek Świętokrzyski

Rostkowski Franciszek 1756, 1763 Rynek Świętokrzyski

Rybak Grzegorz i Anna 1635 Rynek Świętokrzyski

Rychwalski Jan 1636, 1639, 1641, 1645 Rynek Świętokrzyski

Rzeszotarski Andrzej 1641 Rynek Świętokrzyski

Saynog Jan i Elżbieta 1645 Rynek Świętokrzyski

Sądecki Mikołaj 1638 Rynek Świętokrzyski

Serafin kotlarz 1645 Rynek Świętokrzyski

Sokalski Mateusz 1636 Rynek Świętokrzyski

Soszkiewicz Jakub 1638 Rynek Świętokrzyski

Stabrowska Justyna 1645 Rynek Świętokrzyski

Stankiewicz Adam 1719 Rynek Świętokrzyski

Stolarczykowa 1652 Rynek Świętokrzyski

Suchecki Sebastian 1709 Rynek Świętokrzyski

Sumkowski Jan Kozaczek 1636 Rynek Świętokrzyski

Szuszkiewicz  (Suskiewic) Joachim 1645 Rynek Świętokrzyski

Suszkowic Jan 1641 Rynek Świętokrzyski

Szpital  1636 Rynek Świętokrzyski

Szymon Judai 1749 Rynek Świętokrzyski

Tarnowski Jan 1665 ulica za Rynkiem Świętokrzyskim

Tarnowski Matusz i Łucja 1636 Rynek Świętokrzyski

Teodorowicz Andrzej i Teresa Derkiewiczowna i dzieci 1699 Rynek Świętokrzyski

Tibary Mateusz 1639 Rynek Świętokrzyski

Tikoczynski  (także Tykoczynscik  Tykoczyńszczyk) alias Bil Mateusz 1669 Rynek Świętokrzyski

Tomisławski  Wojciech ok 1669-1672, 1679 Rynek Świętokrzyski

Trebiczowski Jan nie żył w 1636 Rynek Świętokrzyski

Trebieborski Stefan 1639 Rynek Świętokrzyski

Tunikowski „Kozaczek” Jan 1634, 1635 Rynek Świętokrzyski

Tworczowski Jakub i Dorota 1652 Rynek Świętokrzyski

Uchacz Hiacynt 1690 Rynek Świętokrzyski

Walkowicowa Regina nie żyła 1641 Rynek Świętokrzyski

Wentoun Jan 1685 Rynek Świętokrzyski

Wloskowski Szymon 1636 Rynek Świętokrzyski

Włoszek Wojciech i Dorota (z Jarosławca) w. i syn Wawrzyniec 1632 Rynek Świętokrzyski

Wodna Janowa 1634, 1636 Rynek Świętokrzyski

Wodniackowscy 1652 Rynek Świętokrzyski

Wojciech cechmistrz krawiecki  1635 Rynek Świętokrzyski

Wojciech Jeleniowski 1632, 1635, 1636 Rynek Świętokrzyski

Wtorkowicz Szymon , Jadwiga ż. i Jagusia c. 1653 Rynek Świętokrzyski

Wykowsczanka Katarzyna 1686 Rynek Świętokrzyski

Zając Paweł piwowar 1639, 1645 Rynek Świętokrzyski

Zastawski Tomasz i Anna de Krzyżanowskie 1759 Rynek Świętokrzyski

Ziętopolski Łukasz 1638 Rynek Świętokrzyski

Żankiewicz Andrzej alias Przysucha i Regina Sadownikowna 1685 Rynek Świętokrzyski

 

Mieszkańcy ul. Kolegiackiej; (Młyńskiej) w Zamościu w latach 1632-1786

Część opisowa: (cdn.)

____________________________________________________________________________________________________

W lipcu 1632 r. Adam Lasson otaksował dom narożny przy ul. Kolegiackiej na 600 złp. Sąsiedztwo: dom Iwana (Jana) Jaroszowicza.

W sierpniu 1633 r.  Stanisław Goworsky i Agnieszka sprzedali za 1500 złp. dom na rogu na ulicy która idzie do Kościoła Walentemu i Barbarze Dambrowskym. Sąsiedztwo: dom sukcesorów Jana Szaniawskiego.

 W maju 1634 r. Walenty Krzemienski wycenił dom przy ulicy Kolegiackiej na 220 złp. Sąsiedztwo: Teodor Samuylik i Aula Vicecapitanei Cracoviensis (stajnia – podwórzec podstarościego krakowskiego).

W czerwcu 1634 r. Gallus Brożowicki de Villa Niedzieliska vulgo Gał [Gal] zapisał dom przy ul. Kolegiackiej synom Janowi i Tomaszowi Galikom i córce Elżbiecie Skorkowskiej, żonie Mikołaja Skorkowskiego. Sąsiedztwo: dom Marka Oleśnickiego, sędziego ziemskiego bełskiego i dom Melchiora Łukaszewicza.

W czerwcu 1635 r. Jan Krzemiensczyk i Anna Krzemiensczanka sukcesorzy zmarłego Walentego Krzemienskiego sprzedali za 250 złp. dom Marcinowi Fołtynowiczowi, doktorowi i profesorowi Akademii Zamojskiej. Sąsiedztwo: Teodor Samuylik i dwór podstarościego krakowskiego.

W lutym 1636 r. Gabriel Nieciecki de Nielisz zrobił zapis na domu na rzecz Elżbiety Ziemaczki. Sąsiedzi: Andrzej Rzeszotarski i Marek Oleśnicki, sędzia ziemski bełski.

W lipcu 1636 r. Mikołaj Skurkowski sprzedał dom za 400 złp. Stanisławowi i Annie Piechuta. Sąsiedztwo: Marek Oleśnicki i Melchior Łukaszowic. Usytuowanie: In platea In tergo domus Lapider Muldorphońska? (na ulicy Kolegiackiej za kamienicą Muldorfa). Sąsiedztwo: succesorum Donatio (darowizna spadkobierców) i Blastri (Blastus) Coctoris piwowar.

We wrześniu 1636 r. Andrzej Devidson, kupiec sprzedał dom (usytuowanie j. w.) przy ul. Kolegiackiej Wilhelmowi Devidsonowi. Sąsiedztwo j.w.

W marcu 1637 r. Jan Oleśnicki, sukcesor zmarłego Piotra Oleśnickiego scedował dom na Marka Oleśnickiego. Sąsiedztwo: Stanisław Piechuta krawiec i Jakub Has.

W marcu 1637 r. Walenty Dąbrowski zapisał 50 złp. na domu na rzecz Fraternitati Ś. Anna (Bractwo Św. Anny). Sąsiedztwo: Agnieszka Krosnowska.

W kwietniu 1637 r. Albert Grabowic aptekarz darował dom Wilhelmowi Devidsonowi. Sąsiedztwo: succesorum Donatio (darowizna spadkobierców) i Blastri piwowar.

W maju 1637 r. Marcin Fołtynowicz prof. Akademii Zamojskiej sprzedał za 250 złp. dom Andrzejowi Kłopockiemu, kanonikowi zamojskiemu i profesorowi Akademii Zamojskiej. Sąsiedztwo: dom Teodora Samuylika i Jan Komorowski   Pocillatoris Bełzen (podczaszy bełski).

W czerwcu 1637 r. Paweł Glorek plenipotent Marcina Fołtynowicza doktora i profesora Akademii Zamojskiej, przekazał w zastaw domu  sumę 200 złp Andrzejowi Kłopckiemu, profesorowi Akademii Zamojskiej. Dom znajdował się In platea Ecclesiastica vulgo Młyńskaprzy ul. Kolegiackiej i Młyńskiej. Sąsiedztwo: Teodor Samuylik i Aula podstarościego krakowskiego.

We wrześniu 1638 r. Paweł Glorek scedował dom successoribus ipsius Concesia (spadkobiercom za zgodą jego samego) na Stanisława Piechuta. Sąsiedztwo: Marcherek i Marek Oleśnicki iudis Terreseris Błezen sędzia ziemski bełski.

W marcu 1639 r. Andrzej Rzeszotarski sprzedał dom Jakubowi Weymerowi (Wujer?) za 1200 złp. Sąsiedzi: Teodor Samuylik i Ziemaczka.

W kwietniu 1639 r. Andrzej Devidson sprzedał dom za 250 złp. Felicjanowi Nowackiemu. Sąsiedztwo: Blastus Coctoris piwowar i Jakubowa Bednarka.

W październiku 1640 r. Agnieszka Skalska, żona Grzegorza Skalskiego sprzedała mały domek Mikołajowi Miturkiewiczowi rajcy. Sąsiedztwo: Sidorowa i Jan Ciepluszka szewc.

W styczniu 1641 r. Elżbieta de Ożarow Ziemnacka darowała dom Jakubowi Haz’owi kupcowi. Sąsiedztwo: Oleśnicki i Jakub Wajmer kupiec.

W styczniu 1641 r. Jakub Haz kupiec sprzedał dom na ul. Młyńskiej za 600 złp. Piotrowi Stepeckiemu kredensarzowi i jego żonie Katarzynie. Sąsiedztwo: Marek Oleśnicki i Jakub Wajmer (Weymer – Wujer?) kupiec.

W maju 1641 r. Stanisław Sulikowski aptekarz i Zofia, jego żona sprzedali dom na ul. Młyńskiej ad vallum meridiem versus (w stronę południowych wałów?). Sąsiedztwo: Marcin kuśnierz i Jan Ciepluszka szewc.

8 lipca 1641 r. sukcesorzy Wojciecha Muldorphakamienica „Muldorphowska” na ul. Kolegiackiej – Katarzyna z Ostroga Zamoyska udziela zezwolenia na kupno kamienicy w Zamościu Jakubowi Zelińskiemu, podczaszemu bracławskiemu. Sąsiedztwo: kamienica „Turobinska” i dom Jakuba Wejmera (Wujera?) kupca.

29 lipca 1641 r. Jakub Wejmer kupiec sprzedał za 110 złp. dom ławnikowi Janowi Kinast’owi. Sąsiedztwo: kamienica „Muldorphiana” i dom Agnieszki Modzelowskiej.

W czerwcu 1642 r. Jan Kinast ławnik zapisał na domu sumę 300 złp. na rzecz Kolegiaty w Zamościu. Sąsiedztwo j.w.

W lipcu 1642 r. Feliks Nowacki krawiec i jego żona Katarzyna sprzedali dom za 200 złp. Grzegorzowi Gajny institor kramarz. Dom znajdował się z tyłu kamienicy „Muldorphowska” przy ul. Kolegiackiej. Sąsiedztwo: Coctor (piwowar) i Bednarka (żona bednarza).

W lutym 1643 r. Adam de Violeti Italus Musicus (włoski muzyk) zapisał na domu przy ul. Kolegiackiej 350 złp. Jerzemu Szornelowi Thesaurarius (skarbnikowi). Sasiedztwo: dom Teodora Samuylika i Aula zmarłego Jana Komorowskiego Succamerarii Bełsensis (podkomorzy bełski).

W lutym 1643 r. Piotra i Katarzyna Stepeccy sprzedali dom za 700 złp. Janowi Wolkmanowi (Wolson?) kupcowi szkockiemu. Sąsiedztwo: sukcesorzy Marka Oleśnickiego i Jakubowa.

W listopadzie 1643 r. przeprowadzono wycenę domu sukcesorów Jana Szaniawskiego dicta Kot chyrurgi (chirurga zwanego „Kot”) na sumę 1200 złp. Sąsiedztwo: dom Jana Kinasta i dom Walentego Dąbrowskiego.

Opis:Testudina utraquae inferiori, Hypocaustulis duobus, uno in superiori parte, adlatus hypocausti maioris, altero a tergo inferiori domus euisdem ex Maori parte vitalitis, praesentia ob. Defectua caminorum…” ……. po obu dolnych stronach, dwa hipokausty, jeden w górnej części, doprowadzony do hipokaustu większego, drugi z tyłu dolnego domu tego samego domu z większej części witalnej, obecność brak kominków…” – tłumacz Google. (przypuszczalnie zły odczyt łaciny z akt miejskich).

W listopadzie 1643 r. Jan Szaniawski, syn zmarłego Jana Szaniawskiego dicta Kot Chyrurgi, chirurga zwanego „Kot”, sprzedał za 1200 złp. dom Janowi Grzybowskiemu Artis et Philosophiae Baccalaureus et Notarius Consularis, notariusza i licencjata-bakalarusa Sztuki i Filozofii. Sąsiedztwo: dom Jana Kinasta ławnika i dom Walentego Dąbrowskiego rajcy.

W marcu 1644 r. Bazyli Stankowicz i Marina (Łukaszowa), jego żona, córka zmarłego Łukasza piekarza sprzedali dom za 300 złp. przy ul. Kolegiackiej księżom kanonikom zamojskim. Usytuowanie domu: In Platea Ecclesiastica stagnum versus acialiter – na rogu ul. Kolegiackiej …w stronę zalewy (Zalewa Wielka twierdzy). Sąsiedztwo: dom kanoników zamojskich i dom Mikołaja Bądkowica.

W kwietniu 1644 r. Jan Grzybowski zapisał na domu 500 złp. na rzecz Heleny Woronowicownej, córki zmarłego Hiacynta Woronowica. Sąsiedztwo: Jan Kinast ławnik i Walenty Dąbrowski.

W lutym 1651 r. Jan Podbiłka szewc i Marina, jego żona sprzedali za 270 złp. dom Annie, wdowie po Sebastianie Śliwie, wdowa po Gryglerze Mazurkowiczu, szewcach. Usytuowanie: In Platea Molendinatori ab Ecclesia Ruthenica prima – na ul. Młyńskiej, pierwszy przy cerkwi. Sąsiedztwo: Mateusz Mazur stolarz i acialiter versus Monasterium Conventum Franciscanorum.

W sierpniu 1651 r. Mikołaj Kurylik zapisał testamentem dom przy ul. Młyńskiej żonie Olenie i dwójce dzieci. Sąsiedztwo: sukcesorzy Lipnickiego i Kozłowski.

We wrześniu 1651 r. Justyna, wdowa po Adamie Osinskim sprzedała dom narożny przy ul. Molendinaria (Młyńskiej) Mikołajowi i Ewie Wincencikom za złp. 380. Sąsiad: O. Morawiczki.

W listopadzie 1651 r. Zofia Gryglowa Gayna, żona Szymona Kramarza zapisała mu testamentem domek na ul. od kościoła farskiego (ul. Kolegiackiej). Sąsiedztwo: Mateuszowa Rybaczka i Kuba Mularz.

We wrześniu 1652 r. Józef Sidorowicz Bibliopola zapisał testamentem domek na ul. Młyńskiej żonie Anastazji i ich trzem córkom. Sąsiedztwo: okolice Ojców Franciszkanów narożny i dobra (ogród lub plac) Józefa Sidorowicza.

W październiku 1652 r. Paweł Kot szewc, zapisał testamentem dom na ul. Młyńskiej żonie i dzieciom. Sąsiedztwo: Komorowski i Weresczak.

W październiku 1652 r. Anastazja, wdowa po Teodorze Samuyliku, zapisała testamentem dom przy ul. Młyńskiej z dyspozycją: „Dom ma być sprzedany, a pieniądze na przyjacioły obrocić”. Sąsiedztwo: Rzeszotarski i Białokurowice.

We wrześniu 1653 r. sukcesorzy Łakomey dokonali wyceny narożnego domu przy ul. Młyńskiej na 500 złp. Sąsiad: Augustyn Mensator (stolarz).

W lutym 1654 r. Stefan i Wojciech Trembowichorscy wycenili dom przy ul. Młyńskiej na 1000 złp. Sąsiedzi: Walenty Fredro Venator Terrae Praemislensis Łowczy Przemyski i Kurylikowa.

W marcu 1655 r. Marcin i Marina Januszowscy zapisali na domu (wyderkaf) 100 złp. na rzecz Senioris Fratris Literatorum – Bractwa Literackiego. Usytuowanie domu: In Platea Molendinis (na ul. Młyńskiej). Sąsiedztwo: Łowczy Przemyski i sukcesorzy Mikołaja Kurylika.

W sierpniu 1655 r. Katarzyna Suszkiewiczowa sprzedała część domu przy ul. Kolegiackiej za 200 złp. Mikołajowi Gurskiemu stolarzowi i Jadwidze, jego żonie. Sąsiedztwo: Jakub Czątała i Katarzyna Suszkiewiczowa.

W sierpniu 1655 r. Jan Jurkowicz alias Łukowski sprzedał za 650 złp. dom Grzegorzowi Olechowskiemu. Sąsiedztwo: Wuier i Pins Reydler.

We wrześniu 1664 r. Marcin Januszowski i Marianna Niznikowna, małżonkowie sprzedali dom przy ul. Młyńskiej za 700 złp. Marcinowi i Mariannie Kuniakowiczom. Sąsiedztwo: Aula Fredry i Kurylicki.

W styczniu 1667 r. Stanisław Brzeski Vexillifer Militae Equestris – chorąży kawalerii, sprzedał dom przy ul. Kolegiackiej, zapisany testamentem przez ojca Szymona Brzeskiego, za sumę 1000 złp. Andrzejowi Michałowi Choynackiemu. Sąsiedztwo: Leczkowska i Gayny.

W kwietniu 1667 r. Jan Bornet (Burnet?) kupiec szkocki i jego żona Katarzyna sprzedali dom za 1000 złp. Melchiorowi i Ewie Eynerom (w „Efemeros… Rudomicza – Effner). Sąsiedztwo: Piotr Ciszowski ławnik i Olechowski.

W lipcu 1667 r. Piotr Reszowski w imieniu Stanisława Kuszewicza sprzedał za 600 złp. dom przy ul. Młyńskiej  Urbanowi Holdererowi (możliwy zły odczyt z akt) i Elżbiecie, jego żonie. Sąsiedztwo: Józef Weresczak i Adam Komarowski.

W lipcu 1668 r. Melchior i Ewa Eynerowie zapisali na domu (wyderkaf) 100 złp. na rzecz Provisores Xenodochii Romani (szpital). Sąsiedztwo: Olechowski i Piotr Ciszowski.

W lipcu 1668 r. Mikołaj i Jadwiga Gursczykowie sprzedali dom za 600 złp. Mateuszowi i Katarzynie Łopackim. Sąsiedztwo: Andrzej Szydłowicz i Adam Ciątała.

We wrześniu 1668 r. Adam Malborski i Katarzyna Oszeczka, małżonkowie zapisali na domu przy ul. Młyńskiej 50 złp. (wyderkaf) na rzecz Provisores Montis Pietatis. Sąsiedztwo: Rychlicka i Aleksander Sowinski.

W październiku 1668 r. Stanisław Rabaszowski i Krystyna a Dobrowiesz Dobrowieiowska, małżonkowie dokonali zapisu na domu przy ul. Młyńskiej (wyderkaf) w wys. 420 złp. na rzecz kanoników przy Kapitule Zamojskiej. Sąsiedztwo: Wojciech Liszecki i Daniel Kurułowicz.

W październiku 1668 r. Reina Iwanicka alias Sewchowska sprzedała dom za 150 złp. przy ul. Młyńskiej Mateuszowi Lewandowskiemu i Annie Mrzygłodownej, jego żonie. Sąsiedztwo: Jadwiga Luręnoszowiczowa i Ferens Gurnicz.

W marcu 1669 r. Zuzanna, wdowa po Marcinie Szychterze, żona Jakuba Poznanskiego zapisała testamentem dom narożny przy ul. Kościelnej Jakubowi Poznanskiemu. Sąsiedztwo: Jan Marinowski.

W marcu 1669 r. Andrzej i Katarzyna Oszeccy złożyli zapis (wyderkaf) 60 złp. na domu przy ul. Kolegiackiej na rzecz Fundacji Dreznerowskiej Banku Pobożnego. Sąsiedzi: z tyłu dom Domarackiego i Jan Kamecki.

W sierpniu 1669 r. Piotr Ciszowski ławnik i Zofia Kochanowszczanka, jego żona, sprzedali dom za 300 złp. Krzysztofowi Majowskiemu i Dorocie, jego żonie. Sasiedztwo: Melchior Eyner kotlarz i Piotr Ciszowski. Opis: „Medietatem fundi domus sua cum Cameris ad distantiam Decem ulnarum” – Teren wokół domu z izbami na odległość 10 łokci.

W październiku 1669 r. Marianna Skopowszczanka, wdowa po Adamie Zegarthcie rajcy, sprzedała narożny dom przy ul. Młyńskiej za 500 złp. Tomaszowi i Katarzynie Lubeckim. Sąsiedztwo: Bazyli Winnicki.

W październiku 1669 r. Zofia, wdowa po Janie Zankiewiczu zapisała testamentem dom przy ul. Kościelnej swojej siostrze, Sąsiedztwo: Franciszek Jaroszowicz i Jędrzej Szydłowicz piekarz.

W styczniu 1670 r. sukcesorzy Mateusza i Anny Łakomych, córki: Katarzyna, wdowa po Mateuszu Bielenkiewiczu prawniku i Krystyna matka Andrzeja Krezlewicza sprzedały za 450 złp. dom („Domus „Łakomych”) przy ul. Młyńskiej, Andrzejowi Pilkiewiczowi Viceadvocatus Vlodimiriensi (podwójciemu włodzimierskiemu) i Reinie Okunickiej, małżonkom. Sąsiedztwo: Augustyn Chmielowsczyk.

We wrześniu 1670 r. Andrzej i Anna Grzybowscy zam. przy ul. Młyńskiej zamienili domy z Agnieszką, wdową po Jakubie Janowskim oraz Janem i Zofią (jej dziećmi), (vide Bełska). Sąsiedztwo: Adam Malborski i Aleksander Sowinski.

W grudniu 1670 r. odnotowano w aktach dom przy ul. Młyńskiej, należący do wdowy po (Hrehorym) Grzegorzu Kitowiczu, a żony (Iwana) Jana Pyzikowicza. Sąsiedztwo: dom zmarłego Andrzeja Kochanowskiego i dom zmarłego Józefa Sidorczyka. W styczniu 1671 r. wdowa i jej córka dokonały wyceny ww. domu na 760 złp.

W maju 1671 r. odnotowano w aktach dom przy ul. Kościelnej zmarłego Andrzeja Szydłowica. Sąsiedztwo: Zankiewiczowa i Mateusz Łopacki.

W sierpniu 1671 r. Andrzej Choynacki starosta żytomirski sprzedał dom przy ul. Kolegiackiej za 1000 złp. Krzysztofowi Malczowskiemu. Sąsiedztwo: Leszczkowska i Andrzej Osęcki.

We wrześniu 1671 r. Andrzej Piłkiewicz prawnik włodzimierski i jego żona Regina sprzedali dom narożny przy ul. Młyńskiej (Iwanowi) Janowi i Katarzynie Pyzikowiczom za 500 złp. Sąsiedztwo: Augustyn Chmielowszczyk stolarz.

W sierpniu 1672 r. Adam Malborski zapisał na domu przy ul. Młyńskiej 200 złp. na rzecz Marianny Januszownej, żonie Malborskiego, a córce Agnieszki i Jana Januszów incolarum Lezanensis (mieszkańców Leżajska). Sąsiedztwo: Kurkowiczowski i ks. Janowski.

W czerwcu 1678 Bazyli i Anastazja Winniccy zapisali na domu przy ul. Młyńskiej sumę 108 złp. na rzecz KlarysekReligiosus Monialitus Sancta Clara Conuentus Zamoscensis. Sąsiedztwo: Tomasz Lubecki i fundus – gospodarstwo rolne Józefa Wereszczaka.

W czerwcu 1678 r. Daniel Kuryłowicz i Anna (Janiszowiczowa), małżonkowie zapisali na domu przy ul. Młyńskiej 270 złp. Klaryskom. Sąsiedztwo: Marcin Koniakowicz i Stanisław Rabaszowski Notarius Trębowlensis.

W listopadzie 1678 r. Marcin i Katarzyna Tyszowiecczy zapisali na domu przy ul. Kolegiackiej sumę 100 złp. na rzecz (Alberta) Wojciecha Tomisławskiego. Sąsiedztwo: Krzysztof Majowski i dom narożny.

W sierpniu 1680 r. Daniel Kurułowicz i Anna Janiszowiczowna, małżonkowie sprzedali za 90 złp. dom przy ul. Młyńskiej Mateuszowi Miłosnemu i Mariannie Rostkowej. Sąsiedztwo: Marcin Koniakowicz i Stanisław Rabaszowski.

W sierpniu 1680 r. Mateusz Miłosny i Marianna Rostkowa zapisali na domu przy ul. Młyńskiej 200 złp. na rzecz Kolegiaty Zamojskiej. Sąsiedztwo: Marcin Koniakowicz i Stanisław Rabaszowski.

We wrześniu 1682 r. Jakub Tworkiewicz zapisał na domu In Platea Antiguitus dicta Molendinaria (odcinek ul. Młyńskiej na Rynku Wodnym) sumę 60 złp. na rzecz Kościoła św. Katarzyny w Zamościu (Ecclesia Sancta Catherina hic Zamoscii). Sąsiedztwo: Franciszek Jaroszowicz i Mateusz Łopucki.

W maju 1683 r. (Ignatiq) Ignacy i Pallalia Białowolscy sprzedali dom In Platea Antiguita dicta Młyńska za 450 złp. Michałowi i (Agneta) Agnieszce Doroszowskim. Sąsiedztwo: Aleksander Doroszowicz szewc i (Gasparius) Kacper Kompielecki.

W czerwcu 1684 r. Zofia, żona Franciszka Freyserowicza zapisała na domu przy ul. Kolegiackiej 200 złp. na rzecz Andrzeja Rybickiego. Sąsiedztwo: Tomasz Lubecki i Mateusz Łopacki.

25 czerwca 1685 r. przeprowadzono wizję Browaru Miejskiego (Braxatorium Publicam Communitatis) , który znajdował się na rogu przy ul. Młyńskiej. Browar sąsiadował z Aula sukcesorów Draminskiego, Vexilliferi Horodlensis chorążego horodelskiego.

Opis: „Naprzod w samym browarze sciany całe, ze dwoygą drzwi, czwartey sciany od miedzy P. Draminskiey nic cale nie masz, ale za iey scianą tylko ten browar. Izdebka dla piwowara dobra. Dach na tym budynkiem miejscami barzo zły, krokwy jednak dobre, komin cale nie poratowany, bo podpierany y barzo pochylony y płatwy na których ten komin wsparty poprzełamywane od ciężaru, gdyz cienkie pomienione płatwy. Kotlina alias piec od wału cale zrujnowany, druga kotlina dobra …Studnia cała…Z browaru wyszedłszy w drugim podle siebie budynku, sciana to iest sprzęsło iedno od ulicy barzo złe. Łaźnia to iest i izba funditus (całkowicie) zrujnowana y pogniła, pieca …nie masz. Naprzeciw tey łaziebney izby druga izba z alkierzem przegrodzonym, y z piecem y z oknami, drzwi dwoie stare. Sklep dolny w ziemi pod izbą dobry, schody nadgniłe y drzwi złe. Podle tego sklepu piwnica zawalona, z bokow tylko mury zostaią, a z wierzchu pokład drzewiany zawalony. Dach w ieden wierzch nad tym budynkiem….Drzwi od ulice całe od tego budynku….Okna od łaznie trzy…. W sieni balki w wiązaniu. Budynki trzy ponadgniłe y popodpierane. Komin w sieni między izbami stoiący odszedł i odchylił się od izby y od sciany….”

W czerwcu 1685 r. Franciszek Freyszerowicz szewc i Zofia, jego żona sprzedali dom przy ul. Kolegiackiej za 400 złp. Kazimierzowi Machalskiemu szewcowi i Jadwidze, jego żonie. Sąsiedzi: Tomasz Lubecki i Mateusz Łopucki (Łopacki) pannifex sukiennik.

W październiku 1685 r. Tomasz i Katarzyna Lubeccy darowali dom In Platea Molendina forum vulgo Młyńska, synowi Kazimierzowi Lubeckiemu i Magdalenie Ławrykiewiczownej, jego żonie. Sąsiedztwo: acialiter a domo narożny dom Bazylego Winnickiego i Marcin Tyszowiecki ławnik.

W maju 1686 r. Hiacynt Dulski poctenarius (zły odczyt z akt) darował dom przy ul. Młyńskiej żonie Anastazji, córce Jana Bortatyckiego. Sąsiedztwo: Aleksander Dorochowicz szewc i acialiter ad aedes Conventum Patrum Franciscanorum (Franciszkanie).

W październiku 1686 r. Daniel Kuryłowicz kuśnierz i Anna Janiszewiczowna, jego żona zapisali na małym domku narożnym przy ul. Kolegiackiej 150 złp. na rzecz Teofila Porembskiego mieczownika i jego żony Katarzyny. Sąsiedztwo: Andrzej Turzynski szewc.

W marcu 1687 r. Dorota, żona Krzysztofa Majorskiego stolarza, zastrzegła testamentem sprzedaż domu przy ul. Kościelnej. Sąsiedztwo: sukcesorzy Maychra Eynera kotlarza i Marcin Tyszowiecki.

W październiku 1687 r. Daniel Kuryłowicz kuśnierz i Anna Janiszewiczowna, małżonkowie zapisali na małym domku narożnym przy ul. Kolegiackiej 150 złp. na rzecz Samuela Tarnopolskiego krawca i Anny Birukownej, małżonków. Sąsiedztwo: Andrzej Purzyński (Turzyński ?)  szewc.

W lutym 1688 r. dokonano wyceny domu na 450 złp. po zmarłym Mikołaju Wincenciku szewcu. Do znajdował się na ul. Młyńskiej.

W lipcu 1688 r. sprzedano za 2200 złp. kamienicę po zmarłych Sebastianie i Konradzie Kinemanach na rzecz Mikołaja Barth’a krawca i Maryanny Romanczykownej. Usytuowanie kamienicy: In Platea Ecclesiae Collegiatae Circulum  Maiorem pendentem – na ul. Kolegiackiej od strony Rynku Wielkiego. Sąsiedztwo: sukcesorzy Aleksandra Garczynskiego i sukcesorzy Fryderyka Bekiera. W uwagach: parcela budowlana – cum findo.

 W kwietniu 1689 r. Wyceniono murowane części domu na 800 złp. należącego do Elżbiety Kamięskiej i jej córki zamieszkałych przy ul. Kolegiackiej.

W styczniu 1694 r. Mateusz Miłowicz sprzedał trzecią część domu (Domus Rosłowskich) przy ul. Młyńskiej za 108 złp. Kazimierzowi i Magdalenie Lubeckim. Sąsiedztwo: Deodicata Virginum (Klaryski) i Bultaczek.

W maju 1694 r. Andrzej Gurniewicz sprzedał za 220 złp. mały domek przy ul. Młyńskiej Hiacyntowi i Katarzynie Nowosielskim, małżonkom. Sąsiedztwo: dom narożny i Premium (nieruchomość) Mszczygłowskie (Mrzygłodowskie?).

W lutym 1697 r. wyceniono Domus „Winnicyana” w obrębie murów przy ul. Młyńskiej,  po zmarłych Winnickich na 1035 złp. Sąsiedzi: Tomasz Lubecki i sukcesorzy Weresczuka.

Opis: „Izba wielka z alkierzem, oknami…Budynki górnie, izdebka z komorami dwiema, z dachem tudziesz kominem do tey izby należącym, także trzy komory na dole, ganek….Piwnica murowana w tymze domu zostająca, dwie szyie, okno piwniczne, trzy schody murowane.”

W marcu 1697 r. przeprowadzono inwentarz domu przy ul. Młyńskiej Jana Aleksandra i Reginy Łosinskich. Sąsiedztwo: klasztor św. Klary i Andrzej Bultaczek.

Opis: „Naprzód izba na tyle dobra z alkierzem, piecem ….okna w izbie…W alkierzu okno, drzwi do alkierza…drzwi do izby. Wychodząc z izby po lewey ręce kuchenka zrujnowana, w ktorey komina nie masz…Dach nad wszystkim budynkiem niedobry, rynwa dobra, przyczołka od tyłu dachu nie masz. Przy izdebce kuchenka maleńka….Izdebka na przedzie mała…okna w niej, piec zielony …na podsieniu połapu y przyczołka nie masz. Item w sieni po lewey rece wchodząc do tego domu iest komor dwie z dylow…a po prawey rece komor dwie….Piwnica, ale siestrzan w niey zły…Do tey piwnice schody drewniane…Mieysca sekretnego nie masz.”

W marcu 1697 r. Bazyli Winnicki kuśnierz sprzedał część domu przy ul. Młyńskiej Reinholdowi Brusz’owi  Advocatus et Iudex Ordinarius (wójt i sędzia zwyczajny) i jego żonie Agnieszce, za 560 złp. Sąsiedztwo: Tomasz Lubecki i sukcesorzy Józefa Weresczaka.

W lutym 1698 r. Aleksander Dorohowicz i Marianna, żona sprzedali za 500 złp. dom przy ul. Młyńskiej Harasimowi Eliaszowiczowi i Annie Truchownej, małżonkom. Sąsiedzi: Sebastian Pankiewicz i Xenodochium Ritus Romani.

W marcu 1700 r. przeprowadzono inwentaryzację domu przy ul. Kolegiackiej, należącego do Agnieszki Turzynskiej, wdowie po Andrzeju Turzynskim szewcu. Sąsiedztwo: Daniel Kuryłowicz i Sebastian Czyżyk.

Opis: „Z przodu wchodząc do tego domu wrota…idąc do sieni po prawey ręce sciana we trzy przęsła…Item przy tey scienie iest kloaka….Przy schodach, które idą od tyłu, sciana drewniana z tyłu idaca ku kuchni…Za tą scianą od schodów iest komin gliną oblepiony i słomą pleciony, pod tym kominem iest ognisko niskie w cegłę i glinę postawione…Wszedszy na gorę, dach wcale nie dobry….Izba na dole, w tey izbie dwoie okien….Izba wielka z alkierzem, w niey podłoga zła, drzwi do alkierza złe…Piec zielony zły, w alkierzu okno….”

W marcu 1700 r. Reinhold Brus i Agnieszka sprzedali dom przy ul. Młyńskiej za 770 złp. Jerzemu Dominikowi Białowolskiemu notarius Consularis i Barbarze, jego żonie. Sąsiedzi: Kazimierz Lubecki rajca i Jak Kulczycki.

W czerwcu 1700 r. Paweł Lewkiewicz szewc i Barbara, jego żona, sprzedali za 350 złp. dom przy ul. Kolegiackiej Danielowi Topper Albierdo i Barbarze, jego żonie. Sąsiedzi: Autury Forbes i sukcesorzy Melchiora Eynera.

W lipcu 1700 r. Daniel Topper Corarius i Agnieszka Turzynska, jego żona, wdowa po Andrzeju Turzynskim krawcu, wycenili dom przy ul. Kolegiackiej na 300 złp. Sąsiedztwo: Daniel Kuryłowicz kuśnierz i Sebastian Czyżyk.

W marcu 1701 r. Hiacynt Dulski Pectenarius (producent grzebieni) zapisał na domu przy ul. Młyńskiej 300 złp. na rzecz Confraternitas Sacratissimi Rosarii – Bractwo Różańca Świętego. Sąsiedztwo: Xenodochium Pietus (szpital) i Arasim Eliaszowicz krawiec.

W marcu 1701 r. przeprowadzono cesję domu (240 złp.) na ul. Kolegiackiej przez ks. Stanisława Rutowskiego kanonika i proboszcza zamojskiego oraz Daniela Toppera Corarius. Sąsiedztwo: Daniel Kuryłowicz i Sebastian Czyżyk.

W marcu 1703 r. Toepper Daniel Coriarius i Barbara, jego żona sprzedali dom przy ul. Kolegiackiej za 550 złp. Konstantemu Białowolskiemu i Euximii, jego żonie. Sąsiedztwo: Robert Forsayth kupiec i Melchior Eyner Ahesator (?).

W sierpniu 1703 r. Andrzej Aleksander Tyszowiecki rajca i Marianna Malborszczanka, jego żona sprzedali za 450 złp. dom przy ul. Kolegiackiej Zofii Annie Misztakowskiej. Sąsiedzi: sukcesorzy Kurkiewiczów i Tomasz Nowacki rzeźnik.

W październiku 1703 r. dokonano wyceny domu (629 złp.) przy ul. Młyńskiej, należącego do Michała Oleszkiewicza krawca i Anny Pyzikiewiczownej, małżonków. Sąsiedztwo: sukcesorzy Kąpieleckich.

W październiku 1703 r. Tomasz Lewicki krawiec i Hiacynt Lewkiewicz kuśnierz sprzedali za 132 złp. mały domek przy ul. Kolegiackiej zwany „Wilkowiana” Andrzejowi Misiaczkiewiczowi ławnikowi i jego żonie Annie. Sąsiedztwo: Komorowski Peditis Arcensis Zamoscensis i Franciszek Jaroszowicz.

23 czerwca 1704 r. Hiacynt Dulski i Katarzyna darowali dom narożny na ul. Kolegiackiej na rzecz Xenodochium Ritus Romani (szpitala). Dom ten Dulscy otrzymali od Anny na Zamościu Zamoyskiej. Sąsiedztwo: sukcesorzy Arasima Eliaszowicza.

W listopadzie 1758 r. Albert Romanski zapisał na domu przy ul. Kolegiackiej sumę 50 złp. na rzecz Confraternitati Sacratissimi Rosary Glor. V.M. (Bractwa Różańcowego). Sąsiedztwo: kamienica sukcesorów Gurniewiczovianorum i kamienica Sarbiejowska.

W marcu 1672 r. przeprowadzono inwentarz dóbr po zmarłym (Adalbercie) Wojciechu Romanskim. Rodzina: żona Marianna i dzieci zmarłego: Adalbert, Feliks i Justyna. Dom znajdował się „na ulicy ku kolegiacie idąc”. Sąsiedztwo: kamienica sukcesorki Gurniewiczowskiej i kamienica Humieckiey miecznikowey koronney.

Opis: „…w ktorey od podsienia znayduie się sklepow murowanych dwa, piwnic murowanych dwie, ku tyłowi izba drewniana, na tyle stajenka dranicami pokryta….”

We wrześniu 1763 r. Karol Lipowski i Marianna de Kuczarowicze, małżonkowie dokonali zapisu sumy 1000 złp. na kamienicy Romansiciana (Wojciecha Romanskiego) przy ul. Kolegiackiej na rzecz Magdaleny Mireckiej.  Sąsiedztwo: Kamienica Gurnieviczowiana i de Rzewuskie Humiecka parte.

W czerwcu 1772 r. przeprowadzono wizję kamienicy przy ul. Kolegiackiej, należącej do Tomasza Wierzbowskiego (brak opisu) wewnątrz murów. Sąsiedztwo: ex opposito Arcis ( z przeciwnej strony zamku) i Ecclesia Collegiata (kolegiata)

W listopadzie 1782 r. wyceniono (brak sumy) budynek Claustralium Nr 47 narożny przy ul. Kolegiackiej w mieście Zamościu naprzeciwko kościoła leżący.

W kwietniu 1785 r. Antoni kolumna (?) Zaboklicki sprzedał za 1350 złp. kamienicę w Zamościu przy ul. Kolegiackiej Jakubowi i Klarze Tenczynskim. Sąsiedztwo: Józef Ziembinski i via Publica ad Ecclesiam Insignis Collegiata.

W maju 1786 r. otaksowano (brak kwoty) Custodia – usytuowanie: post Ecclesiam Colleg. Sub Valli sub nr 41.

___________________________________________________________________________________________

Mieszkańcy ul. Kolegiackiej; Młyńskiej w układzie alfabetycznym

Augustyn kupiec 1653 ul. Młyńska

Barth Mikołaj i Marianna Romanczykowna 1688 Rynek Wielki/Kolegiacka

Bądkowic Mikołaj 1644 ul. Kolegiacka

Bednarka 1642 ul. Młyńska

Bekier Fryderyk 1688 Rynek Wielki/Kolegiacka

Białokurowicz 1652 ul. Młyńska

Białowolski Jerzy Dominik i Barbara 1700 ul. Młyńska

Białowolski Konstanty i Euxinia 1703 ul. Kolegiacka

Bielenkiewicz Katarzyna w. po Mateuszu, c. M. A. Łakomych 1670 ul. Młyńska

Blastii (Blastus) piwowar 1636 ul. Młyńska

Bornet (Burnet?) Jan i Katarzyna 1667 ul. Kolegiacka

Browar Miejski 1685 ul. Młyńska

Brożowiecki Gallus Gal 1634 ul. Kolegiacka

Brusz (także Brus) Reinhold i Agnieszka 1697, 1700 ul. Młyńska

Brzeski Stanisław, dom po ojcu Szymonie 1667 ul. Kolegiacka

Bultaczek Andrzej 1694, 1697 ul. Młyńska

Chmielowszczyk Augustyn 1670, 1671 ul. Młyńska

Choynacki Andrzej Michał 1667, 1671 ul. Kolegiacka

Ciątała Adam 1668 ul. Kolegiacka

Ciepluszka Jan 1640,1641 ul. Kościelna

Ciszowski Piotr i Zofia (Kochanowszczanka) 1667, 1668, 1669 ul. Kościelna

Custodia 1786 ul. Kolegiacka

Czątała Jakub 1655 ul. Kolegiacka

Czyżyk Sebastian 1700 ul. Kolegiacka

Dąbrowski Walenty 1637, 1643, 1644 ul. Kolegiacka

Deodicata Virginum 1694 ul. Młyńska

Devidson Andrzej i Wilhelm, kupcy 1636, 1637, 1639 ul. Młyńska

Doleatio (Dokatio?) 1636, w 1637 sukcesorzy Doliatoris ul. Młyńska

Domaracki 1669 ul. Kolegiacka

Dombrowski Walenty i Barbara 1633 ul. Kolegiacka

Doroszowicz (także Dorohowicz) Aleksander 1683, 1686, 1698 ul. Młyńska

Doroszowski Michał i Agnieszka 1683 ul. Młyńska

Draminski (Aula) sukcesorzy 1685 ul. Młyńska

Dulski Hiacynt i Anastazja c. Jana Bortatyckiego 1686, 1701 ul. Młyńska

Dulski Hiacynt i Katarzyna 1704 ul. Kolegiacka

Eliaszowicz Harasim (Arasim) i Anna 1698, 1701, nie żył 1704 ul. Młyńska

Eyner (Eynerowic, Effner?) Melchior i Ewa 1667, 1668, 1669, 1687, sukc. 1700, 1703 ul. Kolegiacka

Fołtynowicz Marcin 1635, 1637 ul. Kolegiacka

Forbes Autury 1700 ul. Kolegiacka

Forsayth Robert 1703 ul. Kolegiacka

Fredro Walenty (Aula) 1654 ul. Młyńska

Freuserowicz (także Freyszerowicz) Zofia i Franciszek 1684, 1685 ul. Kolegiacka

Galikowie Jan i Tomasz synowie Brożowickiego 1634 ul. Kolegiacka

Garczynski Aleksander sukcesorzy 1688 Rynek Wielki/Kolegiacka

Gayny 1667 ul. Kolegiacka

Gayny Grzegorz 1642 ul. Młyńska

Glorek Paweł 1637, 1638 ul. Młyńska

Goworski Stanisław i Agnieszka 1633 ul. Kolegiacka

Grabowic Albert 1637 ul. Młyńska

Gryglowa Zofia (Gayna) i Szymon 1651 ul. Kolegiacka

Grzybowscy Andrzej i Anna 1670 ul. Młyńska

Grzybowski Jan 1643, 1644 ul. Kolegiacka

Gurnicz Ferens 1668 ul. Młyńska

Gurniewicz Andrzej 1694, sukcesorzy 1758 ul. Młyńska/Kolegiacka

Gurski (także Gurscykowie) Mikołaj i Jadwiga 1655, 1668 ul. Kolegiacka

Has (Haz) Jakub 1637,1641 ul. Kolegiacka

Holderer Urban i Elżbieta 1667 ul. Młyńska

Humiecka (miecznikowa koronna) de Rzewuskie 1762, 1763 ul. Kolegiacka

Iwanicka Reina alias Sewchowska 1668 ul. Młyńska

Jakubowa bednarka 1639, 1643 ul. Młyńska/Kolegiacka

Janowski Jakub nie żył w 1670 i w. Agnieszka, ich dzieci: Jan i Zofia ul. Młyńska

Janowski ksiądz 1672 ul. Młyńska

Janusz Jan i Agnieszka 1672 ul. Młyńska

Januszowna Marianna ż. Malborskiego 1672 ul. Młyńska

Januszowscy Marcin i Marina (Marianna Niznikowna)  1655, 1664 ul. Młyńska

Jaroszowicz Franciszek 1669, 1682, 1703 (R. Wodny; Młyńska) ul. Kościelna/Kolegiacka

Jaroszowicz Iwan 1632 ul. Kolegiacka

Jurkowicz Jan alias Łukowski 1655 ul. Kolegiacka

Kamecki Jan 1669 ul. Kolegiacka

Kamięska Elżbieta z córką 1689 ul. Kolegiacka

Kąpieleccy sukcesorzy 1703 ul. Młyńska

Kinast Jan 1641, 1643, 1644 ul. Kolegiacka

Kineman Sebastian i Konrad, nie żyli w 1688 Rynek Wielki/Kolegiacka

Kitowicz Grzegorz (Hrehory) i w. Katarzyna 1670 ul. Młyńska

Klaryski 1678 ul. Młyńska

Kłopocki Andrzej 1637 ul. Młyńska

Kochanowski Andrzej nie żył w 1670, sukcesorzy 1671 ul. Młyńska

Komorowski 1652 ul. Młyńska

Komorowski Jan 1637, nie żył w 1643 ul. Kolegiacka

Komorowski peditis Arcensis Zam. 1703 ul. Kolegiacka

Kompielecki Kacper 1683 ul. Młyńska

Koniakowicz (także Koniakowski) Marcin 1678; 1680 ul. Młyńska

Kosnarowski Adam 1667 ul. Młyńska

Kot Paweł z żoną i dziećmi 1652 ul. Młyńska

Kozłowski 1651 ul. Młyńska

Krezlewicz Andrzej s. Krystyny (z.d. Łakoma), siostra Katarzyny 1670 ul. Młyńska

Krosnowska Agnieszka 1637 ul. Kolegiacka

Krzemienski Walenty 1634, sukcesorzy Jan i Anna 1635 ul. Kolegiacka

Kuba mularz 1651 ul. Kolegiacka

Piwowar 1642 ul. Młyńska

Kulczycki Jan 1700 ul. Młyńska

Kuniakowicz Marcin i Marianna 1664 ul. Młyńska

Kurkiewicz sukcesorzy 1703 ul. Kolegiacka

Kurkowiczowski 1672 ul. Młyńska

Kurylicki 1664 ul. Młyńska

Kurylik Mikołaj i Olena, i dwoje dzieci 1651, 1654, 1655 ul. Młyńska

Kuryłowicz Daniel i Anna Janiszowiczowa 1668, 1678, 1680, 1700 ul. Młyńska/Kolegiacka

Kuszewicz Stanisław 1667 ul. Młyńska

Lasson Adam 1632 ul. Kolegiacka

Lesczkowska 1667, 1671 ul. Kolegiacka

Lewandowski Mateusz i Anna (Mrzygłodowna) 1668 ul. Młyńska

Lewicki Tomasz 1703 ul. Kościelna

Lewkiewicz Paweł i Barbara 1700 ul. Kolegiacka

Lewkiewicza Andrzej 1703 ul. Kościelna

Lipnicki sukcesorzy 1651 ul. Młyńska

Lipowski Karol i Marianna de Kuczarowicze 1763 ul. Kolegiacka

Liszecki Wojciech 1668 ul. Młyńska

Lubeccy Tomasz i Katarzyna 1669, 1678, 1684, 1685, 1697 ul. Młyńska

Lubecki Kazimierz s. Tomasza i Magdalena 1685, 1694 ul. Młyńska

Luręnszowiczowa Jadwiga 1668 ul. Młyńska

Łakoma sukcesorzy 1653 ul. Młyńska

Łakomy Mateusz i Anna nie żyli w 1670 ul. Młyńska

Łopacki (także Łopucki) Mateusz i Katarzyna 1668, 1671, 1682, 1685 ul. Kościelna/Kolegiacka

Łosinski Jan Aleksander i Regina 1697 ul. Młyńska

Łukaszewicz Melchior 1634 ul. Kolegiacka

Łukaszowic Melitius 1636 ul. Kolegiacka

Machalski Kazimierz i Jadwiga 1685 ul. Kolegiacka

Majowski Krzysztof i Dorota 1669, 1678, 1687 ul. Kolegiacka

Malborski Adam mąż (Oszeckiej) Katarzyny 1669, 1672 ul. Kolegiacka

Malczowski Krzysztof 1671 ul. Kolegiacka

Marcherek 1638 ul. Kolegiacka

Marcin kuśnierz 1641 ul. Młyńska

Marinowski Jan 1669 ul. Kościelna/Kolegiacka

Mateuszowa rybaczka 1651 ul. Kolegiacka

Mazur Mateusz 1651 ul. Młyńska

Mazurkowicz Grygler i Anna w. po Śliwie 1651 ul. Młyńska

Miłosny Mateusz i Marianna 1680 ul. Młyńska

Miłowicz Mateusz 1694 ul. Młyńska

Mirecka Magdalena 1763 ul. Kolegiacka

Misiaczkiewicz Andrzej i Anna ul. Kolegiacka

Misztakowska Zofia Anna 1703 ul. Kolegiacka

Miturkiewicz Mikołaj 1640 ul. Kolegiacka

Modzelowska Agnieszka 1641 ul. Kościelna

Morawiczki 1651 ul. Młyńska

Muldorph Wojciech sukcesorzy 1641 ul. Kolegiacka

Nieciecki Gabriel 1636 ul. Kolegiacka

Nowacki Felicjan (Feliks?) i Katarzyna 1639, 1642 ul. Młyńska

Nowacki Tomasz 1703 ul. Kolegiacka

Nowosielski Hiacynt i Katarzyna ul. Młyńska

Olechowski 1667, 1668 ul. Kolegiacka

Olechowski Grzegorz 1655 ul. Kolegiacka

Oleszkiewicz Michał i Anna Pyzikiewiczowna 1703 ul. Młyńska

Oleśnicki Jan sukcesor zm. Piotra Oleśnickiego 1637 ul. Kolegiacka

Oleśnicki Marek 1634, 1636, 1637, 1638, 1641, 1643 sukc. ul. Kolegiacka

Osęcki Andrzej 1671 ul. Kolegiacka

Osinski Adam i wdowa Justyna 1651 ul. Młyńska

Ostrowski Tomasz i Agnieszka Wawrychowna 1701 ul. Kolegiacka

Oszeczka Katarzyna ż. Malborskiego 1668 ul. Młyńska

Pankiewicz Sebastian 1698 ul. Młyńska

Pichuta (także Pieczuta) Stanisław i Anna 1636, 1638 ul. Kolegiacka

Pilkiewicz Andrzej i Reina (Okunicka) 1670, 1671 ul. Młyńska

Podbiłka Jan i Maria 1651 ul. Młyńska

Porembski Teofil i Katarzyna 1686 ul. Kolegiacka

Poznanski Jakub i Zuzanna (w. po Szychterze) 1669 Kościelna/Kolegiacka

Purzyński (Turzyński?) Andrzej 1687 ul. Kolegiacka

Pyzikowicz Jan (Iwan) i Katarzyna w. po Kitowiczu, c. Marina, 1670, 1671 ul. Młyńska

Rabaszowski Stanisław i Krystyna (Dobrowieiowska) 1668, 1678, 1680 ul. Młyńska

Reszowski Piotr plenipotent Reszowskiego 1667 mieszkał ? ul. Młyńska

Reydler Pins 1655 ul. Kolegiacka

Romanski Wojciech (Adalbert) 1758, zm. 1762, ż. Marianna; dzieci: Adalbert, Feliks, Justyna ul. Kolegiacka

Rutowski Stanisław ksiądz 1701 ul. Kolegiacka

Rybicki Andrzej 1684 ul. Kolegiacka

Rychlicka 1668 ul. Młyńska

Rzeszotarski Andrzej 1636, 1639, 1652 ul. Kolegiacka

Samuylik Teodor i Anastazja 1634, 1635, 1637, nie żył w 1652 ul. Kolegiacka

Sarbiejowska 1758 ul. Kolegiacka

Sidorczyk Józef 1670 ul. Młyńska

Sidorowa 1640 ul. Kolegiacka

Sidorowicz Józef i Anastazja oraz 3 córki 1652 ul., Józef nie żył w 1671 Młyńska

Skalski Grzegorz i Agnieszka 1640 ul. Kolegiacka

Skopowszczanka Marianna w. po Zegarthcie 1669 ul. Młyńska

Skorkowski Mikołaj i Elżbieta (c. Brożowickiego)

Skurkowski Mikołaj 1636 ul. Kolegiacka

Sowinski Aleksander 1668, 1670 (vide Bełska- zamiana domów) ul. Młyńska

Stankowicz Bazyli i Marina Łukaszowna, c. zm. Łukasza piekarza 1644 ul. Kolegiacka

Stepecki Piotr i Katarzyna 1641, 1643 ul. Młyńska/Kolegiacka

Sulikowski Stanisław i Zofia 1641 ul. Młyńska

Suszkiewiczowa Katarzyna 1655 ul. Kolegiacka

Szaniawski Jan zwany Kot i jego syn Jan, 1633, 1643 ul. Kolegiacka

Szornel Jerzy 1643 ul. Kolegiacka

Szychter Marcin i wdowa Zuzanna 1669 ul. Kościelna/Kolegiacka

Szydłowicz Andrzej 1668, 1669, nie żył w 1671 ul. Kolegiacka

Śliwa Sebastian nie żył w 1651 i Anna wdowa ul. Młyńska

Tarnopolski Samuel i Anna Birukowna 1687 ul. Kolegiacka

Tenczynskie Jakub i Klara 1785 ul. Kolegiacka

Tomisławski Wojciech (Albert) 1678 ul. Młyńska

Topper (Toepper) Daniel  i Barbara, 2 ż. Agnieszka w. po A. Turzynskim 1700 ul. Kolegiacka

Trembowichorscy Stefan i Wojciech 1654 ul. Młyńska

Turzynska Agnieszka w. po Andrzeju, 1686, 1700 ul. Kolegiacka

Tworkiewicz Jakub 1682 (okol. Rynku Wodnego) ul. Młyńska

Tyszowieccy Marcin i Katarzyna 1678, 1685, 1687 ul. Młyńska

Tyszowiecki Andrzej Aleksander i Marianna Malborszczanka 1703 ul. Kolegiacka

Violeti Adam Włoch 1643 ul. Kolegiacka

Vitrarius Andrzej i Zofia 1641 ul. Młyńska

Wereszczak (także Wereszczuk) Józef 1667, 1678, sukcesorzy 1697 ul. Młyńska

Wereszczak 1652 ul. Młyńska

Weymer (Wujer?) Jakub 1639,1641 ul. Kolegiacka

Wierzbowski Tomasz 1772 ul. Zamkowa

Wincencik Mikołaj i Ewa 1651, nie żył w 1688 ul. Młyńska

Winnicki Bazyli i Anastazja 1669, 1678, 1685, nie żyli w 1697 ul. Młyńska

Wolkman (Wolson?) Jan Szkot 1643 ul. Kolegiacka

Woronowic Hiacynt, nie żył w 1644 i c. Helena ul. Kolegiacka

Wuier (Weymer?) 1655 ul. Kolegiacka

Xenodochium Ritus Romani (szpital) 1698 ul. Młyńska

Zaboklicki Antoni 1785 ul. Kolegiacka

Zegarth Adam nie żył w 1669 r. m. M. Skopowszczanki ul. Młyńska

Ziembinski Józef 1785 ul. Kolegiacka

Ziemnacka de Ożarow (także Ziemaczka) Elżbieta 1636, 1639, 1641 ul. Kolegiacka

Żankiewicz Jan i Zofia wdowa, i siostra Zofii 1669, 1671 ul. Kościelna/Kolegiacka

Żeliński Jakub 1641 ul. Kolegiacka

____________________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia.

Szkolenie – nowym szlakiem.

Koleżanki i koledzy, z przyczyn od nas niezależnych, nie będzie szkolenia w RPN w dniach 4-5 listopada. Proponujemy natomiast 4 listopada 2023 r. (sobota) przejście nowym szlakiem – „Pogranicze Regionów” od Tereszpola do Wzgórza Polak, następnie do Zwierzyńca.
Spotykamy się w sobotę 4 listopada w Panasówce o godz. 10,00. Tam zostawiamy jeden samochód następnie jedziemy do Tereszpola, samochody zostawiamy przy kościele, po czym idziemy nowym szlakiem na Wzgórze Polak i Panasówkę. Z Panasówki kierowcy samochodów zostaną podwiezieni do Tereszpola i przyjadą do Zwierzyńca, natomiast pozostali uczestnicy udadzą się do Zwierzyńca. W Zwierzyńcu spotykamy się w wyznaczonym wcześniej miejscu.
Przewodnikiem trasy i szkoleniowcem będzie kol. Robert Kowalski. W przypadku deszczowej pogody szkolenie się nie odbędzie.

Z turystycznym pozdrowieniem Maria

Mieszkańcy ulicy Ormiańskiej w Zamościu w latach 1626-1781

Acta Armenica

19 czerwca 1626 r. Jędrzejowna Anna, żona Łukasza Jędrzejowicza, Ormianina darowała połowę domu przy ul. Ormiańskiej Krzysztofowi Jędrzejowicowi zwanemu Memnicki. Sąsiedztwo: Skinderowski i Synanowy (Szymon).

W kwietniu 1627 r. Stanisław Żurkowski sprzedał za 1300 złp. dom Michałowi Rohi Ciułsał i Zofii Pernusuwnej małżonkom. Dom ten należał do Ormianina Sieraka, a Żurkowskiemu darował go Jan Zamoyski. Sąsiedztwo: potomkowie Murata Dwonnika (Dzwonnika?) i potomkowie Owanisa Murata.

15 kwietnia 1629 r. Bogdan Aswadur Ormianin sprzedał dom narożny za 400 złp. Zofii, wdowie po Abrahamie Kirkorowiczu. Sąsiedztwo: dom potomków Buniata.

13 października 1629 r. nastąpił podział domu na dwie części po zmarłej Annie Jędrzejowicowej. Sąsiedztwo: potomkowie Skindera i dom Synana Paziumowicza.

Pierwsza część należna Annie Jędrzejowiczowej, żonie Łukasza Jędrzejowicza kuśnierza”

Opis: „Pierwsza część iako izba wielka przy niey kuchenka po słup y balk. Przy tey  kuchni osadzony w tyle za oknami miejsce dla widoku do okien z przęsłem pirszem od izby, po obudwu stronach do tego sieni sztuka przy izbie w przyboku”

Druga część należna Krzysztofowi Jedrzejowiczowi Memnickiemu

Opis: „Druga część tegosz domu i izdebka na podsienie, która poprawy potrzebuie się przy niey po tenze słup, który się mianował przy kuchni, zostawiwszy wolne przescie ku izbie do podsięnia, nadto potsięnie z gorą; do tey części drugiey…przydali staynią dobrze budowaną na tyle, tylką ią trzeba dachem z wierzchu opatrzyć; przy tey stayni gruntu sztuka, od zatyłku ku izbie potym ze słup iako wyzszey iest opisany, wolne przescie stronami ku secretowi zostawiwszy.”

6 kwietnia 1631 Katarzyna, wdowa po Owanisie Buniatowiczu Ormianinie zastawiła na rok dom za 100 złp. Dymitrowi Mellon’owi Grekowi. Sąsiedztwo: dom „Aprahamowski” i dom „Buniatowski”.

11 kwietnia 1632 r. Krzysztof Memnicki Ormianin sprzedał swoją część domu za 150 złp. Gabrielowi Aryewowiczowi wójtowi ormiańskiemu. Sąsiedztwo: dom „Skęnderowski” i dom „ Ałtunowy.”

Advocatalia

8 czerwca 1634 r. Ałtun Muratowicz i Agnieszka Balejowna, małżonkowie sprzedali dom za 700 złp. Isai Grzegorzowicz’owi Ormianinowi. Sąsiedztwo: dom Synana Paziumowicza i dom potomków Baleja Usłanowicza.

8 marca 1634 r. Bartłomiej Antonowicz Ormianin incola Zamoscensis (mieszkaniec- rezydent Zamościa) przeprowadził cesję praw do domu na rzecz Jana Turczyna i Agnieszki Miedwiedkowej, jego żony. Sąsiedztwo: Wojciech Snuda. Lokalizacja domu: na tyłach ulicy Ormiańskiej.

3 stycznia 1635 r. Jan Turczyn, rezydent Zamościa i Anna Jurczynowa, jego żona sprzedali za 245 złp. dom narożny Bartłomiejowi Antonowiczowi Ormianinowi. Sąsiad: Jakub institor.

30 stycznia 1636 r. Albertus Zuba Aunga (Albert Zięba auriga -woźnica) z żoną Anną zapisali na połowie domu 300 złp. na rzecz Jana Mastalerza Samuyłowicza. Dom znajdował się przy ulicy na tyłach ul. Ormiańskiej. Sąsiedztwo: niewierny Smyło Żyd i Say (Saj) Ormianin.

24 września 1636 r. Albert i Anna Zięba sprzedali dom za 400 złp. na tyłach ul. Ormiańskiej Sehweli Ormianinowi. Sąsiedztwo: Smyło Żyd i Saj Ormianin.

3 października 1639 r. Jan Szornel sprzedał dom Bartoszowi Antonowiczowi Ormianinowi, kupcowi za 800 złp. Poprzednim właścicielem domu był Isaj Grzegorzowicz Pers. Sąsiedztwo: Synan Paziumowicz i kamienica Krzysztofa Balejowicz.

Acta Armenica

5 maja 1641 r. dom po zmarłym Bartoszu Antonowiczu Ormianinie i kupcu  darowuje Katarzyna z Ostroga Zamoyska, w którey dyspozycji znalazł się dom po śmierci Antonowicza, Ormianinowi i kupcowi Janowi Hadziejowiczowi. Sąsiedztwo: dom Krzysztofa Balejowicza i dom Szymona Paziumowicza.

Advocatalia

21 kwietnia 1641 r. Mirowski Andrzej i Jakub (bracia) sprzedali dom za 390 złp. Mateuszowi (piekarz) i Krystynie Mikołajowiczom. Sąsiedztwo: Smuklerka Żydówka i Sefferowa Ormianka.

Acta Armenica

7 marca 1642 r. Gabriel Ariewowicz, wójt ormiański sprzedał za 1000 złp. dom (kamieniczkę „Wartarizowską”) na ul. Ormiańskiej Isai Kirkorowiczowi Ormianinowi, kupcowi. Sąsiedztwo: Topała i Zachariasz Dołwatowicz ławnik.

Advocatalia

12 września 1642 r. Krzysztof Kirkorowicz ławnik sprzedał za 1800 złp. dom na ul. Ormiańskiej Krzysztofowi Megerdowiczowi ławnikowi i Zuzannie Zacharyaszownej, jego żonie. Sąsiedztwo: Gabriel Muratowicz i Buniatowa.

14 sierpnia 1642 r. Marcin Kozłowski auriga – woźnica sprzedał dom za 250 złp. Ayuas’owi Chrystophowic’owi Ormianinowi. Sąsiedztwo: dom Jakuba institoris i dom Sebastiana Lignifabri – stolarza. Dom ten, po śmierci Derwisa (Bartosza) Antonowicza Ormianina, przeszedł w ręce Katarzyny z Ostroga Zamoyskiej, która darowała go Marcinowi Kozłowskiemu.

17 września 1643 r. Sebastian stolarz i Zofia jego żona sprzedali dom za 150 złp. Stefanowi Mieleszko  organarius organista i Annie Bazowskiej żonie. Sąsiedztwo: dom „Sczęsminski” i dom „Wieląnczynskie”.

Acta Armenica

6 maja 1646 r. Sinan Paziumowicz zastawił dom za dług (300 złp.) na rzecz Ariew’a Deutatowicza. Sąsiedztwo: Mikołaj Buniatowicz ławnik Ormianin i Krzysztof Magerdycowicz Ormianin.

16 lipca 1649 r. Gabriel Skinderowicz Ormianin, mieszczanin i kupiec zamojski kupił/sprzedał Akademii Zamojskiej dom za 300 złp. na ul. Ormiańskiej. Sąsiedztwo: dom Łukasza Kuszniesza (kuśnierza?) Ormianina i od ulicy dom Zacharyasza Dokrasnicza.

4 marca 1651 r. Mikołaj Hadziejowicz sprzedał za 400 złp. dom Kuryt’owi Abramowiczowi. Sąsiedztwo: dom Mikołaja Buniatowicza Ormianina i Warterys Kirkorowicz Ormianin.

Advocatalia

13 marca 1651 r. Kacper Achterlani kupiec sprzedał dom narożny na ul. Ormiańskiej za 1400 złp. Mikołajowi Hadzieiowiczowi, prawnikowi ormiańskiemu i kupcowi. Sąsiad: Mikołaj Buniatowicz Ormianin.

Acta Armenica

W styczniu 1654 r. Bonawentura Coustant Bełzecki wydzierżawił dom za 800 złp. Romaszkiewiczowi Ormianinowi. Usytuowanie: na ul. Ormiańskiej na rogu Kościoła Ormiańskiego leżący.

4 października 1654 r. Piotr Dawidowicz sprzedał część domu przy ul. Ormiańskiej Gabrielowi Dawidowiczowi (bratu). Sąsiedztwo: Jan Mardyroszowicz i Balejowicz.

Advocatalia

22 kwietnia 1654 r. Paweł Włodzik i Katarzyna, wdowa po Mikołaju Merzynskim zapisali na domu sumę 150 złp. na rzecz Wojciecha Łukowskiego tkacza i Katarzyny, jego żony. Usytuowanie domu: z tyłu ul. Ormiańskiej. Sąsiedztwo: Oskiatkowie i Mikołaj Hadziejowicz.

16 listopada 1654 r. Stefan Gadziowicz patrycjusz zamojski sprzedał dom z tyłu ul. Ormiańskiej Reinie, wdowie po Stanisławie Wirtowiczu kuśnierzu. Sąsiedztwo: Oskiatkowie i Semion krawiec.

Acta Armenica

7 marca 1655 r. Krzysztof Balejowicz sprzedał za 1500 złp. dom przy ul. Ormiańskiej (usytuowanie: od kościoła Ormiańskiego na rogu, na południe od ulicy) Krzysztofowi Romaszkiewiczowi. Sąsiedztwo: Gabriel Dawidowicz.

27 luty 1656 r. Grzegorz Hadziejowicz z żoną zapisali na kamienicy przy ul. Ormiańskiej sumę 8 000 złp. na rzecz kościoła (ormiańskiego).

16 lutego 1657 r. Grzegorz Hadziejowicz i jego matka Róża Hadziejowiczowa zapisali na kamienicy sumę 8640 złp. na rzecz kościoła (ormiańskiego).

11 marca 1657 r. ksiądz Jakub Antonowicz, oficjał kościoła ormiańskiego sprzedał za 2200 złp. dom na ul. Ormiańskiej ks. Janowi Kristostorowiczowi parafianinowi kościoła ormiańskiego. Sąsiedztwo: Zuzanna Cipusowa i Aswador Warterysowicz.

10 kwietnia 1657 r. ksiądz Jan Kristostorowicz sprzedał dom za 1500 złp. Stefanowi Serkiowiczowi. Sąsiedztwo: Ariew Deutatowiczowi i Jan Mandyroszowicz.

Advocatalia

12 lutego 1665 r. Grzegorz Krzysztof Chadzieiowicz Venator Terrae Praemyslensis Łowczy Przemyski i Teresa de Masalow Masalska jego żona zapisali na części kamienicy przy ul. Ormiańskiej 3000 złp. na rzecz Prokopa Szornela. Sąsiedztwo: Krzysztof Baleiowicz i Jan Kirkorowicz.

Opis: „Hyppocausto In parte inferiori cum suo Trelinio, et celario sub eodem hyppocausto Ac culina eidem hyppocausto adnexa. (Hipokaust w dolnej części z Trelinium i piwnica pod tym samym hipokaustem I kuchnia połączona z tym samym hipokaustum). Nec non fornice superiori ad stabulum erecti, a tergo lapideae post via publicam, Ac medietate stabuli post fornirem tendentis (Nie było też wyższego łuku wzniesionego do stajni, z tyłu kamiennego muru za drogą publiczną i sięgającego pośrodku stajni za oknem – tłumacz Google).

12 lutego 1665 r. przeprowadzono inwentarz kamienicy Krzysztofa Chadziejowicza Łowczego Przemyskiego. Sąsiedztwo: Krzysztof Balejowicz i Jan Kirkorowicz.

Opis: „Naprzód do sieni wchodząc drzwi dębowe ….sień zasklepiona. Ex opposito sklep z odrzwią ciosowego kamienia, drzwi żelazne …Okiennica żelazna y krata do niey także zelazna, nad tym oknem okienko z kratą …wedle sklepu wschody na gurę. Item drugie drzwi do piwnice. Podle kuchni w ktorey piec piekarski bardzo zły…Izba wielka, wktorey odrzwi z ciosowego kamienia. …Okna potrzebują naprawy w szybach, filary z wapna fluoryzowane. Piec biały z orłami stary….Podłoga porządna na przemiany robiona, do komnaty odrzwi stolarskiej roboty, w ktorey okno o czterech kwaterach. Z teyze komnaty drzwi …W tyle sionki przed łazienką, w ktorey drzwi proste ciesielskiey roboty. Podłoga dylowa, daley łazienka, piec i okno z kratą zelazną….A to wszystko izba, komnata, sionka i łazienka nie sklepione. Locus secretus (toaleta) przy murowaney scienie z drzewa zrobiony. Nad którym wschody na gorę opierzone. Do sieni wchodząc z tyłu przysionek podle izby wielkiey zasklepiony, tarcicami połozony, a przed izbą y kuchnią cegłą, w sieni tarcicami połozono. Na gure wchodząc na schodach pirwszych drzwi sosnowe, zasklepiono, a na drugie wschody nie masz sklepienia. Przed izbą wielką sionka zasklepiona y przed kuchnią odrzwi do izby stołowey ku ulicy z ciosowego kamienia. Odrzwi dębowe snycerskiey roboty, pieca nie masz tylko fundament. Okien trzy…okiennice żelazne…,podłoga z tarcic. Kuchnia do ktorey framuga deseczkami zabudowana, y drzwi takiesz….Ku tyłowi izba mniejsza, w ktorey odrzwi stolarskiej roboty, piec biały z gryfami dobry, ..okna dwoie. Po lewey stronie drzwi do sieni stolarskiey roboty z takiemi odrzwiami…. W tył idąc do sklepioney izdebki odrzwi stolarskiey roboty iako i w izbie…W sionce iedno okno, z ceglaną podłogą iako y w przedniey izbie. W tyle ku ulicy izdebka sklepiona, do ktorey odrzwi stolarskiey roboty, takowesz y drzwi…Piec zły, okien dwoie, od ulice krata zelazna…Wedle izby sredniey kuchenka z piecem chlebowym małym, wedle kuchenki wschody drewniane złe….Na gurze nad sionką dach się załamał, nad stołową izbą dach zły, rynny dwie niedobre. Idąc z izby średniej do secretu, sionka sklepiona, podłoga z tarcic, w ktorey drzwi do komory na zsypywanie owsa. Daley ku sekretu idąc, ganek dachem pobity. Piwnic ziemnych dwie z sieni wchodząc, podle kuchnie dolney, iedna z drugiey…Drzwi troie z gankow idąc, ganek bez przykrycia. Przez ulice do stayniey w ktorey sklep murowany, do którego drzwi żelazne, a drewniane drugie…okna dwie z kratami zelaznemi, y piwnica murowana, do ktorey wschody z ulice, za sklepem staynia…Od sąsieckiey sciany rynew y dach przeseł y druga staynia…Drzwi do stayni z ulice dwoiste… W tyle kamienice takiesz drzwi. Przy murze na ulicy studnia murowana….”

20 stycznia 1667 r. Aleksander Jarocki i Marianna de Komorow, jego żona, sprzedali dom za 5000 złp. Andrzejowi i Jadwidze Nowackim. Sąsiedztwo: Dolwatowicz i Topołowski (Topała?).

Acta Armenica

22 stycznia 1669 r. Elżbieta, żona Ariewa Deutatowicza oraz Kacper i Balcer ich synowie, sprzedali dom w tyle ul. Ormiańskiej Hyys’owi i Hynii Mendlowiczom Żydom za 1000 złp. Sąsiedzi: Mendel Zelman Żyd i Mikołaj Petasosz krawiec.

18 lutego 1671 r. Krzysztof i Agnieszka (Dolwatowiczowna) Czujkowscy zapisali na domu 300 złp. na rzecz Panasa Uchurłowicza kupca. Sąsiedzi: Andrzej Nowacki i Marianna Skinderowiczowa wdowa (dom narożny).

21 czerwca 1672 r. Warterys Balejowicz, syn zmarłego Krzysztofa Balejowicza przeprowadził lustrację kamienicy (po spaleniu). Sąsiedztwo, zmarły Łukasz Jędrzejowicz kuśnierz.

Opis: „Naprzod wchodząc z Podsienia do kamienice wszystko tynkowanie ze drzwiami y odrzwierzami kamiennemi ciosowemi, z posadzką na podsieniu u drzwi pogorzały, y sklepienie na tymze podsieniu popadało się y porysowało znacznie. Wszedszy do kamienice w sieni z sklepienia wszystko tynkowanie opadło, posadzka z tarcic zgorzała. Odrzwi kamienne u sklepu po lewey ręce wchodząc potrzaskałe. Na tyle kamienicy wszystek budynek drewniany zgorzał, zostały mury barzo ogniem zwątlone, przepalone, znacznie porysowane y niebezpieczne do trwałości ….Planities tylko zostaie budynkow, a mury na cztery części barzo ogniem zwątlone, y sciana iedna murowana obalona, srodkiem kamienicy idąca, na tyle tymze, a mury stojące zwalone na czterech częściach dwoch kamienic są idąc na gorę po lewey ręce schody zgorzałe, z kuchnią y izbą od tey kuchni po lewey ręce całe pogorzałe, z tynkowaniem, pułapem dachem, nad wschodami kopuła z wszytkiem budowaniem, z tynkowaniem opadła, także wschody do trzeciego mieszkania wszytkie zgorzały. Alkierz po lewey rece wyzey idąc, z gankiem do kloaki ciągnącym się y sień do budynku murowanego po prawey stronie idącego wszytka w oknach y prospektach zdesolowana z tynkowaniem. Wschody daley idące trzecie, po prawey stronie przy kuchni wygorzałe do sieni gornego mieszkania idące. Sien gornego mieszkania z tynku opadła, drzwi na strych zgorzały. Kuchnia po prawey stronie na gorze dalszey z tynkowania opadła, y wygorzała wewnątrz. Drzwi do izby gorney idąc gdzie nieboszczyk P. Balejowicz mieszkał zgorzałe, a odrzwi ciosowego kamienia po części naylepszey poodpadały y potrzaskały się…Izba sama murowana z komnatą, wchodząc do teyze izby po lewey stronie y z alkierzem po prawey ręce, do drugiey kamienice należącym całe wewnątrz y z wierzchu z pułapem z dachem pogorzałe, tylko mury zdesolowane tey izby stoią. Sklepik z alkierza pomienionego wchodząc do niego, ze wsztkiem wygorzał…sklep dolny pogorzały.”

21 czerwca 1672 r. po zmarłym Łukaszu Jędrzejowiczu kuśnierzu, Zachariasz Browar, jego zięć przeprowadził wizję domu po pożarze. Sąsiedztwo: dom zmarłego Krzysztofa Balejowicza.

Opis: „…ogniem zniesiony dom, tylko goły plac na tym miejscu y z piwnicą…”

Advocatalia

Maj 1673 r. Jan Szczukowski zapisał na kamienicy przy ul. Ormiańskiej 1000 złp. na rzecz kościoła OO. Franciszkanów w Zamościu. Sąsiedzi: sukcesorzy Dolwatowicza i „Topałowiczowskie”.

24 lipca 1675 r. Andrzej Nowacki oszacował kamienicę na 12 899, 15 złp. Sąsiedztwo: Zachariasz Dolwatowicz (pisany także jako Dołwatowicz) i Topolowskie partibus.

Opis: „Naprzód wymiar murów sklep dolny pod sklepem wierzchniem, w tym sklepie dwie ścienie podłuznie idą wzdłusz połokci dwanaście, wzwysz tez ściany aż zgruntu rachując idą na łokci dziewięć w tedy porachowawszy te dwie ścienie wzdłuż łokci dwadzieścia y cztery a wzwyż łokci dziewięć per multi plicationem wynosi w nich effectine łokci numero dwieście szesnascie, w tym że sklepie poprzecnie obiedwie ściany idą wszerz połoci numero osmi y puł wzwyż tak że łokci dziewięć porachowawszy tedy lokci siedemnaście po dziewiąci funt łokci numero sto pięćdziesiąt y trzy w tymże sklepie sklepienie same od anthwangow rachując idzie wzdłusz na łokci dziewięć a wszerz idzie na łokci dwanaście porachowawszy tedy per multi plicationem łokci numero sto y osm ma tedy w sobie ten sklep muru łokci czterysta siedemdziesiąt y siedm uczyni sążni sto pięćdziesiąt y dziewięć.

Drugi sklep dolny z pierwszego wychodząc podsienia sklepiona wtym sklepie iedna ściana podłuznia od sąsiada sukcesorów Dolwatowicza (bo iuz druga sie sciana rachowała w pierwszym) na zdłusz idzie iako y pierwszego sklepu dwanaście łokci wzwyż także łokci dziewięć porachowawszy tedy wynosi murów łokci numero sto y osm. Poprzednie sciany obiedwie idą wszerz połokci sześć uczyni dwanaście wzwysz tak że łokci dziwięc sporachowania tedy maią te dwie ścianie w sobie murów łokci numero sto i osm, sklepienie same w tymze sklepie rachując tak że iako z pierwsze od anthwangow idzie wzdłusz nałokci dziewięc y ieden ma w sobie ten sklep murów łokci numero dwieście dziewiędziesiąt y siedm, uczynia sążni numero dziewięćdziesiąt y dziewięć szyia do tych obudwóch sklepów pod podsieniem na ulice przeciwko Pana Warterysowey kamienicy wymurowana y zasklepiona, ta wzdłusz maiąc dwie scienie, które idą połokci dziewięci wzwyż na łokci numero trzydzieści y puł wszerz na łokci dwadzieścia y puł maią te ściany w sobie murów łokci numero sześciesiąt y trzy, w teyze szyi y sklepienie wzdłusz na łokci dziwięc wszesz na łokci trzy ma w sobie murów łokci dwadzieścia y siedm, ma w sobie ta szyia murow łokci numero dziewiędziesiąt, uczynia sążni numero trzydzieści z tychże sklepow wychodząc w domu są schody budowane które między budynkami sacowali cieśle, przy ktorey szyi na przyczółku iest ściana murowana od sąsiada Dołwatowicza idzie wzdłuż na łokci numero sześćdziesiąt i puł, wzwyż na łokci dziesięć, wynosi tedy murów łokci siedemdziesiąt y ćwierć, jednak ta ściana w comput nierachie się: albowiem od sąsiada wszytkie mury wspiera prawie za filar z zadu.

Trzeci sklep iest górni od pana Jakuba Dyłagowicza w tym sklepie mierząc spodsienia gdysz od sklepu kluczow nie było sciany poprzecznie idą po łokci jedenaście y ćwierć wzwysz też sciany idą na łokci siedm zporachowania tedy te sciany maią w sobie murów łokci numero sto piędziesiąt siedm y puł wtym że sklepie podłużnie ściany idą po łokci numero dziesięć y trzy ćwierci, wzwyż nałokci siedm, które sporachowania maią wsobie murów łokci numero sto pięćdziesiąt y puł, sklepienie wtymże sklepie idzie wzdłusz nałokci dziewięć, wszesz nałokci piętnaście y puł sporachowania tedy wsobie te sklepienie murów łokci numero czterysta czterdzieści y siedm y puł uczyni sążni numero sto czterdzieści y dziewięć y puł łokcia. Sien sklepiona przed tymże sklepem w tey sieni sciana murowana od sąsiada iedna idzie wzdłusz nałokci dwanaście, wzwysz nałokci siedm zporachowania tedy ma ta sciana w sobie muru łokci numero osmdziesiąt y cztery wteyże sieni poprzednia iedna sciana bo druga nie ma muru ale framuga idzie tedy wszerz nałokci osm wzwysz nałokci siedm sporachowania ma w sobie murów łokci piędziesiąt y szesc. Sklepienie w też sieni idzie wzdłusz nałokci dziesięc y puł z framugą wszerz idzie na łokci pułdziesięta ma tedy w sobie murów porachowania łokci numero dziewięćdziesiąt y dziewięć y trzy ćwierci. Ma w sobie ta sień murów łokci numero dwieście trzydzieści y dziewięć y trzy ćwierci, uczyni sążni numero siedemdziesiąt y dziewięć łokci dwa y trzy ćwierci. Podsienia filarowe sciany zgruntu rachując aż pod górnie gmachy wzwysz na łokci czternaście w wzdłusz na łokci dziewiętnaście porachowania tedy maia te filary wsobie murów łokci dwieście szescdziesiąt y szesc, uczynią sążni osmdziesiat y osm y łokci dwa sklepienie same na podsieniu za dziury w framugach między filarami potrąca się dlatego w rachunkach nie idą. Kuchnia dolna sklepiona w kuchni podłużnych scian dwie idą wzdłusz połokci siedm, wzwyż także połokci siedm sporachowania tedy maią w sobie murów łokci numero dziewięćdziesiąt y osm, wteyże kuchni sciana iedna ….wszerz idzie nałokci pięć y puł wzwyż idzie na łokci siedm, ma tedy sporachowania w sobie murów łokci numero trzydzieści y siedm y puł łokcia, w tey że kuchni sklepienie same wzdłusz na łokci pięć y puł wszerz na łokci siedm y puł, ma murów łokci numero czterdzieści y dwa puł, ma tedy ta kuchnia w sobie cała murów łokci numero sto siedemdziesiąt y osm, uczyni sążni numero piędziesiąt y dziewięć y łokci ieden.

Izba górna wielka na ulice okna w tey izbie scian dwie podłusznich wzdłusz idą po łokci osmnaście y puł, wzwyż łokci siedm y ćwierc, sporachowania te sciany obiedwie maią w sobie murów łokci numero dwieście sześćdziesiąt y osm y ćwierć w teyże izbie ścian dwie poprzecznych idą wszeż po łokci osm y trzy ćwierci wzwyż na łokci siedm y ćwierć sporachowania tedy maią te dwie scienie w sobie murów łokci numero sto dwadzieścia y trzy y pułterey ćwierci. Połap do tey izby między budynkami ciesle rachowali razem, ma ta izba w sobie murow łokci numero trzysta dziewiędziesiąt y ieden y pułtorey ćwierci wynosi sążni sto trzydzieści y ieden y łokci dwa y puł ćwierci alkierz z teyże izby w tym alkierzu iedna sciana od Dolwatowicza idzie wzdłusz na łokci numero osmnascie y puł ćwierci wzwysz na łokci siedm y ćwierci wynoszą tedy sporachownia te dwie scienie y maią w sobie murów łokci numero dziewięćdziesiąt y pięć y ćwierć, w tymże alkierzu komin rzezany y aż nad dach łokci pięć wywiedziony wszytek sporachowania ma w sobie murów łokci numero dziewięć ma ten alkierz skominem numero łokci murów dwieście trzydzieści y osm y cwierć uczyni sążni numero siedemdziesiąt y dziewięć y łokci ieden y ćwierć. Kuchnia wielka na gurze, wtey kuchni scian dwie podłuznich idą po łokci siedm wzwysz łokci siedm y ćwierć sporachowania maią te dwie scienie w sobie murów łokci numero sto y ieden y puł ćwierci, w teyże kuchni sciana iedna poprzeczna bo druga do izby rachowana idzie wszerz na łokci cztery wzwyż na łokci siedm ćwierć, sporachowania ma w sobie murów łokci numero dwadzieścia y dziewięć y trzy ćwierci w teyże kuchni komin wielki we cztery groni. Sklepem idzie wysoko na łokci dziesięć aż do cieńszego komina który idzie nad dach wysoko cienko murowany który także idzie wzwyż na łokci dziesięć , który komin dobrze uważywszy y porachowawszy uznaliśmy iż ma w sobie muru łokci numero dziewięćdziesiąt, przy teyże kuchni z gruntu idzie sciana daley wzdłusz na łokci trzy a wzwyż na łokci piętnaście prowadzona ma w sobie murów łokci numero czterdzieści y pięć które nie rachuie się bo wszystkie ….od sąsiada na kształt filaru wspiera, ma tedy ta kuchnia z kominem murów łokci numero dwieście dwadzieścia y ieden y ćwierć uczyni sążni murów łokci numero tysiąc osmseth siedemnaście y ćwierć uczyni sążni szescseth y pięć y łokci ieden y dwie ćwierci. Summariusz łokci numero dwa tysiące osmseth czterdzieści y dziewięć y puł czwarty cwierci uczyni sążni numero dziewięc seth czterdziesci y dziewięć, y łokci dwa y pułtory ćwierci które mury wedle starego zwyczaiu taxuje się każdy sążeń w złotych dwanaście co uczynią iedenascie tysięcy trzysta dziewiędziesiat y dziewiec y groszy pietnaście Grunt wszytek taxuie się ad valorem złotych pięcseth. Budynki zaś to iest dach i połapy na izbie górney y alkierzu nemiesznikiem ciesle taxowali na sume złotych trzysta. Izbe wielką dolnią schody y sciany dokoła opierzone na gorze y z schodami drewnianemi do piwnice za sume zł czterysta, alkierz zteyże izby dolney y izdebka podle niego z staynią exepto gruntu…taxowanego za sumę zł. trzysta taxowali wszystka tedy taxa całej kamienice uczyni sumy dwanaście tysięcy osmseth dziewięćdziesiąt y dziewięć y groszy piętnaście.

24 marca 1682 r. Warterys Balejowicz ławnik zastawił część domu za długi (6000 złp.) u wdowy po Mikołaju Bełchackim, Zofii. Sąsiedztwo: Warterys Balejowicz i sukcesorzy Hadziejowicza. W uwagach: Bartosz Drubczycki – mularz.

Opis: „Naprzod gorny sklep z podsienia od strony lewey wchodzączy, do sieni przednie okno na podsienie. U niego drzwi żelazne, także y okiennice w nim. Muru 406 ½ łokcia. Izba nad tymże sklepem wielka, łokci w niey muru 287, zasobna połap drewniany, z tey izby alkierz ku miedzy sukcesorow Pana Hadzieiowicza ma w sobie muru łokci 161. Sionka z sklepieniem z teyze izby wielkiey, idący ma w sobie muru wszytkiego łokci 277. Kuchnia do teyrze izby wielkiey należąca ma w sobie muru łokci 250 y półszesta łokcia. Sionka alias laternia nad schodami przed strychem muru ma w sobie circum circa y wzwysz łokci 184. Sam strych In suo esse circum circa ma w sobie muru łokci 342 ….Wolny zajazd na tyle kamienicy.”

Acta Armeniaca

26 października 1682 r. Antoni Stefanowicz i Katarzyna  sprzedali połowę domu od ulicy Kościelnej Ormiańskiej na rogu za 300 złp. Stefanowi Ałtunowiczowi ławnikowi i Annie Bartoszowiczownej, jego żonie. Sąsiedzi: Gabriel Dawidowicz ławnik i Stefan Ałtunowicz.

4 września 1683 r. nastąpił podział domu na trzy części po zmarłym Kirkorowiczu pomiędzy:

 • Konstancję Kirkorowicz, wdowę po zmarłym i małoletniego Jana, ich syna
 • Mateusza Kirkorowicza
 • Zofię Kirkorowiczowną

Dom oszacowano na sumę 2700 złp.

Opis:

„Naprzod pierwsza część, sklep gorny przedni z podsieniem, y sionka sklepiona do tegosz sklepu wchodząc z przodu, z żelaznymi drzwiami oknami w olów oprawnemi z ramami, okiennicami w tymże sklepie, z wolnym wystawieniem lubo murow lubo budynkow drewnianych do gury y z teraznieyszym dachem iako iest y scianami wybudowanemi……dachami nad tymiz gmachami będącymi taxa wyniosła złotych 1098.

Druga część, sklepy dolnie obadwa y z szyiami zewnatrz y ze dworu murowanemi….Do nich przydaią gruntu w tyle tegosz placu alias gruntu wszerz na łokci 10, a wzdłusz od muru iak się poczyna az do konca ulice to iest łokci 19. W sumie złotych 814.

Trzecia część, izba nowo zbudowana, z oknami w ołów oprawnemi…..z sienią podle izby az do sciany sąsiedzkiey z pieczem zielonym, kuchnią niewygotowaną, także y z pieczem chlebnym gotowym…w tey izbie sciana murowana iedna od strony Chadziejowskiey, y do teyze izby Kawalec gruntu to iest na alkierz tudziesz na schody do tego sklepu dolnego, który iest na kształt staynie wymurowany, od strony Pana Chadziejowicza….częśc ta złotych 788.”

Advocatalia

8 marca 1683 r. Zofia Sołtanowa Ormianka sprzedała dom za 400 złp. Albertowi i Elżbiecie Ostrowskim. Sąsiedztwo: Gulczewski i dom narożny.

Acta Armenica

4 marca 1687 r. Paweł Derbedroszowicz ławnik i Zofia Gabrielowna, jego żona zapisali na domu sumę 500 złp. na rzecz Marcina na Zamościu Zamoyskiego (na ręce Jana Tuszyńskiego, podskarbiego Ordynacji Zamojskiej). Sąsiedztwo: Kamienica „Nowackowa” i ulica publiczna.

Advocatalia

31 października 1689 r. Mateusz Torosowicz Ormianin, syn zmarłego Szczęsnego Torosowicza i Ewa matka jego, wdowa po Torosowiczu, wdowa po Stanisławie Pietroszowiczu, żona Damiana Sternikowicza szewca, sprzedali dom za 850 złp. Mirs’owi Slomowiczowi i Neli Mędlowiczownej małżonkom. Sąsiedztwo: Mikołajowa Jurkiewiczowa stolarka, wdowa i ławnik Zachariasz Browar.

Acta Armenica

7 kwietnia 1690 r. Ewa, wdowa po Felicjanie Torosowiczu, wdowa po Stanisławie Pietruszowiczu, żona Damiana Sternikowicza sprzedała za 900 złp. dom w tyle ul. Ormiańskiej Janowi Bartoszowiczowi i Mariannie Axentownej, małżonkom. Sąsiedztwo: Katarzyna Jurkowiczowa stolarka i Paweł Deredroszowicz.

Advocatalia

9 kwietnia 1691 r. przeprowadzono wizję Kamienicy Issaiowskiej, Kirkunowskiej Stefana Doroszowskiego na ul. Ormiańskiej. Sąsiadem był: Paweł Derbedraszowicz  sędzia ormiański.

Opis: …”naprzod mur który od tyłu idzie”

Acta Armenica

1 sierpnia 1692 r. Paweł Józef Olszewski pisarz ziemski i grodzki włodzimierski zarejestrował na kamienicy „Hadzieiowiczowskiej” zapis długu na wyderkaf 1000 złp. na rzecz Kościoła Ormiańskiego. 

16 października 1693 r. Mikołaj z Poradowa i Alexandra z Małyszyna Rulikowscy, małżonkowie wydzierżawili za dług 800 złp. dom Bartłomiejowi i Mariannie Balejowiczom, małżonkom. Sąsiedztwo: Jan Mordyrosowicz (Mandyroszowicz) i P. Argzew.

Advocatalia

26 lutego 1698 r. Andrzej i Zofia Szydłowiczowie sprzedali dom narożny przy ul. Ormiańskiej w Zamościu za 500 złp Polikarpowi Wilniankiewiczowi praezbyter Miączynensis i Mariannie, jego żonie. Sąsiedztwo: fundum nudi Xenodochalis.

Acta Armenica

25 stycznia 1700 r. Ewa Owaniszewiczowa, wdowa po Auxentym Owaniszewiczu sprzedała dom za 1200 złp. Joachimowi Tyszowieckiemu alias Pokrołowicz szewc i jago żonie Katarzynie. Sąsiedztwo: Gabriel Derdedraszowicz  i Andrzej Żołądkiewicz.

Advocatalia

23 czerwca 1704 r. Dawid Jurkiewicz przeprowadził wizję domu „Jurkiewiczowiana”, który otrzymał zapisem testamentowym zmarłej matki Katarzyny, wdowy po Mikołaju Jurkiewiczu stolarzu. Sąsiedztwo: Mateusz Tokacki i sukcesorzy Irsza cyrulika.

Opis: „…Widzieliśmy po prawej ręce komorkę, gdzie zapierzenia od sieni nie masz, tudzież drzwiczek do niey tylko same odrzwi, okno….Po lewey ręce ex opposito teyze komorki iest komora druga zamczysta, okno w niey…Item, wszedszy do izby wielkiey, w niey drzewo wszystko stare,…piec stary, okna…Alkierz,…Daley poszedłszy iest izdebka o iednym okienku …drzwi do niey stare…Item poszedszy za tę izdebkę są drzwi na ulice,….item na zatyłku domu tegoz od miedzy Niewiernego Irsza Cyrulika sukcesorów iest komora podłuzna bez połapu….Dach nad tym domem stary, przeszerzały…”

29 lipca 1709 r. Polikarp Wilniankiewicz i Marianna Siczkowna, żona sprzedali za 410 złp. mały domek na rogu ul. Ormiańskiej Zofii Dubieckiej, wdowie po Janie Dubieckim Porcitrusoris.

3 stycznia 1743 r. Barbara Poznanska i Józef Janaszkiewicz, małżonkowie dokonali cesji domu drewnianego przy ul. Ormiańskiej na rzecz Józefa i Justyny Poznańskich, małżonków. Sąsiedztwo: Gabriel Merdumowicz Judex Convmissorialium Arcis (zamkowy?). Zabudowa działki: cum fornicibus muratis inferiori et superiori (z arkadami dolnymi i górnymi) .

4 stycznia 1743 r. Justyna Wodziankiewiczowna Poznańska i Józef Poznański, jej mąż sprzedali za 2750 złp. dom Chaimowi i Mali Moszkowiczom, małżonkom. Sąsiedztwo: Józef Szymonowicz i kamienica Gabriela Merdumowicza Instigatoris Arcis (zamkowy?).

28 listopada 1747 r. Lucas (Łukasz) Derbedroszowicz Consularus Judiciorum Supreni Tribunalis Arcis Zamosc (Sędzia Konsularny Sądu Najwyższego Zamku Zamojskiego) sprzedał dom za 360 złp. Szlomie Jozwowiczowi i Toubie, małżonkom. Sąsiedztwo: Olszewski capitanei (starosta) i Bazyli Skibinski szewc.

22 października 1745 r. przeprowadzono wizję kamienicy Józefa Szymonowicza, Żyda.

Opis: „Zeszedłszy na ulice Ormianską przed dom tak niewiernego Jozefa Szymonowicza iako iest Moszkowicza nakazaliśmy sznur wyciągnąć przy murze kamienice na teyze ulicy stojących wzdłuż y miarkuiąc…”

W roku 1766 przeprowadzono wizję dworku Filipa i Anny Guzowskich (brak opisu). Stan określono jako: zdezelowany. Sąsiedztwo: dworek Ligajowskich i Michał Żyd Incola mieszkaniec.

13 maja 1769 r. Jan i Barbara z Plewinskich Pogorzelscy sprzedali dwór leżący aż do ulicy Ormiańskiej za 2300 złp. Franciszkowi Grzymała Dzierżanowskiemu . Sąsiedztwo: domostwo Guzowskich i Nowakowskich oraz sukcesorzy Szumowskich.

Opis: …”z murowanemi dwiema sklepami czyli raczey piwnicami tudzież z obu stron wybudowanemi izbami…”

9 sierpnia 1773 r. dokonano wizji kamienicy Szmulka Markowicza Żyda. Brak opisu. Sąsiedztwo: kamienica Piwkowna i Szlomowiczowa Żydówka.

21 kwietnia 1775 r. dokonano wizji kamienicy Icko Szulimowicza rabina. Brak innych opisów.

1 września 1775 r. Józef Olszewski sprzedał za 2000 złp. kamienicę przy ul. Ormiańskiej Samuelowi i Sarze de Elwowicze Bernhardom. Sąsiedztwo: kamienica Piwkówna i Byszko Moszkowicz i Icko Rabinowicz.

18 sierpnia 1779 r. Anna 1-voto Zasławska, 2-voto Guzowska przeprowadziła inwentaryzację dworku przy ul. Ormiańskiej. Brak opisu. Sąsiedztwo: Grabowiecka Żydówka i Pani Dzierżanowska.

8 października 1781 r. Icko Lewkowicz rabin sprzedał kamienicę za 800 złp. Michałowi Skibinskiemu i Mariannie de Budkowskie. Sąsiedztwo: Berko Berhardzelikowicz medicina doctoris i sukcesorzy Bazylego Skibińskiego.

____________________________________________________________________________________________________

Mieszkańcy ulicy Ormiańskiej w latach 1626-1781 alfabetycznie

 

Abramowicz Kuryt  (Kuryk?) Ormianin 1651 ul. Ormiańska

Achterlani Kacper 1651 ul. Ormiańska

Ałtunowicz Stefan i Anna (Bartoszowiczowna) 1682 ul. Ormiańska

Antoniowicz Bartłomiej (Bartosz) Ormianin 1634, nie żył 1641 ul. Ormiańska

Antonowicz Derwis Ormianin 1642 ul. Ormiańska

Antonowicz Jakub Ormianin ksiądz 1657 ul. Ormiańska

Argzew P. 1693 ul. Ormiańska

Ariewowicz Gabriel Ormianin 1632,1642 ul. Ormiańska

Aswadur Bogdan Ormianin 1629 ul. Ormiańska

Balejowicz Warterys s. zm. Krzysztofa 1672, 1682 ul. Ormiańska

Balejowicz Bartłomiej i Marianna 1693 ul. Ormiańska

Balejowicz Krzysztof Ormianin 1639, 1641, 1654, 1655, 1665, nie żył w 1672 ul. Ormiańska

Bartoszowicz Jan i Marianna (Axentowna) 1690 ul. Ormiańska

Bełchacka Zofia w. po Mikołaju 1682 ul. Ormiańska

Berhardzelikowicz Berko 1781 ul. Ormiańska

Bernhard Samuel i Sara de Elwowicz 1775 ul. Ormiańska

Bonawentura Coustant Bełzecki 1654 ul. Ormiańska

Browar Zachariasz zieć Ł. Jędrzejowicza 1672, 1689 ul. Ormiańska

Buniat 1629, Buniatowa 1642 ul. Ormiańska

Buniatowicz Mikołaj Ormianin 1646, 1651 ul. Ormiańska

Buniatowicz Owanis Ormianin i w. po nim Katarzyna 1631 ul. Ormiańska

Chrystophowic Ayuas Ormianin 1642 ul. Ormiańska

Ciułsał Rohi Michał i Zofia (Pernusówna) 1627 ul. Ormiańska

Czujkowscy Krzysztof i Agnieszka (Dolwatowiczowna) 1671 ul. Ormiańska

Dawidowicz Gabriel  i Piotr (bracia) 1654, 1655, 1682 ul. Ormiańska

Derbedraszewicz Gabriel 1700 ul. Ormiańska

Derbedraszewicz Łukasz  1747 ul. Ormiańska

Derbedraszewicz Paweł i Zofia (Gabrielowna) 1687,1690 ul. Ormiańska

Deutatowicz Ariew i Elżbieta 1646, 1669 zatyłki  ul. Ormiańskiej

Deutatowicz Kacper i Balcer, synowie Ariewa, zatyłki ul. Ormiańskiej

Dokrasnicz Zachariasz 1649 ul. Ormiańska

Dolwatowicz  (Jakub?) Ormianin 1667 ul. Ormiańska

Dolwatowicz Zachariasz Ormianin 1642, sukcesorzy w 1673 ul. Ormiańska

Doroszowski Stefan 1691 ul. Ormiańska

Drubczycki Bartosz 1682 ul. Ormiańska

Dubiecka Zofia w. po Janie Dubieckim 1709 ul. Ormiańska

Dwonnik Murat 1627 ul. Ormiańska

Dyłagowicz Jakub 1675 ul. Ormiańska

Dzierżanowska 1779 ul. Ormiańska

Dzierżanowski  Franciszek Grzymała 1769 dwór na ul. Ormiańskiej

Gadziowicz Stefan 1654 zatyłki ul. Ormiańskiej

Grabowiecka Żydówka 1779 ul. Ormiańska

Grzegorzowicz Isaia Pers 1634 ul. Ormiańska

Gulczewski 1683 ul. Ormiańska

Guzowski Filip i Anna (1voto Zasławska) 1766, 1769, 1779 dworek przy ul. Ormiańskiej

Hadziejowicz Grzegorz Krzysztof i ż. Teresa de Masalow Masalska 1665, 1665 ul. Ormiańska

Hadziejowicz Mikołaj Ormianin 1651, 1654 ul. Ormiańska

Hadziejowicz Grzegorz z żoną 1656 ul. Ormiańska

Hadziejowicz Jan Ormianin 1641 ul. Ormiańska

Hadziejowicz Róża, matka Grzegorza 1657, sukcesorzy 1682 ul. Ormiańska

Irsza cyrulik Żyd 1704 ul. Ormiańska

Jakub institoris 1642 ul. Ormiańska

Janaszkiewicz Józef i Barbara (Poznańska) 1743 ul. Ormiańska

Jarocki Aleksander i Marianna de Komorow 1667 ul. Ormiańska

Jedrzejowicz Krzysztof Memnicki Ormianin 1626,1632 ul. Ormiańska

Jedrzejowicz Łukasz i Anna Ormianie 1626 Łukasz nie żył 1672 ul. Ormiańska

Jozwowicz Szloma i Touba 1747 ul. Ormiańska

Jurczyn Jan i Anna 1635 ul. Ormiańska

Jurkiewicz Dawid s. Mikołaja 1704 ul. Ormiańska

Jurkiewicz Mikołaj i Katarzyna nie żyli w 1704 ul. Ormiańska

Jurkiewiczowa Mikołajowa (Katarzyna) 1689, 1690 ul. Ormiańska

Kirkorowicz Isaia 1642 ul. Ormiańska

Kirkorowicz Jan 1665 ul. Ormiańska

Kirkorowicz Konstancja w. po zm. Kirkorowiczu 1683 ul. Ormiańska

Kirkorowicz Krzysztof 1642 ul. Ormiańska

Kirkorowicz Mateusz, Zofia, małoletni Jan, dzieci Konstancji 1683 ul. Ormiańska

Kirkorowicz Warterys 1651 Ormianin ul. Ormiańska

Kirkorowicz Zofia w. po Abrahamie Kirkorowiczu 1629 ul. Ormiańska

Kozłowski Marcin 1642 ul. ul. Ormiańska

Kristostorowicz Jan ksiądz Ormianin 1657 ul. Ormiańska

Kuszniesz Łukasz Ormianin 1649 ul. Ormiańska

Lewkowicz Icko rabin 1781 ul. Ormiańska

Ligajowscy 1766 dworek przy ul. Ormiańskiej

Łukowski Wojciech i Katarzyna 1654 zatyłki ul. Ormiańskiej

Mardyroszowicz Jan 1654 ul. Ormiańska

Markowicz Szmulek Żyd 1773 ul. Ormiańska

Megerdowicz Krzysztof i Zuzanna (Zachariaszowna) 1642, 1646 ul. Ormiańska

Mellon Dymitr Grek 1631 ul. Ormiańska

Mendlowicz Hyys i Hynia Żydzi 1669 zatyłki ul. Ormiańskiej

Merdumowicz Gabriel 1743 ul. Ormiańska

Merzynski Mikołaj nie żył w 1654 ul. Ormiańska

Michał Żyd 1766 ul. Ormiańska

Mieleszko Stefan i Anna (Bazowska) 1643 ul. Ormiańska

Mikołajowicz Mateusz i Krystyna 1641 ul. Ormiańska

Mirowski Andrzej i Jakub (bracia) 1641 ul. Ormiańska

Mordyrosowicz (Mandyroszowicz) Jan 1693 ul. Ormiańska

Moszkowicz Byszko 1775 ul. Ormiańska

Moszkowicz Chaim i Mala 1743 ul. Ormiańska

Muratowicz Gabriel 1642 ul. Ormiańska

Muratowicz Ałtun i Agnieszka (Balejowna) Ormianie 1634 ul. Ormiańska

Nowacki Andrzej i Jadwiga 1667, 1671, 1675, 1687 ul. Ormiańska

Nowakowscy 1769 ul. Ormiańska

Olszewski Józef starosta 1747, 1775 ul. Ormiańska

Olszewski Paweł Józef 1692 ul. Ormiańska

Oskiatkowie 1654 zatyłki ul. Ormiańskiej

Ostrowski Albert i Elżbieta 1683 ul. Ormiańska

Owanisowicz Murat Ormianin 1627 ul. Ormiańska

Owaniszewicz Auxenty nie żył w 1700 i Ewa w. po nim, ul. Ormiańska

Pazimumowicz Synan Sinan  (Szymon?) 1629, 1634, 1639, 1641, 1646 ul. Ormiańska

Petasosz Mikołaj 1669 zatyłki ul. Ormiańskiej

Pogorzelscy Jan i Barbara (z Plewińskich) 1769 dwór przy ul. Ormiańskiej

Poznański Józef i Justyna (Wodziankiewiczowna) 1743 ul. Ormiańska

Rabinowicz Icko (Szulimowicz?) rabin 1775 ul. Ormiańska

Romaszkiewicz Krzysztof 1654, 1655 ul. Ormiańska

Rulikowscy Paweł z Poradowa i Alexandra z Małyszyna 1693 ul. Ormiańska

Samuyłowicz Mastalerz Jan  1636 zatyłki ul. Ormiańskiej

Sayarmeni  (Saj Ormianin) 1636 zatyłki ul. Ormiańskiej

Sebastian stolarz i Zofia 1642 ul. Ormiańska

Sefferowa Ormianka 1641 ul. Ormiańska

Sehweli Ormianin 1636 ul. Ormiańska

Sierak 1627 ul. Ormiańska

Skibinski Bazyli 1747, nie żył w 1781, sukcesorzy  ul. Ormiańska

Skibiński Michał i Marianna de Budkowskie 1781 ul. Ormiańska

Skinder 1626, nie żył w 1629 ul. Ormiańska

Skinderowicz Gabriel Ormianin 1649 ul. Ormiańska

Skinderowiczowa Marianna 1671 ul. Ormiańska

Slomowicz Mirs i Neli Mędlowiczowna małżonkowie 1689 ul. Ormiańska

Smuklerka Żydówka 1641 ul. Ormiańska

Smyło Żyd 1636 zatyłki ul. Ormiańskiej

Snuda Wojciech 1634 ul. Ormiańska

Sołtanowa Zofia Ormianka 1683 ul. Ormiańska

Stefanowicz Antoni i Katarzyna 1682 ul. Ormiańska

Sternikowicz Damian i Ewa 1689 ul. Ormiańska

Synanowy Ormianin (Paziumowicz)  1626 ul. Ormiańska

Szczukowski Jan 1673 ul. Ormiańska

Szlomowiczowa Żydówka 1773 ul. Ormiańska

Szornel Jan 1639 ul. Ormiańska

Szornel Prokop 1665 ul. Ormiańska

Szulimowicz Icko rabin 1775 ul. Ormiańska

Szumowscy sukcesorzy 1769 ul. Ormiańska

Szydłowicz Andrzej i Zofia ul. Ormiańska

Szymonowicz (Moszkowicz) Józef Żyd 1743, 1745 ul. Ormiańska

Tokacki Mateusz 1704 ul. Ormiańska

Topała Ormianin 1642 ul. Ormiańska

Topałowski (Topała, Topałowicz?) 1667 ul. Ormiańska

Torosowicz Ewa w. po Szczęsnym, w. po St. Pietroszowiczu, ż. D. Sternikowicza 1689 ul. Ormiańska

Torosowicz Felicjan nie żył w 1690 ul. Ormiańska

Torosowicz Mateusz Ormianin s. Szczęsnego nie żył 1689 ul. Ormiańska

Turczya Jan i Agnieszka (Miedwiedkowa) 1634 ul. Ormiańska

Tyszowiecki alias Pokrołowicz Joachim i Katarzyna 1700 ul. Ormiańska

Uchryłowicz Panas 1671 ul. Ormiańska

Usłanowicz Balei  nie żył w 1634 ul. Ormiańska

Wilniankiewicz Polikarp ks. i Marianna (Siczkowna) 1698, 1709 ul. Ormiańska

Wirtowicz Reina w. po Stanisławie 1654 zatyłki ul. Ormiańskiej

Włodzik Paweł i Katarzyna, w. po M. Merzynskim  1654 ul. Ormiańska

Zelman Mendel Żyd 1669 zatyłki ul. Ormiańskiej

Zięba Albert i Anna 1636 zatyłki ul. Ormiańskiej

Żołądkiewicz Andrzej 1700 ul. Ormiańska

Żurkowski Stanisław 1627 ul. Ormiańska

_______________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka

Wojewódzkie Archiwum Państwowe. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia. Acta Armenica.

Poczet Ormian Zamoyskich

Basen w Zamościu

       Na stronie internetowej „Zamość drewniany i zamojskie archiwalia” zauważyłem dwa zdjęcia opisane jako basen w koszarach zamojskich.

      Jeszcze w latach 60 XX wieku, przy ul. Lubelskiej (obecnie Piłsudskiego) znajdował się młyn gospodarczy. Był zlokalizowany obok dawnej alarmowej bramy koszarowej (obecnie nie istnieje), znajdującej się w narożu południowo-zachodniej ogrodzenia.

     Zabudowania młyna dzieliły płot razem z koszarami od strony północnej. Przy bramie prowadzącej do młyna, od południowej strony był drewniany budynek, w którym mieszkał kierownik z rodziną. Kierownikiem był Józef Albingier, były zawodowy starszy sierżant 9 pułku piechoty legionów.

      W głębi znajdował się młyn usytuowany równolegle do ulicy. Za młynem znajdował się murowany duży budynek magazynowy. Pomiędzy obydwoma budynkami znajdował się duży basen przeciwpożarowy. Na tym drewnianym płocie, otaczającym basen, znajdowała się tabliczka z odpowiednią informacją.

      Na zdjęciach przedstawiony jest murowany magazyn oraz basen przeciwpożarowy. Widoczny na jednym ze zdjęć budynek, w głębi kadru po lewej stronie, to już jest budynek koszarowy.

     Jeżeli jest to zdjęcie z czasów okupacji, to kąpiący się są żołnierzami niemieckimi, którzy przeszli przez płot w celach rekreacyjnych. Na drugim zdjęciu, stojący przy płocie mężczyzna ma na sobie typowe, białe długie kalesony wojskowe.

     Po wojnie, kierownik młyna miał ten sam problem z żołnierzami polskimi pomimo, że był zakaz kąpieli w basenie przeciwpożarowym. Jednego będącego pod wpływem alkoholu, kiedy zaczął się topić musiał sam ratować z opresji.

       Faktycznie, w tym czasie był to jedyny basen w Zamościu, ale nie kąpielowy. Młyn uległ znacznemu uszkodzeniu podczas pożaru w latach 60 XX wieku. Nieuszkodzone urządzenia przeniesiono do innych młynów, a budynek został rozebrany, likwidacji uległ także basen. Pozostał budynek magazynowy, który został rozebrany, podczas budowy bloku przy ul. Kamiennej 20.

       Obecnie w tym miejscu znajduje się ul. Kamienna prowadząca na osiedle od ul. Piłsudskiego oraz skwerek zielony przy pawilonie Stokrotka.

Stankiewicz Zbigniew

Zdjęcia z kolekcji W. Smyka – portal internetowy „Zamość drewniany i zamojskie archiwalia” 

Ulica Brukowana w Zamościu

Ulica Brukowana w Zamościu, mieszkańcy w latach 1630-1876

Ulica została wytyczona w 1580 r. Była jednym z najważniejszych ciągów komunikacyjnych  miasta. Na przestrzeni wieków nosiła różne nazwy: Zamkowej, Brukowanej, Wielkiej, Imperatora Piotra I, Pietrowskiej, 3 Maja, Lenina, Grodzkiej. Obecny jej odcinek, wliczając długość ulicy ciągnącej się przez Rynek Wielki, wynosi 386 m.

Acta Armenica

We wrześniu 1630 r. Asłanowicz Balei Lentwoit i Milusia (żona) oraz córka OlusiaOrmianie sprzedali dom za 210 złp. na rogu ulicy Szewskiej Torosowiczowi Bachdazar Ormianinowi. Sąsiadem był Jan Głowacki ławnik.

Advocatalia

W lutym 1632 r. przeprowadzono inwentarz dóbr po zmarłym Andrzeju Orliku rajcy. Dom stał na brukowanej ulicy narożnej. Sąsiadem był Szymon Rzepecki – kantor.

Opis: „W tym domu izba wielka w ktorey cztery okna całe, z łatkami y listewkami roboty stolarskiej. Piec zielony niedobry z kominkiem, drzwi na zawiasach do izby z antabą y zassowką. Łoze zielone zwierzchem odrzwi roboty stolarskiej, ławy wkoło, y listwy nad łozkiem od komnaty. Z tey izby Alkierzyk po schodach, okno złe, piecik zielony, drzwi na zawiasach, w sieni izdebka, dwie oknie dobre, pokład tarcicowy, piec wybyty, drzwi na zawiasach z zamkiem z odrzwiami. Komora w sieni ciemna, kuchnia zamczysta, drzwiczki na tył, drzwi zchodami na gore. Sklep ziemny murowany ze drzwiami na zawiasach dobremi, skoble poodbijane.”

W marcu 1632 r. Mateusz Rucinski rotifex (kołodziej) był wymieniany w aktach przy okazji innej sprawy. Na Brukowanej ulicy miał dom, który sąsiadował z domami kowala i Szulmierskiego. Rucinski był kiedyś właścicielem domu (po pierwszej żonie) na Rynku Solnym, który się spalił, wybudowawszy na tym miejscu drugi dom, sprzedał go.

W marcu 1632 r. Ewa, wdowa po Adamie Zegarcie rajcy sprzedała za 700 złp. dom narożny przy ulicy wyłożonej kamieniami, zwanej potocznie Brukowaną Wilhelmowi Udny’emu negocjator. Sąsiadem był dom Pawła Połka ławnika.  

W październiku 1632 r. Adam Lasson kupiec sprzedał dom za 1137 złp. In Platea Castrensi acialiter (narpożny na ul. Zamkowej) Jakubowi Blekieterowi. Sąsiedztwo: ex opposito domusnaprzeciw domu Jakuba Sernutowskiego a tergo domus za domem Jana Olesznickiego oraz dom Jana Jaroszewicza.

W lutym 1633 r. Mateusz Rucinski (małoletni) sprzedał za 600 złp. dom przy ul. Brukowanej Izaakowi Skenalerowiczowi Ormianinowi. Sąsiedztwo: Wojciech Szulmierski ławnik i Jan Obrocki fabriferarii – producent.

W marcu 1635 r. Walenty Kordelowski, syn zmarłego Krzysztofa Kordelowskiego gladiatoris (rzemieślnik wytwarzający klingi mieczy/szabel) sprzedał środkową część kamienicy za 150 złp. sukcesorom Andrzeja Ciatały szewca i Jadwigi, jego żony. Sąsiedztwo: Wawrzyniec frenifex (rymarz) i Michał Swiecki ślusarz.

W listopadzie 1635 r. Regina Baranowna, wdowa po Adamie Baranie, żona Wojciecha Waśniewskiego  złotnika sprzedała część  domu za 220 złp. Wawrzyńcowi Dudkowiczowi Frenifex (rymarz). Sąsiedztwo: Anastaszewicz Józef Graecus-Grek i szewc Ciętała (Ciatała).

W grudniu 1635 r. Zofia, córka zmarłego Stanisława Carpentarii dicta Baczmaga i Magdalena, jej matka, teraz żona Łukasza Zielopolskiego Pileatoris sprzedała dom za 700 złp. Grzegorzowi Gębzickiemu Stannifusor (konwisarz). Sąsiedztwo: Wojciech Piszkowic szewc i sukcesorzy Mikołaja ephippiarii siodlarza.

W marcu 1636 r. Jadwiga Cedrowska, wdowa po Stanisławie Cedrowskim Podobienszczyku zapisała na domu 150 złp. na szpital w Zamościu. Sąsiedztwo: Anna Lewesowa.

W styczniu 1636 r. Jadwiga Mamczarzyk i Laurenty szewc dokonali zapisu na domu 50 złp. na rzecz Jakuba Świderskiego. Sąsiedztwo: Laurenty Frenifex (rymarz).

We wrześniu 1636 r. Grzegorz Gęślicki i Agata Komisarska (żona) sprzedali za 600 złp. dom Janowi Hadziejowiczowi Ormianinowi. Sąsiedztwo: Albert Pipkowic szewc i Jan Zawadzki Ephippiarii (siodlarz).

W grudniu 1636 r. Laurenty Dudkowic dokonał zapisu 50 złp. na domu na rzecz Montio Pietatio Drezneriviani (Bank Pobożny). Sąsiedztwo: Michał Sonifabri (zły odczyt z akt, możliwe że muzyk) i Józef Anastaszowic .

7 października 1636 r. Sahak Ormianin sprzedał plac na ul. Horodelskiej za 50 złp. Chydryr Sislikowi. Sąsiedztwo: Szkoła Żydowska i Chydryr Sislik.

W lutym 1637 r. Albert actuarius (pisarz) dokonał zapisu 100 złp. na domu na rzecz szpitala w Zamościu. Sąsiedztwo: Albert Kostrzewa i Michał.

W lutym 1637 r. niewierny Moyses (Mojżesz) Jushouit Żyd arendarz przekazał prawa do domu narożnego o wartości 750 złp. na rzecz Dawida Wolszena i Heleny żony. Sąsiedztwo: Paweł Glorek i ławnik zamojski.

W lutym 1637 r. Albert Szulmierski przeprowadził zapis hipoteczny (140 złp.) na rzecz Piotra Chylickiego dictum Wyrwika. Nie podano sąsiedztwa.

W marcu 1637 r. Jan Zawadzki ławnik zamojski i Aleksander Radoszkowic (Radaszkiewicz) syn zmarłego Alberta Radoszkowica (Radaszkiewicza) dokonali zapisu na domu 50 złp. na rzecz Doroty kowalki. Sąsiedztwo: existenti na rogu i Józef Anastaszowic.

W kwietniu 1637 r. Albert Szulmierski wykonał zastaw na domu na sumę 200 złp. na rzecz Piotra Mihitarowica. Sąsiedztwo: Simonis (Szymon) Rzepecki i Saal Ormianin.

W lipcu 1637 r. Dawid Wolszen (Wolson) zastawił dom (750 złp.) na rzecz Moysesa (Mojżesza) Jushowica Żyda zamojskiego. Sąsiedztwo: na rogu i Paweł Glorek.

W lutym 1637 r. Albert Pipkowic szewc i Lucia (Łucja) Pawełkowna sprzedali dom za 500 złp. Jacobo (Jakubowi) Chachulskiemu. Sąsiedztwo: dom zmarłego Krzysztofa Chechelskiego i Nicolai Armeni (Mikołaj Ormianin) Susi Atsuna.

W styczniu 1637 r. Albert Krępski i Zofia Credrowiczanka (żona) sprzedali za 720 złp. dom In Platea Castrensiprzy ul. Zamkowej Jakubowi Boyt’owi. Sąsiedztwo: Anna Bergemarowa Danielowa Lewesowa.

W kwietniu 1638 r. Stanisław Wioteski (Wieteski) stolnik bełski sprzedał dom Canonicus Ecclesiae Collegiatae Zamoscensi Kanonikowi Kolegiaty Zamojskiej za 1600 złp. Sąsiedztwo: serata Arcem verso acialiter (zły odczyt z akt) i kamienica Stanisława Żurkowskiego.

W lipcu 1638 r. Religiosus Pater Ojciec zakonny Ludovicus (Ludwik) Monsurkowic, syn zmarłego Valentini (Walentego) Monsurkowic Ferrifabri ślusarza sprzedał dom za 700 złp. Mateuszowi Twardzikowi ślusarzowi. Sąsiedztwo: Józef Anastaszowic i dom narożny.

W kwietniu 1639 r. dokonano wyceny domu (300 złp.) zmarłego Alberta Kulki ślusarza.

W listopadzie 1639 r. Albert Gawłowicz sporządził zapis 100 złp. na rzecz kolegiaty zamojskiej.

W listopadzie 1639 r. Mateusz i Elżbieta Twardzik sprzedali za 620 zł dom Markowi Janiszewicowi i jego żonie Zofii. Sąsiad: Elżbieta Janianka.

W czerwcu 1639 r. Jakub i Jadwiga Serwatowska sprzedali za 150 złp. dom na rzecz Akademii Zamojskiej. Sąsiedztwo: na rogu i kamienica akademii.

W listopadzie 1639 r. Reinhaldus Innes kupiec wycenił dom na 600 złp. Sąsiad: Jan Jaroszowic (Jaroszewicz) architekt i dom na rogu.

W kwietniu 1641 r. Jan Widawski dicta Marcinkowic, kupiec był wymieniany w aktach przy innej okazji.

W marcu 1641 r. Jan Teschner złotnik i żona Ewa sprzedali dom za 1100 złp. Jakubowi Waymerowi kupcowi. Sąsiedztwo: kamienica sukcesorów Wojciecha Muldorpha notarii (notariusza) i Agnieszka Modzelowska wcześniej Krosnowska.

W lipcu 1642 r. Wojciech Gawłowic zrealizował zapis na domu 300 złp. na rzecz Sebastiana Głobickiego de Districtu Sandomiriensis – powiatu sandomierskiego. Opis: „In Hypocausto posteriori” – „W tylnym hipokauście”.

W maju 1643 r. Wojciech Gawłowic  actuarius pisarz zapisał na domu 50 złp. na rzecz Warterisiusa (Warterysa) Kirkerowica (Kirkorowicza) Ormianina, kupca. Sąsiedztwo: Wojciech kowal i Michał ślusarz.

W październiku 1644 r. Kacper i Regina Bergmanowie sprzedali dom za 1500 złp. Janowi Weyschen’owi, Janowi Napson’owi, Samuelowi Neland’owi, kupcom i Katarzynie Blekieterownej, żonie Nelanda.  Dom stał In platea Castrensi (na ul. Zamkowej) i sąsiadował z domem Pawła Słotowskiego i Adama Jackowica chirurga. W uwagach: cum area.

W maju 1644 r. Elżbieta Janianka, matka Jana Jozwowica, obywatela i rajcy krakowskiego, żona Józefa Anastaszewica, dokonała zapisu na domu 500 złp. na rzecz Hieronima Kołakowskiego doktora filozofii i medycyny, profesora i rektora Akademii Zamojskiej. Sąsiedztwo: Marek Janiszowic kuśnierz i Wawrzyniec Dudkowic.

W lutym 1644 r. Mateusz Seps pisarz i Marina Bergemanowna, jego żona sprzedali za 1000 złp. dom na ul. Zamkowej In platea Castrensi Janowi Naps’owi kupcowi. Sąsiedztwo: Paweł Słotowski i Adam Jaczkowic chirurg.

24 kwietnia 1645 r. Mikołaj Hadziejowicz Ormianin, ławnik, mieszczanin i kupiec zamojski sprzedał za 1000 złp. dom Dawidowi Skin’owi Szkotowi, kupcowi i jego żonie Margarecie. Sąsiedztwo: Jan Zawadzki siodlarz i ławnik oraz Wojciech Mierzwowic ławnik.

W marcu 1645 r. Samuel Neland kupiec sprzedał za 1500 złp. dom Reinhodowi Innes kupcowi. Sąsiedztwo: Paweł Słotowski i Adam Jurkowic chirurg.

W listopadzie 1645 r. Stanisław Jagiełowic de Szopoty zapisał na domu 1000 złp. na rzecz Jana Widawskiego Negociator i jego żony Reginy Orlikownej. Sąsiedztwo: Szymon Rzepecki rajca.

W lipcu 1646 r. Ormianin Szeferowic zapisał na domu 800 złp. na rzecz Mikołaja Hadziejowica Ormianina.

W lutym 1648 r. Jadwiga Mamczarka alias Ciątalina, wdowa po Andrzeju Ciątale szewcu, żona Wawrzyńca Dubinskiego szewca, sprzedała dom za 350 złp. Ferensowi Demkowiczowi krawcowi i Marinie Demkowicowej Zięnkownej, jego żonie. Sąsiedztwo: Michał ślusarz i Wawrzyniec Frenifex (rymarz).

W lutym 1648 r. Paweł carpentarius (cieśla), dokonał zapisu na domu 50 złp. na rzecz Jana Getnera rajcy. Sąsiad: Wojciech kowal.

W maju 1649 r. nastąpiło przekazanie domu za spłatą na mocy testamentu zmarłego Józefa Anastaszewica na rzecz Elżbiety Anastaszewicowej. Sąsiedztwo: dom Marka Janiszewica i dom Wawrzyńca Dudkowica.

W czerwcu 1650 r. Agnieszka iglarka wdowa po Macieju Gawłowiczu Actuarii (pisarzu) i Adam Gawłowicz syn sprzedali dom za 1100 złp. Pawłowi i Zofii Zającom. Sąsiedztwo: Michał ślusarz i Wojciech kowal.

W marcu 1651 r. wyceniono dom na 600 złp. Pawłowej Smotryłkowej stelmaszki. Sąsiad: Wojciech Skrzynski kowal.

We wrześniu 1651 r. Małgorzata, żona Jana Zawadzkiego Ephipiarius (siodlarza) zapisała mu testamentem dom. Sąsiedztwo: Jan Isaia Ormianin, kupiec.

W kwietniu 1652 r. przeprowadzono inwentaryzacje dóbr po zmarłym Szymonie Rzepeckim, rajcy. Sąsiedzi: Szulmierski i Orlik.

Opis: „Dom…do którego wchodząc drzwi drzewiane na żelaznych zawiasach z zamkiem wdrzwiach murowanych. Sprzychodu sklepow dwa murowanych, ze drzwiami zelaznemi y z zamkami y z wrzeciądzami. Zewnątrz okiennice żelazne y okna sklane, Piwnic dwie murowanych pod cała sienią. Ku izbie odrzwi wymurowane stoiącze. Drzwi drewniane na zawiasach żelaznych y z zamkiem prostem. Na gure wschody niedobre, gdzie przez cały dom dwoie zapietrowania, do których drzwi naprzeciwko stolarskiey roboty gładkie, z zamkami na zawiasach żelaznych y z skoblami. Zatyłek niewielki pod dachem. W puł na drugiey ogrodek z komorą potrzebną. Izba wielka…okna całe, piec porządny zielony. Piec chlebowy z blachą zelazna. …Drzwi stolarskiey roboty z zamkiem, z antabą na żelaznych zawiasach…Kuchnia w ktorey drzwi proste na zawiasch żelaznych, z zamkiem żelaznym. Komin dobry, porządny. Bania wlepiona wmurowany pieczyk do ktorey blacha zelazna ze wszystkiem naczyniem iako należy do palenia gorzałki.”

W sierpniu 1652 r. testamentem dokonano podziału domu Pawła Zająca na dwie części:

 1. Mathiaszowa Rymarka
 2. Na drugiej połowie zapisy na kościół i instytucje kościelne.

Sąsiedztwo: Michał Sajecki ślusarz i Wojciech Skrzynski kowal.

W październiku 1652 r. Michał Sajecki ślusarz i Helena żona zapisali testamentem dom na Szpital Zamojski. Sąsiedztwo: zmarły Paweł Zając i Ferens.

W październiku 1653 r. dokonano wyceny domu po zmarłym Michale Sajeckim ślusarzu (żona Helena Zielensczanka) na sumę 900 złp. Sąsiedztwo: sukcesorzy Pawła Zająca i Jan Żarnowiecki.

 W lutym 1653 r. dokonano wyceny domu na 1200 złp. po zmarłym Janie Zawadzkim. Dom w marcu tegoż roku zakupił Balcer Libarowicz Ormianin. Sąsiadem był Jan Saiowicz Ormianin.

W sierpniu 1653 r. nastąpiło przekazanie praw do części domu (150 złp.) Iwana (Jana) Chylickiego, syna zmarłego Piotra Chylickiego na rzecz Krzysztofa i Elżbiety Kołkowiczów. Sąsiedztwo: sukcesorzy Rzepeckiego i Saak Ormianin.

We wrześniu 1653 r. Ferens Lewkowicz krawiec i Motruna Zienkowna, jego żona sprzedali dom za 400 złp. Janowi Żarnowieckiemu. Sąsiedzi: Sajecki i sukcesorzy Wawrzyńca Dudkowicza.

We wrześniu 1653 r. Mikołaj Mathiowicz kuśnierz (przełożony bractwa cerkiewnego)  i Anna jego żona zapisali na domu sumę 250 złp. na rzecz Bazylego Rudomicza, doktora Sztuki i Fliozofii, profesora matematyki na Akademii Zamojskiej. Sąsiedztwo: Marek Janiszowicz kuśnierz i sukcesorzy Wawrzyńca Dudkowicza.

W styczniu 1653 r. przeprowadzono inwentarz dóbr po zmarłym Pawle Zającu. Sąsiedzi: Michał ślusarz i Wojciech Skrzynski.

Opis: „Dom…murowany od ulice toiest sciana iedna. Ostatek budynek w ktorom izba z komnatą. Izdebka na tyle sama, piwnica murowana. Izdebka z przodu naprzeciwko wielkiej, komora iedna.”

W lutym 1654 r. Agnieszka, żona Jakuba Janowskiego i Zofia, żona Adama Gorczyckiego sprzedały dom za 800 złp. Ferensowi Lewkowiczowi krawcowi i Motrunie, jego żonie. Sąsiedztwo: Jan Żarnowiecki i Mateusz Wisniowski frenifex (rymarz).

W kwietniu 1654 r. Jerzy Gordon kupiec dokonał zapisu 1000 złp. na domu na rzecz Elżbiety Ruwnej (Równej), żony Jerzego Gordona, córki Jana Równego obywatela i kupca lubelskiego. Sąsiedztwo: Paweł Glorek.

Acta Armenica

W grudniu 1657 r. na domu Oshsatki (Oskiatki ?) Synanownej i jej syna Mikołaja Synanowicza założono zastaw za dług 350 złp. na rzecz Samuela Chelipskiego pisarza radzieckiego. Dom znajdował się na ulicy SOLNEJ. Sąsiedztwo: dom sukcesorów nieboszczyka Włodzika i dom Stanisławowej kusznierki.

W lutym 1659 r.  Auxenty Owaniszewicz i Anna Warterysowna Ormianie zapisali na dwóch kamienicach 2000 złp. na rzecz Aleksandra i Marianny Jarockich. Kamienice znajdowały się na ulicy Brukowanej w rynku na rogu. Sąsiedztwo: Cynarowska i Grabowiczanka.

Advocatalia

W maju 1664 r. Elżbieta, wdowa po Krzysztofie Wołkowiczu oraz jej córki Marina, Jadwiga i Zofia sprzedały za 580 złp. dom Marcinowi i Jadwidze Okrzelskim (raczej Okrzewscy). Sąsiedztwo: Rzepecki i Saak Ormianin.

W kwietniu 1665 r. Marcin i Jadwiga Okrzewscy zapisali na domu sumę 130 złp. na rzecz Banku Pobożnego w Zamościu. Sąsiedztwo: Rzepecki i Saak Ormianin.

W lipcu 1665 r. Jerzy Gordon kupiec dokonał zapisu na kamienicy sumy 1500 złp. na rzecz księdza Rafaela Wosinskiego kanonika zamojskiego, proboszcza łabuńskiego. Sąsiad: Wojciech Żołądkowicz.

W marcu 1666 r. Wojciech Mirzowic i Ewa Porczycka zapisali na domu (wyderkaf) 80 złp. na rzecz Contubernium Sartorum (Cech krawiecki). Sąsiedztwo: Jan Isaiowicz Ormianin i Chochelski.

W listopadzie 1666 r. Marek Janiszowicz kuśnierz, zapisał testamentem dom narożny na ul. Brukowanej na rzecz żony Maryny. Sąsiedztwo: Mikołaj Mathiowicz.

W maju 1667 r. Katarzyna, wdowa po Pawle Janickim oraz jej synowie Franciszek i Adam sprzedali dom za 500 złp. Janowi i Agnieszce Majowskim. Sąsiad: Wojciech Skrzyński.

W lipcu 1667 r. Wojciech Mirzwowicz zapisał na domu 5 mk srebrem na rzecz OO. Franciszkanów w Zamościu. Sąsiedztwo: Jan Saiowicz Ormianin i Hochelski.

W październiku 1667 r. Marina, wdowa po Marku Janiszowiczu, Daniel Kuryłowicz i Anna Janiszowiczowna (małżonkowie) dokonali wyceny domu na 2300 złp. W uwagach: Piotr Janiewicz murarz. Sąsiad: Mikołaj Mathiowicz.

W listopadzie 1667 r. Klasztor żeński św. Dominika z Bełzyc (? Bełza)) sprzedał dom przy ul. Brukowanej w Zamościu Stanisławowi i Jadwidze Zagurskim za 1800 złp. Sąsiedztwo: Stanisław Jagielowicz i Marcin Okrzelski.

W sierpniu 1668 r. Anna Pinkowa Ormianka, wdowa zapisała na domu 50 złp. na rzecz Confraternitas S. Annae Matris B.V.M. (Bractwo Świętej Anny) w kościele OO. Franciszkanów w Zamościu. Sąsiedztwo: Okrzelski i Krupa szewc.

W styczniu 1669 r. Stanisław i Jadwiga Zagurscy zapisali na domu 800 złp. (wyderkaf) na rzecz Klasztoru OO. Dominikanów w Bełżcu (Bełzie?). Sąsiedztwo: Marcin Okrzewski (Okrzelski?) i Jagiełowiczowie.

W sierpniu 1669 r. Anna Rożeńska, wdowa po Mateuszu Sokołku (3 mąż), żona Grzegorza Rożenskiego (4 mąż) dokonała testamentowego zapisu na domu sumy 200 złp. na rzecz Grzegorza Rożanskiego. Sąsiedztwo: Ferens Lewkowicz i Wojciech Skrzynski.

W lutym 1672 r. Daniel Kuryłowicz i Anna Janiszewiczowa dokonali zapisu 300 złp. na domu na rzecz Kaplicy św. Mikołaja w kolegiacie. Sąsiad: Mikołaj Mathiowicz.

W lipcu 1672 r. Stanisław Zagurski krawiec i jego żona Jadwiga Mikołajowiczowna zapisali 100 złp. (wyderkaf) na Xenodochium Ritus Romani (Szpital). Ich dom przy ul. Brukowanej nie był ukończony – fundum ac fornicibus. Sąsiedztwo: Marcin Okrzejski alias Giza i Jagiełłowiczowie.

W sierpniu 1672 r. Daniel Kuryłowicz i Anna Janiszewiczowna sprzedali dom za 1600 złp. Krystynie, wdowie po Mateuszu Andreaszowiczu. Sąsiad: Mikołaj Mathyowicz.

W lipcu 1673 r. Stanisław Zagurski krawiec zrobił zapis na domu 1000 złp. na rzecz Zofii Sukczyczanki, żony.

W listopadzie 1673 r. wyceniono i opisano kamienicę po zmarłym Jerzym Gordonie. Dom oszacowano na sumę: 1615, 13 gr. Sąsiad: Wojciech Żołądkiewicz.

Opis:

 1. „Wymiar Kamienicy. Naprzód loch, który od studnie za murami, gdzie izba była budowana na tyle a teraz plac pusty bez pokrycia wszerz, wzdłusz y wzgure z zasklepieniem łokci 308, sążni 102 y łokci 2. Szyia z sklepieniem do tegosz lochu z murami pobocznemi do samych drzwi ku sklepikowi łokci 44, sążni 14 y łokci dwa.
 2. Z tego lochu sklep ku gurze wychodząc ze wszystkiemi murami wszerz, wzdłusz y wzgure z sklepieniem wymierzony łokci 320 y puł, sążni 106 y półtrzecia łokcia. Szyia przed tym sklepem y z drugiemi co na rogu kamienicy wszystkich wynosi łokci 114 y puł sążni 38 y puł.
 3. Sklep od ulice Brukowanej ku scienie P. Żołądkiewicza, sciany wszerz, wzdłusz, wgure z zasklepieniem łokci 385 y puł łokcia, sążni 128 y półtora łokcia. Szyia druga od sklepu do sklepu przeciwko idącego wzdłusz z obuch stron z sklepieniem wynosi łokci 82 y puł, sążni 27 y półtora łokcia.
 4. Sklep…od rogu samej ulice wzdłusz, wszesz ,wzgure z sklepieniem wynosi łokci 310, sążni 103 y 1 łokieć.
 5. Sklep pod sklepieniem ciemnym od P. Żołądkiewicza w tyle kamienicy, sciany wzdłusz, wszesz y wzgure z sklepieniem łokci wszystkiego 234, sążni 78.
 6. Sklep pod kuchnią i izdebką malowaną co przy kuchni stoi od ulice ze wszystkim łokci 260, sążni 86 y łokci 2. Szyia od wszystkich sklepów dolnych z sieni wchodząc ze wszystkim łokci 66, sążni 22. Sien sklepiona wynosi ze wszystkim tak z scianami iako y sklepieniem łokci 129 y puł, sążni 42 y łokiec 1 (powinno być 43 sążnie ½ łokcia). Kuchnia niesklepiona z mury od ulice wtile murowane. Commodus loci na sklep, który by nie wielkim kosztem mogł bydz wystawiony. Sklep gurni ciemny w tyle ku placowi gdzie staynia bywała, ten ze wszystkim łokci wynosi 130, sążni 43 i łokiec 1. Izdebka sklepiona malowana wedle kuchni zaraz ze wszystkim uczyni łokci 174, sążni 58. Sklep przedni na rogu od ulice wynosi łokci 172, sążni 57 y łokiec 1. Izba sklepiona ex opposito od sciany P. Żołądkiewicza wynosi łokci ze wszystkim 264, sążni 88. Ciemny sklepik po teyrze stronie łokci 42, sążni 14. Izba na gurze wielka w murach z laternichami wymierzona na łokci 304, sążni 101 y łokiec 1. Komnata w teyrze izbie ze wszystkiem łokci 136, sążni 45 y łokieć 1. Izdebka sklepiona na gurze na tymze piętrze malowana ze wszystkim łokci 210, sążni 70. Sien przed tąsz izbą wielką na tymze piętrze zasklepiona wymierzona na łokci 99, sążni 33. Kuchnia na tymze piętrze murowana, sciany w murach wynoszą łokci 36, sążni 12. Schody na strych murowane wszerz y wzdłusz wynoszą łokci 66, sążni 22, schody z średniego piętra łokci 36, sążni 12. Szczyt na przedzie kamienicy wszytek łokci 57, sążni 19. Scianka tamze nad izbą na strychu pobocznia łokci 27, sążni 9. Komin murowany wyniosł się na łokci 18, sążni 6. Tamze na strychu scianka u komina średniego wynosi w murach łokci 24, sążni 8. Scianka w sieni gurniey wynosi łokci 22, łokci  72, sążni 24. Grunt w tyle kędy staynia bywała y gorne budynki, studnia, cum sekreto loko na tymrze gruncie…”

W styczniu 1675 r. Jan i Wiktoria Prusnowscy (Prusinowscy) Moniales Ordinis S. Dominici Conventus Bełzensis (Zakon Dominikanów-Klasztor Św. Dominika w Bełzie) dokonali zapisu 800 złp. na domu przy Brukowanej ulicy na rzecz Stanisława Zagurskiego. Sąsiedztwo: Stanisław Jagielowicz i Marcin Okrzewski.

W marcu 1676 r. Elżbieta Gordonowa przekazała w zastaw część kamienicy (300 złp.) na rzecz Mikołaja Jurkiewicza. Opis: ..”w cenę wchodzi sklep dolny stoiący a fronte Brukowanej ulicy po prawey ręce od pana Żołądkiewicza z połową sieni, z piwnicą, kuchnią do tegoz sklepu należącą także y z stychem….”

W kwietniu 1677 r. Stanisław Zagurski i Marianna Nowackowna (żona) sprzedali dom za 800 złp. Albertowi Romanczykowi i Katarzynie Czubowney (żonie). Sąsiedztwo: Jagiellowicz i Marcin Okrzeyski. 

W maju 1678 r. Albert i Ewa Skrzynsczy zapisali na domu 100 złp. na rzecz Banku Pobożnego Dresnerowianus. Sąsiedzi: Jan Majowski i Mteusz Sokołek ślusarz.

W lipcu 1680 r. Elżbieta Równa (?) Gordonowna zapisała na kamienicy 300 złp. na rzecz Krzysztofa i Anny Leniowiczów. Sąsiedztwo: dom na rogu i Albert Żołądkowicz.

W sierpniu 1684 r. Albert cechmagister Senior Contuberry Sartoris Zamosc (cechmistrz, Starszy Cechu Krawców w Zamościu) i Katarzyna Romanczykowie sprzedali kamienicę przy ul. Brukowanej Stanisławowi i Jadwidze Preyszowiczom. Sąsiedztwo: sukcesorzy Marcina Okrzejskiego krawca i Albert Orzechowski Decanus Grabowiecensis ( dziekan grabowiecki).

W lutym 1686 r. Krzysztof i Anna Liniewicze przeprowadzili zapis donacyjny części kamienicy na rzecz Jakuba Dawidsona kupca i jego żony Elżbiety. Sąsiad: Wojciech Żołądkowicz.

W kwietniu 1686 r. Jadwiga wdowa po Marcinie Okrzeyskim krawcu, przeprowadziła inwentaryzację majątku:

opis: …”Naprzod z przychodu izdebka dobra, piec…Kuchnia za tąz izdebką dobra y komin, drzwi do niey nie masz, drugich także drzwi na schody do gory idąc z kuchni teyrze nie masz. Izba wielka ku tyłowi dobra z piecem…okna…podłoga z tarcic…Komor cztery dobrych w sieni, iedna podle drugiey…na zatyłku prewet…Do piwnicy drzwi dwoiste z sieni, schody poprawy potrzebują….Siestrzan tamze nadłamany srodkiem. Schody na gurę dobre….nad izbą wielką przyczółek deszczkami zapierzony z drzwiami….Nad komorami wywiedzione przyczółki nad połap. Nad podsieniem połapu nie masz dwu części, trzecia tylko zostaie. Rynny z obudwu stron przy dachu….Wiązanie dachu wszytkiego nad tym budynkiem dobre, jednak gontami onze znacznie poprawic terzeba…”

W kwietniu 1686 r. Krzysztof i Anna Leniewiczowie dokonali inwentaryzacji części kamienicy:

Opis: „..Naprzod izba z przychodu murowana, sklepiona, porządna z jednym oknem piec stary …drzwi dobre…Drzwiczki do sklepiku alias Kuchienki. Podłoga w teyze izbie z tarcic …Okienko z izby do kuchienki…Kuchnia od ulice, sciana u niey i od zatyłku z dylow y wierzch wpuł dylami zapirzony, kuchnia alias piec do pieczenia chleba murowany w glinę, drzwi…Tył oparkaniony goły z wrotami od ulice, Prewet na którym komorka…Szyia piwniczna dobra, okno iey od ulice. Do tegosz należąca izdebka na gorze, sklepiona bez podłogi, z tynkowania opadła z piecem starym, okno, drzwi….Pułstychu pod dachem poprawionym…Rynna….Izba wielka nagorze…kuchnia przy niey bez drzwi, schody na gure do niey z dołu idąc niebezpieczne i wygorzałe. Ganek murowany nad podsieniem przy pomienioney izbie gurney wielkiey, na Balkach porysowany y odchylony od sciany murowaney….”

W czerwcu 1687 r. Jan Miroczynski rajca i Elżbieta Mengantowna, jego żona sprzedali za 1400 złp. dom Józefowi i Agnieszce Sadownikom. Poprzedni właściciel – Jan (Hans) Michał Link (zbrojmistrz zamojski) Armamentarius Zamoscensis. Sąsiedzi: sukcesorzy Jana Saiowicza Ormianina i na rogu ulicy publicznej.

W marcu 1687 r. Jan Saiowicz ławnik i Barbara Ałtunowna (Ormianie) dokonali zapisu na domu 500 złp. na rzecz Marcina na Zamościu Zamoyskiego. Sąsiedztwo: Jan Miroczynski i sukcesorzy Mierzwowicza.

Acta Armenica

17 kwietnia 1689 r. Auxenty Owanisowicz Ormianin, ławnik, przeprowadził wizję kamienicy na ul. Brukowanej:

„Naprzod alkierz z wielkiey izby dolney, drzwi w nim, okna w murze przed tym były. W wielkiey izbie okna….Piec cały w 1 alkierzu …Piec w wielkiey izbie biały, cały…Z izby wielkiey do kuchnie idąc wniey dyla iednego nie masz w scienie. W teyze kuchni okno….Przy kuchnie izdebka z oknem, piec zielony popsowany, posadzki ani drzwi nie masz y połap upiłowany. W przysionku przed izdebką drzwi nie masz…Drzwi na tył idąc z izby wielkiey. W sklepiku ciemnym z iedney strony posadzka wybrana, drzwi są…Na gorze podle izdebki sciana wybrana pruszką robotą była, w teyze izdebce gorney okna. Nad sienią, nad staynią z połapu tarcic wyięto trzynaście. Dach potrzebuie dobrey poprawy, oprocz tylnego co nowo poprawiony. W sklepie dolnym niszym w piąci miejscach mur spodem powypadał…Buda przednia na podsieniu. Komora alias strych za zszypanie zboża nad podsieniem y nad sklepami….”

31 października 1689 r. Barbara Ałtunowiczowa, wdowa po Janie Saiowiczu, ławniku sprzedała dom „z sklepem murowanym dolnym” …”na Brukowaney ulicy idąc od Bramy Lwowskiey” Ibrahimowi Mustaphowiczowi za 1100 złp. Sąsiedztwo: Józef Sadownik i grunt pusty sukcesorów Mierzwowiczowskiego.

Advocatalia

We wrześniu 1690 r. Łukasz Skrzycki i Ewa Blasy (żona) sprzedali dom za 800 złp. Mariannie i Pawłowi Stochliczom. Sąsiedztwo: Jan Majowski i Mateusz Sokołek.

W lipcu 1691 r. Krzysztof Liniewicz wycenił dom na 800 złp. ..”dom drewniany na ulicy Brukowaney ….ze wszystkiemi należnościami z budynkiem z gruntem…” Sąsiadztwo: miedza Pana Preyszowicza i sukcesorzy zmarłego Sakowa.

W sierpniu 1691 r. Jan i Agnieszka Buynowscy sprzedali dom za 900 złp. Religioso In Christo Patri Nicolao Gurski conuentus bonifratrus Zamosc (O. Mikołaj Gurski z Konwentu Bonifratrów w Zamościu). Sąsiedztwo: sukcesorzy Alberta Mierzwowicza i dom narożny.

W kwietniu 1692 r. Franciszek Olechowski darował dom przy ul. Brukowanej Grzegorzowi i Katarzynie Olechowskim. Sąsiedztwo: Stanisław Preyszowicz i dom narożny.

W lipcu 1692 r. Krzysztof i Anna Liniewicz dokonali zapisu hipotecznego (200 złp) na rzecz Perillustrus et Admodum Reverendo Joannis Unikowski Decano Insulato Zamoscen – Znamienitego i Wielebnego Jana Unikowskiego Dziekana Zamojskiego. Sąsiedztwo: Stanisław Preyszowicz i sukcesorzy Saika Ormianina.  

Acta Armenica

10 lipca 1693 r. Przeprowadzono inwentarz kamienicy Auxentego Owanisowicza. Do kamienicy  zgłaszał pretensje Zachariasz Arakiełowicz. Cześć Kamienicy powinni otrzymać Lesniowscy małżonkowie.

Opis:…”Naprzod sklep od ulice Brukowanej u którego drzwi porządne…okno. Sklepienie srodkiem przez ten wszytek sklep troszka się narysowało. Posadzka dobra z tarcic. Item izdebka alias piec przy tymze sklepie, z piecem nowym, drzwi dobre, okna… Wolny przechod bez sien az do tyłu.”

Advocatalia

W lipcu 1696 r. Żeński klasztor z Bełżyc (Bełza?) dokonał cesji części kamienicy na rzecz Jerzego Łyszkiewicza i Cecylii Mengantownej (małżonków).

Wizja: „…na gorze drzwi do izby wielkiej, w tey izbie okna dwa. Item piec zielony. Item z tey izby w komnacie okno iedno złe…W wielkiey izbie okno które idzie od tyłu kamienice p. Kazimierza Lubeckiego…Dach na tey kamienicy zły..”

W kwietniu 1697 r. Szymon Misiaczek Arendator Praetorii (dzierżawca z ratusza) zapisał testamentem dom synom: Stanisławowi i Wojciechowi i zmarłej Zofii, jego drugiej żonie. Sąsiedztwo: Matyasz Lewkiewicz i sukcesorzy Andreaszowicza.

W marcu 1701 r. Krzysztof Leniewicz krawiec zapisał na domu 100 złp. na rzecz wikariuszy Kolegiaty Zamojskiej. Sąsiedztwo: Preyszowiczowa i Jan Drozdowski Epifiarius (siodlarz).

W styczniu 1702 r. Adam Antoni Jagiłowicz Cameriarius Terrae Busensis (podkomorzy buski) i Wojciech Franciszek Olechowski sprzedali dom za 750 złp. Janowi Skorczynskiemu i Euxenii Lewkiewiczowenej (małżonkom). Sąsiedztwo: dom narożny i kamienica sukcesorów Stanisława Preyszowicza.

W czerwcu 1703 r. Krzysztof Leniewicz krawiec i Anna Okrzepsczanka (małżonkowie) sprzedali dom za 850 złp. Walentemu Gitlarskiemu kuśnierzowi i Małgorzacie Jurkiewiczownej. Sąsiedztwo: sukcesorzy Preyszowiczów i Jan Drozdowski Epiphiarius (siodlarz).

W kwietniu 1704 r. Jan Skorczynski ławnik i Anna jego żona, zrobili zapis na domu 200 złp. na rzecz Kaplicy Różańcowej w kolegiacie. Sąsiedztwo: Agnieszka Preyszowiczowa.

W roku 1707 Krystyna, wdowa po Mateuszu Andreaszowiczu sprzedała dom drewniany za 90 złp. Andrzejowi Misiaczkiewiczowi rajcy i Annie, jego żonie. Sąsiedztwo: sukcesorzy Misiaczkiewiczów.

W październiku 1708 r. Majowski ławnik zrobił zapis 50 złp. na rzecz Kaplicy Literackiej w Kolegiacie. Sąsiedztwo: Jadwiga Grudzinska wdowa.

W lutym 1709 r. Wojciech i Stanisław Misiaczkiewiczowie (bracia) sprzedali dom za 600 złp. Andrzejowi Misiaczkiewiczowi rajcy i Annie Sokołowsczance, jego żonie. Sąsiedztwo: Mateusz Lewkiewicz rajca i Andrzej Misiaczkiewicz rajca.

W lutym 1710 r. Walenty Pomiedziałkowicz tkacz szczebrzeszyński i Agnieszka Stochliczowna (małżonkowie) sprzedali część domu za 300 złp. Marcinowi Niklinskiemu kupcowi i Katarzynie Czyżykowsczance (małżonkom). Dom należał do zmarłego Marcina Grudzinskiego cieśli. Sąsiedztwo: Tobiasz Krauz rajca i sukcesorzy Lenartowiczów.

W styczniu 1711 r. Jadwiga Grudzinska wdowa, zrobiła zapis na domu 150 złp. na rzecz Mateusza Grudzinskiego. Sąsiedztwo: zmarły Tobiasz Krauz i Fundum nudum (pustostan?).

W lutym 1713 r. dom Honoraty Teresy Krauzowej objął w posiadanie (300 złp.) Bank Pobożny. Sąsiad: Jadwiga Grudzinska.

W sierpniu 1714 r. Honorata Teresa Krauzowa sprzedała za 1600 złp. dom Andrzejowi Zalewskiemu i Katarzynie Baleiowiczownej. Sąsiedztwo: Jadwiga Grudzinska.

W czerwcu 1718 r. Cecylia 1-voto Łaszkiewiczowa, wdowa po zmarłym Grzegorzu Łaszkiewiczu, 2-voto Czaplicka, żona Władysława Czaplickiego sprzedała kamienicę za 1200 złp. Janowi Schlarskiemu Pharmacopola Civi Zamosc (aptekarzowi zamojskiemu) i Elżbiecie Wolsonownej (małżonkom). Sąsiedztwo: dom narożny i Tomasz Lewicki krawiec.

W sierpniu 1718 r. Elżbieta Sara Forbesowna zapisała część „Lapidea Cracovia” In Platea Castrensi (na ul. Zamkowej) bratu, Robertowi Forbesowi.

W marcu 1719 r. Euxenia, żona zmarłego Jana Skorczynskiego zapisała testamentem dom na rzecz swoich dzieci: Katarzyny, Piotra i Elżbiety. Uwagi: …podle tego domu klepisko murowany y drugi dolny z trzema grzędami placu….

W sierpniu 1720 r. Nszko Walenty Gitlarski – przeprowadzono wizję i wycenę domu: …” tam Izdebka na przedzie stojąca z drzewa starego y ….niedobra taxowana….wyżey …zł 30. Wiązanie z dachem zł 180, okien dwie, kwater dwie w ołów a dwie w drewno oprawione. Piec z fundamentem y piecem piekarniczym zł 12…..”

W marcu 1722 r. Jan Szymanowicz i Katarzyna, żona sprzedali (wykup) dom przy ul. Zamkowej Dominikowi Paprockiemu. Sąsiedztwo: Pani Kasztelanowa Sandomierska i Andrzej Szanski.

W styczniu 1724 r. Elżbieta Iwaszkiewiczowna, żona zmarłego Jana Iwaszkiewicza chirurga, sprzedała środkową część kamienicy za 1200 złp. Krzysztofowi i Marii Doroszowiczom. Sąsiedztwo: Andrzej Czopacki i Józef Brudecki rajca.

W sierpniu 1728 r. Marcin Tokacki sprzedał dom za 550 złp. Laurentemu i Jadwidze Zwierzchowskim. Sąsiedztwo Marek chirurg i Honorata Anna Grzybowska.

We wrześniu 1728 r. Marcin Tokacki sprzedał za 380 złp. dom Simonowi i Reginie Suszewskim. Sąsiedztwo: Antoni Wieczorkowski i Bonifratrzy.

W lutym 1735 r. Sebastian Suchecki rajca sprzedał dom za 1700 złp. Michałowi i Zofii Adamowskim. Sąsiedztwo: Aleksander Kędziorski i sukcesorzy Macieja Lewkowicza.

W czerwcu 1737 r. Zofia, wdowa po Michale Adamowskim przeprowadziła inwentarz dóbr:

Opis: „Domostwo…w którym drzwi z odrzwiami z ulicy. Izba przednia wielka, do niey drzwi,…okna…,piec kaflowy biały…fundament murowany, piec piekarski murowany…Z izby drzwi do kuchni…Kuchnia murowana z kominem porządnym. Sklep murowany wierzchni, z drzwiami żelaznemi do sieni….Piwnica murowana, do ktorey szyia, z komory przy tymze sklepie postawioney, drewnianey, z sieni do kuchni drzwi…do izdebki drzwi…w tey izbie średniey piec kaflowy zielony na fundamencie murowanym, okno…drzwi z tey izby do sieni zabite. Trzecia izba od tyłu, do ktorey drzwi…, piec kaflowy na fundamencie murowanym z piecem piekarskim, …na gurę schody…”

W marcu 1749 r. Alexander i Katarzyna Axonowie zrobili na domu zapis hipoteczny (300 złp.) na rzecz Misiaczkiewiczkowej 1-voto Dybzinie. Sąsiedztwo fundus nudus Alexandra Kędzierskiego.

W maju 1752 r. Zofia Adamowska 1-voto Adamowska (Michał), 2-voto Popławska (mąż Tomasz) sprzedała dom za 1200 złp. Mateuszowi i Agnieszce Adamowskim. Sąsiedztwo: Stefan Radankiewicz i fundus nudus.

W czerwcu 1752 r. Honorata Anna Euxenia Skurczynska, żona zmarłego Jana Skurczynskiego, wdowa po Andrzeju Czopackim sprzedała dom Józefowi Bazylemu i Salomei de Dorohowskie Płoszczynskim. Sąsiedztwo: venditrius  (sprzedawca – handlarz?) i sukcesorzy Brudeckich. W uwagach: cum fundo.

W maju 1753 r. Katarzyna de Lewkiewicze Salecka i Andrzej Salecki (małżonkowie) sprzedali dom drewniany „Lewkiewiczoviana” za 550 złp. Michałowi i Joannie Szumowskim. Sąsiedztwo: Józef Rulikowski i dom „Adamoviciana”.

W październiku 1753 r. Michał i Joanna Szumowscy sprzedali do za 330 złp. Antoniemu i Teresie Zielinskim. Sąsiedztwo: Fundi Zalesiciani i Curiae Magnifici Rulikowskich (Dwór wielmożnego Rulikowskiego).

W sierpniu 1755 r. Mateusz i Agnieszka Adamowscy zapisali na domu kwotę 100 złp. na rzecz Capella Episdem Rosariana (Kaplica Różańcowa) . Sąsiedztwo: fundus nudus i Szumowscy.

W październiu 1755 r. Antoni i Teresa Zielińscy sprzedali za 376 złp. dom Franciszkowi i Mariannie Nowaliowskim. Sąsiedztwo: sukcesorzy Zalewskich i Rulikowski pocillatoris belzensis (podczaszy bełski).

W kwietniu 1762 r. przeprowadzono inwentarz dóbr Józefa Markiewicza introligatora:

Opis: „Wchodząc …drzwi sosnowe.  Po prawey ręce wchodząc Izba duza, do niey wchodząc drzwi w poł otwierane….piec kaflowy zielony stary dobry, piec piekarski i komin dobre…Drzwi do sieni zabite….okno….Po lewey rece sklepik murowany, wchodząc do tegoz sklepiku drzwi sosnowe…okno….Piec kaflowy ceglany gliną białą pobielony, stary dobry, komin kapiasty…W sieni szpizarnia sosnowa z przegrodami sześciu….Ku tyłowi izdebka nieskonczona z kuchienką bez połapu okien i pieca….Piwnic murowanych dwie reparacji potrzebują….Do tych piwnic drzwi dwoie sosnowych…”

W kwietniu 1764 r. Teodor Pikuzinski rajca sprzedał dom za 50 złp. (domus Lewicciana) Jakubowi Maucherowi i Teresie de Glinskie. Sąsiedztwo: fundus Kołodzinskich i kamienica Szlawskich.

We wrześniu 1768 r. Jakub i Teresa de Glinskie Maucherowie  sprzedali dom za 30 złp. Laurentemu i Teresie Leychnerom. Sąsiedztwo: Piotr Kłodziński i suirecognoscentium (zły odczyt z akt).

W marcu 1769 r. Piotr i Marianna Kłodzinscy wycenili dom na 5820,15 złp. Sąsiedzi: Stahelartis Bixonackrilis ? (zły odczyt) i Wawrzyniec Lehner ślusarz.

W styczniu 1770 r. Paweł i Marianna Szumowszczanka zapisali na domu sumę 50 złp. na rzecz Sebastiana Grabowieckiego. Sąsiedztwo: dwór Franciszka Dzierżanowskiego i Dertyna Galerorun Artificis.

W styczniu 1771 r. Stefan i Barbara de Wierzbowskie sprzedali dwór przy ul. Brukowanej za 1500 złp. Zarzyckim.

W marcu 1799 r. Stefan Dawidowski zapisał na domu – dworku (curia) sumę 100 złp. na rzecz Jana Fidlera.

W marcu 1772 r. Teresa de Glinskie Maucher, wdowa po Jakubie Maucherze oszacowała kamienicę na 1400 złp. Sąsiedztwo: kamienica sukcesorów Szlawscianorum i dom Laurentego Leychera. W uwagach: cum fundo.

19 czerwca 1773 r. Franciszka 1-voto Witkowska, 2-voto Bańkowska i Pudica (panienki?) Teresa i Agnieszka Witkowszczanki sprzedały dom za 2200 złp. Andrzejowi i Justynie Płoszczyńskim. Sąsiedztwo: via Publica ex opposito Conventus PP Patr. Francisc. (naprzeciwko Franciszkanów) oraz Lapiedeola sui Recognascentum parte.W uwagach stan: desolatus (w ruinie?), parcela budowlana: cum fundo.

17 czerwca 1773 r. Andrzej i Justyna Płoszczyńscy zapisali na domu sumę 1000 złp. na rzecz Franciszki Bańkowskiej. Sąsiedztwo: naprzeciwko OO. Franciszkanów i sukcesorzy lapideolam Bankowska.

W sierpniu 1773 r. Grzegorz i Marianna Dertynowie sprzedali dom za 1850 złp. Stefanowi i Barbarze de Wierzbowskie Dawidowskim. Sąsiedztwo: Zarzycki i sukcesorzy Szumowsciana.

W lutym 1775 r. Franciszka Witkowska 2-voto Bańkowska sprzedała kamienicę za 1100 złp. Andrzejowi i Franciszce de Martynkiewicz Kowalskim. Sąsiedztwo: domus Recognoscen i fundus Jan Stachl.

W marcu 1776 r. Stefan Dawidowski sprzedał dom za 2200 złp. Janowi i Magdalenie Kostkiewiczom. Sąsiedztwo: kamienica Mateusza Zarzyckiego i sukcesorzy Szumowskiego.

W kwietniu 1777 r. Dzierżanowski sprzedał Dwór Dzierzanowsiana za 1000 złp. Stefanowi i Barbarze de Wierzbowskie Dawidowskim. Sąsiedztwo dom sukcesorów Nowakowsciana novum i sukcesorów Szumowscianorum.

W październiku 1781 r. Paweł Okuniowski zapisał na domu 310 złp. na rzecz Xendochy Zamosc Ritus Lahici In Pauperes ex Censu (na hospicjum–szpital dla ubogich wyznania katolickiego ze spisu ludności?). Sąsiedztwo: Zarzycki i Jan Kostkiewicz.

W styczniu 1781 r. Mateusz Zarzycki i Magdalena de Bernackie, jego żona sprzedali za 2350 złp. kamienicę na ul. Brukowanej Janowi i Agnieszce Willerom. Sąsiedztwo: Michał Litowski i Jan Kołkiewicz.

W listopadzie 1784 r. Elżbieta de Szlawskie Nakliczowa, wdowa po Franciszku Nakliczu sprzedała część „Kamienicy Szlawsciana” za 1600 złp. Petroneli de Kwiatkowskie 1-voto Wierzbicka, 2-voto Wolska, wdowie po Samuelu Wolskim.

18 kwietnia 1786 r. wyceniono wartość „Kamienicy Armenica” In platea Lapidibus Strata (na ul. Brukowanej)  sub Nr 92 na 4100 złp.

W listopadzie 1876 r. Tomasz Wierzbowski sprzedał kamienicę za 3000 złp. Andrzejowi Baroni Wyszynskie Dapifero Crasnostaviensi (stolnikowi krasnostawskiemu). Usytuowanie: ad Orientem Lapidea Admoduru R. Vicariun Zamosc. Adjacentem ad meridiem via publica ad Ecclesiam Insignis Collegiata Zamosc. – Pencikowski? oraz  ad occidentem fundi nudi publici recti Palatinum Dom. Ad septem Tereni via publica Lapidibus Strata sitam – olim Pellikntium Donczewskich parte (od wschodu kamienica …wielebnego wikariusza zamojskiego, przytykająca od południa do drogi publicznej w stronę kolegiaty – Pencikowski – oraz od zachodu puste grunty publiczne wojewody (?) Od północy droga publiczna brukowana niegdyś…w części Duńczewskich..).

———————————————————————————————————————————————————————

Mieszkańcy ul. Brukowanej alfabetycznie 

Adamowscy Mateusz i Agnieszka 1752, 1755 ul. Brukowana

Adamowska Zofia, w. po Michale nie żył w 1737, w. po Tomaszu Popławskim 1752 ul. Brukowana

Albertus  (Albert actuarius) pisarz 1637 ul. Brukowana

Ałtunowiczowa Barbara Ormianka w. po Janie Saiowiczu 1689 ul. Brukowana

Anastaszewic Józef i Elżbieta 1649 ul. Brukowana

Anastaszowic (Anastaszenic;  Anastajlenic; Anastaszewicz) Józef 1635-1638 ul. Brukowana

Andreaszowicz Mateusz  nie żył w 1672 i Krystyna ż. 1707 ul. Brukowana

Andreaszowicza sukcesorzy 1697 ul. Brukowana

Arakiełowicz Zachariasz Ormianin 1693 ul. Brukowana

Asłanowicz Balei, Milusia i Olusia, Ormianie 1630 na rogu ul. Szewskiej

Axon Aleksander i Katarzyna 1749 ul. Brukowana

Baczmaga Stanisław i Magdalena, nie żył w 1635 ul. Brukowana

Bańkowska Franciszka 1773 (1-v Witkowska) ul. Brukowana

Baranowna Regina, w. po Adamie Baranie, ż. W. Waśniewskiego 1635 ul. Brukowana

Bergman Kacper i Regina 1644 ul. Zamkowa

Blekiert Jakub 1632 ul. Zamkowa

Bonifratrzy 1728 ul. Brukowana

Boyt Jakub 1637 ul. Zamkowa

Brudeccy sukcesorzy 1752 ul. Brukowana

Brudecki Józef 1724 ul. Brukowana

Buynowscy Jan i Agnieszka 1691 ul. Brukowana

Cedrowska Jadwiga, w. po St. Cedrowskim Podobienszczyku 1635 ul. Zamkowa

Chachulski Jakub 1637 ul. Brukowana

Chechelski Krzysztof nie żył w 1637 ul. Brukowana

Chochelski 1666 ul. Brukowana

Chylicki Jan s. Piotra Chylickiego 1653 ul. Brukowana

Chylicki Piotr dictum Wyrwik  1637 ul. Brukowana

Ciatała (Ciętała?) Andrzej i Jadwiga 1635 ul. Brukowana

Credrowiczanka Zofia ż. A. Krępskiego 1637 ul. Zamkowa

Cynarowska 1659 ul. Brukowana

Czaplicki Władysław i Cecylia 1718 ul. Brukowana

Czopacki Andrzej 1724, nie żył 1752 ul. Brukowana

Dawidowski Stefan i Barbara (de Wierzbowskie)1771, 1773, 1777, 1799 ul. Brukowana

Demkowicz Ferens i Marina (Zięnkowna) 1648 ul. Brukowana

Dertyna Grzegorz i Marianna 1770, 1773 ul. Brukowana

Dom Akademicki 1639 ul. Zamkowa

Doroszowicz Krzysztof i Maria 1724 ul. Brukowana

Drozdowski  Jan 1701, 1703 ul. Brukowana

Dubinski Wawrzyniec mąż Jadwigi Mamczarki 1648 ul. Brukowana

Dudkowic Laurenty 1636 ul. Brukowana

Dudkowic Wawrzyniec 1635, 1649, 1653 ul. Brukowana

Duńczewski 1876 ul. Brukowana

Dzierżanowski Franciszek 1770, 1777 ul. Brukowana

Fidler Jan 1799 ul. Brukowana

Forbes Robert i Elżbieta Sara 1718 ul. Zamkowa

Gawłowic Wojciech 1642, 1643 ul. Brukowana

Gawłowicz Albert 1639 ul. Brukowana

Gawłowicz Maciej i Agnieszka, w. po nim oraz syn Adam 1650 ul. Brukowana

Getner Jan 1648 ul. Brukowana

Gębzicki Grzegorz 1635 ul. Brukowana

Gęślicki Grzegorz i Agata Komisarska 1636 ul. Brukowana

Gitlarski Nszko Walenty 1720 ul. Brukowana

Gitlarski Walenty i Małgorzata (Jurkiewiczowna) 1703 ul. Brukowana

Glorek Paweł 1637, 1654 ul. Brukowana

Głobicki Sebastian 1642 ul. Brukowana

Głowacki Jan 1630 na rogu ul. Szewskiej

Gorczycki Adam i Zofia 1654 ul. Brukowana

Gordon Jerzy i Elżbieta (Równa) c. Jana Równego z Lublina 1654, 1665 ul. Brukowana

Gordonowa Elżbieta ( Jerzy nie żył w 1673), 1676 ul. Brukowana

Grabowiczanka 1659 ul. Brukowana

Grudzinska Jadwiga 1708 wdowa, 1711, 1714 ul. Brukowana

Grudzinski Marcin 1710 ul. Brukowana

Grudzinski Mateusz s. Jadwigi 1711 ul. Brukowana

Grzybowska Honorata Anna 1728 ul. Brukowana

Hadziejowic Mikołaj Ormianin 1645, 1646 ul. Brukowana

Hadziejowicz Jan Ormianin 1636 ul. Brukowana

Hochelski 1667 u. Brukowana

Hurski Mikołaj ojciec z Konwentu Bonifratrów 1691 ul. Brukowana

Innes Reinholdus 1639 ul. Zamkowa

Isaia (Isaiowicz) Jan Ormianin 1651,1666 ul. Brukowana

Iwaszkiewicz Jan nie żył 1724 i Elżbieta wdowa ul. Brukowana

Jackowicz Adam 1644 ul. Zamkowa

Jagiellowicz 1677 ul. Brukowana

Jagielowicz Stanisław 1667, 1675 ul. Brukowana

Jagiełłowiczowie 1669, 1672 ul. Brukowana

Jagiełowic Stanisław de Szopoty 1645 ul. Brukowana

Jagiłowicz Adam Antoni 1702 ul. Brukowana

Janianka Elżbieta 1639, matka Jana Jozwowica, ż. Józefa Anastaszewica 1644 ul. Brukowana

Janicka Katarzyna w. po Pawle Janickim i synowie Franciszek i Adam 1667 ul. Brukowana

Janiszewic Marek i Zofia 1639, 1644, 1649 ul. Brukowana

Janiszewicz Marek i Maryna 1653, 1666 ul. Brukowana

Janiszowicz Marina w. po Marku Janiszowiczu 1667 ul. Brukowana

Janowski Jakub i Agnieszka 1654 ul. Brukowana

Jarocki Aleksander i Marianna 1659 ul. Brukowana

Jaroszowic (Jaroszewicz) Jan  1632, 1639 ul. Zamkowa

Jurkiewicz Mikołaj 1676 ul. Brukowana

Jurkowic Adam 1645 ul. Brukowana

Jushowic (Jushouit)  Moyses Żyd 1637 ul. Brukowana

Kamienica Armenica nr 92 ul. Brukowana

Kasztelanowa Sandomierska 1722 ul. Zamkowa

Kędzierski Aleksander 1735, 1749 ul. Brukowana

Kirkerowic Warterisius (Warterys Kirkorowicz) Ormianin 1643 ul. Brukowana

Klasztor Żeński z Bełżyc (raczej Bełza)1696 ul. Brukowana

Kłodzinscy Piotr i Marianna 1764, 1768, 1769 ul. Brukowana

Kołakowski Hieronim 1644 wymieniany z zapisu E. Janianki 1644 na ul. Brukowanej

Kołkiewicz Jan 1781 ul. Brukowana

Kołkowicz Krzysztof i Elżbieta 1653 ul. Brukowana

Kordelowski Walenty s. Krzysztofa 1635 ul. Brukowana

Kostkiewicz Jan i Magdalena 1776, 1781 ul. Brukowana

Kostrzewa Albert 1637 ul. Brukowana

Kowalka Dorota 1637 ul. Brukowana

Kowalski  Andrzej i Franciszka (de Martynkiewicz) 1775 ul. Brukowana

Krauz Tobiasz  1710, nie żył w 1711 ul. Brukowana

Krauzowa Honorata Teresa 1714 ul. Brukowana

Krępski Albert 1637 ul. Zamkowa

Krupa 1668 ul. Brukowana

Kulka Albert 1639 ul. Brukowana

Kuryłowicz Daniel i Anna Janiszewiczowna 1672 ul. Brukowana

Kwiatkowska Petronela (1-v Wierzbicka; 2 v- Wolska) 1784 ul. Brukowana

Lasson Adam 1632 ul. Zamkowa

Laurentius 1636 ul. Brukowana

Lenartowicz  sukcesorzy 1710 ul. Brukowana

Leniewicz Krzysztof i Anna (Okrzepsczanka) 1701, 1703 ul. Brukowana

Lesniowscy 1693 ul. Brukowana

Lewesowa (Bergemarowa Danielowa) Anna 1635,1637 na rogu ul. Zamkowa

Lewicki Tomasz 1718 ul. Brukowana

Lewkiewicz Mateusz 1697, 1709 ul. Brukowana

Lewkowicz Ferens i Motruna Zienkowna żona 1653, 1669 ul. Brukowana

Lewkowicz Maciej 1735 ul. Brukowana

Leycher Laurenty 1772 ul. Brukowana

Libarowicz Balcer Ormianin 1653 ul. Brukowana

Liniewicz (Leniewicz, Leniowicz) Krzysztof i Anna 1680, 1686, 1691,1692 ul. Brukowana

Link Jan (Hans) Michał (dom później Miroczynskich i Sadowników) 1687 ul. Brukowana

Litowski Michał 1781 ul. Brukowana

Łaszkiewicz Grzegorz, nie żył w 1718 i Cecylia ż. Czaplickiego Wł. ul. Brukowana

Łyszkiewicz Jerzy i Cecylia (Mengantowna) 1696 ul. Brukowana

Majowski  1708 ul. Brukowana

Majowski Jan i Agnieszka 1667,1678, 1690 ul. Brukowana

Mamczarka Jadwiga alias Ciątalina w. po Andrzeju Ciątale 1648 ul. Brukowana

Mamczarzyk Jadwiga i Laurenty 1636 ul. Brukowana

Marek chirurg  1728 ul. Brukowana

Markiewicz Józef 1762 ul. Brukowana

Mathiaszowa rymarka 1652 ul. Brukowana

Mathyowicz Mikołaj 1653, 1666, 1672 ul. Brukowana

Maucher Teresa (de Glinskie), w. po Jakubie 1764, 1768 Maucherze, 1772 ul. Brukowana

Michał ślusarz 1636, 1650, 1653 ul. Brukowana

Mierzwowicz Albert sukcesorzy 1687, 1689, 1691 ul. Brukowana

Mikołaj siodlarz 1635 ul. Brukowana

Minitarowic Piotr 1637 ul. Brukowana

Miroczynski Jan  i Elżbieta Mengantowna 1687 ul. Brukowana

Mirzowic (Mirzwowicz) Wojciech i Ewa Porczycka 1666, 1667 ul. Brukowana

Misiaczek Szymon i Zofia (2 ż.) nie żyła  1697 synowie: Stanisław i Wojciech ul. Brukowana

Misiaczkiewicz Andrzej i Anna (Sokołowsczanka) 1709 ul. Brukowana

Misiaczkiewicz Wojciech i Stanisław (bracia) 1709 ul. Brukowana

Misiaczkowa w. po Dybzinie 1749 ul. Brukowana

Modzelowska Agnieszka (wcześniej Krasnowska) 1641 ul. Zamkowa

Monsurkowic Ludwik duchowny 1638 ul. Brukowana

Monsurkowic Walenty 1637 nie żył ul. Brukowana

Muldorpha Wojciecha sukcesorzy 1641 ul. Zamkowa

Mustaphowicz Ibrahim Ormianin 1689 ul. Brukowana

Naklicz Franciszek i w. po nim Elżbieta de Szlawskie Nakliczowa 1784 ul. Brukowana

Naklinski Marcin i Katarzyna (Czyżykowsczanka) 1710 ul. Brukowana

Naps (Napson) Jan 1644 ul. Zamkowa

Neland Samuel i Katarzyna 1644, 1645 ul. Zamkowa

Nowaliowscy Franciszek i Marianna 1755 ul. Brukowana

Obrocki Jan 1633 ul. Brukowana

Okrzejska Jadwiga w. po Marcinie 1686 ul. Brukowana

Okrzejski alias Giza Marcin 1672 ul. Brukowana

Okrzewscy Marcin i Jadwiga 1665, 1669, 1675, 1677 ul. Brukowana

Okuniowski Paweł 1781 ul. Brukowana

Olechowski Wojciech Franciszek 1702 ul. Brukowana

Orlik 1652 ul. Brukowana

Orlik Andrzej, nie żył w 1632 r. ul. Brukowana

Orzechowski Albert 1684 ul. Brukowana

Owanisowicz Auxenty Ormianin 1689, 1693 ul. Brukowana

Owaniszewicz Auxenty i Anna Warterysowna Ormianie 1659 ul. Brukowana

Paprocki Dominik 1722 ul. Zamkowa

Paweł cieśla 1648 ul. Brukowana

Paweł Zając 1653 ul. Brukowana

Pawełkowna Łucja , ż. A. Pipkowica 1637 ul. Brukowana

Pencikowski  1876 ul. Brukowana

Pikuzinski Teodor 1764 ul. Brukowana

Pinkowa Anna Ormianka wdowa 1668 ul. Brukowana

Pipkowic Albert 1636 ul. Brukowana

Piszkowic Wojciech 1635 ul. Brukowana

Płoszczynski Józef Bazyli i Salomea (de Drohowskie) 1752 ul. Brukowana

Płoszczyński Andrzej i Justyna 1773 ul. Brukowana

Połka Paweł 1632 ul. Brukowana

Pomiedziałkowicz Walenty mąż Agnieszki Stochliczownej 1710 ul. Brukowana

Preyszowicz Stanisław 1702 ul. Brukowana

Preyszowicze sukcesorzy 1703 ul. Brukowana

Preyszowiczowa Agnieszka 1704 ul. Brukowana

Prusnowscy (Prusinowscy) Jan i Wiktoria 1675 ul. Brukowana

Radankiewicz Stefan 1752 ul. Brukowana

Reinhod Innes  1645 ul. Brukowana

Romanczyk Albert i Katarzyna Czubowna 1677, 1684 ul. Brukowana

Rożeńska Anna w. po Mateuszu Sokołku, ż. Grzegorza Rożeńskiego 1669 ul. Brukowana

Równa Elżbieta (Gordonowna) 1680 ul. Brukowana

Rucinski Mateusz (małoletni) 1632,  1633 ul. Brukowana

Rulikowski Józef podczaszy bełski 1755 ul. Brukowana

Rzepecki 1653, 1665 ul. Brukowana

Rzepecki Simonis  Szymon 1632, 1637, 1645, 1652 ul. Brukowana

Saak Ormianin 1637, 1653, 1665 ul. Brukowana

Sadownik Józef i Agnieszka 1687, 1689 ul. Brukowana

Sahak (Saak?) Ormianin 1636 ul. Brukowana

Saik Ormianin 1692 ul. Brukowana

Saiowicz Jan Ormianin 1653, 1667, nie żył w 1687  ul. Brukowana

Saiowicz  Barbara Ałtunowna Ormianie 1687 ul. Brukowana

Sajecki Michał i Helena (Zielensczanka) 1653 ul. Brukowana

Salecki Andrzej i Katarzyna (de Lewkiewicze) 1753 ul. Brukowana

Schlarski Jan i Elżbieta Wolsonowna, małżonkowie 1718 ul. Brukowana

Seps Mateusz i Marina (Bergemanowna) 1644 ul. Zamkowa

Sernutowski Jakub 1632 ul. Zamkowa

Serwatowski Jakub i Jadwiga 1639 ul. Zamkowa

Sislik Chydryr 1636 ul. Horodelska

Skenalerowicz Izaak Ormianin 1633 ul. Brukowana

Skin Dawid i Margareta Szkoci 1645 ul. Brukowana

Skorczynski Jan i Anna 1704, Jan nie żył w 1719 ul. Brukowana

Skorczynski Jan i Euxenia (Lewkiewiczówna) 1702 ul. Brukowana

Skorczynska Euxenia i dzieci: Katarzyna, Piotr, Elżbieta  1719 ul. Brukowana

Skrzycki Łukasz i Ewa (Blasy) 1690 ul. Brukowana

Skrzynsczy Albert i Ewa 1678 ul. Brukowana

Skrzynski Wojciech 1651, 1653, 1669 ul. Brukowana

Skurczunski Jan i Honorata Anna Euxenia, w. po Janie w 1752, w. po A. Czopackim ul. Brukowana

Słotowski Paweł 1644, 1645 ul. Zamkowa

Smotryłkowa Pawłowa 1651 ul. Brukowana

Sokołek  Mateusz 1690 ul. Brukowana

Stachl Jan 1775 ul. Brukowana

Stanisławowa kusznierka 1659 ul. Solna

Stochlicz Marianna i Paweł 1690 ul. Brukowana

Suchecki Sebastian 1735 ul. Brukowana

Susi Atsuna Nicolai Ormianin 1637 ul. Brukowana

Suszewski Szymon i Regina 1728 ul. Brukowana

Swiecki Michał 1635 ul. Brukowana

Synanowna Oshsatka (Oskiatka ?) i jej syn Mikołaj Synanowicz ul. Solna

Szanski Andrzej 1722 ul. Zamkowa

Szeferowic Ormianin 1646 ul. Brukowana

Szulmierski Albert  1632, 1637, 1652 ul. Brukowana

Szulmirski Wojciech 1633 ul. Brukowana

Szumowski  Michał i Joanna  1753, 1755, nie żył  1773, sukc. 1776 ul. Brukowana

Szymanowicz Jan i Katarzyna 1722 ul. Zamkowa

Świderski Jakub 1636 ul. Brukowana

Tokacki Marcin 1728 ul. Brukowana

Torosowicz Bachdazar Ormianin 1630 na rogu ul. Szewskiej

Tschner Jan i Ewa 1641 ul. Zamkowa

Twardzik Mateusz i Elżbieta 1639 ul. Brukowana

Udny Wilhelm 1632 ul. Brukowana

Waśniowski Wojciech 1635 ul. Brukowana

Wawrzyniec rymarz 1648 ul. Brukowana

Waymer Jakub 1641 ul. Zamkowa

Weyschen Jan 1644 ul. Zamkowa

Widawski Jan dicta Marcinkowic 1641 ul. Brukowana

Widawski Jan i Regina (Orlikowna) 1645 ul. Brukowana

Wieczorkowski Antoni 1728 ul. Brukowana

Wierzbowski Tomasz 1876 ul. Brukowana

Willer Jan i Agnieszka 1781 ul. Brukowana

Wieteski Stanisław 1638 ul. Brukowana

Wisniowski Mateusz 1654 ul. Brukowana

Witkowszczanki Teresa i Agnieszka c. Bańkowskiej 1773 ul. Brukowana

Włodzik 1659 ul. Solna

Wojciech kowal 1650 ul. Brukowana

Wolski Samuel 1784 – nie żył ul. Brukowana

Wolszen Dawid i Helena 1637 ul. Brukowana

Wołkowicz Elżbieta w. po Krzysztofie i córki Marina, Jadwiga i Zofia 1664 ul. Brukowana

Wosinski Rafael ks. 1665 ul. Brukowana

Wyszynskie Baroni Andrzej 1876 ul. Brukowana

Zagurscy Stanisław i Jadwiga 1667, 1669 ul. Brukowana

Zagurski Stanisław  i Jadwiga (Mikołajowiczowna) 1672 ul. Brukowana

Zagurski Stanisław i Marianna Nowackowna 1675, 1677 ul. Brukowana

Zając Paweł i Zofia 1653, 1650 ul. Brukowana

Zalewscy 1755 ul. Brukowana

Zalewski Andrzej i Katarzyna Baleiowiczowna Ormianka 1714 ul. Brukowana

Zamoyski Marcin 1687 (zapis na kamienicy) ul. Brukowana

Zarzyccy 1771 ul. Brukowana

Zarzycki Mateusz i Magdalena (de Bernackie) 1776, 1781 ul. Brukowana

Zawadzki Jan 1636, 1637 ul. Brukowana

Zawadzki Jan i Małgorzata, 1652, 1653 ul. Brukowana

Zegart Adam i Ewa 1632 ul. Brukowana

Zielińscy Antoni i Teresa  1755 ul. Brukowana

Zielopolska Zofia c. Baczmagi, ż. Łukasza Zielopolskiego 1635 ul. Brukowana

Zwierzchowski Laurenty i Jadwiga 1728 ul. Brukowana

Żarnowiecki Jan 1653, 1654 ul. Brukowana

Żeński klasztor Św. Dominika (z Bełza?) 1667 ul. Brukowana

Żołądkiewicz Wojciech 1665, 1673 ul. Brukowana

Żołądkowicz  Albert 1676, 1680 ul. Brukowana

Żurkowski Stanisław 1638 ul. Brukowana

Żydowska Szkoła 1636 ul. Horodelska


opracowanie: Ewa Lisiecka

Wojewódzkie Archiwum w Lublinie. Akta miasta Zamościa. Advocatalia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszkańcy  Circuli Maioris – Rynku Wielkiego w Zamościu

Advocatalia

W lutym 1632 r. dokonano inwentarza dóbr po zmarłej Irenie Muratowej.  Był to dom narożny w Rynku Wielkim.

Opis:  „…w którym na dole drzwi z zamkiem, tamże y drzwi do sklepu siennego, schody za drzwiami, daley drzwi żelazne do sklepu zwierzchnego, izba wielka drzwi do niey zawrzone, okna całe, ławy wkoło, y listwy, szaffa wscienie sadzona, piec stary ale cały, zydel, miechy, dziza chlebna, szynkwas. Ztey izby sklep z zelaznemi drzwiami, zzamkiem z parą kłodek, izdebka…”

We wrześniu 1633 r. Piotr Markowicz sprzedał dom narożny w Rynku Wielkim za 400 złp. kanonikowi zamojskiemu ks. Janowi Kray’owi. Sąsiedztwo: sukcesorzy Abrahama Kirkorowicza Ormianina.

W lipcu 1636 r. Stefan Adamowicz kupiec i syn Franciszek zapisali na domu 150 złp. na rzecz Tomasza Łuckiewicza złotnika. Sąsiedzi: Andrzej Wołoszowic i sukcesorzy Abraama Kirkorowicza Ormianina. Opis: Testudines duas superiorem et inferiorem, stubus eiusdem superiori existentia, cum atrium (dwie izby sklepione, górna i wewnętrzna ……z dziedzińcem wewnętrznym).

W kwietniu 1636 r. Adamowicz Stefan kupiec sprzedał dom za 2500 złp. Janowi Rychwalskiemu. Sąsiedzi: Andrzej Wołosowicz i sukcesorzy Abrahama Kierkorowicza.

W maju 1636 r. Jan Rychwalski sprzedał dom za 2000 złp. Janowi Marcinkowiczowi. Sąsiedztwo: j.w.

Acta Armenica

8 marca 1636 r. Warterys Kirkorowicz Ormianin i kupiec, jako opiekun sierot po zmarłym bracie Abrahamie Kirkorowiczu kupcu i Ormianinie sprzedał dom za 850 złp. Edwardowi Hebron’owi i Henrykowi Annat’owi kupcom. Sąsiedztwo: Markowicz Piotr rajca i Adamowicz Stefan.

Advocatalia

W marcu 1637 r. Stanisław Pietrzyk stolarz i Jadwiga sprzedali dom za 100 złp. Janowi Maiowicowi. Lokalizacja: a tergo Lapidea rum Circuli maioris ad mediem In platea (……… z tyłu kamienica ceglana). Sąsiedztwo: Andreas Deindson (Devidson) obywatel Szczebrzeszyna i dom narożny Jacinthi Pellienis – Hiacynta  kuśnierza.

W styczniu 1639 r. Jan Tunikowski dictum Kozaczek z żoną zastawili na domu sumę 110 złp. Sąsiad: Albert Paczoska.

We wrześniu 1642 r. Jan Serwatowski syn zmarłego Galla Serwatowskiego rajcy sprzedał dom za 2500 złp. Stanisławowi Sklarzowicowi kupcowi i Katarzynie. Sąsiedztwo: Andrzej Davidson kupiec i Reinholdt Innes kupiec.

W lutym 1655 r. Katarzyna Jaroszowiczowna, wdowa po Stanisławie Sklarzowiczu kupcu, żona Jakuba Wentona kupca przeprowadziła inwentarz dóbr: „Kamienica… ku wierzchu od Rynku niewymurowana, w tyle Browar i mieszkania nad nim murowane, dokończone”. Sąsiedztwo: Andrys Decusor Devison? Kupiec oraz Reynold Inesz kupiec.

Consularia

W czerwcu 1663 r. Honoratus (sławetny) Basilius Dubski consularis Casimiriensis Song dokonał zapis na domu na rzecz Akademii Zamojskiej. Usytuowanie: In Circulo Civitatis Sokaliensi. Sąsiedztwo: sukcesorzy Bobaszka i Kozarowska. [Wpis przypuszczalnie dotyczy zapisu domu w Sokalu]

Advocatalia

W styczniu 1665 r. Paweł Meganty i Katarzyna (Dykanfowna) [zapewne chodzi o Dykaffówną, spis z 1657 r., córkę lub siostrę Dykaffa] małżonkowie zapisali na domu 120 złp. na rzecz Sebastiana Dobraszowskiego dr medycyny i dziekana Akademii Zamojskiej. Sąsiedzi: Berny i sukcesorzy Hasza. Opis: „Hypocausto superiori a’ tergo triclinio et culina” (.„W górnym hipokauście za jadalnią i kuchnią”).

W październiku 1678 r. Andrzej i Helena Budzyńscy zapisali na kamienicy 200 złp. na rzecz Jana Unikowskiego Doctoris Ecclesiae Collegiatae Zamosc. Sąsiedztwo: lapidea Scebresinensis antiquitus dicta (kamienica zwana dawniej „Szczebrzeszyńską”) i na rogu.

W marcu 1679 r. Moszko Koplowicz Infidelis (niewierny) sprzedał dom za 600 złp. Samuelowi Łascz (Łaszcz?) Dapifero Busczensi (stolnik buski). Sąsiedztwo: na rogu i Infidelis Iczko Białobrywy.

W lutym 1680 r. Tomasz Funk i Krystyna sprzedali dom za 600 złp. Infidelis (niewiernemu) Israelo (Izraelowi)  i Basiae (Barbarze) Markowiczom. Sąsiedztwo: fundorum Parochialis Ecclesiae (grunty kościoła parafialnego) i Pałczykowski.

7 stycznia 1687 r. dokonano wyceny kamienicy w Rynku Wielkim po zmarłym Jakubie Weyerze negociatoris. Inwentarz dóbr nieboszczyka przeprowadziła wdowa Marianna Elderowna, żona Wilhelma Forbsa (?). Kamienicę wyceniono na 4500 złp. 8 stycznia wdowa nabyła prawa do kamienicy i dokonała podziału na trzy części. Sąsiedztwo: Jerzy Davidson.

Opis I części (wdowy): „Izba wielka dolna, przy niey alkierz, kuchnia murowana, sklepik murowany przy kuchnie, strych albo schowanie gurne nad izbą wielką. Sklep dolny albo piwnica wielka pod sklepem towarnym gurnym od pana Brysa, wolne zażywanie zupełney sieni, tyłu, wjazdu, staien y studni.” Sąsiedztwo: kamienica Wojewodzica Mazowieckiego i Reinholda Brysa.

Opis II części syna – Jakuba juniora Weyera: „Sklep towarny wielki od strony Pana Brysa gurny z żelaznemi drzwiami y okiennicami. Item sklepik mały pod kuchnią alias piwniczka zamykana. Item mieszkanie całe tylne, iako dwie izdebki y alkierz, kuchnia y spiżarnia przeciwko izdebce iedney zamykana, połowa strychu nad sklepem swoim albo schronienia gurnego. Gury nad tym mieszkaniem tylnym. Wolne zażywanie sienie, wiazdu, tyłu, staien, studni.” Sąsiedztwo: j.w.

Opis III części – młodszego syna – Aleksandra Wuyera: „Sklep towarny gurny, murowany z okiennicami żelaznemi y drzwiami do niego żelazem obitemi, a to od strony Woiewodzica Mazowieckiego. Pod tym sklepem drugi sklep dolny murowany alias piwnica wielka. Nad temi sklepami połowica gury albo strychu od schowania. Item na dole przeciwko kuchnie murowaney, przy tymze sklepie gurnym towarnym, spizarnia zamykana z oknami w krate. Item izdebka na gurze przy izbie wielkiej y z gurka nad nią do schowania y kuchenką. Przeciwko izdebce spiżarnia zamykana na ganku. Wolne zażywanie sieni, tyłu, wjazdu, staien i studniey.” Sąsiedztwo: j.w.

W marcu 1690 r. Jakub Weyer, Jan Weyer i Aleksander Weyer dokonali zapisu hipotecznego na części kamienicy na rzecz Honoraty Marianny, wdowy po Jakubie Weierze. Sąsiedztwo kamienicy „Weierowskiej”: Reinhold Brus (Brys) i Jakub Szarbiewski (Sarbiewski) Wojewodzic Mazowiecki.

Acta Armenica

8 kwietnia 1692 r. Krzysztof Krukowiecki odzyskał zwrot dzierżawy na kamienicy narożnej w Rynku Wielkim (od ulicy publicznej) od dzierżawcy Baltazara Wandry, kupca.

Opis: „Sklep narożny od ulice stoiący y z wolnym podsieniem tymze, sklep, izba pobocznia na gorze, zaraz od schodow połowica kuchni, staynia…”

Consularia

W lutym 1693 r. Krzysztof Popowicz Ormianin zapisał na domu przy ul. Ormiańskiej 100 talarów na rzecz Łukasza Sacrifex (księdza) Ormianina.

Advocatalia

W maju 1696 r. Jan Władysław i Stanisław (bracia) Garczynscy sprzedali kamienicę za 700 złp.  w Rynku Wielkim Janowi  rajcy i Mariannie Bartoszowiczom. Sąsiedztwo: margrabia Pinczoviensis (Margrabia na Pińczowie, przypuszczalnie Fr. Myszkowski)  i Mikołaj Barth krawiec.

W listopadzie 1703 r. Andrzej Światopełk princeps Czetwertinensis (książę Czetwertyński) i Zuzanna Czarnołuska (przypuszczalnie c. Adama Czarnołuskiego?), wdowa po Stanisławie Zielinskim, dokonali wizji części Kamienicy „Biekierowska” w Rynku Wielkim. Sąsiedztwo: kamienica Barbary Lendziny, wdowy po Wilhelmie Lędza rajcy i Mikołaj Barth krawiec.

Opis: „Na zatyłku wszystko dobre, ganku nie masz….wierzchnie schody które na ganek idą…Idąc na gorę okno. Item nad drzwiczkami, które na ganek idą okno….W izbie przedniey piec niedobry, okna…Alkierz, drzwi do niego dobre. W izbie podłoga z dylow.”

W roku 1707 Marianna, wdowa po Janie Grzegorzowskim ławniku, żona Teodora Krzywdowicza krawca, dokonała zapisu kamienicy na dzieci z pierwszego i drugiego małżeństwa. Sąsiad: Pani Brussowa.

W październiku 1708 r. sukcesorzy Grzegorzowskich przeprowadzili wizję narożnej Kamienicy „Grzegorzowianae”. Sąsiedztwo: kamienica zmarłego Reinholda Brussa prawnika.

Opis: „Zeszedłszy do kamienicy Grzegorzewskiej widzieliśmy naprzod izbę wielką drewnianą, w tey izbie sciana od ulicy, w ktorey okna wypaczone, okna stare…sciana w alkierzu nadgniła….podłoga miejscami wygniła,…  drzwi stare,… drzwi z alkierzyka do sieni stare…Na gorę wchodząc ku domowi Krzywdowicza, schody złe, w komorze belk podstemplowany, okno na strychu zgniłe, dach od Ratusza ustąpił…., komin podstemplowany, który pochylił się ku kamienicy Pani Brussowey…W sieni podłoga zła, wrota potrzebują naprawy tylne, okna…piec chlebowy dobry …w kuchni…Izdebka na gorze stara, piec w niey..okna dobre, przy oknach na ulicą ganek….Do piwnicy schody złe, Sklepienie w szyi wypadło trochę….W drugiey piwnicy od rynku schody potrzebują reparacji….,u izdebki na gorze drzwi….,w komorze podle kuchni podłoga miejscami zła.”

W czerwcu 1711 r. Antoni Łusczewski i Jadwiga, wdowa po Błażeju Zgurczyku sprzedali część Kamienicy „Truszowiana” za 1500 złp. Jakubowi Wozanowskiemu notariuszowi konsularnemu i Justynie Wodziankiewiczownej, jego żonie. Sąsiedzi: sukcesorzy Niewieskich i Jerzy Lasuch kupiec.

W czerwcu 1711 r. Antoni Żaki i Barbara Piątkiewiczowna żona, dokonali cesji praw do części Kamienicy „Truszowiana” (sprzedaż za 1000 złp.) na rzecz Jakuba Wozanowskiego notariusza konsularnego i Justyny Wodziankiewiczownej. Sąsiedzi: j.w.

W styczniu 1745 r. Józef Rogala Zawadzki Regent Grodzki Lubelski przekazał kamienicę w zastaw na rzecz Jakuba Okulskiego. Kamienica w Rynku będąca od rogu druga. Sąsiedzi: z rogu pierwsza p. Zebrowicza i państwo Łazniewscy.

W marcu 1756 r. Marianna Cetnerowiczowna Budkowa In asystentia w obecności Mathias Budka dokonała zapisu 224 złp. na części Kamienicy Lesniowsciana na rzecz Bartłomieja i Jadwigi Wisniowskich. Sąsiedztwo: na rogu i kamienica Jana Misiaczkiewicza.

W kwietniu 1758 r. Marianna i Wiktoria Zach sprzedały środkową część Kamienicy Szteynerowiczoviana za 2200 złp. Mariannie i Wiktorii Szczepanowszczankom. Sąsiedztwo: kamienica sukcesorów Lubeccianorum i Doroszowskiey.

Consularia

W styczniu 1758 r. Icko i Hana Moszkowiczowie przeprowadzili wizytację domu przy Ratuszu stojącym.

Opis: „…wchodząc z podsienia mur we drzwiach spodem powykładał, nad oknem i nad kratą piwnicy porysował się ….Połap nachylił się do kuchni wchodząc nad samemi drzwiami komin wali się y ściana od muru zgniła, do Izby wchodząc drzwi złe i spróchniałe, ściana od Ratusza wali się, druga od Jatek nachyliła się y w ziemie wlazła połap na piecu osiadł aż się piec i komin murowany porysowł, w oknach ramy pogniłe y ściana pochyliła się ku tyłowi drzwi do alkierza złe bez zawias, na tył drzwi zgniłe. Izdebka na tyle pusta y spodem ściany popróchniałe…pod dachem Moszkowiczów znajdują się… dach nad całym Budynkiem zły znaczney reparacyi potrzebuje, zgoła całe domostwo funditus wali się y ruynuie, dla ktorey Dezolacyi y Miasta nieozdobna y Ratusza niebezpieczeństwo…dzieie się. Przeto Ci z Moszkowicze aby murować się mogli drzwi za kratę zamurować upraszali, a przez inny sklep wchod i wychod swoim kosztem bez Expensy Miasta obmysleć deklarowali…”

Advocatalia

W maju 1760 r. Albert Ulitowski dokonał wizji Kamienicy Michałowsciana. Sąsiedztwo: kamienica Lubecciana i Doroszowsciana

Opis: …”zeszedłszy do kamienicy Michałowskich  naprzód widzieliśmy podsienia filary od Rynku….y mury w podsieniu porysowali się w sklepie naroznym w sklepieniu tynkowanie opadło…., drzwi do kamienicy stare zamek zły, odrzwi kamienne popryskali, do kuchni drzwi złe y w kuchni piec piekarski zawalił się w oknie krata żelazna komin zapaskudzony, w izbie dolney suffit płocienny nie od alkierza, w piecu kaflowym kilka filarów wybitych drzwi stare złe…w sienie od alkierza mur znacznie spadał się w alkierzu połap zły sufit zgnił u połapu W tych niey niemasz ani drzwi ani piecow….y mur w rogu narysował się wrota złe sciany powypaczali się …na gore schody złe, posadzka z wierzchu powybierana do kuchni zapierzenie wybrano, do izdebki drzwi niemasz piecyk zawalony w oknie dwoch kwater niema, do wielkiej izby ku Rynkowi gorney drzwi…w oknach sześciu ani ram ani okien niema, przepierzenie alkierza złe, drzwi w nim niema, pieca niema zawalony podłoga zgniła połap wali się….,na strych schodow niemasz. Dach nad wielką izbą dobry, nad tylnemi mieszkaniami y sienią dach zły krokwi połamane, dwie przęseł od ulice na gore wybranych. Dach tylko wisi, z ulicy kamienica spodem podmurowania potrzebuie ex quo mury powypadały….”

W czerwcu 1761 r. Albert Ulitowski dokonał zapisu 61 złp. na kamienicy na rzecz Capella DD Litt. In Ecclesiae Insignis Collegiata Zamoscensis (kaplica Bractwa Literackiego w kolegiacie). Sąsiedztwo: j.w.

Consularia

W styczniu 1761 r. Wiktoria Szczepanowska venditur medietas lapidea (sprzedała połowę kamienicy) za 1900 zł. (Kamienica „Sztyrowicowska”) Antoniemu Zielińskiemu Advocato, Jurato et Judici Ordinario Zamosc (adwokat, ławnik i sędzia zwyczajny Zamościa). Sąsiedztwo: kamienica sukcesorów Lubeckich i sukcesorów Doroszowskich.

Opis: …”Sklep wchodząc do kamienicy po lewey ręce stoiący. Podsienia połowę z kramicmi temuż sklepowi przyległego. Izdebki murowane dwie na gorze, kuchnia na gorze. Strychy nad temi izdebkami murowanemi. Piwnica murowana z Budki idąc Komorek dwie w kamienicy, iedna w schedzie wyrażonych wolny stronom obiema reservatur. Wchod y wychod tudziesz….Reparacya dachu zobopolna do piwnicy Panny Wiktoryi Szczepanowskiey iako też y wolne wiszanie chrust na strychach…”

Advocatalia

W grudniu 1764 r. przeprowadzono wizję w kamienicy w Rynku Wielkim, należącej do księdza Adalbertusa-Wojciecha Floriana Lubeckiego kanonika Pułtuskiego. Sąsiedztwo: droga publiczna i Antoni Zielinski prawnik.

Opis: …zeszdłszy do kamienicy …widzieliśmy od podsienia sklepy dwa….z okienkami, drzwiami…przed temiż sklepami na podsieniu podłoga zgniła…wchodząc do sieni drzwi dębowe…do kuchni przy izbie będącey drzwi sosnowe dobre…kuchnia dobra do pieca drzwiczki….okno na ulice stare złe….Do izby pierwszej dolney drzwi sosnowe stare złe…w tey izbie przy drzwiach lawaterzyk drewniany stary. Piec biały kaflowy dobry, tylko na wierzchu koronek trzech niemasz, okien dwie taflowych….za temi oknami kraty żelazne dobre u iedney okiennicy połowy niemasz …podłoga cała. Do drugiey izby drzwi sosnowe dobre…podłoga miejscami wygniła, okna obydwa złe…piec kaflowy granatowy polerowany mocno porysowany. Z tey izby drzwi do piwnicy sosnowe …., idąc do teyże piwnicy schody dobre iednego niestaye. Taż piwnica w murach wszędzie cała. Z tey izby do komorki drzwi żelazne…okno ze wszystkim złe połap zgniły…podłoga zgniła w tey komorce….Do sieni wychodząc drzwi sosnowe dobre….w sklepiku….w pomienionym sklepiku połap i podłoga zgniłe. Na gorze budynek drewniany zruynowany ku Żydowskiey ulicy drzwi stare…z sieni idąc do piwnicy drzwi dębowe dobre…schody złe pogniłe…szyia zawalona. Od części p. Treptyła sciana zgniła. Nad sklepami, izbami górnemi dachy całe tylko gdzie niegdzie gąty powypadały nad izbą zaś drewniana kuchnia funditus – zdezelowana y nad całym tyłem dach wali się…

W roku 1766 Mateusz Dzięciołowski przeprowadził cesję (600 złp.) na części Kamienicy Doroszowsciana na rzecz Marcina Giersz’a i Anny de Doroszowskie (żony). Sąsiedztwo: Zielińscy i Kamienica Fanukowiczowa.

W styczniu 1769 r. przeprowadzono lustrację kamienicy księdza Wojciecha Floriana Lubeckiego, kanonika Pułtuskiego. Sąsiedztwo: kamienica Antoniego Zielinskiego i kamienica Petri – Piotra Treptyt’a.

Opis: …”widzieliśmy z przodu od Rynku w odrzwiach do piwnicy idących miejscami cegły powypadane. Od ulicy Publicznej  w scianie także miejscami spodem mur zruynowany. W sklepie od podsienia wchodząc do teyże kamienicy po lewey ręce stoiący mur nad oknem znacznie zrysowany. Drzwi żelazne…Idąc do piwnicy od ulicy będącey w szyi drzwi zgniłe….drzwi drugich niemasz. W teyże piwnicy w scianie w iednym miejscu mur w Sztuce wielkiej ?, w innych zaś dwóch miejscach w pomniejszych wypadł w drugiey piwnicy małey, w scianie od kamienicy p. Zielinskiego y Treptyta należącey mur na cegieł sześć wzdłuni (wzdłuż?)  zruynowany wziąwszy od alkierza do izby dolney należącego, aż do drzwi tylnych mury znacznie porysowane y sypia się tak w sklepiku w drzwiach żelaznych spodem dziura…Schody drewniane złe, w izbie przedniey górney od Rynku połap zgniły…..okna złe w alkierzu, piec kaflowy zły, posadzka miejscami powypadała do pomienioney izby drzwi stare złe….kuchnia zła, w teyże kuchni okno złe…Ściana drewniana od kamienicy wyżey pomienionych p. Zielinskiego i Treptyta zgniła…..wszystko wiązanie zgniło w wielkim niebezpieczeństwem na nim dach się utrzymuje. Izba drewniana na samym tyle ze wszystkim zdezelowana y pusta. Na drugim pietrze górnym pod strychem izby puste pieców ani okien niemasz. Połapy pogniły, w tymże w trzech miejscach dziury dwie znayduią się….”

We wrześniu 1771 r. Marianna Grodysławska sprzedała kamienicę za 1660 złp. Gregorius (Grzegorzowi) i Constanti (Konstancji) de Sklarczykie Rosołkom. Sąsiedztwo: acialiter ex opposito Praetory (na rogu naprzeciwko Ratusza) i kamienica Teodoriusa (Teodora) Pikuzińskiego. W uwagach – cum fundo.

W styczniu 1772 r. Salomea de Doroszewskie 1-voto Płoszczyńska, 2-voto Borzańska, wdowa, sprzedała za 1200 złp. część Kamienicy Doroszewscianorum w Rynku Wielkim Stanisławowi i Dorocie de Doroszowskie Łaszewskie. Sąsiedztwo: kamienica wdowy Guzowskiej i Treptyta.

W marcu 1772 r. Marianna de Zalewskie 1-voto Degenowa, 2-voto Loppowa, sprzedała kamienicę za 7180 złp. Aleksandrowi i Agnieszce Ligajowskim. Sąsiedztwo: kamienica 1-voto Wesołowskiej 2-voto Jezierskiej oraz Antoniego Zielińskiego.

W lipcu 1773 r. po zmarłej  p. Szańskiej, 2-voto Bogdańskiej wyceniono Kamienicę Zagrzewsciana na sumę 5740 złp. Sąsiedztwo: na rogu i kamienica Popiela.

We wrześniu 1774 r. dokonano wizji Kamienicy HeynigowskiejMichała Boguckiego (brak opisu). Sąsiedztwo: kamienica de Brouny Gordonowey wdowy i Lossig’a aptekarza.

W marcu 1775 r. dokonano wizytacji Kamienicy Dziewulska należącej do Urszuli Dziewulskiej wdowy.  Brak opisu i sąsiedztwa.

We wrześniu 1775 r. Grzegorz i Konstancja Rosołek sprzedali kamienicę w obrębie Rynku Wielkiego za 3000 złp. Józefowi i Mariannie de Fiałkowskie Nowadzkim Fiałkowskim. Sąsiedztwo: droga publiczna  i kamienica Teodora Pikuzinskiego.

W marcu 1776 r. Antoni Zieliński i Teresa de Rzepkie (małżonkowie) sprzedali za 9000 złp. kamienicę Stanisławowi i Barbarze de Nowakowskie Radaiewskie. Sąsiedztwo: kamienica Nepomucena Szkrochowskiego i Aleksander Ligaiewski.

W lipcu 1777 r. Marianna Sikorska, wdowa po Dominiku Sikorskim ferrifabri – ślusarzu, dokonała zapisu 100 złp. na drewnianym domu In Suburbio S. Crucis post Portam Leopoliensi (na Przedmieściu Świętokrzyskim za Bramą Lwowską) na rzecz Tomasza i Marianny de Sokołowskie Zubrzyccy (małżonków). Sąsiedztwo: via publica (droga publiczna) i dom Moszka seu Dawida.

W grudniu 1778 r. wyceniono kamienicę w Rynku Wielkim Urszuli de Langiewicze 1-voto Dziewulskiej, 2-voto Jachimowskiej wdowy. Brak sumy wyceny i opisu. Sąsiedztwo: droga publiczna i kamienica Jana Jakuba (Zamoyskiego?) Palatynus Zamch.

W listopadzie 1781 r. Margaretha de Lewandowskie Grabowiecka sprzedał dom za 1500 złp. Janowi Pogorzelskiemu. Usytuowanie domu: In Circulo intra moenia civitatis (w rynku w obrębie murów miejskich). Sąsiedztwo: Grzegorz Kozłowski i via publica prope Ecclesiam Religiosorum Patrum Franciscanotum Conventus (droga publiczna w pobliżu kościoła O. Franciszkanów).

W listopadzie 1781 r. Józef Pikuziński dokonał zapisu 500 złp. na rzecz Promotorum Rosariarum. Sąsiedztwo: kamienica Liuanki (?) i Nowackich prope Praetorium parte (w pobliżu siedziby).

We wrześniu 1782 r. wyceniono na 10.300 złp. Kamienicę Popiela.

____________________________________________________________________________________________________

Mieszkańcy Rynku Wielkiego w Zamościu alfabetycznie

 

Adamowicz Stefan i s. Franciszek 1635, 1636 Rynek Wielki

Ałtunowicz Stefan 1692 Rynek Wielki

Annat Henryk 1636 Rynek Wielki

Barth Mikołaj 1696, 1703  Rynek Wielki

Bartoszowicz Jan i Marianna 1696 Rynek Wielki

Berny 1665 Rynek Wielki

Białobrywy Iczko 1679 Rynek Wielki

Bobaszek sukcesorzy 1663 sukcesorzy Rynek Wielki

Bogucki Michał 1774 Rynek Wielki

Brussowa Reinholdowa 1707 Rynek Wielki

Borzańska, wcześniej Płoszczynska Salomea de Doroszewskie, wdowa 1772 Rynek Wielki

Budka Mateusz i Marianna Cetnerowiczowa Budkowa 1746 Rynek Wielki

Budzyński Andrzej i Helena 1678 Rynek Wielki

Czarnołuska Zuzanna ż. Światopełka, w. po St. Zielinskim 1703 Rynek Wielki

Degenowa, 2- voto Loppowa Marianna de Zalewskie 1772 Rynek Wielki

Devidson Andrzej 1637, 1642 Rynek Wielki

Dobraszowski Sebastian 1665 Rynek Wielki

Doroszowscy sukcesorzy 1761 Rynek Wielki

Doroszowska 1758 Rynek Wielki

Dykanfowna (zapewne Dykaffówna – spis 1657) Katarzyna ż. P. Meganty. 1665 Rynek Wielki

Dziewulska Urszula 1775 Rynek Wielki

Dzięciołowski Mateusz 1766 Rynek Wielki

Elderowna Marianna w. po Jakubie Weyerze ż. Wilh. Ferbsa 1687 Rynek Wielki

Fanukowiczowie 1766 Rynek Wielki

Fiałkowskie Józef i Marianna de Fiałkowskie Nowadzka 1775 Rynek Wielki

Funk Tomasz i Krystyna 1680 Rynek Wielki

Garczynski Jan, Władysław, Stanisław (bracia) 1696 Rynek Wielki

Giersz Marcin i Anna de Doroszowskie ż. 1766 Rynek Wielki

Gordonowa wdowa de Brouny 1774 Rynek Wielki

Grabowiecka Margareta de Lewandowskie 1781 Rynek Wielki

Grodysławska Marianna 1771 Rynek Wielki

Grzegorzowska Marianna w. po Janie, ż. T. Krzywdowicza 1707 Rynek Wielki

Grzegorzowski Jan nie żył w 1707 Rynek Wielki

Grzegorzowskie dzieci  Marianny, z pierwszego i drugiego małżeństwa 1707 Rynek Wielki

Guzkowa wdowa 1772 Rynek Wielki

Hasz sukcesorzy 1665 Rynek Wielki

Hebron Edward 1636 Rynek Wielki

Jachimowska Urszula de Langiewicze 1-voto Dziewulska Rynek Wielki

Jaroszowiczowna Katarzyna w. po St. Sklarzowicu ż. J. Wentona 1655 Rynek Wielki

Kirkorowicz Abraham Ormianin 1633, 1635, nie żył w 1636 Rynek Wielki

Kirkorowicz Warterys 1636 Rynek Wielki

Koplowicz Moszko 1679 Rynek Wielki

Korycki Piotr 1639 Rynek Wielki

Kozarowska 1663 Rynek Wielki

Kozłowksi Grzegorz 1781 Rynek Wielki

Kray Jan ksiądz 1633 Rynek Wielki

Krukowiecki Krzysztof 1692 Rynek Wielki

Krzywdowicz Teodor 1707 Rynek Wielki

Lausch Jerzy 1711 Rynek Wieki

Lendzina Barbara w. po Wilhelmie Lendza 1703 Rynek Wielki

Ligajowskie de Gorayskie Aleksander i Agnieszka 1772 Rynek Wielki

Lossig 1774 Rynek Wielki

Lubeccy 1758 Rynek Wielki

Lubecki (Adaalbertus) Wojciech Florian ksiądz 1764, 1769 Rynek Wielki

Lubeckich sukcesorzy 1761 Rynek Wielki

Łascz (Łaszcz) Samuel 1679 Rynek Wielki

Łaszewskie de Doroszowskie Stanisław i Dorota 1772 Rynek Wielki

Łazniewscy 1745 Rynek Wielki

Łuckiewicz Tomasz 1635 Rynek Wielki

Łukasz  Ormianin ksiądz 1693 Rynek Wielki

Łusczewski Antoni i Jadwiga w. po Błażeju Zgurczyku 1711 Rynek Wielki

Maiowic Jan 1637 Rynek Wielki

Marcinkiewicz Jan 1636 Rynek Wielki

Margrabia Pinczowski 1696 Rynek Wielki

Markowicz Piotr 1633, 1636 Rynek Wielki

Markowicze Izrael i Barbara 1680 Rynek Wielki

Meganty Paweł 1665 Rynek Wielki

Misiankiewicz jn 1746 Rynek Wielki

Moszek seu Dawid 1777 Rynek Świętokrzyski

Moszkowiczowie Icko i Hana 1758 Rynek Wielki

Muratowa Irena, wdowa nie żyła w 1632 Rynek Wielki

Nowacki 1781 Rynek Wielki

Okulski Jakub 1745 Rynek Wielki

Paczoska Albert 1639 Rynek Wielki

Pałczykowski 1680 Rynek Wielki

Pellienis Hiacynt 1637 Rynek Wielki

Pietszyk Stanisław i Jadwiga 1637 Rynek Wielki

Pikuzinski Józef 1781 Rynek Wielki

Pikuzinski Teodor 1745 Rynek Wielki

Pikuzinski Teodor 1771 Rynek Wielki

Pikuzinski Teodor 1775 Rynek Wielki

Pogorzelski Jan 1781 Rynek Wielki

Popiel 1773 Rynek Wielki

Popiel 1782 Rynek Wielki

Popowicz Krzysztof Ormianin 1693 Rynek Wielki

Reinhold Brys (Brus) 1687 nie żył w 1708  Rynek Wielki

Reinholdt Inesz 1642 Rynek Wielki

Rosołek Grzegorz i Konstancja 1771, 1775 Rynek Wielki

Rychwalski Jan 1636 Rynek Wielki

Sarbiewski Jakub Wojewodzic Mazowiecki 1687, 1690 Rynek Wielki

Serwatowski Jan s. zm. Galla 1642 Rynek Wielki

Sikorska Marianna w. po Dominiku Sikorskim 1777 Rynek Świętokrzyski

Sklarzowic Stanisław i Katarzyna 1642 Rynek Wielki

Szańska 2-voto Bogdańska 1773 Rynek Wielki

Szczepanowszczanki Marianna i Wiktoria 1758, 1761  Rynek Wielki

Światopełk Andrzej 1703 Rynek Wielki

Treptyt Piotr 1769, 1772 Rynek Wielki

Tunikowski Jan vel Kozaczek 1639 Rynek Wielki

Ulitowski Albert 1760 Rynek Wielki

Unikowski Jan 1678 Rynek Wielki

Wandry Baltazar 1692 Rynek Wielki

Weier Honorata Marianna 1690 w. po Jakubie seniorze Rynek Wielki

Wesołowska, 2-voto Jezierska Marianna 1772 Rynek Wielki

Weyer (Weier) Jakub nie żył w 1687 Rynek Wielki

Weyer Aleksander s. (młodszy)  zm. Jakuba seniora Rynek Wielki

Weyer Jakub junior (starszy syn) zm.  Jakuba 1687 Rynek Wielki

Weyer Jan syn Jakuba Weiera seniora 1690 Rynek Wielki

Wisniowscy Bartłomiej i Jadwiga 1746 Rynek Wielki

Wodziankiewiczowna Justyna ż. Łusczewskiego 1711 Rynek Wielki

Wołoszowic  (Wołosowicz) Andrzej 1635, 1636 Rynek Wielki

Wozanowski Jakub 1711 Rynek Wielki

Zach Marianna i Wiktoria 1758 Rynek Wielki

Zamoyski Jan Jakub patatynus Zamch 1778 Rynek Wielki

Zawadzki  (h. ? Rogala) Józef 1745 Rynek Wielki

Zebrowicz 1745 Rynek Wielki

Zielinski Antoni 1761, 1766 Rynek Wielki

Zielinski Antoni i Teresa do Rzepkie małżonkowie 1776 Rynek Wielki

Zubrzyccy Tomasz i Marianna de Sokołowskie 1777 Rynek Świętokrzyski

Żaki Antoni i Parbara (Piątkiewiczowna) 1711 Rynek Wielki

________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka

Państwowe Archiwum w Lublinie. Akta Miasta Zamościa. Advocatalia.

 

Mieszkańcy Rynku Solnego w Zamościu

Forum Salarium – Rynek Solny – Circulus Salaris – w Zamościu

 

W kwietniu 1632 r. Stanikowski Krzysztof  (passamentarius – pasamonik) i Zofia Mirosławsczanka sprzedali dom za 200 złp.  Janowi Wolffowi kupcowi. Sąsiedztwo: domus Felena Judeus. Poprzednim właścicielem był zmarły Jan Mirosławski.

W sierpniu 1632 r. Lipser Eliasz i Maryna sprzedali dom za 500 złp. Kacprowi Henrykowi Kingowi. Sąsiedzi: Roszlonski i Popi de Szulmicze (Sulmice).

W grudniu 1632 r. Hrechorius Machowicz prezbiter Rusinów wsi Sulmice i Anna (żona) sprzedali dom za 400 złp. Dawidowi Constantinowiczowi.  Sąsiedztwo: Lipser Eliasz i ad vallum sitam (położony przy wale).

W styczniu 1635 r. Anna kołodzieyka, córka zmarłego Stanisława Zychowicza, wdowa po Macieju Rucinskim rotificis – kołodzieju, żona Jana kołodzieja sprzedała dom ławnikowi Mikołajowi Bądkowiczowi. Sąsiedzi: Stanisław Sklarzowicz iustitor i murarz Jan Wolf.

W lipcu 1637 r. Jan Wolf murarz sprzedał dom za 1080 złp. Andrzejowi Wolszewicowi. Sąsiedztwo: infidelis Judeus – (niewierny) Żyd.

W lutym 1638 r. Samson Manes Judeus sprzedał dom za 4500 złp. infidelis (niewiernemu) Moyses Abrahamowicowi, Żydowi zamojskiemu. Sąsiedztwo: zmarły Jan Nerka Pelliosz i Jakub Margol.

W czerwcu 1638 r. Infidelis Chaim Iozwowicz Judio Italico (Serfardyjczyk?) sprzedał dom za 800 złp. Albertowi Szapinskiemu. Sąsiedzi: Stanisław Sklarowic Infertoris (nosiciel?).

We wrześniu 1638 r.  Infidelis Manuel de Campus Judeus Italicius Zamoscensis, syn zmarłego Aarona de Campus sprzedał dom za 400 złp. Davidusowi (Dawidowi) Gaun Judeus Italicius Zamoscensis. Sąsiedztwo: kamienica Nosalczykowskiej.

W grudniu 1638 r. Sophia (Zofia) Lopesowa Pannitosoria i Katarzyna Rogowska sprzedały dom za 600 złp. Vilhelmusowi Rydlerowi Scotus (Szkotowi). Sąsiedzwto: Georgius Diuidson (Jerzy Devidson) kupiec zamojski.

W grudniu 1640 r. Jerzy Devidson, kupiec sprzedał dom za 1200 złp. Andrzejowi Bornet’owi i Jerzemu Brues’owi kupcom. Sąsiedzi: Jakub Margol i Wilhelm Rydler.

W kwietniu 1641 r. David Gaum, Abraamus Campus, Rachel i Refka – brat oraz dzieci Moysis Campusa sprzedali dom za 1000 złp. Hrehorio (Grzegorzowi) Janiszewicowi, złotnikowi. Sąsiedztwo: kamienica Izraela Nosalczyka Żyda.

W czerwcu 1641 r. Jelen Markowic Judeus i Anna Abramowna (żona) sprzedali dom za 1200 złp. Jakubowi Ber’owi Żydowi i Chanie (żonie). Sąsiedzi: Stanisław Sklarzowic kupiec i Andrzej Wołoszowic.

We wrześniu 1641 r. po zmarłym  Janie Czarnota (rajca) dokonano wyceny kamienicy na 2000 złp. Sąsiad: Israel Nosalczyk Żyd i inny (bliżej nie określony) Żyd. Opis: „Dom kamienny z przodu, dom drewniany z tyłu, z hipokaustem, wszystkie linie wyliczone i zmierzone, kondygnacje takie same” („Domum a fronte lapideam, a tergo ligneam, cum hypocausto limes computatis omnibus et dimensuratis, contignitatibus eiusdem”).

W listopadzie 1642 r. Stanisław Sklarzowic kupiec i Katarzyna Jaroszowicówna (żona) sprzedali dom za 1200 złp. Łukaszowi Zielopolskiemu. Sąsiedzi: Wojciech Szepinski krawiec i Jakub Ber Żyd.

W marcu 1644 r. Jakub Ber Judeus i Chana Berowa (żona) oraz ich syn Zelman Berowic sprzedali dom za 1200 złp. Bartłomiejowi Mysczykowi dicto Obuszek i Dorocie Mysczkowej (żonie). Sąsiedzi: Andrzej Wołoszowic i Łukasz Zielopolski.

W marcu 1647 r. Elżbieta Wołoszowicowa żona zmarłego Andrzeja Wołoszowica sprzedała dom (nie odnotowano komu i za ile).  Sąsiedztwo: Bartłomiej Obuszek.

W lutym (brak podanego roku) Wojciech Sapinski krawiec i Zofia zapisali na swoim domu 50 złp. na rzecz Szpitala w Zamościu. Sąsiad: Łukasz Zielopolski prawnik.

W czerwcu 1653 r. Jan Medycki Tubicinus (fletnicta) i Agnieszka dokonali zapisu na domu 100 złp. na rzecz Senioris Fraternitatis Litteratorum (Starszego Bractwa Literackiego). Sąsiad: Bartłomiej Mysczyk.

W styczniu 1654 r. Samuel Chelipski dokonał zapisu na domu 80 złp. na rzecz Andrzeja Goliusa. Sąsiedztwo: Siemianka i Armenica Domus Ecclesiae (dom kościoła ormiańskiego).

W lutym 1655 r. Wojciech Szapinski krawiec i Zofia sprzedali dom za 1500 złp. Mikołajowi i Katarzynie Birukowiczom. Sąsiedzi: Łukasz Zielopolski rajca.

W czerwcu 1655 r. Łukasz Zielopolski rajca dokonał zapisu na domu 200 złp. na rzecz Confraternitas Literatorum. Sąsiedztwo: Bartłomiej Mysczyk i Mikołaj Birukowicz.

W lipcu 1655 r. Barłomiej Mysczyk ławnik zapisał na domu sumę 300 złp. na rzecz syna Wojciecha. Sąsiedzi: Łukasz Zielopolski i Jan Mędrycki.

W lutym 1667 r. Jan i Agnieszka Medyccy sprzedali dom za 1800 złp. Hyrszowi i Michli Samszonowiczom Żydom. Sąsiad: Bartłomiej Wysczyk.

W kwietniu 1667 r. Adam rzeźnik i Jadwiga Magrowicz zapisali na domu sumę 300 złp. na rzecz Confraternitas Literatorum Anunciationis B.V.M. In Ecclesiae Collegiatae. Sąsiedzi: Margolowski i Rydlerowski.

W lipcu 1668 r. Hyrsz Samsonowicz i Michla dokonali zapisu na domu narożnym 40 złp. na rzecz Jana i Agnieszki Medyckich. Sąsiad: Bartłomiej Mysczyk.

W styczniu 1669 r. Stefan Ławryszowicz i Regina Chylinska obywatele Lwowa sprzedali dom Żydom Abraem’owi Moszkowicz’owi i Elae za 1500 złp. Sąsiadowali z domem Żyda Józefa Izraelowicza.

W styczniu 1669 r. Mikołaj Birukowicz i Katarzyna zaciągnęli dług pod zastaw domu na 500 złp. u Leona Missanowicza. Sąsiedztwo: rajca Felicjan Przełayski.

W styczniu 1669 r. Aaron i Haia Moszkowiczowie Żydzi zapisali na domu wyderkaf 500 złp. na rzecz Kapituły Zamojskiej. Sąsiedzi: Sloma Abraamowicz i Józef Izraelowicz alias Nosalczyk. Usytuowanie domu: In Circulo Salarino Ac Platea Judeorum. Uwagi: In parte ex lapide cocto exaedificata (zbudowany częściowo z cegły).

W kwietniu 1669 r. Bartłomiej Mysczyk ławnik i Anastazja dokonali zastawu na części domu (300 złp.) na rzecz Lewko Jozwowicza. Opis: …” Izba wielka z alkierzem do teyze izby nalezącym y komora od Rynku z kuchnią, z sklepikiem dolnym do tego y komora druga, ktorą obiecuią mu zbudować dla drew złożenia (Lewkowi Jozwowiczowi).”

W lutym 1671 r. Mikołaj Birukowicz i Katrzyna Romanowiczowna dokonali zapisu na domu 200 złp. na rzecz Bazylego Szostaka i Osaphi Tłuczkowiczownej (małżonków). Sąsiad: Felicjan Przełayski.

W marcu 1671 r. Bartłomiej Mysczyk ławnik zapisał na domu 100 złp. na rzecz Mateusza Giżka. Sąsiedzi: Felicjan Przełayski rajca i Hyps Szymszonowicz.

W styczniu 1672 r. Jadwiga i Wojciech Mordelowscy wydzierżawili na trzy lata część domu (za dług) – 200 złp. na rzecz Jana i Katarzyny Rabkowiczów. Sąsiedzi: Adam Magrowicz i Kamienica Gierszanowska. Opis: „Izba wielka na tyle, w piwnicy od schowania jarzyn trzecia część, y podle teyze izby wielkiey w przysionku miejsce na szlachtuz, także y poł tyłu…”

W marcu 1672 r. Bartłomiej Mysczyk ławnik zapisał dom testamentem żonie Anastazji Szupinskiej oraz Stanisławowi, Mikołajowi i Marynie – dzieciom B. Mysczyka. Opis: „…Izdebka murowana y z komorą naprzeciwko niey, piwnica y kuchenka”… Sąsiedztwo: Felicyan Przełayski i Herszko Żyd.

W czerwcu 1673 r. Aaron Moschowicz i Haia Lewkowiczowna dokonali zapisu (wyderkaf) 300 złp. na rzecz sukcesorów Daniela Begina kupca. Usytuowanie: In foro Salarino Plateae Judaicae Tendens i a’ pariete (przez ścianę?) Sloma Abramowicz.

W lipcu 1673 r. Józef Izraelowicz alias Nosalczyk dokonał zapisu na kamienicy (wyderkaf) na sumę 1000 złp. na rzecz ks. Jana Sieprawskiego Sacrae Theologiae Doctor, custodus et canonicus Ecclesiae Collegiatae Zamoscensi, Praepositus Tomaszoviensis, Parochus Tartakoviensis (doktora teologii, custos i kanonik kolegiaty zamojskiej, prepozyt tomaszowski, proboszcz Tartakowa). Sąsiedztwo: Abram Moszkowicz i Aron Moszkowicz. Usytuowanie domu: In Circulo Solarino et Platea Judaica (na Rynku Solnym i ulicy Żydowskiej).

W czerwcu 1674 r. dokonano wyceny domu na sumę 1655 złp. po zmarłym Mikołaju Biruku zamieszkałym na Rynku Solnym. Sąsiedzi: Felicjan Przełayski.

Opis domu: „Naprzod piwnice alias sklep dolny który iest sam w sobie wzdłusz w oboch scianach pobocznich na łokci 20, w przyczołkach łokci 7, iedna sciana takze y druga sciana na łokci 7. Sklepienia samego przez wszystkie piwnice łokci wzdłusz 20, Szyia z oboch stron to iest sciany łokci 12, sklepienia także łokci 12. Druga szyia zwierzchnia do tegosz sklepu na łokci 20 y z sklepieniem. Item mur od Ulice Żydowskiey od Kanału na wzdłusz na łokci 12 a z fundamentu wywiedziony ku gorze na łokci 3. Item sciana murowana od strony P. Przełayskiego łokci wzdłusz 24, wzwysz łokci 5. W tyle od Jakuba Wolphowicza takze sciana murowana wzdłusz łokci 34, wzwysz łokci 6, wszystkiego łokci 40 muru….Budynki takze wszystkie podstarzałe, dach nie bardzo dobry.”

W lipcu 1674 r. dokonano inwentarza dóbr po zmarłych Mikołaju i Katarzynie Biruk.

Opis: „Naprzod w wielkiey izbie okna złe, piec zły, komin do wielkiey izby…Kuchniey do gotowania nie było. W tyle na gurze w izdebce okna złe, piec zły….Dach nad tąsz izdebką zły, rynna zła….Komor dwie dobre….na dole izdebka, w niej okna złe, piec zły…miejsce sekretne. Na dole komory dobre. W izdebce od P. Przełayskiego okna złe, piec dobry. W izbie wielkiej sciana pod oknami cale zgniła….W izdebkach dolnych dwoch przednich także sciany pod oknami pogniły….Dach nad temi gmachami az ku podworzu ku tyłowi zły. Krokwy się zgieły, pogniły, gonty złe. Scianek nie było srodkiem. Nad podsieniem zadnych dylow nie było przykrycia….Od izdebki komin gurni obalony alias przywod (?), także y od izby wielkiey….”

W styczniu 1675 r. Albertus Tomisławski (właściwie Wojciech Tomisławski) Poullatoris Palatinatus Bełzensis (podczaszy Bełski) dokonał na swojej kamienicy zapisu sumy 1400 złp. na rzecz Infidelis (niewiernego) Józefa Izraelowicza. Sąsiedztwo: Infidelis Aaron Moszkowicz i Abram Moszkowicz.

We wrześniu 1675 r. Jan Smoczynski dokonał zapisu 500 złp. na kamienicy  na Rynku Solnym i ulicy Żydowskiej na rzecz Aarona Moszkowicza i Haii (Lewkowiczownej). Sąsiedztwo: Infidelis Józef Izraelowicz i Abramowicz Iudiorum et Incolarum Zamoscen (Żyd i mieszkaniec Zamościa).

W kwietniu 1676 r. dokonano inwentarza dóbr Bartłomieja Myszczyka. Sąsiedztwo w Rynku Solnym: Felicjan Przełayski i Infidelis Heszko (Hersko) Judeus.

Opis domu: …..”naprzod wchodząc do sieni przednia izdebka murowana o iednym oknie z okienicą drewnianą na zawiasach żelaznych wniey szyby w ołów dobre całe. Piec z cegieł nowych nowo murowany do kuchnie chlebny w glinie, fundament pieczowy y piec nowo przestawiany kaflowy zielony miejscami z zapiecka szaremi  kaflami….Drzwi w teyże izdebce nowe….Izba wielka w niey okien pułtrzeci w ołów ramy dobre z zawiaskami y szybami dobremi…..sciana w teyze izbie od strony Pana Przełayskiego spodem bardzo zła zgnieła….piec zielony kaflowy…komin od tey wielkiey izby trzy części a czwartey nie było w teyze izdebki przedniey dolney komina nie było w tyle okien izby wielkiey, u boku izdebka z alkierzykiem dobra y z okienkami tak ze pieczem y kuchenko y z kominem dobrym na teyze izdebce górnia izdebka bez alkierza z komorą y scianką to iest z kuchnią dobrą y piec dobry stary drzwi na żelaznych zawiasach schody do niey dobre drugie schody na gure do izdebki  drugiey…nad to izdebką przednia murowana drzwi…piec zielony…okna w olów dobre…szopka na tyle noszkach dębowych ciękich y brzozowych słoma poszyta z wierzchu a z boków żadnego dyla nie było. Komór dwie na przedzie z podsienia idąc od strony Herska  dobre są z przodu, a z boku od Herszka nie masz scian tylko za Herszka scianą. Dach nad wszystkiem budynkiem barzo zły miejscami pozałamywał się naybarziey nad izdebką y izbą wielką a innego dachu potrzeba rynny z dwoch stron barzo złe y z nich ciekło w ścianki do izdebki y do izby wielkiey….komina u izdebki górney przedniey co nad podsieniem okna nie było….sklep dolny murowany dobry, drzwi wierzchnie drewniane dobre a srednie złe na zawiasach żelaznych….”

W maju 1676 r. Aleksander Elsner zapisał na domu narożnym w Rynku Solnym sumę 200 złp. na rzecz Andrzeja, Jana i Daniela Dewisonów. Sąsiedzi: Adam Magrowicz.

We wrześniu 1676 r. Jan Miroczynski sprzedał dom w Rynku Solnym Fabianowi i Katarzynie Szyszkiewiczom. Sąsiedztwo: Krzysztof Rzepczyk ślusarz i area publica a tergo Institutam Salarinam (przestrzeń publiczna za Rynkiem Solnym).

W październiku 1676 r. dokonano taxy kamienicy Walentego Tuszowskiego profesora Akademii Zamojskiej na sumę 4. 813 złp. Sąsiedztwo: Infidelis Józef Izraelowicz i Homa Abramowicz.

Opis: …sklep dolny murowany. W pierwszey scianie podłuż od ulice wniem okno zwyczajne na podsienie z kratą żelazną muru łokci szesnaście y cwierć w drugiey scienie na przeciwko teyże pierwszey sciany także muru łokci szesnaście y cwierć y z drzwiami w poprzednich scianach dwóch połocki osm y puł łokcia facit muru w obodwóch scianach łokci siedemnaście wzdłusz w tyle idą mury z fundamentu na łokci szesc y puł łokcia, sklepienie zaś teyże piwnicy wzdłusz łokci dwanaście a poprzeg z cerklem rachując także łokci dwanaście y cwierć. Wychodząc z teyże piwnice szyia idzie murowana, w którey scianka poprzednia na łokci dwa y cwierć, wzwyż od dołu łokci pięć y puł łokcia sklepienie w teyże szyie wniey łokci wzdłusz szesc a popszeg łokci dwa y cwerc. Sklep gurny na teyże piwnicy wzdłusz sciana wniey łokci dwanaście, także y w drugiey łokci dwanaście w poprzednich scianach dwoch tegosz sklepu w nich łokci szesnaście y puł łokcia wzwysz łokci bez cwierci, sklepienia samego wzdłusz łokci dziewięć, a wszerz rachując też sklepienie z cerklem łokci dwanaście. U tegosz sklepu okiennice żelazne, idąc stego sklepu sien murowana w ktorey sciana od sąsiada rachując wpół sąsiedzką uczyni wzdłusz łokci szesc wzwysz siedm łokci bez cwierci sklepienie w teyże scienie łokci dziewięć wszerz łokci z cerklem puł piąta. Przyczólki teyże ścianki dwa wszerz idą po trzy łokcie, a wzwysz także po łokci trzy. Filarów na podsieniu numero trzy w każdym muru rachując wzwysz po łokci dwa bez ćwierci uczyni muru w złotych łokci pięć y ćwierć wzwysz rachując z fundamentem na łokci trzynaście a wzwysz czternaście łokci y cwierc, iedne sklepienia też wszerz z cerklem rachując łokci szesc. Komin w wielkiey izbie podle pieca ma w sobie wszystkiego muru łokci cztery…wszystkich… murów iest sążni trzysta szesciesiąt y siedm y łokiec ieden, każdy sążeń muru jest sacowany po złotych dziesięciu wedle zachowanych starych zwyczaiów co kosztuie budynki zaś wszystkie stare y z dachem…także rynnami…iako izba wielka dolna z oknami….w każdych drzwi, także izdebki górne, komory y dolne tudziesz y sciany …złotych dziewieć seth….”

W marcu 1677 r. Katarzyna (dawniej Fabiani) i Sebastian Szyszkiewicz sprzedali dom za 290 złp. w Rynku Solnym Albertowi i Mariannie Szcyrbikom. Sąsiedzi: Krzysztof Rzepik ślusarz i acialiter a tergo Institutam Salarinam.

W czerwcu 1679 r. otaksowano dom Jadwigi Mordelowskiej w Rynku Solnym na sumę 300 złp. Sąsiedzi: Adam Magrowicz i Infidelis Zelik Arendatoris (arendarz).

W czerwcu 1681 r. Infidelis Mendel Kielmanowicz zamieszkały w Rynku Solnym był wymieniany w aktach przy innej okazji. Sąsiedztwo: Herszko Sansonowicz i niewierny Jakub Bełzecki.

W maju 1684 r. Moszkowicz Judeus, Senior Interea Residentae Sua Sinagoga Zamoscensis i Jonas Abramowicz Judeus Incola Zamoscensis (Moszkowicz Żyd, starszy synagogi, tymczasowy mieszkaniec w Zamościu i Jonas Abramowicz Żyd mieszkaniec Zamościa) sprzedali część kamienicy w Rynku Solnym na ulicy Żydowskiej za 1500 złp. na rzecz Jakuba i Sary Moszkowiczów. Sąsiedzi: Józef Izraelowicz alias Nosalczyk i Szloma Abramowicz.

We wrześniu 1685 r. Szmerło Szerszowicz (poprzedni właściciel zmarły Bartłomiej Myszczyk) przeprowadził wizję domu w Rynku Solnym. Sąsiedzi: Felicjan Przełayski i Hersz Symsonowicz.

Opis: „Naprzód w izbie wielkiey od miedze domu P. Felicjana Przełayskiego podwalina pod scianą zgniła, y sciana taż powypaczała miejscami. Alkierz z izby teyże cale zrujnowany, bo z scian powypadały dyle y balli z wierzchu pogniły…Nad tąz izbą dach barzo zły, y wiązanie od P. Przełayskiego miedzy zgniłe y płatew złomana….Komin od teyze strony zły. Rynna od miedzy pomienionego P. Przełayskiego cale nie zda się bo zgniła, y rynienka podle komina także…Od miedze Hersza Symsonowicza budynki wszytkie y dach nad niemi, to iest tak izdebki iako y komorki funditus pogniłe, y na dole y na gorze kominy także walą się…Drzwi dwoie wierzchnie y nisze do sklepu dolnego…kloaka alias potrzebnik….”

W listopadzie 1687 r. Katarzyna i Elżbieta Birukowne (siostry), córki zmarłego Mikołaja Biruka szewca, sprzedały dom narożny w Rynku Solnym za 2300 złp. Józefowi Leybusiowiczowi i Deborze Jarochumowiczownej (małżonkom). Sąsiad: Felicjan Przełayski.

W maju 1693 r. Moszko Maierowicz dokonał cesji 1200 zł na kamienicy w Rynku Solnym na rzecz Faibusa i Estery Eliaszowicz’ów. Sąsiedzi: Abraham Moszkowicz i sukcesorzy Arona Moszkowicza.

W maju 1693 r. sukcesorzy Piotra Rabkowicza dokonali wizji domu w Rynku Solnym:

…”komin w kuchni zły wali się y gdyby by go podpory nie wspierały dawno by się był obwalił. Dach nad wszystkim budynkiem…zły trzeba nowego. Item..idąc na tył …na części Pani Mordelki karmik na wieprze…it: scianek nie masz a powinny być…”

We wrześniu 1693 r. Mateusz Sokołowski zapisał na domu w Rynku Solnym 1000 złp. na rzecz Cheyszela Jaruchomowicza i Chaji Moskwiczownej (małżonkom). Sąsiedzi: sukcesorzy Zielopolskiego wójta zamojskiego.

W lipcu 1696 r. Szmerlo Hirszowicz dokonał wizji domus In parte Murata In parte ligneae „Zajączkowski” vel potius „Szyposzowskie” antiqitus dicta (dom w częsci murowany, w części drewniany dawniej zwany „Zajączkowskiego” [Gabriela] albo raczej „Szyposzowskich”). Sąsiedzi: sukcesorzy Przełayskiego i Uryn Judeus.

Opis:

„Sklepik murowany na przedzie wchodząc po lewey ręce…piec, trzy okna, powała…Item komin nad …na teyże stronie co izdebka…Izba wielka zła, komnata zła…Dach nad wszystkiem budynkiem zły…”

W kwietniu 1697 r. Józef Izraelowicz i Temerla (Szymanowana) dokonali działu kamienicy (1200 złp.) In Foro Salarino Platea vero Judeorum na rzecz:

 • Faybusia Eliaszowicza – opis: „Sklep po lewey ręce z przychodu do kamienice, murowany. Na gorze izba y z komnatą, murowane sciany, okna idące na Rynek Solny. Kuchenka przy alkierzu albo komnacie i mieysce niewielkie pod schodami, które idą na strych. Strych nad tą izbą i komnatą murową, tudziesz mała stajenka na tyle dolnym.”

Sąsiedzi: Abraham Moszkowicz i Jakub Moszkowicz brat Abrahama.

 • Józefa Izraelowicza – opis: „Sklep wchodząc do kamienice na prawey ręce wierzchni, przy tymze sklepie komora z dylow postawiona, szeroka iako sklep ten idzie. Sklep dolny podziemny pod podsieniem y sklepami górnimi. Wielki ieden i sklep drugi na prawey ręce wchodząc. Izba dolna wielka z alkierzem, do tey izby kuchnia porządna, z ktorey sklepik wchodząc po lewey ręce murowany, a ten idzie pod schody gornie.”

Sąsiedzi: Abraham Moszkowicz i Jakub Moszkowicz (bracia).

 • Moszka Majerowicza – opis: „Izdebka z alkierzem na gorze naprzeciw izby Faybusia Eliaszowicza, za którym alkierzem komorka do schowania, te idą na tył. Przy tey izdebce kuchnia y sala, na ktorey ku zatyłkowi komorek dwie, iedna na drugiey z wschodami y ganek, który idzie za tymi komorkami, ciągnący się ku samemu zatyłowi. Strych cały z tarcic nad temi gmachami.”

Sąsiedzi: j.w.

W styczniu 1698 r. Feygiela Markiewiczowa, wdowa po Abramie Salomowiczu dokonała zapisu 200 złp. na części kamienicy na rzecz wikariuszy kolegiaty zamojskiej. Sąsiedzi: Jakub Moszkowicz i Cantor Judeus (kantor żydowski).

W styczniu 1698 r. Stanisław Kmeller rajca dokonał zapisu 100 złp. na domu w Rynku Solnym na rzecz ks. Jakuba Szelinskiego. Sąsiędztwo: Institutam Salarinam i sukcesorzy Szczerbowskich.

W lutym (brak daty) zapewne po 1698 r., po zmarłym Szczerbowskim nastąpił podział domu i placu na połowę pomiędzy: Annę Winogradzką, żonę Jakuba Winogradzkiego teletextoris (tkacza) i Stanisława Szczerbowskiego (rodzeństwo). Dom znajdował się w Rynku Solnym i graniczył z posesjami: Stanisława Kmellera  Consul i Krzysztofa Rzepeckiego ślusarza.

Opis domu (domus Lignea „Szczerboviana”): „Izdebka, która idzie ku zatyłowi, ale z przodu do izdebki jest komorka. Izdebka druga koło komina”.

W lutym 1700 r. Szmerlo Irszowicz i Pentla żona dokonali zapisu 150 złp. na rzecz Akademii Zamojskiej. Irszowicz zrobił zapis na domu w Rynku Solnym, którego właścicielem są Zajączkowscy. Sąsiedztwo: sukcesorzy Przełayskich i Irsz Judeus.

W sierpniu 1702 r. przeprowadzono wizję kamienicy Zelika Kadyszewicza. Sąsiedztwo: Jadwiga Morderka, wdowa.

Opis: „Naprzod sklep murowany, wchodząc do kamienicy po lewey ręce, okno zamurowane drzwi…Item na tyle izdebka z drzewa wystawiona dobra, z piecem y kominkiem do pieczenia chleba. Izdebka na gorze….,przeciwko tey izdebki iest komorka dylowana dobra, tudziesz nad izbą gorka porządna. Nad temi częściami dach dobry…Przy tey izdebce komin do pieca należacy…Item pod drugim sklepem nad samą piwnicą iama (jama) zapadła na chłopa…”

W lipcu 1704 r. Łukasz Zajączkowski i Anastazja (żona), wdowa po Bartłomieju Mysczyku ławniku sprzedali domus „Mysczykowskie” w Rynku Solnym za 1100 złp. Szmerlo Irszowiczowi Judeus i Pentli, jego żonie. W 1643 r. dom otrzymał z rąk Zamoyskich Żyd Jakub Ber, od niego odkupili dom Mysczykowie. Sąsiedzi: sukcesorzy Przełayskich i Irsz Samsonowicz Judeus.

W sierpniu 1710 r. Faybus Eliaszowicz i Esterka Slomina (żona) sprzedali trzecią część kamienicy za 1200 złp. Grunie Irszowej, wdowie. Sąsiedzi: Berko Abramowicz i Irsz Jakubowicz. Usytuowanie: na Rynku Solnym przy ul. Żydowskiej.

Mieszkańcy Rynku Solnego alfabetycznie

„Gierszanowska” kamienica 1672 Rynek Solny

Abraamowicz Sloma (Szloma, Judeus) 1669, 1673, 1684  Rynek Solny ul. Żydowska

Abramowicz Berko 1710 Rynek Solny i ul. Żydowska

Abramowicz Homa 1676 Rynek Solny

Abramowicz Jonas (Judeus) 1684 Rynek Solny ul. Żydowska

Abramowicz Moyses (Judeus) 1638 Rynek Solny

Arendatoris Zelik (Judeus) 1679 Rynek Solny

Armenica Domus Ecclesiastica – dom kościoła ormiańskiego – 1654 Rynek Solny

Bądkowicz Mikołaj 1635 Rynek Solny

Begin Daniel sukcesorzy 1673 Rynek Solny ul. Żydowska

Bełzecki Jakub (Judeus) 1681 Rynek Solny

Ber Jakub i Chana (Judeus) 1641 Rynek Solny

Berowic Zelman s. J. Bera 1644 Rynek Solny

Birukowicz (Biruk) Mikołaj i Katarzyna 1655, 1669, 1671, zm. 1674 Rynek Solny

Birukowne Katarzyna i Elżbieta siostry zm. Mikołaja Biruka 1687 Rynek Solny

Campus (de) Manuel (Judeus Italicius) s. zm. Aarona de Campus 1638 Rynek Solny

Campus Abraamus s. Moysis Campusa 1641 Rynek Solny

Campus Rachel i Refka córki Moysis Campusa 1641 Rynek Solny

Cantor (Judeus) kantor żydowski 1698 Rynek Solny

Chelipski Samuel 1654 Rynek Solny za ulicą Żydowską

Confraternitas Literatorum  1655 – zapis Zielopolskiego z Rynku Solnego

Confraternitas Literatorum Anunciationis B.M.V. In Ecclesiae Collegiatae 1667

Constantinowicz Dawid 1632 Rynek Solny

Czarnota Jan 1641 Rynek Solny ul. Żydowska

Devidsson Jerzy 1640 Rynek Solny

Dewison Jan i Daniela 1676 Rynek Solny

Diuidson (Devidson) Georgius 1638 Rynek Solny

Eliaszowicz Faybus i Esterka (Slomina) 1693, 1710 ul. Solna Rynek Solny

Elsner Aleksander 1676 Rynek Solny

Felen (Judei) 1632 Rynek Solny

Gaum (Gaun) David (Judeus) brat Moysis Campusa 1638, 1641 Rynek Solny

Giżka Mateusz 1671 Rynek Solny

Golius Andrzej 1654 Rynek Solny

Herszko (Judeus) 1672 Rynek Solny

Hirszowicz Szmerko (domus Zajączkowskie, Szyposzowskie)1696 Rynek Solny

Irsz Samsonowicz (Judeus) 1700 Rynek Solny

Irszowicz Szmerko i Pentla 1700, 1704  Rynek Solny

Izraelowicz Józef alias Nosalczyk (Judeus) 1669, 1675 Rynek Solny

Jakubowicz Irsz 1710 Rynek Solny i ul. Żydowska

Jan Wolff 1632, 1637 Rynek Solny

Janiszewic Hreorio 1641 Rynek Solny

Jaroszowicowna Katarzyna ż. St. Sklarzowica 1642 Rynek Solny

Jaruchomowicz Cheyszel i Chaja (Moskwiczowna) 1693 Rynek Solny

Jozwowicz Chaim (Judio Italico) 1638 Rynek Solny

Jozwowicz Lewko 1669 Rynek Solny

Kadyszewicz Zelik 1702 Rynek Solny

Kielmanowicz Mendel (Judeus) domek „Snopkowski” 1681 Rynek Solny

King Kacper Henryk 1632 Rynek Solny

Kmeller Stanisław 1698 Rynek Solny

Kołodzieyka Anna c. zm. St. Zychowicza, w. po M. Rucinskim 1635 Rynek Solny

Leybusiowicz Józef i Debora (Jarochumowiczowna) 1687 Rynek Solny

Lipser Eliasz i Maryna 1632 Rynek Solny

Lopesowa Sophia Pannitosoria 1638 Rynek Solny

Ławryszowicz Stefan i Regina (Chylinska) Lwowianie 1669 Rynek Solny

Machowicz Hrechorius i Anna 1632 Rynek Solny

Magrowicz Adam i Jadwiga 1667, 1672, 1676, 1679 Rynek Solny

Maierowicz Moszko 1693 „Kamienica Izraelowiczowska”1693 ul. Solna Ryn. Solny.

Manes Samson (Judeus) 1638 Rynek Solny

Margol Jakub 1638, 1640 Rynek Solny

Margolowski (Margol?) 1667 Rynek Solny

Markiewiczowa Feygiela w. po A. Salomowiczu 1698 Rynek Solny

Markowic Jelen i Anna (Abramowna) żona (Judeus) 1641 Rynek Solny

Medyccy Jan i Agnieszka 1653, 1667, 1668 Rynek Solny

Mędrycki Jan 1655 Rynek Solny

Miroczynski Jan 1676 Rynek Solny

Mirosławski Jan 1632 Rynek Solny

Mirosławszczanka Zofia ż. K. Stanikowskiego 1632 Rynek Solny

Missanowicz Leon 1669 Rynek Solny

Mordelowscy Wojciech i Jadwiga (Morderka? wdowa 1702), 1672, 1679 Rynek Solny

Moszkowicz Abraam i Elae (Judeus) 1669, 1675 Rynek Solny

Moszkowicz Abraham (Abram) 1673, 1693, 1697 ul. Solna Rynek Solny

Moszkowicz (Moschowicz) Aron  i Haia 1660, 1673, 1675, 1693 Rynek Solny ul. Żydowska

Moszkowicz Sara i Jakub (Judeus) 1684, 1697 Rynek Solny ul. Żydowska

Moszkowicz Senior Interea Residentae Sua Sinagoga 1684 R. Sol. Żydowska

Mysczyk (dicto Obuszek) Bartłomiej i Dorota 1644, 1653, 1655 Rynek Solny

Mysczyk Wojciech s. Bartłomieja 1655 Rynek Solny

Nerka Jan 1638 Rynek Solny

Nosalczyk Izrael (Judeus) 1641 Rynek Solny

Nosalczykowska 1638 Rynek Solny

Obuszek Bartłomiej (vide Mysczyk) 1647 Rynek Solny

Popi (pop?) de Szulmicze (Sulmice) 1632 Rynek Solny

Przełayski Felicjan 1669, 1671, 1672 Rynek Solny

Rabkowicz Jan i Katarzyna 1672 (w tyle jatek rzeźniczych) Rynek Solny

Rabkowicz Piotr 1693 ul. Solna

Rogowska Katarzyna 1638 Rynek Solny

Roszlonski 1632 Rynek Solny

Jan kołodziej mąż A. Kołodzieyki 1635 Rynek Solny

Rucinski Mateusz 1635 Rynek Solny

Rydlar (Rydler Szkot) Wilhelm 1638, 1667, 1640 Rynek Solny

Rzepczyk Krzysztof 1676 Rynek Solny

Rzepecki Krzysztof (bez daty) Rynek Solny

Rzepik (Rzepczyk? Rzepecki?) Krzysztof 1677 Rynek Solny

Samsonowicz Herszko 1681 (Judeus) 1681 Rynek Solny

Samsonowicz Irsz (Hyrsz, Herszko?) i Michla Iczkowiczowna (Judeus) 1667 Rynek Solny

Sapinski (Szapinski) Wojciech i Zofia – bez daty, 1655 Rynek Solny

Senioris Fraternitatis Litteratorum zapis Medyckich 1653 z Rynku Solnego

Siemianka 1654 Rynek Solny

Sieprawski Jan ksiądz 1673 Rynek Solny ul. Żydowska

Sklarowic (Sklarzowic) Stanisław 1638, 1641 Rynek Solny

Smoczynski Jan 1675 Rynek Solny ul. Żydowska

Sokołowski Mateusz 1693 Rynek Solny

Stanikowski Krzysztof 1632 Rynek Solny

Symsonowicz Hersz 1685 Rynek Solny

Szapinski Albert 1638 Rynek Solny

Szcyrbikowie Albert i Marianna 1677 Rynek Solny

Szczerbowski Stanisław brat A. Winogradzkiej (bez daty) Rynek Solny

Szczerbowskich sukcesorzy 1698 Rynek Solny

Szelinski Jakub ksiądz Rynek Solny

Szepinski Wojciech 1642 Rynek Solny

Szerszowicz Szmerło 1685 (d. dom Myszczyka) Rynek Solny

Szostak Bazyli i Osaphia (Tłuczkowiczowna) 1671 Rynek Solny

Szupinska Anastazja żona B. Myszczyka i dzieci: Mikołaj i Maryna1672 Rynek Solny

Szymanowna Temerla ż. Józefa Izraelowicza 1697 ul. Żydowska Rynek Solny

Szymszonowicz Hyps 1671 Rynek Solny

Szyszkiewicz Fabian i Katarzyna 1676 Rynek Solny

Szyszkiewicz Katarzyna (wcześniej Fabian) i Sebastian 1677 Rynek Solny

Tomisławski Wojciech 1675 Rynek Solny

Tuszowski Walenty 1676 Rynek Solny

Uryn (Judeus) 1696 Rynek Solny

Winogradzka Anna ż. Jakuba Winogradzkiego (bez daty) Rynek Solny

Wolszewic (Wołoszowicz) Andrzej 1637, 1641, 1644 Rynek Solny

Wołoszowiczowa Elżbieta ż. zm. A. Wołoszowicza 1647 Rynek Solny

Wysczyk (Mysczyk?) Bartłomiej i Anastazja 1667, 1669 Rynek Solny

Zajączkowski Łukasz i Anastazja w. po B. Mysczyku 1704 Rynek Solny

Zelik arendarz 1679 Rynek Solny

Zielopolski Łukasz 1642,1644, 1655, nie żył 1693 (sukcesorzy) Rynek Solny

Zaproszenie

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Zamościu zaprasza na promocję książki-albumu pt. ,,100 lat w Polsce Franciszkanek Misjonarek Maryi” autorstwa s. Ireny Murawskiej ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Łabuniach i dr Agnieszki Szykuły-Żygawskiej dyr. Biblioteki Publicznej Gminy Łabunie. Spotkanie odbędzie się w czwartek 19.10.2023 r. o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Ormiańskiej 1 (I piętro, wejście od podwórza).
Zapraszam i  pozdrawiam
Przewodniczący
Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Zamościu
Łukasz Kot