Szkolenia w lutym.

Koleżanki i koledzy zapraszam na szkolenia w lutym.

13 luty (czwartek) 2020 r.

godz. 16,15

Muzeum Sakralne Katedry Zamojskiej

miejsce spotkania: Dzwonnica

 

20 luty (czwartek) 2020 r.

godz. 16,15

temat: 100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża

wykład: Maria Rzeźniak

miejsce: Loża Przewodnicka, PWSZ, ul. Pereca 2

 

Z turystycznym pozdrowieniem Maria