Zaproszenie do Lublina. Opłatek Przewodnicki i VI Posiada Krajoznawcza.

Witam
Zapraszam Przewodników Koła na coroczny opłatek do Lublina
25 stycznia 2020 roku
godz. 12.oo – Msza Święta w kościele p.w. św. Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście obok Ratusza Miejskiego
– po Mszy mały poczęstunek w sali przy kościele
Pozdrawiam
I. Kowalczyk

____________________________________________________________________________________

Instruktorzy Krajoznawstwa, Miłośnicy Kręgu Krajoznawców!
Po raz kolejny organizujemy spotkanie krajoznawców. Zapraszamy na spacer „Śladami św. Jana Pawła II po Lublinie, Członka Honorowego PTTK”, spotkanie w siedzibie Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie z gawędą „Karol Wojtyła w Lublinie w latach 1954-1978” i tradycyjną wymianą doświadczeń krajoznawczych.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc podczas zwiedzania (wchodzimy do obiektu nie udostępnionego turystycznie) i ograniczone możliwości sali szkoleniowo-klubowej w Oddziale tym razem ograniczamy ilość uczestników do 35.
W imieniu organizatorów zachęcam do jak najszybszych zgłoszeń i wpłacania wpisowego (15 zł) !

Pozdrawiam
Halina Byczek – Krasucka,Komandor Posiady hbk1@wp.pl

Dla chętnych – bliższe informacje pod ww. e-mailem.

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze

Oddział Miejski im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie

Komisja Krajoznawcza

 

 

 

LUBELSKI KRĄG KRAJOZNAWCÓW

VI. POSIADA KRAJOZNAWCZA

w 100. lecie urodzin św. Jana Pawła II

Członka Honorowego PTTK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin, 8 lutego 2020 r.

REGULAMIN

  1. ORGANIZATOR

Organizatorem Lubelskiego Kręgu Krajoznawców – VI. Posiady Krajoznawczej jest Oddział Miejski PTTK w Lublinie, Komisja Krajoznawcza

  1. CELE IMPREZY:

Lubelski Krąg Krajoznawców jest spotkaniem koleżeńskim krajoznawców, członków PTTK, którego celem jest:

– popularyzacja krajoznawstwa poprzez różne formy turystyki i zdobywania odznak krajoznawczych,

– wymiana doświadczeń kadry krajoznawczej,

– przedstawienie propozycji działań Komisji Krajoznawczej Oddziału,

– przygotowanie merytoryczne do obchodów jubileuszu roku 2020,ustanowionym przez Sejm RP „Rokiem św. Jana Pawła II w związku z 100.rocznicą urodzin Karola Wojtyły (18 maja)”,

– popularyzacja wiedzy na temat związków św. Jana Pawła II z Lublinem i obiektów, które Karol Wojtyła i Jan Paweł II odwiedzili w Lublinie,

– możliwość zdobycia „Odznaki Krajoznawczej Miejsca Kultu św. Jana Pawła II”.

3. KOMANDORIA KRĘGU:

Halina Byczek – Krasucka – komandor,

Wojciech Kowalski – wicekomandor,

Józef Bednarczyk – sekretariat,

Wiesław Wiącek – logistyka,

Barbara Michalska – przewodnik.

4. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

Lubelski Krąg Krajoznawców VI . Posiada Krajoznawcza pt. „100.lecia urodzin św. Jana Pawła II, Członka Honorowego PTTK” odbędzie się w dniu 8 lutego 2020 r. na terenie Lublina. Zbiórka uczestników o godz. 9.30 na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Al. Racławickie 14.

5. RAMOWY PROGRAM KRĘGU:

– wycieczka piesza „Śladami Karola Wojtyły w Lublinie”,

– spotkanie krajoznawców w siedzibie Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie, prelekcja kol. Barbary Michalskiej p.t. „Karol Wojtyła w Lublinie w latach 1954-1978”,

– wymiana doświadczeń krajoznawczych.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

W Kręgu mogą uczestniczyć członkowie PTTK, krajoznawcy po opłaceniu wpisowego w wysokości 15 zł w kasie OM PTTK w Lublinie, Rynek 8 lub na konto Bank PEKAO S.A. III/O Lublin 38 1240 2382 1111 0000 3895 8430 z dopiskiem „ VI Posiada Krajoznawcza”. Termin zgłoszeń i wpłat upływa 1 lutego 2020 r. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę.

7. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW:

– gorąca herbata, kawa i ciasteczka podczas spotkania w sali klubowej,

– opieka kadry programowej PTTK,

– odcisk pamiątkowej pieczęci,

– możliwość potwierdzenia punktów do Regionalnej Odznaki Krajoznawczej, lubelskich odznak krajoznawczych: „Wędrowiec Lubelski”, „Wędrownik”, „Znam Lublin”.

– uzyskanie certyfikatu zdobycia „Odznaki Krajoznawczej Miejsca Kultu św. Jana Pawła II”.

8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

– przestrzeganie Karty Turysty, przepisów ruchu drogowego, p/poż. i postanowień Komandorii Kręgu,

– posiadanie ubioru i wyposażenia dostosowanego do różnych warunków pogody.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– uczestnicy odpowiadają za wszelkie szkody prawne i materialne powstałe z ich winy.

– organizatorzy zastrzegają sobie możliwość częściowej zmiany programu.

– z powodu rezygnacji uczestnika w imprezie zwrot wpisowego w pełnej wysokości nastąpi gdy rezygnacja zgłoszona będzie do dnia 2.02 2019 r., w późniejszym terminie w wysokości 25%.

– ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa imprezy.

10. INFORMACJA O IMPREZIE: Biuro Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie, Rynek 8, Tel. 81 532 49 42 i na stronie internetowej Oddziału www.lublin.pttk.pl