Przewodnicka pielgrzymka na Jasną Górę.

Program XXXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników Turystycznych na Jasną Górę w dniach 13.03 – 15.03.2020 roku.
Pielgrzymka Zamojska:
1 dzień – 13.03.2020 roku (piątek).
Godz.6,00- zbiórka uczestników pielgrzymki na parkingu przy „Lunecie”. Wyjazd na trasę Zamość – Olkusz. Przyjazd do Olkusza (woj. małopolskie) „Srebrnego Miasta” około godz. 11-tej.
  1. Spotkanie z przewodnikiem olkuskim, zwiedzanie Rynku i XIII wiecznej bazyliki rzymskokatolickiej (ul. Szpitalna 1) pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli, zbudowanej z cegły i czerwonego piaskowca. Wielokrotnie przebudowywana, są tam ciekawe malowidła ścienne i renesansowe organy, które zachowały oryginalny mechanizm i większość piszczałek. Najstarsza część kościoła to prezbiterium. Kościół rozbudowany przez króla Kazimierza Wielkiego. W XV w. dobudowano kaplicę św. Anny. W XVI w. kaplica Loretańska została sfinansowana przez bogatego gwarka olkuskiego Stanisława Amedę (wzorowana na kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu). Najcenniejszym zabytkiem świątyni jest gotycki poliptyk z końca XV w. (jeden z 4 takich ołtarzy w Polsce). Są to malowidła – 16 obrazów z życia Matki Boskiej, św. Anny i Zbawiciela.
Autorem obrazów był Jan Wielki – malarz krakowski, współpracownik Wita Stwosza i Stanisław Stary. W prezbiterium oryginalne drewniane stalle. Chrzcielnica wykonana z olkuskiego ołowiu i duży 1,5 m. Krzyż Gwarków z XVII w. Nagrobki mieszczan z charakterystycznymi gmerkami.
2.
– zwiedzanie ekspozycji muzealnych Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu ul. Szpitalna 32 (dworek Machnickich) – afrykanistycznego im. dr Bogdana i Bożeny Szczygłów. Jest to kolekcja sztuki i malarstwa Czarnej Afryki. Trzon zbiorów to darowizna p. Szczygłów z 1971 r. Są też inne darowizny m. in. państwa Kubarskich (w 2005 r. – 745 przedmiotów z Afryki Środkowej). Sztuka plemion Dogonów i Tuaregów. Dogonowie sporządzają malowidła naskalne (wypracowali pismo obrazkowe składające się z 16.000 znaków. Porozumiewają się w kilku dialektach, mają własny język, który rozumieją tylko wtajemniczeni. Mają figury zmarłych i maski (stworzyli 80 rodzajów masek, z czego najbardziej znana jest Kanaga, która jest w muzeum). Tuaregowie – błękitni rycerze Sahary (stroje barwione indygo), dumni koczownicy. Mają własny język, jako jedyni w Afryce nie używają pisma arabskiego. Zdobią pięknie przedmioty użytku codziennego – ze skóry osłów i wielbłądów (siodła, poduszki, portfele, ozdoby). Jest nawet namiot mieszkalny ze skór wielbłąda, broń, amulety, instrumenty muzyczne.
– zwiedzanie muzeum Twórczości Wikliniarstwa im. Władysława Wołkowskiego ul. Szpitalna 34 (120 dzieł z wikliny, wykonanych przez artystę, sceny z historii Polski.) W osobnej sali strojeńce polskie sznurkowe. Twórca nazywany „Aniołem od Wikliny”, studiował na Akademii sztuk Pięknych w W-wie. Wykonywał prace z wikliny, sznurka, pręta metalowego, lnu, trzciny. Stworzył koncepcję mieszkania poetyckiego, dom gdzie panuje harmonia, meble z naturalnych surowców. Jego kolekcje były pokazywane na licznych wystawach w kraju i zagranicą (medale i nagrody). Muzeum jego prac otwarto w 1970 r., zm. w 1986r. w W-wie.
– ekspozycja „minerały ziemi olkuskiej i skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej”. Pochodzą z kopalni olkuskich (rudy cynku, ołowiu itd.).
3.
Wyjazd z Olkusza na Pustynię Błędowską.
Jest to największy obszar lotnych piasków (ok. 33 km kwadratowych) leżący na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Olkuskiej. Przez Pustynię przebiega Biała Przemsza. Podczas epoki lodowcowej nanoszone były kolejne porcje piasków i żwirów, były poddawane warunkom atmosferycznym. Następnie był gęsty las w XIII w. intensywnie eksploatowany . Do powstałych na terenie Olkusza kopalni srebra i ołowiu potrzebne były duże ilości drewna do wzmacniania szybów, potrzebny był intensywny pobór wód gruntowych. Powstała pustynia. Był na niej poligon. Podczas I wojny światowej ćwiczył na niej batalion pomocniczy piechoty legionowej. W czasie II wojny – poligon niemieckich lotników. Obecnie w części półn. poligon (wojska spadochronowe). W 2000 r. przywrócono pustynny charakter krajobrazu (karczowanie drzew). Oczyszczono z niewybuchów.
4.
Wyjazd do Hostelu Jurajskiego – Domaniewice 54 a., zakwaterowanie.
– obiadokolacja
– biesiada pod zadaszonym grillem przy kiełbaskach i…

 

Drugi dzień -14.03.2020 roku (sobota).
Śniadanie w Hostelu (szwedzki stół).
Godz.9-ta wyjazd do Częstochowy. Zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma (pokoje 4 osobowe z prysznicem).
Dalsze wyżywienie w swoim zakresie.
Uczestnictwo w XXXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Przewodników Turystycznych na Jasnej Górze według programu organizatorów – Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego w Lublinie, Koło Przewodników im. Henryka Wiercińskiego w Nałęczowie.
Trzeci dzień – 15.03.2020 roku
Rano przed mszą św. bagaże należy znieść do busa. Uczestnictwo w programie ogólnopolskim, po zakończeniu Pielgrzymki o godz.13.00 wyjazd z Częstochowy, powrót do Zamościa.
Wpisowe w wysokości 250 zł. od osoby. Zgłoszenia i wpłaty na zebraniach do skarbnika Koła – Wiesławy Zborowskiej Poździk i poza zebraniami do kol. Zuzanny Gardias w Muzeum Zamojskim. Całość wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.02.2020 r. (obowiązują nas wiążące terminy rezerwacji noclegów i innych usług), po tym terminie pieniądze nie będą zwracane (z wyjątkiem przypadków losowych, w razie rezygnacji proszę na swoje miejsce znaleźć kogoś innego).
W ramach wpisowego uczestnicy mają opłacone: transport busem, parking, ubezpieczenie, 2 noclegi, wstępy, obiadokolację w dniu 13.03.2020r., śniadanie w dniu 14.03.2020r., oprowadzanie przez przewodnika muzealnego po ekspozycjach muzealnych. Należność za materiały promocyjne organizatorom pielgrzymki każdy uczestnik może uregulować sobie przy rejestracji uczestnictwa podczas wejścia na salę, gdzie będą obrady.
Uwaga: w miarę możliwości uczestnicy ubierają się w stroje przewodnickie, czerwone swetry i kurtki. Nie zapominamy o odznace przewodnickiej, tabliczce z nazwą miejscowości, świecach na Drogę Krzyżową. Proszę wziąć legitymację emeryta lub inwalidy, studenta ( potrzebne w muzeum).
Po Drodze Krzyżowej spotykamy się na Wałach pod pomnikiem św. Jana Pawła II w celu zrobienia pamiątkowego zdjęcia uczestników.
Szczegółowych informacji udziela kol. Bożena Kamaszyn – Gonciarz tel. 606263875