Szkolenia przewodnickie.

Szkolenia Koła Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich w 2020 roku

9 stycznia (czwartek) 2020 r.

godz. 16:15

temat: Roztocze wpisane na Światową Listę Rezerwatów Biosfery UNESCO

wykład: dr Tadeusz Grabowski, RPN

miejsce: Loża Przewodnicka, PWSZ, ul. Pereca 2

 

23 stycznia (czwartek) 2020 r.

godz. 16:15

temat: „Bitwa pod Komarowem”, miejsce pamięci, historia

wykład: kol. Robert Kowalski

gość specjalny Tomasz Dudek,  Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”

Robert Kowalski

miejsce: Loża Przewodnicka, PWSZ, ul. Pereca 2

 

31 stycznia (piątek) 2020 r.

godz. 18:00

Spotkanie noworoczno – opłatkowe

miejsce: Bar „Asia” w Zamościu

Wpłaty w wysokości 50 zł należy dokonać do 28 stycznia u Wiesi Zborowskiej Poździk  lub Zuzanny Gardias w kasie Muzeum