Ogłoszenia przewodnickie.

23 kwietnia (wtorek) 2019 roku o godz. 19.00 ks. Robert Strus, proboszcz parafii katedralnej zaprasza przewodników na spotkanie, celem omówienia zasad udostępniania krypt katedralnych w sezonie turystycznym 2019 roku.