Plan z 1805 r. – Ziemia Lubaczowska.

W zasobach Biblioteki Narodowej w Warszawie znajduje się ciekawa mapa rękopiśmienna – plan z 1805 r. – zatytułowana w języku niemieckim (legenda): Plan Der Kaijs Koenig Cammeral Herrschafst Lubaczow. Inne oznaczenia mapy to:
Powiększenia fragmentów tej mapy wnoszą wiele mało znanych szczegółów topograficznych. Z pewnością w przyszłości mapa stanie się przedmiotem badania regionalistów i znawców tematu.

Horyniec Zdrój i okolice.

 

 

 

 

 

 

Huta Kryształowa

 

 

 

 

 

 

Huta Stara

 

 

 

 

 

 

Smolin

 

 

 

 

 

 

Radruż

 

 

 

 

 

 

Prusie

 

 

 

 

 

 

Lubaczów

 

 

 

 

 

 

Kobylnica

 

 

 

 

 

 

Krowica

 

 

 

 

 

 

Lubliniec

 

 

 

 

 

 

Legenda mapy

 

 

 

 

 

 

źródło: zasoby Biblioteki Narodowej w Warszawie, udostępnione na stronie internetowej „POLONA.”