Opłatek przewodnicki.

Spotkanie noworoczno – opłatkowe odbędzie się w Barze „Asia” dnia 18 stycznia (piątek) o  godz. 18,00. Koszt uczestnictwa w spotkaniu to kwota 40 złotych. Wszystkich chętnych proszę o zapisywanie się i wpłacenie należnej sumy u Zuzanny Gardiasz (kasa Muzeum, Zuzanna przejęła częściowo obowiązki kol. Jadzi Kozłowskiej) lub u Wiesi Zborowskiej Poździk. Końcowy termin zgłoszeń to środa 16 stycznia.

W Muzeum Barwy i Oręża Arsenał w niedzielę 13 stycznia o godz. 14,00 odbędzie się otwarcie wystawy „Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły” . Dyrektor Andrzej Urbański serdecznie zaprasza.

Podczas szkoleń będzie rozprowadzany film o obozie zagłady w Bełżcu zrealizowany przez Szymona Zina syna prof. Wiktora Zina

Z turystycznym pozdrowieniem Maria