Szkolenie w terenie – źródła Tanwi.

Inicjatorem kolejnego szkolenia w terenie dla przewodników była kol. Maria Puźniak z Koła Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich. Na trasie wspomagali ją przewodnicy: Krzysztof Malec i Robert Kowalski. W niedzielę 15 kwietnia o godz. 10:00 – 25 osobowa grupa przewodników i turystów rozpoczęła szkolenie i zwiedzanie przy Pałacu Łosiów w Narolu. Historię obiektu opowiedział i wnętrza udostępnił opiekun pałacu, Pan Tomasz. Spacer po Narolu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany i nowe obiekty, przewodnicy dokonywali indywidualnie jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia. W 2017 r. na Ratuszu pojawiła się nowa tablica pamiątkowa, ufundowana z okazji 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uhonorowano tablicą pamiątkową  w Kościele Parafialnym ostatnią właścicielkę Narola i Pałacu Łosiów.  Pojawiły się na tyłach ratusza nowe tablice informacyjne dotyczące szlaków Nordic walking.
Na trasie przejazdu do Huty Złomy grupa odwiedziła w Jędrzejówce cmentarz choleryczny z okresu I wojny światowej z krzyżem pańszczyźnianym z 1848 r., który jest wyjątkowy z powodu wizerunku Ukrzyżowanego Chrystusa i polskich napisów z boku. Z parkingu w Złomach Ruskich grupa powędrowała do Huty Starej, odwiedzając po drodze cmentarzysko greckokatolickie, któremu od pięciu sezonów  przywraca blask Stowarzyszenie „Magurycz”. Kolejnym punktem szkolenia były dwa schrony „Linii Mołotowa” na skłonie Wielkiego Działu, krzyże bruśnieńskie i pomnikowy buk. Następnie grupa przeszła ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną „Kobyle Jezioro” doprowadzająca do jednego ze źródeł Tanwi.  W powrotnej drodze, pomiędzy Hutą Złomy a Dębinami przewodnicy odwiedzili inne ze źródeł Tanwi – na Dębinach.  Następne źródlisko Tanwi odwiedzili w Łukawicy. W Pizunach, w miejscu urodzin bł. Siostry Bernardyny zwiedzili Dom Modlitwy Sióstr Albertynek, gdzie przechowywane sa relikwie św. Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny. Szkolenie zakończono w rezerwacie nad Tanwią.

  

  

  

  

Relacja i zdjęcia:Ewa Lisiecka