Drewniana zabudowa miasteczek Zamojszczyzny

Maria Fornal, z Zamojskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, przeprowadziła szkolenie w dwóch odsłonach dla członków Koła Przewodników Terenowych PTTK Oddział w Zamościu im. Róży i Jana Zamoyskich, w temacie drewnianej zabudowy miasteczek Zamojszczyzny. Wykłady odbyły się w dniach: 15 luty i 22 marca 2018 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu, mieszczącej się w obrębie Starego Miasta przy ul. Pereca 2. Zostały poprowadzone w oparciu o materiał przygotowany przez Marię Fornal w ramach projektu „Drewniany skarb. Chroniąc dziedzictwo, kreujemy przyszłość”. Wszystkie referaty przygotowane na ten projekt zostały zdigitalizowane przez bibliotekę Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie i są ogólnie dostępne pod linkiem: http://www.biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=89903., Materiały prezentujemy dodatkowo dla przewodników w celu uzupełnienia wiadomości przekazanych w czasie wykładów.