Niedzielne „Spotkania Muzealne”

Muzeum Zamojskie w Zamościu, już od dwóch lat, oferuje mieszkańcom miasta cykl wykładów, dotyczących m. in. historii miasta i regionu, wybitnych postaci oraz prezentowanych czasowo wystaw muzealnych. Tegoroczne „Niedzielne Spotkania Muzealne” rozpoczął Prezes Zamojskiego Towarzystwa Leśmianowskiego, Sławomir Bartnik, który w styczniu opowiadał o twórczości i życiu Bolesława Leśmiana, wybitnej postaci w dziejach naszego miasta. Kolejne spotkanie odbyło się 25 lutego 2018 r., a poprowadził je dr Piotr Kondraciuk. Poświęcone było wystawie „Lwów w grafice XIX i XX w.”, przygotowanej przez Lwowskie Muzeum Historyczne. Wystawę prezentowaną w Muzeum Zamojskim, można będzie zwiedzać jeszcze do 12 kwietnia 2018 r
Wykład dr Piotra Kondraciuka o Lwowie z przełomu XVI i XVII w.  wzbudził zainteresowanie mieszkańców miasta i gości z poza Zamościa. Wystawa prezentuje 80 prac, różnych artystycznie i czasowo. Jest ciekawa, ale przede wszystkim klimatyczna, ukazując szereg interesujących zabytków Lwowa, które już dzisiaj nie istnieją, względnie zostały współcześnie tak zmienione, że trudno jest je rozpoznać w porównaniu z prezentowanymi grafikami. Sentymentalną podróż po Lwowie okraszały cytaty ze wspomnień gdańskiego podróżnika Martina Grunewega, wzbogacając obrazy zabytków Lwowa z prezentacji multimedialnej, jaka towarzyszyła wykładowi dr Piotra Kondraciuka. Martin Gruneweg w swoich wspomnieniach z podróży po Kresach od Kamieńca po Stanisławów i Lwów, temu ostatniemu miastu poświęcił w swoich relacjach najwięcej miejsca. Niedzielne spotkanie w Muzeum Zamojskim dało uczestnikom także możliwość szerszej rozmowy na temat zabytków Lwowa w trakcie zwiedzania wystawy po wykładzie.
Przy okazji lutowego spotkania dr Piotr Kondraciuk zaprosił do Muzeum Zamojskiego na kolejne, które odbędzie się 25 marca 2018 r., jak zwykle o godz. 13:00, a poświęcone będzie w wykładzie Pani Anny Sokołowskiej znanym mieszkańcom Zamościa, pochowanym na naszym cmentarzu parafialnym.

Uwaga: spotkanie w Muzeum – zmiana godziny 25 marca –  15:00

opracowanie i zdjęcia: Ewa Lisiecka