Informacja o pogrzebie

Informujemy Koleżanki i Kolegów, że w dniu 12.02.2018 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Żona naszego Kolegi Stefana Tyburskiego. Pogrzeb odbędzie się w dniu 14.02.2018 r. – msza św. w Katedrze Zamojskiej o godz.13-tej, po czym nastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz parafialny przy ul. Peowiaków.

Pokój Jej duszy!

Rodzinie i najbliższym składamy najszczersze wyrazy współczucia w imieniu wszystkich przewodników i działaczy PTTK.