Szkolenia przewodnickie 2018

Koło Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich zaprasza na szkolenia w styczniu – marcu 2018 roku

 

28 stycznia (niedziela)  2018

godz. 13:00

temat – „Marzenie Leśmiana”. Wykład uzupełniony o nowe materiały z Archiwum Państwowego w Warszawie.

wykład, prezentacja – Sławomir Bartnik

miejsce: Muzeum Zamojskie

 

1 luty (czwartek) 2018

godz. 16:15

temat: „Rok 1920 w Zamościu”

wykład – dr Jacek Feduszka

Miejsce: Loża Przewodnicka, PWSZ, ul. Pereca 2.

Uwaga!

Prosimy o liczne przybycie, przed wykładem będzie wybór delegatów na Wojewódzką Konferencję Przewodników Turystycznych PTTK

 

15 luty (czwartek) 2018

godz. 16:15

temat: „Drewniana zabudowa miasteczek Zamojszczyzny”

wykład, prezentacja – kol. Maria Fornal

Miejsce: Loża Przewodnicka, PWSZ, ul. Pereca 2.

 

25 luty (niedziela)  2018

godz. 13:00

temat – „Lwów w grafice”. Wykład w oparciu o wystawę udostępnioną przez Muzeum Historyczne Miasta Lwowa.

wykładowca – dr Piotr Kondraciuk

miejsce: Muzeum Zamojskie

 

1 marca (czwartek) 2018

godz. 16:15

temat: „Mykwa”

wykładowca – kol. Ela Kuc

Miejsce: Hotel, ul. Zamenhofa 5

 

10-11 marca 2018 –  Zapraszamy na XXXIV Ogólnopolską Pielgrzymkę Przewodników Turystycznych PTTK na Jasną Górę. Szczegóły wkrótce.