Spotkania Koła Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich „Majówka – 2017”

Zapraszam wszystkich przewodników do aktywnego włączenia się w przedsięwzięcia majowe.

7 maja, godz. 10:00 – Szczebrzeszyńskie Piekiełko z kol. Januszem Kapeckim,

15 maja, godz. 16:15 – gmach dawnej Akademii Zamojskiej, szkolenie przed Nocą Muzeów.

19 maja godz. 20:00 – msza św. w kościele św. Katarzyny w Zamościu z prośbą o błogosławieństwo na rozpoczęcie sezonu. Po mszy św. czuwanie modlitewne do godz. 1:00 w nocy.

20 maja „Noc Muzeów” – przewodnicy proszeni są na godz. 21:45 do gmachu Akademii Zamojskiej aby oprowadzić po obiekcie i przypomnieć historię miejsca. Cały program Nocy Muzeów prześlę oddzielnie.

21 maja, godz. 18:00 – kościół na wodzie św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu, doroczne święto odpustowe, po zakończonych uroczystościach spotkanie integracyjne. Proszę o stroje przewodnickie, a kto może to proszę o stroje historyczne.

Z turystycznym pozdrowieniem Prezes Koła Przewodników – Maria Rzeźniak