Si Quaeris Miracula……

Radecznica

W Radecznicy 8 maja 2014 r. będziemy obchodzić 350 rocznicę objawień św. Antoniego Padewskiego. To wyjątkowe miejsce i jedyne takie na świecie, gdzie objawienia tego świętego zostały potwierdzone przez kościół. Radecznica, zwana była niegdyś „Małą Częstochową” i przyciągała tysiące wiernych i pielgrzymów.

Antoni

Już z dala, na trakcie ku Sanktuarium, widnieje klasztor Franciszkanów i kolejny kościół, wybudowany w miejscu objawień świętego. To tutaj, u stóp Łysej Góry, łaski rozmowy ze świętym Antonim Padweskim dostąpił 8 maja 1664 r. Szymon Tkacz.. Objawienia te powtarzały się u źródeł bijących u podnóża góry. Wodę, pobłogosławioną przez świętego czerpią do dzisiaj u źródeł liczni pielgrzymi. Piją ją od setek lat z taką samą wiarą w dostąpienie łaski uzdrowienia.

kolumna

Si Quaeris Miracula – Jeśli cudów szukasz…. – to napis w zwieńczeniu ołtarza głównego Sanktuarium, pod wizerunkiem Boga Ojca w glorii w kompartymencie. To jednocześnie słowa zapoczątkowujące pieśń przypisywaną św. Bonawenturze, generałowi zakonu franciszkańskiego, która w Polsce związania jest z kultem św. Antoniego i III Zakonu Tercjarzy. Słowa te, to także zaproszenie św. Antoniego Padeweskiego, który przywołuje do Radecznicy tych, którzy właśnie u Niego, poszukują niekiedy cudu uzdrowienia, łaski, przebaczenia.

ołtarz