WISŁA GUIDE TOUR Dęblin, 7-9 kwietnia 2017r.

Informacje organizacyjne: (formularz dostępny w Zarządzie Koła Przewodników dla ewentualnych chętnych).

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą elektroniczną: sekretariat@muzeumsp.pl , lub faksem 261-519-450, do dnia 28 marca 2017r.

Adres do korespondencji: Muzeum Sił Powietrznych, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin

______________________________________________________________________________________

WISŁA Guide Tour – to spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla przewodników turystycznych PTTK, pilotów wycieczek oraz pracowników punktów informacji turystycznej, które ma na celu promowanie walorów turystycznych oraz zapoznanie z nowymi produktami turystycznymi miasta i gminy Dęblin oraz Powiatu Ryckiego.

WISŁA Guide Tour – to zwrócenie uwagi na bogactwo przyrodnicze, dziedzictwo historyczne i kulturę regionu nadwiślańskiego, w ofertach turystycznych Województwa Lubelskiego, w Roku Rzeki Wisły.

WISŁA Guide Tour – to nie tylko integracja między przewodnicka, ale też wypracowanie nowych form współpracy pomiędzy wydziałami promocji miast i gmin, zainteresowanych turystycznym ożywieniem regionu. Właściwie wyszkoleni i dobrze poinformowani przewodnicy stają się najlepszymi ambasadorami regionu.

Organizatorem i liderem wydarzenia jest Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, gdzie odbędzie się pierwsza część spotkania. Wprowadzeniem będą wykłady związane z pracą przewodników i pilotów wycieczek, połączone ze szkoleniem pracowników punktów informacji turystycznej.

Wydarzenie współfinansowane przez Miasto Dęblin, Powiat Ryki, Samorząd Województwa Lubelskiego

 PROGRAM:

7 kwietnia 2017r. piątek

Przyjazdy uczestników i zakwaterowanie w Hotelu IKAR Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych ul. Dywizjonu 303 12. Dęblin 08-530

Rejestracja od godz. 16.00

19.00 – Biesiada przewodnicka – powitanie uczestników przez władze Gminy Dęblin, Powiatu Ryki i Partnerów wydarzenia.

8 kwietnia 2017r. – sobota

8.00 – śniadanie

10.00 – uroczyste rozpoczęcie Wisła Guide Tour – audytorium Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ul. Lotników Polskich.

10.30 – „Przewodnik turystyczny jako ambasador regionu” – Stanisław Kruk Ołpiński wykładowca w wyższej szkole bankowej we Wrocławiu, egzaminator kandydatów na pilotów i przewodników turystycznych

11.15 – „Muzeum Sił Powietrznych – nowa destynacja na kulturowej mapie Lubelszczyzny” – Paweł Pawłowski dyrektor MSP, pilot – przewodnik turystyczny PTTK.

12.00 – przerwa kawowa

12.30 – Metodyka oprowadzania grup zorganizowanych po muzeum – dr Roman Kozłowski adiunkt w Muzeum Sił Powietrznych.

13.00 – Zwiedzanie kuratorskie Muzeum Sił Powietrznych : m.in. Samolot Jak -40, śmigłowiec Mi– 6, wystawa główna oraz hangar lotniczy.

14.30 – obiad

16.00 – Twierdza Dęblin – wizyta w 1. Dęblińskim Batalionie Drogowo – Mostowym zwiedzanie muzeum twierdzy carskiej wraz z obiektami cytadeli, Brama Lubelska.

19.00Biesiada przewodnicka – ognisko integracyjne połączone z kolacją – krąg biesiadny na terenie twierdzy Dęblin.

Ok. 22.00 – powrót autokarem do hotelu IKAR.

9 kwietnia 2017r. – niedziela

8.00 – śniadanie.

9.00wykwaterowanie z hotelu.

9.30zwiedzanie kompleksu Dęblińskiej Szkoły Orląt – m.in. lotnisko, domek pilotów (autokar).

12.00objazd studyjny po Dęblinie – m.in. wizyta na Jarmarku Wielkanocnym na rynku dęblińskim, Pomnik Niepodległości , Kościół Piusa V ( kaplica lotników).

14.00zakończenie WISŁA Guide Tour – Audytorium Muzeum Sił Powietrznych.

14.30 – obiad.

Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK

Organizatorzy:

  • Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
  • Koło Przewodników PTTK im. „Książąt Czartoryskich” w Puławach

Partnerzy:

  • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
  • 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
  • 1. Dębliński Batalion Drogowo Mostowy,
  • Miasto Dęblin,
  • Powiat Ryki,
  • Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Zakwaterowanie : Hotel IKAR Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

  1. Dywizjonu 303 12 Dęblin 08-530.

Hotel mieści się w XVIII wiecznym zespole pałacowo – parkowym Mniszchów w Dęblinie.

Kompleks, będący pod egidą Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, posiada rozległą bazę hotelową z komfortowymi przestrzennymi pokojami. Otoczony parkiem w stylu francuskim, z naturalistycznymi wnętrzami ogrodowymi połączonymi optycznie z dalekim krajobrazem nadwiślańskim, sprzyja duchowym kontemplacjom. Lokalizacja obiektu zapewnia łatwy dostęp do atrakcji turystycznych, w tym: zwiedzania: Zespołu Dworca Kolei Nadwiślańskiej, Twierdzy Dęblin czy Muzeum Sił Powietrznych.