Szkolenia przewodnickie / 2017

Koło Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich zaprasza na szkolenia w 2017 roku

Koleżanki i Koledzy serdecznie zapraszam na szkolenia w lutym 2017

23 luty (czwartek), godz. 16:15

temat – „Spotkanie ze świętymi i błogosławionymi na Roztoczu Wschodnim”,

wykład, prezentacja – kol. Zbyszek Pietrynko

miejsce – Loża Przewodnicka, PWSZ, ul. Pereca 2

26 luty (niedziela), godz. 13:00

temat – „ Prezentacja VIII tomu austriackiej mapy von Miega z lat 1779- 1783”

wykład – prof. dr hab. Andrzej Janeczek

miejsce – Muzeum Zamojskie

Podczas spotkania istnieje możliwość zakupienia VIII tomu po bardzo preferencyjnych cenach.

Oryginał w Archiwum Wojennym w Wiedniu (Kriegsarchiv), sygn. BIXa.390
Jest to kompletna, wielkoskalowa mapa Królestwa Galicji i Lodomerii, przygotowywana od 1775 r., sporządzona w latach 1779–1783, od nazwiska kierującego pracami zwana potocznie mapą Miega. Początkowo utajniona ze względu na swoje znaczenie militarne, nigdy nie została wydana i pozostaje do dziś w rękopisie. Jest przechowywana w Archiwum Wojennym (Kriegsarchiv) w Wiedniu. Składa się z 413 wielkoformatowych arkuszy (podstawowy rozmiar: 24˟16 cali, czyli ok. 63˟42 cm) oraz kilkudziesięciu arkuszy dodatkowych, o łącznej powierzchni ok. 115 m kwadr. Zachowana jest w trzech pełnych egzemplarzach (oryginał, czystorys, kopia). Towarzyszy jej 6 tomów opisów in folio, stanowiących komentarz do poszczególnych map, tom kalkulacji topometrycznych oraz wykaz miejscowości i osobny spis poprawek nazewnictwa.