Promocja nowej książki Agnieszki Szykuły-Żygawskiej

Zaproszenie

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zaprasza na promocję książki dr Agnieszki Szykuły-Żygawskiej pt. ,,Figury świętego Jana Nepomucena w Ordynacji Zamojskiej 1725-1944” (Atut Biuro Promocji, Zamość 2016).

Spotkanie z autorką wzbogacone prezentacją multimedialną odbędzie się 24.01.2017 r. (wtorek) o godzinie 16:30 w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” przy ul. Ormiańskiej 1 w Zamościu (wejście od podwórza).

Agnieszka Szykuła-Żygawska – ukończyła Liceum Plastyczne w Zamościu, Edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych w Instytucie Sztuki UMCS oraz Historię sztuki w KUL. Jest doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie historii sztuki, laureatką konkursu im. ks. prof. dra Szczęsnego Dettloffa, organizowanego przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki na prace naukowe młodych członków stowarzyszenia, a w 2012 r. była stypendystką Prezydenta Miasta Zamość. Mieszka w Łabuńkach, pracuje w Zamościu. Jest redaktorem „Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego” oraz redaktorem, współautorką i autorką książek i artykułów dotyczących rzeźby, sztuki i kultury materialnej XVIII i XIX wieku.

Znaną w literaturze informację o sprowadzeniu kultu św. Jana Nepomucena na obszar dominium Zamoyskich przez przebywającego w Pradze młodego Tomasza Antoniego Zamoyskiego, potwierdziła analiza czasu powstania rzeźb. Rzadko zdarza się, by figury męczennika wznoszono przed okresem wyniesienia go na ołtarze – co miało miejsce w Zamościu. – Pierwsza rzeźba św. Jana Nepomucena stanęła w stolicy Ordynacji przed 1725 rokiem, czyli cztery lata przed uznaniem go za świętego.
Fragment wstępu do książki

Łukasz Kot
Przewodniczący
Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Zamościu