Fotorelacja z wyborów nowego Zarządu Koła Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się w dniu 4 stycznia 2017 r. Walne Zebranie dokonało wyboru nowych władz Koła na kadencję 2017-2020. Prezesem Koła została Maria Rzeźniak; v-ce prezesami Elżbieta Kuc i Zbigniew Pietrynko; skarbnikiem Wiesława Zborowska-Poździk; sekretarzem Jadwiga Kozłowska; członkami zarządu Robert Kowalski i Paweł Koman. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Danuta Książkiewicz, Andrzej Bober i Ewa Lisiecka.

 

zdjęcia: M. Z. Pietrynko