Program Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Zarząd Koła przypomina o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbędzie się 4 stycznia 2017 o godz. 16:00 w sali koncertowej Muzeum Zamojskiego. Informujemy również, iż w zebraniu mogą uczestniczyć tylko Członkowie Koła Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich z opłaconymi składkami.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie przybyłych osób
 2. Wybór Prowadzącego i prezydium obrad
 3. Zatwierdzenie Porządku obrad
 4. Zatwierdzenie Regulaminu obrad
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Wybór Komisji Wyborczej
 7. Sprawozdanie Zarządu Koła
 8. Ustalenie prawomocności Zebrania przez Prezydium
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Koła
 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom ustępującego Zarządu Koła
 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 12. Wybór nowych władz Koła i delegatów na Zjazd Oddziału
 13. Ciąg dalszy dyskusji
 14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
 15. Ukonstytuowanie się nowych władz
 16. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania Koła
 17. Zamknięcie Zebrania

Proponowany drugi termin zebrania sprawozdawczo wyborczego 4 stycznia 2017 rok, godz. 17:00