Herb Jana Zamoyskiego

jz Tarcza heraldyczna z herbem złożonym Jana Zamoyskiego znajduje się na jego płycie nagrobnej umieszczonej w Kaplicy Ordynackiej (p.w. Przemienienia Pańskiego) zamojskiej Katedry.  Po prawej stronie herb Jelita – Stanisława Zamoyskiego (ojca hetmana); obok herb Herburt – Anny z Herburtów Zamoyskiej (matki Jana Zamoyskiego); pod herbem Jelita herb Suchekomnaty – Anny z Uhrowieckich (babki ojczystej hetmana) i obok herb Bończa – Anny z Fredrów (babki macierzystej hetmana). jz2Więcej na temat płyty nagrobnej Jana Zamoyskiego w: Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym Nr 1-2 (82-83) 2005, w artykule Bogumiły Sawy „Kaplicy Zamoyskich pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego początki…” Warto nadmienić, że Jan Zamoyski dokładnie określił w swoim testamencie jak ma wyglądać jego pochówek i płyta nagrobna. Ozdoby z brązu, w tym tarcza herbowa zostały dodane przez Tomasza Zamoyskiego, który fundował płytę w 1619 r.

opracowanie i zdjęcia: evel