Podkarpackie Spotkania Przewodnickie

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!
Przesyłam – w imieniu Zarządu oraz Prezesa Zarządu Koła Przewodników Turystycznych przy Oddziale PTTK w Rzeszowie, Kol. Witolda Haspla – zaproszenie na IX Otwarte Spotkanie Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Podkarpackiego Rzeszów – Pstrągowa 2016 w dniach 19-20 listopada 2016 r. z prośbą o rozkolportowanie tej informacji wśród osób zainteresowanych udziałem w tym przedsięwzięciu, integrującym nasze środowisko.
Z przewodnickim pozdrowieniem
Łukasz Kuczmarz
Oddział PTTK w Rzeszowie
Dysponujemy w Kole Przewodników bardziej szczegółowym programem Spotkania, dostępnym dla zainteresowanych.