Upamiętnienia św. Jana Pawła II na Zamojszczyźnie cz.I

 

Papa

Postać, ukochana przez wielu Polaków, której już sam wizerunek, uświęca miejsce w którym się znajduje. Na Zamojszczyźnie odnajdziemy wiele takich pamiątek po Ojcu Świętym. W samym Zamościu spotkamy dwa pomniki: przed Katedrą Zamojską przy ul. Akademickiej i przy Kościele MB Królowej Polski przy Alei Kardynała Wyszyńskiego. Pierwsza z rzeźb jest autorstwa Józefa Gazy. Pomnik ufundowali mieszkańcy Zamojszczyzny w 1988r. Drugi z pomników ustawiono przed wejściem głównym do świątyni. Ufundowany i poświęcony w VII rocznicę wizyty Ojca Świętego w tym kościele. Pomnik Papieża Jana Pawła II, wykonano z brązu, według projektu Marii Gmyz (architekta miasta Zamościa). Ukazuje Ojca Świętego w geście błogosławieństwa, którego udzielił miastu i jego mieszkańcom oraz wszystkim pielgrzymom i wiernym parafii MB Królowej Polski.

Bardzo ważnym wydarzeniem w dziejach tego kościoła oraz miasta Zamościa była wizyta apostolska Papieża Polaka w dniu 12.06.1999 roku. Głównym miejscem spotkania Pielgrzymów z Ojcem Świętym Janem Pawłem II był plac przed świątynią.
Wizyta Ojca Świętego została upamiętniona (kilka lat później) monumentalnym pomnikiem i tablicą pamiątkową, umieszczoną po lewej stronie obok głównego wejścia do kościoła. Przypomina ona dzień wizyty papieskiej w Zamościu. Na płycie znajduje się podobizna św. Jana Pawła II.  Pod wizerunkiem twarzy Ojca Świętego umieszczony jest herb papieski oraz fragment homilii Jana Pawła II, nawiązujący do piękna krajobrazu Ziemi Zamojskiej, będący duchowym przesłaniem Ojca Świętego do mieszkańców tej Ziemi. Napis umieszczony mówi:

„Piękno tej Ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli kochacie tę Ojczyznę, tę Ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi”

W samym kościele znajduje się także inna pamiątka: stojący klęcznik, przykryty białym płótnem dekoracyjnym, upamiętniającym miejsce, przy którym w 1999 roku modlił się Papież Polak.
Na tablicy pomnika Papieża przed świątynią napis głosi:

„MOCNI NADZIEJĄ
Tu z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tutaj śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku…
Niech Bóg błogosławi pracy Waszych rąk”
Jan Paweł II – 12.VI.1999

Największemu z Polaków
Papieżowi Janowi Pawłowi II,
w VII rocznicę wizyty apostolskiej
wdzięczny Lud Boży (…)
Zamość 12 czerwca 2006″

celebra      JPII

W Katedrze Zamojskiej znajduje się pamiątkowa płyta, wmurowana  w posadzkę pod chórem. W miejscu tym klęczał i modlił się w świątyni Papież obecnie św. Jan Paweł II, w dniu swojej wizyty w Zamościu 12 czerwca 1999 r.  Podobnie upamiętniono miejsce, w którym wylądował helikopter z Ojcem Świętym na lotnisku w Mokrem.

Wiele pamiątek, związanych z osobą Ojca Świętego udostępnia w swoich zbiorach Muzeum Diecezjalne w Zamościu. Znajduje się tam fotel papieski i piuska; pamiątkowe medale z wizerunkiem Ojca Świętego; symboliczny klucz do miasta wręczony Papieżowi podczas wizyty apostolskiej; proporczyki powitalne; kopie darów i relikwiarze.

Mniej znany jest epizod, związany z wcześniejszymi wizytami późniejszego papieża w Zamościu. W latach 1949 i 1954 przyszły papież odwiedził znajomych swojej rodziny. Zatrzymał się i nocował w pięknym, drewnianym domu z gankiem, oflankowanym kolumnami, który stoi nadal przy ul. Radzieckiej.

Pomniki św. Jana Pawła II znajdują się w wielu miejscowościach na Zamojszczyxnie. Najbliżej Zamościa odnajdziemy je w Szczebrzeszynie przy kościele św. Mikołaja; w Tarnogórze przy kościele św. Zofii; przy Sanktuariach w Krasnobrodzie i Górecku Kościelnym: w Krynicach,  Biłgoraju, Hrubieszowie i  Majdanie Sopockim.  Nieco dalej spotkamy podobne pomniki w Siedliskach; Frampolu, Janowie Lubelskim; Żulicach i Harasiukach. Nie wszystkie z nich są wybitnymi dziełami sztuki, ale wszystkie w jednakowym stopniu zaświadczają o miłości, szacunku i pamięci dla tego Wielkiego Człowieka.

pa 2   p1

pa 5   pa3

pa 4   Żulice

Hrubieszów   Majdan

Siedliska   Krynice ..

zdjęcia: Krzysztof Zdeb i Ewa Lisiecka