Odeszła nasza Koleżanka

Koleżanki i Koledzy Przewodnicy!

Ze smutkiem zawiadamiamy, że po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Nasza Droga Koleżanka Ewa Mielnicka .

Msza Święta żałobna za duszę śp. Ewy zostanie odprawiona o godz. 12- tej w kościele św. Brata Alberta (ul. Sikorskiego) dnia 14.01.2016 roku . Po mszy świętej przejazd autokarem do Nabroża na miejscowy cmentarz.

Niech Jej ziemia lekką będzie!

Prosimy aby w miarę możliwości przewodnicy wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych w strojach przewodnickich.

Najbliższej Rodzinie, Przyjaciołom i Znajomym Ewy składamy wyrazy głębokiego współczucia. Wszyscy Przewodnicy łączą się z Nimi w żalu i smutku.

Ewuniu, spoczywaj w spokoju.

Ewa Mielnicka

Rodzina Zmarłej, nadesłała pod naszym adresem podziękowania za udział w uroczystościach pogrzebowych naszej Koleżanki, Ewy Mielnickiej. Zarząd Koła Przewodników także dziękuje wszystkim Przewodnikom i Przyjaciołom Ewy za udział we mszy i pochówku na cmentarzu w Nabrożu. Dziękujemy Oddziałowi PTTK w Zamościu za wystawienie pocztu sztandarowego i odprowadzenie przewodnickie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.


podziekowanie