Szkolenia dla przewodników / 2015

Zapraszam do Klemensowa 7 listopada godz. 10:00

(następne szkolenia odbędą się w Zamościu)

Koło Przewodników Terenowych PTTK O/ Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich zaprasza na szkolenia w listopadzie i grudniu 2015 roku

7 listopada (sobota) godz. 10:00.

miejsce: brama wjazdowa do Zespołu Pałacowego w Klemensowie (od strony Bodaczowa w Klemensowie).

temat: Maurycy Zamoyski XV ordynat (1871 – 1939): dyplomata, fundator, mecenas, współtwórca niepodległej Polski.

(dr Jacek Feduszka, kol. Maria Puźniak, kol. Maria Rzeźniak)

12 listopada (czwartek) godz. 17:00

miejsce: Sala Koncertowa Muzeum Zamojskiego, ul. Ormiańska 30.

temat: Zamość w Królestwie Polskim 1815 – 1830. (dr Jacek Feduszka).

26 listopada (czwartek) godz. 17:00

miejsce: Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego ul. Kamienna 20.

temat: Księgozbiór Klemensowski w zbiorach Książnicy Zamojskiej.

(Dyrektor Książnicy – Danuta Kawałko).

3 grudnia (czwartek) godz. 17:00

miejsce: Sala Koncertowa Muzeum Zamojskiego, ul. Ormiańska 30.

temat: Życie codzienne w epoce Królestwa Polskiego, (dr Jacek Feduszka).

17 grudnia (czwartek) godz. 17:00

miejsce: Sala Koncertowa Muzeum Zamojskiego, ul. Ormiańska 30.

temat: W 300. lecie Konfederacji Tarnogrodzkiej. (dr Jacek Feduszka).

Z koleżeńskim pozdrowieniem Maria Rzeźniak – Prezes Koła Przewodników