Niecodzienna wystawa

mienie klasy

Jeszcze zaledwie kilka dni (do końca października 2015 r.) potrwa wystawa w zamojskim „Arsenale” obrazująca przekszatałcenia własnościowe w Polsce w latach powojennych 1944-1956 oraz zaistniałe wobec tych zmian skutki społeczne. W miniony czwartek, 22 października odbyło się spotkanie z autorem wystawy „Rewolucja społeczna”, czy „dzika przebudowa”? Wystawa została zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Odział w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Lubelski, a projekt wystawy przygotował dr Tomasz Osiński z lubelskiego Oddziału IPN. Pan dr Tomasz Osiński zajmuje się tematem przekształceń własnościowych i prowadzi badania nad losami ziemiaństwa po 1944 r.

Muzeum Zamojskie prezentuje wystawę już od września tego roku. Spotkała się ona z bardzo dobrym odbiorem mieszkańców Zamościa. Wystawie towarzyszy katalog w opracowaniu autora, do którego materiały zostały pozyskane z zasobów IPN, Biblioteki UMCS w Lublinie; Polskiej Agencji Prasowej; Ośrodka Karta; Polskiej Agencji Fotografów Forum, Muzeum w Kozłówce oraz ze zbiorów prywatnych Izabeli Broszkowskiej; Macieja Rydla; Stanisława Rostworowskiego; Elżbiety Zalewskiej, a także Rodziny Zamoyskich, której przedstawiciel, Pan Marcin Zamoyski wraz z Małżonką byli gośćmi czwartkowego spotkania. Obecnie prezentowana w Zamościu wystawa jest echem najważniejszego wydarzenia naukowego IPN, jakie miało miejsce pod koniec ubiegłego roku w Lublinie. Warto zatem wykorzystać te kilka dni jakie pozostały do czasu jej prezentacji w zamojskim „Arsenale”.

wystawa sala

Osiński  Zamoyski

rozmowa goście

opracowanie: evel