Muzeum Zamojskie zaprasza

W 200 rocznicę powstania KRÓLESTWA POLSKIEGO (1815-1830) Muzeum Zamojskie w Zamościu serdecznie zaprasza na cykl spotkań poświęconych tej epoce. Wykładom towarzyszyć będą prezentacje obrazujące: życie codzienne oraz najważniejsze wydarzenia i osoby związane z epoką Królestwa Polskiego.

Wykłady:

21.10.2015 r. (godz. 10.00-11.30)  Geneza Królestwa Polskiego (1815-1830) Prelegent: dr Jacek Feduszka

23.10.2015 r. (godz. 10.00-11.30) Życie codzienne epoki Królestwa Polskiego. Gospodarka. Przemysł. Pieniądze Prelegent: dr Jacek Feduszka.

28.10.2015 r. (godz. 10.00-11.30) Zamość miasto – twierdza w epoce Królestwa Polskiego Prelegent: dr Jacek Feduszka.

30.10.2015 r. (godz. 10.00-11.30) Powstanie listopadowe 1830-1831. Koniec epoki konstytucyjnej Królestwa Polskiego Prelegent: dr Jacek Feduszka

06.11.2015 r. (godz. 14.00-15.30) Otwarta dyskusja panelowa: historyków, historyków sztuki i regionalistów poświęcona charakterystyce epoki Królestwa Polskiego, postaciom związanym z epoką oraz regionowi zamojskiemu w latach 1815-1830. (Sala Koncertowa Muzeum Zamojskiego w Zamościu)

Wykłady mają charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią. Nasze spotkania kierujemy szczególnie do uczniów i nauczycieli szkół zamojskich.