Księgozbiór Klemensowski Zamoyskich

Książnica Zamojska zaprasza na sesję naukową w piątek 16 października
Badaniom nad historią bibliotek: Jana Zamoyskiego, Ordynacji Zamojskiej oraz współistniejącego z nią Księgozbioru Klemensowskiego rodziny Zamoyskich, znajdującego się obecnie w depozycie Książnicy Zamojskiej poświęcone będzie spotkanie, które już w najbliższy piątek 16 października, odbędzie się w Bibliotece Głównej.
Podczas sesji przybliżone zostaną sylwetki i działalność założycieli i twórców księgozbiorów, a także historie kształtowania zasobów.
Posłuchać będzie można następujących referatów i wystąpień:
Biblioteka Jana Zamoyskiego dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie,
Stanisław Kostka Zamoyski twórca Biblioteki Ordynacji Zamojskiejdr hab. Konrad Ajewski, prof. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku,
Prace z dziedziny historii w księgozbiorze klemensowskim rodziny Zamoyskich dr Jacek Feduszka, Muzeum Zamojskie w Zamościu,
Popisy publiczne szkół z okresu działalności publicznej Stanisława Kostki Zamoyskiego na polu oświaty, w zbiorach klemensowskich Edyta Wójcik, Książnica Zamojska,
XIX-wieczna literatura piękna w klemensowskim księgozbiorze rodziny Zamoyskich Regina Janiak, Zakład Informatologii UMCS w Lublinie,
Czasopisma polskie w XIX-wiecznych zbiorach klemensowskich rodziny ZamoyskichDanuta R. Kawałko, Książnica Zamojska,
Księgozbiór klemensowski w projekcie Lubelska Biblioteka Wirtualna Anna Kalniuk, Książnica Zamojska.
Sesję poprowadzi prof. dr hab. Maria Juda – dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie.
Dodatkowymi wydarzeniami będą dwie wystawy – Stanisław Kostka Zamoyski 1775-1856. Życie i działalność oraz Cymelia w księgozbiorze klemensowskim rodziny Zamoyskich.
Początek spotkania o 10:00 w Bibliotece Głównej przy ul. Kamiennej 20 w Zamościu