Zaproszenie na Sesję Krajoznawczą

Sesja

W imieniu Zarządu PTTK O/Zamość zapraszam na Sesję Krajoznawczą do Muzeum Zamojskiego 28 sierpnia 2015 r., godz. 16,30 . Szczegółowy program powyżej.
Z turystycznym pozdrowieniem

Prezes Koła Przewodników

Maria Rzeźniak